Archive
Categories

Hostiliteten in mot Germans särar I: Anti-Tysken som är berättar- i det västra

[Machine translation. No liability for translation errors.Maskinöversättning. Inget ansvar för översättningsfel.]
Comments in English, please. View original article

Skriftligt vid Manfred Kleine-Hartlage

 

Översatt av J M Damon

 

Efter är en översättning av en blog som postas på http://korrektheiten.com/2011/08/02/deutschenfeindlichkeit-das-westliche-antideutsche-narrativ/

Blogen börjar:

[På 16 Juli 2011 författare gav en föreläsa för det Berlin institutet för State politik på betvinga av ”hostiliteten in mot Germans – en värdering” i samverkan med institutet 18th jagar av Lectures. Tyvärr det finns inte några inspelningar av denna högt intressant händelse.  Som svar på förfrågan har jag återuppbyggt mitt anförande från noterar. Sedan föreläsa är för lång för en singelblogartikel mig förmiddagen som postar den som en serie, början med ”Anti-Tysken som är berättar- i det västra.]

 

 

DEUTSCHENFEINDLICHKEIT (hostilitet in mot det tyska folket) är ett komplext fenomen.

 

Många bemannar, liksom Poles, franska, britt och judar, härbärgerar en traditionell harm mot den tyska peoplethaten daterar från understödjavärlden kriger, och föregående kriger.

I tillägg finns det en sort av den intellektuella hostiliteten in mot all sakertysk, som har mindre som ska göras med motvilja av Germans som folk än, ogillar, och skräck av den statliga tysken, som, det fruktas, ska blivet för kraftigt.

Det finns misstro av det tyska medborgareteckenet.

Det finns hostiliteten in mot all sakertysk, speciellt på delen av migranterna som bor här.

Det finns även en tysk hostilitet för bestämd myra bland germansna sig själv.

Det finns i faktum en hel ideologi som inkluderar som en av dess centralbeståndsdelar DEUTSCHFEINDLICHKEIT (hostiliteten in mot all tysk saker.)

[Betvinga av mitt föreläser var DEUTSCHENFEINDLICHKEIT eller hostiliteten in mot det tyska folket.

När i efter jag använder i första hand uttrycka DEUTSCHFEINDLICHKEIT (hostilitet in mot sakertysk) som motsatt toDEUTSCHENFEINDLICHKEIT (hostilitet in mot det tyska folket), den pröva I-förmiddagen att göra fri att I-förmiddagen som inte enkelt ser till hostiliteten in mot Germans, men ganska, i en bred och inklusive avkänning, till olika hostilitetar mot tysk saker och attribut i allmänhet, liksom den kulturella VOLKEN, det statligt, den allmänna tyska befolkningen, Etc.en]

 

Det olikt fasetterar och jämnar av detta komplex av hostilitetar isoleras inte eller kopplas från; de tränger igenom och förstärker varje annat och sammanfogning för att bilda en verklig fara för tysken VOLK.

Hostiliteten in mot sakertysken, som Goetz Kubitschek och Michael Paulwitz diskuterar i deras, bokar ”DEUTSCHE OPFER – FREMDE TÄTER” (tyska offer, utländska förövare: ) är endast en sida av mynta, som jag ska diskuterar sedermera.

Andra sidan av mynta är hostiliteten som finnas i vårt egna läger, som kombinerade med samlas flyttning skapar den verkliga faran av vårt passande en minoritet i eget eget land.

Självfallet skulle poserar detta ett hot till vår inhemska säkerhet.

”Inkluderar vårt egna läger” speciellt vårt driver elit, vars anti tyska hostilitet poserar ett strategiskt problem.

Den västra kulturen, som inkluderar Tyskland, bildar ett mer bred sammanhang.  Dess elit evinces den anti tyska hostiliteten som har mindre som ska göras med faktisk harm än med ideologi.

 

Det västra anti tyska berättar-

 

Den mest allmänningen och utbredda basen för hostilitet in mot sakertysk är vad I-appellen det västra anti tyska berättar-.

