Archive
Categories

Waarom? Bezinningen over de Slachting van Oslo

[Machine translation. No liability for translation errors. Machine vertaling. Geen enkele aansprakelijkheid voor vertaalfouten.]
Comments in English, please. View original article

[Oorspronkelijk gepost door Manfred in het Duits („Warum? “) in de blogkorrektheiten.com zaterdagavond, één dag na Oslo. Vertaling door John Haase en Kairos]

Ik veronderstel niemand van ons ooit de nachtmerrie van de 24 uren zal vergeten dat een bom in het centrum van Oslo explodeerde. Het feit dat de volgende slachting tegen kinderen werd geleid kan niet met politieke strategie worden verklaard en veel minder door het worden gerechtvaardigd. Ik heb kinderen zelf. Er is geen slechter lot voor om het even welke ouder dan om een kind te verliezen. Ik treur met de slachtoffers en hun families en bid voor hen.

Deze verwanten – ouders, siblings, vrienden – en het gehele publiek, zolang niet bezig met zelfbevestiging van hun gehouden van concepten vijand, hebben zij een recht het te weten, hoe het over dit kon komen. En ik geloof dat de scène Counterjihad- meer en meer belangrijke dingen over het kan zeggen dan de heersende stromingsmedia, die kunnen en niet meer in dit het afschuwelijke gebeuren van Juli zullen zien, 22ste 2011 dan een reden om hun eigen politiek programma te ageren en dat een rente in het tot zwijgen brengen van hun eigen deel in de processen heeft die totaal normale, vredelievende mensen in radicalisme drijven. Wij kunnen meer zeggen omdat de moordenaar – zo schijnt het – die dichtbij de scène Counterjihad- met zijn politiek programma wordt bevonden.

Het niet cynische IST daarom, en natuurlijk geen poging om moorden van Oslo dan te rechtvaardigen bij allen, een blik te hebben bij de politieke en sociale tendensen die tot de wrede aanval leidden. In feite, is het noodzakelijk om de Vraag te beantwoorden die wij allen hebben: waarom?

Wij allen hangen van de beetjes van informatie van de media af en ik moet lezers verzoeken om deze beetjes met scepticisme en wantrouwen te vragen (het is niet onmogelijk dat het gehele ding een „valse vlag“ actie is, gezet op stadium om politieke redenen. Als de verdachte sterft en het wordt onmogelijk om te ontruimen wat in een open hof gebeurde het een sterke wenk voor het om zulk een ding zou zijn te zijn.). Dit zei en daarom zeer cautios, zien wij – als wij de officiële bouw om waar veronderstellen te zijn – het volgende beeld:

De moordenaar was een eenzame dader (als de niet bevestigde rapporten van een tweede mens waar zijn dan het waarschijnlijk een vorm van „folie-á deux’as is die wij van de dodende fuif van Akelei hebben gekend). Hij was een eenzame dader in de zelfde betekenis die linkse radicale Marinus van der Lubbe, die aanstak Reichstag in 1933 een eenzame dader was. De nationale socialisten die, zoals algemeen bekend, worden geprobeerd om de Communistische Partij van het te beschuldigen – minstens vergeefs was deze poging (wij kunnen reeds voorzien dat de Duitse media, na sceme van 1933, de aanvallen van Oslo aan diabolize counterjihadism zullen gebruiken). De brandstichter van Reichstag kwam uit een ultra links milieu en zijn ideeën waren echt een mengsel uit anarchistische en communistische hutspots, maar tezelfdertijd was hij een gebarsten omhoog solitair die geloofde dat in een hopeloze situatie – aangezien Nazis reeds verantwoordelijk waren – hij moest fortuin met een handeling van wanhoop veranderen.

Vergeleken bij van der Lubbe, die één of andere vorm van politieke rationaliteit (en doodde geen mensen) kon verklaren, is Breivik enkel krankzinnig. Weinig zijn wij van de moordenaar van Oslo op de hoogte – een „Witte Nationalist“, die het Recht, maar haat Nazis wilde verenigen en Churchill, een „conservatieve Christen“ bewondert wie een freemanson tezelfdertijd is – emphazises het beeld van verwarring en desorientation dat reeds door de misdaad wordt geschilderd.

