Archive
Categories

Hostilitet in mot Germansdel III: Vitskuld och islamisk Chauvinism

[Machine translation. No liability for translation errors.Maskinöversättning. Inget ansvar för översättningsfel.]
Comments in English, please. View original article

Hostilitet in mot Germansdel III:
Vitskuld och islamisk Chauvinism

Skriftligt vid Manfred Kleine-Hartlage

Översatt av J M Damon

En översättning av en tysk blog som postas på

Ta lagerföra” [är efter del III av mitt föreläser ”hostiliteten in mot germansna – som framlades till den Institut füren Staatspolitik (institutet för State politik) som del av den 18th Berlin colloquiumen på 16 Juli 2011.],

Utvidgning av Paradignen av den anti tyska hostiliteten
till det hela västra

Som vi har sett, finns hostiliteten in mot Tyskland och Germans på tre jämnar.
På det lägsta (första) jämnt är det sorten av hostiliteten eller motsättning som riktas in mot en närmare detalj Volk eller folk (i vårt fall germansna.)
På detta jämnt handlar vi med enkla harm som daterar till tidigare motsättningar (liksom de med Polesna, engelskaet och judarna.)
På en högre (understödja), jämn anti tysk hostilitet är uttryckt av en sort av den globalistic ideologin.
Tysklandet antogs historically för att vara den prinipal antagonisten (”den väsentliga ondskan”), och Tysklandet kunde igen ses hitåt.
Dessa motsättningar har ledde till hostiliteten på en även mer abstrakt begrepp (third) jämnar.
Motsättningen mot det tyska folket är delen av ett ideologiskt syndrom, som riktas mot existensen av medborgaregrupper per se, bestämt mot viter.

I dagsläget har den anti tyska ideologin universalized till en vitskuldParadigm. Enligt den skulda paradigmen för vit bemannar vit betungas med skuld på grund av deras onda natur. Paradigmen inkluderar utvidgningen av den anti tyska ideologin till alla länder av det västra, och deras ”skult” tar olikt bildar inklusive kolonialism, utrotningen av indianer (tillsammans med annat infött bemannar) och även afrikanskt slaveri.

Vitfolket klandras för afrikansk slaveriillvilja faktumet, att det var en kort interlude i västra kultur och är dessutom en institution som välsignades av Allah, i att hålla med islamisk lag. Den är stilla inofficiellt erfaret i många islamiska länder, och skulle fortfarande övas i Afrika, om det västra inte hade avskaffat det. Enligt den skulda paradigmen för vit måste de västra nationerna betala för deras skuld, genom att kapitulera deras länder till invasion vid nonwhite, bemannar från all över världen. Denna ”politiskt korrekta” paradigm har höjt själv-förstörelse till en officiell förtjänst- och moralimperativ i nästan alla västra länder.

Detta själv-ge någon mandat att göra någonting folkmord i det västra gäller mer, tillåta än bara samlas inflyttning, sedan Globalismsyften att avskaffa mer än precis medborgaregrupper. I att hålla med dess insiktuppkomst och i det känt av Utopiaen av Själv-Skapa manen tar det pre-existerande ties för syfte alls.

Inklusive bland dessa ties är familjen och alla genus-närmare detalj differentieringar. I denna anfall på västra institutioner använder Globalism slagord liksom ”genuset som mainstreaming”, och ”förespråkar patchworkfamiljer,” och den homosexualitet, hedonistic sexuella moral, abort; etc.
I allmänhet motsätter Globalism idén, som manen kan vara mer än en förvandlad till atomer individ, och den utskottsvaror möjligheten, som manen kan vara delen av en transcendent helhet, en integraldel av en naturlig fortgång av utvecklingar. Som synes kan vi inte helt landsförvisa idén av ansvar för de som är födda efter oss – som synes är den bördig oss.

Emellertid har globalistic utopianism lyckas, i lossryckning den från dess embedment i ett faktiskt, kedjar av utvecklingar, och överfört det till ett totalt abstrakt jämna. Detta var alla lättare, därför att ansvar för en abstrakt ”Mankind” eller ”skapelse” passas idealt för att avlösa individen av verkligt ansvar för hans egna liv såväl som liven av hans barn.
Individen ”befriade thus” löner för hans ”befrielse” med politisk service för mer, eller mindre totalitärt projekterar för mankinden för rapture allra.

Needless till något att säga, Globalismsökanden går att frånta religionen (speciellt kristendomen) av dess äkthet, som officiella kristen med statligt omkring att proklamera det, ”som alla religioner strävar för det samma målet”. Denna idé är högt misstänkt till anhängarna av ”alla religioner” undantar kristendomen, men den irriterar Westerners inte mer än den traditionella och tydliga invändningen: om alla religioner strävar för det samma tinget, varför finns det så många olika religioner? Den kristna religionen fordrar till sanning, vars centralartiklar av tro inkluderar tron, som bemannar ensamt inte kan friköpa självt, avbryter genomförandet av insikten Utopia. För detta resonera, mycket lite traditionell religiös folklore måste att fortleva.

Det är nödvändigt att Globalistsen än precis ankrar detta ideologiska syndrom i mer våra huvud, emellertid. Om det var allt som krävs, kunde den lätt förflyttas av argumentation. Syndromet ankras också structurally i en elit som landskampen knyter kontakt vems anhängare obligateds för att stötta denna ideologiska paradigm. I tillägg är det inklusive i otaliga omväxlande statliga och nongovernmental institutioner. Styrkan, som underminerar ska, och kapacitet för själv-påstående bland europé bemannar inte är precis ideologin sig själv, men ett komplex strukturerar att bygganden på denna ideologi och är ganska hängivna till förstörelsen av vårt bemannar.