”Berättar-” är ett nytt uttryck i tysk – vi kunde också tala av en ideologi av historia.

I denna ideologi som är spridd by, filmar, litteratur och populära återgivningar av historia, Tyskland har föreställt en fara för dess grann i förflutnan, och stillbilden föreställer en potentiell fara.

För detta resonera Tysklandet måste fjättras, disempowereds och förtunnas, därför att det tyska medborgareteckenet är anti demokratiskt, överdrivet lydigt till etablerad myndighet som är collectivistic, benäget våld, warlike som är genocidal, Etc., Etc.

Närvarande daghistoriker är allmänt för sofistikerade att dra ett klart, och att rikta fodra mellan Luther, Frederick, Bismarck och Hitler, men dröja sig kvar verkställer av sådan propagandistic historiography är den stilla ganska märkbara todayen som uttrycks i thetendency till fest all tysk historia som förhistorian av den tredje reichen.

 

Man kan inte förstå detta begrepp av historia, om inte man förstår det historiska sammanhanget av européinbördeskriget som har rasat efter 1789.

[Hanno Kestings arbete GESCHICHTSPHILOSOPHIE UND WELTBÜRGERKRIEG. BIS ZUM OST-WEST-KONFLIKT (filosofi för DEUTUNGEN DER GESCHICHTE VON DER FRANZÖSISCHEN ROTATION av historia och den globala inbördeskriget: Signifikansen av historien av den franska rotationen till denVästra konflikten) som publiceras i 1959, är väl läsvärt i detta hänseende.

I dag är den icke tillgänglig även på antikvariska bokhandlar, men stilla bra arkiv har den – på några att klassa, har BERLINEREN STAATSBIBLIOTHEK (Berlin det statliga arkivet) den.],

 

Denna inbördeskrig slåss av anhängarna av tre ideologir som ändrar constantly deras namnger, behåller slogan och program men stilla en igenkännlig identitet och kontinuitet.

Vi handlar med två utopian, och den en non-utopian worldviews, Liberalism och socialismen på en räcker och vad kallas olikt Konservatism, reaktion eller enkelt den politiska rätten å andra sidan.

Utan hänsyn till deras skillnader har båda av utopian-revolutionären ideologirna identifierbara likheter som gör dem så grundläggande distinguishable från rätten att de kan spåras tillbaka till en allmänning ”Meta-ideologi.”,

Utopianen att närma sig antar att möjligheten av fridsam och civiliserad samlevnad bland mankind.

Skulle detta inte måste att vara ett mirakel, utan är snarlikt något som kan sketten som en materia naturligtvis.

För detta resonera en måste inte att undersöka och analysera grunderna av samhälle sig själv; en kan direkt och omgående förfölja genomförandet av paradiset på jord, endera till och med gradvist reform- eller revolutionärvåld.

 

Utopianideologirna antyder ett nummer av antaganden

 

Firstly rymmer utopiansamhällen att manen är vid naturgoda.

Samkvämet villkorar liksom ojämlikhet, och brist av frihet är ansvariga för den av ondoa existensen och måste därför landsförvisas.

Att närma sig av den politiska rätten är att manen är otillräcklig och svag och mired i arvsynd och måste därför rely på ett samkväm beställer för service.

Därför mäter ett bestämt av ojämlikhet, och träldom måste accepteras som nödvändig.

Alternativen är inte ”frihet, jämställdhet, broderskap” utan snarlika kaosar, våld och barbari.

 

Secondly rymmer Utopianideologir att samhälle kan rationally planeras; dess design är en materia av resonerar och insikten.

Rätten, vid kontrast, tror att vad är traditionell och etablerad, kan förstöras av kritik, men kan inte bytas ut av något som är bättre till och med rationellt, bearbetar.

Exempel av vad inte kan bytas ut av rationalism, är begreppen av familjen, tro, tradition och fatherlanden.

 

Thirdly rymmer Utopiansamhällen att vad är ”godan” (liksom frihet och jämställdhet) kan rationally innebäras, således är theGood culturally vilden och universal giltigt.