Als het waar is wat zij schrijven, speelde Breivik een actieve rol in de commentaarsectie van de mohammedanisme-kritiserende Noorse website document.no tot laatste oktober, waarna verdween hij van de conservatieve Web-gemeenschap. De draden die Internet Groep samenhouden zijn veel dunner dan zij die echte vrienden aan elkaar binden. Het isoleren van van zelfs deze tere banden aan andere conservatieven toont vrij goed aan dat hij niet toegankelijk anymore voor iedereen was wie hem uit zijn plannen zou kunnen kunnen hebben spreken. In feite, wijst zijn duidelijke persoonlijkheidswanorde erop dat hij waarschijnlijk niet uit het wilde worden gesproken en zodat begon zijn definitieve afdaling in waanzin, wat zo vreselijk op Vrijdag 22 van Juli tot uiting kwam.

Maar zijn politieke meningen vóór dit keer, aangezien wij van zeer weinig kunnen opnieuw opbouwen die gekend is geworden, zijn alles maar irrationeel. Voor hem de politieke voorzijde die van belang was was niet tussen kapitalisme en collectivisme, maar tussen nationalisme en internationalisme. Dit is niet ver vanaf wat ik me in mijn analyse van sociaal dominante metaideology zei die alle niet liberale en niet-socialistische, id est niet utopian politieke posities liquideert.

Het is niet krankzinnig bij allen om erop te wijzen dat politiek, „wetenschappelijk“ en de media elites van praktisch elk westelijk land aan utopian ideal is bezweken, namelijk een één-wereld-utopie die aan ons door zijn verdedigers als paradijs van harmonie, vrede, rechtvaardigheid en tolerantie wordt voorgesteld. De waarheid is een minder een beroep doend: de weg aan deze moedige nieuwe wereld is bedekt met de ontmanteling van onze volkeren en hun natiestaten, de dood van onze culturen, en openlijke afschaffing van democratie en individuele vrijheid. Dit is geen gekke samenzweringstheorie van de rechtse krankzinnige rand. Dit is officieel beleid. Zeer vaak één moet slechts licht op de ideologische mist van oorlog blazen die vandaag politieke toespraak is en de richting waar wij worden geleid te ontruimen allen wordt.

Allen voor het grotere goed natuurlijk. En aangezien zij die tegen de goede kerels vechten de slechte kerels door gebrek zijn, kennen deze ideologie en zijn minions geen tolerantie voor hun tegenstanders.

Aangezien wij die aan de resultaten van linkermetaideology ons lijden tegen de bloei van zijn agenda verzetten omdat wij allen aan goed dat kennen zal dit in een moeras van chaos, geweld beëindigen, en de degeneratie, onze weerstand moet worden verpletterd: door ons recht op vrije toespraak te beperken, door de pers te censureren, door ons aan altijd aanwezige propaganda bloot te stellen. Door onze nog enigszins democratische natiestaten ten gunste van supranationale politieke entiteiten voor onze ogen net te ontkrachten. En als dat alles nog niet genoeg is: door zuivere kracht.

Whoever denkt dat de hevige politieke actie afschuwelijk is omdat in een democratie iedereen mensen van zijn oorzaak mag overtuigen door vreedzame middelen verblijft niet duidelijk op deze planeet.
Hij leeft in middel-gecreeerd merk-gelooft. In dit dreamworld wordt de constante en systematische schending van de politieke rechten van de linkerzijdevijanden of genegeerd totaal of zelfs als overwinning in eeuwigdurende „Kampf gegen Rechts“ gevierd (een state-funded campagne tegen het politieke recht, de uitdrukkingen vertaalt letterlijk: De „bestrijding van het Politieke Recht“. Nauwelijks moet ik vermelden dat „juist“ is wat elites zeggen het is). In Duitsland is het mogelijk om zelfs liberale partijen zoals „Matrijs Freiheit“ (Vrijheid) en mild conservatieve degenen zoals „ProDeutschland“ (voor Duitsland) als Nazis aan de kaak te stellen. Dit maakt om het even welk soort onmogelijk het zinvolle politieke een campagne voeren vrijwel. Slechter nog, stellen elites dit antidemocratische bacchanaal aan ons voor als strijd voor democratie. Het niet wordt meer orwellian dan dit.