Islamisk Chauvinism

Strukturerar av familjen, har Volk och religionen traditionellt git solidaritet i de västra samhällena, men de nu demonteras ideologically. Västra samhällen är nu förvandlade till atomer stunder som konfronteras med massiv invandring av Muslims, vars samhälle inte smittas med själv-destruktiva ideologir.

Det förstås väl att islam inte är enkelt en religion men ganska en socialt ideologi och samkväm beställer som väl. Det är ett samkväm beställer som programmeras för själv-att stabilisera. Islam belastar allt som rymmer människasamhälle tillsammans. De bräckliga och det komplext balanserar av centrifugalen, och centripetalkraften, friheter och begränsningar, rätter och arbetsuppgiftar, som har alltid karakteriserat kristna samhällen, är utländska till islam. I dag balanserar har detta avbrutits i det västra av centrifugal, och emancipera styrkor, som har nått upperen, räcker.

Skillnaden mellan ”är vi” och ”du,” mellan troenden och nonbelievers, centralen till religionen av islam. Denna skillnad är inte enoförutsedda utgifter admixture från medeltiden som kan godtyckligt tas bort från deras religion. Ganska är den naturlig i deras avbildar av gud och man.
Om manen inte göras i avbilda av guden, som kristen och judar förutsätter, men är den i stället rena uppfinningen och egenskapen, i faktum ett slav- av hans skapare, då den sammanlagda submissionen till Allah (”islam”) är det enda riktiga förhållandet.
Således är Muslims bättre folk för en priori än non-Muslims, sedan non-Muslims motstår Allah, som skymfas av deras very existens.
I service av sådan intolerans avvarar Koranen inte tirades av hat mot ”nonbelievers” vars inferiority och demoralisering består av ett grundläggande antagande av islam. Således måste lagen av enmityen återstå in verkställer mellan Muslims och non-Muslims till den världsomspännande triumfen av islam.

Under sådan antaganden kan en ethos av själv-kritik inte framkalla.
Koranen motsätter den bibliska förmaningen ”domare inte, lest du bedömas också” med ”oss är det bäst samhället, som fanns någonsin bland manar, oss strävar för godan och förbjuder ondskan, och vi tror i Allah.”, Ens skjorta naturligtvis kan passformen ombonat än ens täcka, och, så en Turk for example kan stilla favör välfärden av hans egna folk över det av arabsna (inte till omnämnande kurdsna.)

Grundpåståendet, att Mankind ska ses till och med exponeringsglasen av enDu Förhållande också, framlägger worldviewen av mindre religiösa Muslims. I länder liksom Turkiet inspirerar det etnisk chauvinism som väl.
Faktumet, som muslimen bemannar, kan vara fiender av ett som another inte störer med deras bilda oss grupperar i opposition till nonbelievers.
Muslimsolidaritet mot nonbelievers är i faktum den sociala normen för centralen av islam.

Från detta uppstår impossibilityen för Muslims av att bilda ett tillbehör till enMuslim nation, om inte den är inskränkt till formella legalities liksom att erhålla medborgarskap. Denna mer ytterligare illustrerar impossibilityen av Muslims som bildar tillbehör till non-Muslim grupper. I deras beskåda och att förlägga ett högre värderar på solidaritet med non en Muslimnation, än solidaritet bland skulle Muslims är så omoralisk att den skulle är en fullständig impossibility.

Huruvida är beror ett samhälle ”muslimen” eller inte på det politiska ledarskap.
Till exempel om upptagna Muslims placerar av ledarskap, kunde de hänseendeTysklandet som ett Muslimland. Den tyska Volken, som de kunde därefter vara till lojala, skulle, i deras beskådar, består av Muslims gillar sig. Resten av den förr tyska Volken skulle är därefter bara Dhimmis, en person som tillhör en etnisk minoritet, och klosterbroderminoritet, som de skulle, tolererar och betraktar ej längre ”tysk.”,

Dessa drag begåvar islam med en jättelik kollektiv kapacitet lyckat att sätta dess program igenom, speciellt mot den västra degenererad individ. Den går utan ordstäv att ett samhälle vars hela värld avbildar byggs på Vi-Du differentiering är bestämt att ha fördelen i konfrontationer med ett samhälle som är omedvetet av en sådan skillnad, och skulle även betrakta den omoralisk.

Islam förakt för nonbelievers, som är en integraldel av deras worldview, vänder för att hata när nonbelieversna är domineras.
Sådan hat i dagsläget riktas inte specifikt på Germans i synnerhet – i allmänhet är Germans populärare i den islamiska världen, än annat västra bemannar. I stället riktas det mot, allt vad samhälle händer att vara i majoriteten, som i Tyskland händer att vara ”Scheißen-Deutschen” (Shitty Germans).

På några klassa en Muslim som övertagande är möjligheten endast på grund av försöken av en kartell av elitlandskampfunctionaries, som har adopterat och har internaliserat en globalistic utopia. I finalanalysen utgör denna kartell det revolutionära partit av européinbördeskriget, som låter inte endast detta processaa uppstå, men aktivt att främja det. I att göra detta, exploaterar den till dess vagn specialintressena av det politiskt som lämnas tillsammans med minoriteter av varje beskrivning. Minoriteterna är portionen det som mycket är väl.

Kommentieren ist momentan nicht möglich.