De tror att mankind kan friköpas, om Utopiaen som härledas från insiktprinciper kan globalt introduceras.

För högerman å andra sidan, är varje kultur ett unikt, unplanned, och det irreproducible svaret till det elementärt ifrågasätter av ett ordningsamt samhälle är huruvida möjligheten.

Rätten betonar legitimiteten av detaljen som motsatt till giltigheten av den universella ideologin.

 

Fourthly härbärgerar Utopiansamhällen tron att samhälle måste att definieras och analyseras enligt deras normal.

Dessa normal består av en ståndpunkt av norms ganska än fakta – således ”vad bör vara” trumfer ”vad är.”,

De härledas från rätter ganska än arbetsuppgiftar.

Utopianbegreppet av samhälle förväxlar sig med ”resonerar och insikten”, därför att det byggs på overkliga aningar i stället för ofullbordad verklighet och missförstår sig thus för ”godan.”,

Resonera Utopia missförstår sig för ”godan” är, därför att den intäkter från antagandet, som bemannar självt, är bra, och denna antyder att ”dåligan” bor i samkväm strukturerar och inklusive tradition för begrepp, artiklar av tro, arbetsuppgift, Etc.

I deras långt av tänkande om strukturerar, är dåligan som försvararna av dessa strukturerar måste jämväl vara dåligan.

Självfallet kan tolerans inte vara ett baserat på sådan begrepp av samhälle; mindre den övas, mindre dess anhängarekänselförnimmelsen behovet för den.

 

Utopianbegreppet av samhälle producerar ett apokalyptiskt begrepp av politik, som politiken är en ansträngning enligt mellan överheten av ljust och av mörker.

Kriga märkas inte som tragiskt och inescapable, därför.

Det märkas, som befogat, när det föras för revolutionära syften och ämnar.

Isåfall är varje grymhet godtagbar.

Utopianbegreppet märker kriger som brottsling, när det föras för counterrevolutionary syften och ämnar, och därefter tas hjälpmedlet, som det föras av, inte in i övervägande.

 

Och vad allt måste detta att göra med hostilitet mot all tysk saker?

 

Om vi tänker ut av det 20th århundradet kriger, som delar av en global ideologisk inbördeskrig, Tyskland föreställer självfallet rätten.

Tysklandet kunde aldrig acceptera idén som kriger föras för att komma med om ”godan beställer” liksom ”kriger för att avsluta alla kriger.”,

Denna Utopianidé resulterar i ett apokalyptiskt begrepp av politik.

Idén av ”godan kriger” är delen av utopianen som begreppet av liberalistvärlden beställer som förfölt av de västra ”demokratierna” såväl som varianten av kommunism som förföljas av sovjet – union.

Beskyllningen, som Tysklandet strävade för världsdominans, som sattes framåtriktat på början av det 20th århundradet som skulle, har varit absurd om även inte lyftt av den Anglo saxonen, driver!

På varje ögonblick av de 19th och 20th århundradena var de länder oändligt närmare världsdominans, än Tysklandet var någonsin, och de fortsätter för att vara så i det 21st århundradet.

 

Nationer, som skyddades av trångsynt geografi historically har historically skämmt bort i djärvt tänkande, och tack till denna geografi, har varit kompetent att förfölja global expansionistpolitik.

Den frisinnade nya världen beställer det syntes på världen arrangerar, för den första världen War var också en passande ideologi för den tänkande globala utopianen, sedan imperialistic driva, förgrena sig politiken som fungeras som det beväpnat, av Utopia.

Det är inte riktigt att en var bara en fungera av annat.

Båda aspekter av Anglo politik för saxonen (och bestämt amerikanen)) var aspekter av en och den samma överenskommelsen av politik.

 

Vid kontrast föreställd hospitaliserad kontra-rotation för Tyskland traditionellt.

Den tänkande Globalist utopianen var främmande till tysken driver elit, sedan de vände mot verkligheten av reglering ett statligt som hotades constantly från insidan såväl som yttersidan.