Om het even welke fundamentele oppositie tegen immigratie, islamisering, ooit-toeneemt belastingen is om nog een ander nutteloos utopian project of overdracht van soevereine rechten van ons land naar unelected bureaucraten van de Europese Unie te financieren verdronken in een golf van leugens, zinspelingen en ongecompliceerde beledigingen. Dit is niet ondanks maar becauce van het feit dat de bovengenoemde oppositie het advies van de meerderheid van de mensen in elk Europees land vertegenwoordigt. Deze niet tastbare meerderheid moet van het vinden van een kristallisatiepunt worden gehouden, tenzij het politiek tot uiting komt. Dit is de reden voor „Kampf gegen hierboven vermelde Rechts“ (strijd tegen het Recht) en dit is achter de agenda van de opgezette media, elke opgezette politieke partij, elke officiële instelling en liberale ideologische vergiftfabriek wij waarsoms zo flatteringly naar als „menswetenschappen“ verwijzen.

Dit maakt het aan unterstand gemakkelijk waarom sommige mensen tot politiek geweld zijn toevlucht nemen. Als de overheid van zijn tegenstanders om volgens democratische rulebook eist te handelen maar er niet in slaagt om het zelfde in ruil daarvoor te doen is het geweld het onvermijdelijke resultaat. In het verleden, toen de linkerzijde aan onderdrukking zelf leed zeer goed kende het deze verbinding. Tegenwoordig, aangezien zij of hun pseudoconservative of pseudoliberal substituten in macht zijn bewijzen zij boven een twijfel dat de macht zij bederft die het hanteren.

Tijdens de laatste jaren, heeft de haat regelmatig onder conservatieven opgebouwd, anti-globalists en die kritiek van islam. Deze haat is geen haat tegen islam. Het is een leugen om voor te stellen dat wij racisten zijn die vreemdelingen en moslims haten. Onze haat wordt geleid tegen een kartel van potentaten die geen achting voor de democratische die regels houden, verraad op schaal begaan nooit in de loop van menselijke geschiedenis wordt gezien, en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen omwille van de hun pompeuze ideologie en zelfs voor hun eigen ondiep eigenbelang offeren.

Dit verklaart waarom een radicale mohammedanisme-criticus probeert om geen moslims te doden maar socialisten in plaats daarvan overneemt. Mijn politieke horizon slaagt nochtans, er niet in om de vraag te beantwoorden waarom hij kinderen en niet politici moord. Dit probleem moet door psychiaters worden opgelost.

De media die een belangrijke sluitsteen van het voornoemde machtskartel deze kwesties niet bespreken zijn zullen. Zij zullen houden vertellend hun leugens, en de gebeurtenissen van Oslo helpen hen zeer dit te doen.

Ja, is het waar! De haat onder de onderdrukte oppositie is reusachtig zodanig dat het slechts een kwestie van tijd was tot somebody drastisch iets zou doen. Het is nauwelijks verrassend dat de eerste man over de bovenkant van eerder onstabiele mening is, onbekwaam om zijn gevoel te controleren. Om het bot te zetten: een psychopaat. Dit verklaart bijna volledige irrationality en de krankzinnigheid van de slachting van Oslo.

Men moet niettemin toevoegen: de zieke meningen zullen altijd een oorzaak vinden die hen helpt hun waanzin rationaliseren. Het conservatisme dient net zo goed als Mohammedanisme of een andere Ideologie. Denk enkel aan Sauerlandgruppe (een moslimterroristencel van het etnische Duits zet wie om een aanval plande en gebouwde bommen maar uiteindelijk geen schade veroorzaakte omdat hun plannen door veiligheidsautoriteiten foiled waren).

Het is hoogst waarschijnlijk dat de Duitse media zullen beginnen de scène Counterjihad en al het andere demonizing die niet zelfs meer in komende maanden wordt verlaten. Zij zullen zeker de haat ontdekken die wij zo overvloedig voelen. Het zou van onze kant ontkent het stomp zijn. Natuurlijk, a groep mensen zal waarschijnlijk hatefilled psychopaten aantrekken.

Nochtans, is deze haat (behalve de moordenaar) niet de haat van mensen die aan een haat gevulde ideologie voor zijn eigen belang maar de haat van mensen bezwijken die normaliter pijlers van de maatschappij zouden zijn, maar nu de vernietiging van deze maatschappij door verraderlijke elites moeten getuigen.

Kommentieren ist momentan nicht möglich.