Deras politiska horisont var kontinental som motsatt till trångsynt, och, så de angicks med befästningen av vad fanns faktiskt.

Reichen adopterade sannerligen liberal, demokratiskt och även socialistiska idéer – betrakta den Bismarckian sociala lagstiftningen.

Emellertid gjorde den så endast på villkorar att dessa skulle idéer konsoliderar det existerande beställer.

Dörren var öppen för att socialistiska idéer ska framkalla, men de skulle är aldrig tillåtna att förstöra det existerande beställer.

 

Detta politiska begrepp (avstående av revolutionära eller utopianpolitik) som är beslutsamt politiken inte endast av konservativ person, men av liberal person som väl och ultimately även politiken av socialdemokraterna.

Tendensen till funderare i revolutionär och utopian benämner var enkelt främmande till Tysklandet – den var för svag, och utsatt till försök som ändrar världen, beställa eller att underhålla idéer av världserövring.

Emellertid var Tysklandet åtminstone potentiellt stark nog att komma med Europa in i dess sphere av påverkan, och thus beställer kvarteretableringen av en ny värld; och om Europa gick att vara riktig till dess känt, skulle den måste att göra jämväl.

 

Kriga mot Tysklandet, som, som Winston Churchill observerade, var i faktum, trettio år kriger att vara från 1914 – 1945, självfallet slåss inte som svar på några ”brott” som begicks av medborgaresocialisterna.

I stället kriger det trettio året kriger mot Tyskland slåss för att tvinga Europa in i liberalist-utopianen som världen beställer, och den Anglo Saxonspheren av kontrollerar.

Tysklandet prenumererade inte till någon storstilad princip som den önskade att göra verklig.

Det var en nation som in rotades, hårdnar verklighet vars beställer, och mål härleddes inte från utopiandesigner men praktisk nödvändighet.

Germansna hade ingen abstrakt lojalitet in mot liberal eller ”demokratiska” ideal, och detta är vad kom med på den propagandistic beskyllningen av att vara överdrivet lydig.

 

Tysklandet låtsade inte för att slåss för universell salighet, därför måste den att försvara intresserar som definierades inte ideologically utan ganska ethnically.

Tyskland fiender konstruerade denna som ”nationalism.”,

I faktum värderar Tysklandet kämpat för kollektivt i stället för individberättiganden.

Det var inte tillfälligheten att ett strömtema i tysk sociologi var Ferdinand Tönnies‘ oppositionofGEMEINSCHAFT (gemenskapen) till GESELLSCHAFTEN (samhälle.)

Detta är vad som utgöras ”collectivismen” av vilket germansna anklagades.

Kollektiva ideal är operativa, när endast de ankras i äktaa sinnesrörelser, källan av klichén av tysk ”romanticism” och ”irrationality.”,

 

I kort stavelse figurerar fakta, som germansna var olika och tänkt olikt från de Anglo saxonsna, och som de hade ingen avkänning av Utopia, men ganska föreställt en fara för dess globala genomförande som göras dem den främsta fienden, för den tänkande västra utopianen.

Klichéerna om det tyska medborgareteckenet föreställer den förvridna och demagogically tendentiösa beskrivningen av tendenser och dispositioner som var faktiskt (och stilla var) gåva.

Dessa klichéer var oumbärliga, därför att en landsnågot liknandeTyskland inte kunde ha råd med globalistic Utopianism.

Som vi ser i dag, kan Tysklandstillbilden inte ha råd med den.

Huruvida bemannar sig den Anglo saxonen kan fortsätta för att ha råd med den återstår att ses…,

 

[Del II av det DEUTSCHENFEINDLICHKEIT ska avtalet med adoptionen av den västra anti-Tysken som är berättar- vid germansna sig själv och följderna som har uppstått från denna.

 

****************,

 

Översättaren är ”en Germanophilic Germanist” vem försök att göra anmärkningsvärda tyskartiklar tillgängliga till Germanophiles som inte läser tysk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentieren ist momentan nicht möglich.