Archive
Categories

Artikel-Schlagworte: „De Duitse“

Jihad System of is Mohammedanisme Compatibel met Westelijke Beschaving?

[Machine translation. No liability for translation errors. Machine vertaling. Geen enkele aansprakelijkheid voor vertaalfouten.]
Comments in English, please. View original article

De volgende video is de Engelse vertaling van het uittreksel van een toespraak die ik in november 2010 in Frankfurt heb gemaakt, waarin ik enkele centrale ideeën van mijn boek „Das Dschihadsystem“ ontwikkelde.

Aangezien dit mijn eerste Internet video is, en ik slechts basismateriaal gebruikte, te beoordelen gelieve te kritisch niet de videokwaliteit. ;-)

De Duitse originele video is beschikbaar hier:

http://www.youtube.com/watch?v=eBCtdId15tk&feature=results_video&playnext=1&list=PL66D901554C592586

Diesen Beitrag weiterlesen »

Vier Theses op Duitsland en het Westen

[Machine translation. No liability for translation errors. Machine vertaling. Geen enkele aansprakelijkheid voor vertaalfouten.]
Comments in English, please. View original article

door Schattenkoenig

Die voor een gesprek met Carolyn Yeager, Schattenkoenig voorbereidingen treffen in het Engels de volgende gedachten wordt uitgewerkt om sommige essentiële aspecten de situatie van van Duitsland (en, in het algemeen, het Westen) te benadrukken.

I. Het Duitse concept Geopolitik

De termijn beschrijft een overzicht van globale politieke die strategieën op het Duitse die Duitse Rijk worden gericht en in de traditie van holistic meningen worden opgericht die het Duitse denken sinds de Middeleeuwen hadden overheerst, toen het Duitse Rijk (Heilig Roman Imperium van Germaanse Natie) een soort het opdracht geven van tot steun voor naties had gevormd die hun autonomie en nationaal karakter handhaafden. In de nieuwe leeftijd, werd een genetischer gezichtspunt gevestigd, gevend eerbied aan verschillende volkeren‘ karakters.

Het belangrijkst schijnt aan me het wortel schieten van Duitse Geopolitik in een wetenschappelijk en rationeel bereikt perspectief van wat natuurlijk wordt gegeven. Het denkt aan volkeren vanaf wat zijn zij werkelijk en wat hun realistisch potentieel is, in plaats van het vormen van volkeren volgens één of andere utopian ideologie die voor werkelijkheid ontoereikend is. De bevoegdheden zegevierend over Duitsland in 1945 volgden jammer genoeg ideologische concepten en hadden weinig eerbied voor volkeren‘ natuurlijke voorwaarden. Als de werkelijkheid hun utopian meningen om veroorzaakt te ontbreken, slechter maken zij het voor werkelijkheid blijken die aan verandering „„zal worden gedwongen – tot al wereld in nieuwe totalitair en bol-overspant Sovjetunie zonder vrijheid verlaten om uit de feiten te spreken zal ontwaken.

Geopolitik was zich volledig bewust van het feit dat er bevoegdheden in de wereld strevend naar het oprichten van zulk een globale totalitaire en kunstmatige systeem waren. De Duitse intellectuelen hadden volledig Westelijk Liberaal Kapitalisme en Marxisme als twee kanten van één medaille of, in een betere analogie gezien, twee wapens in een schaarbeweging met het doel om alle naties te overweldigen en hen te mengen in een wereld economisch systeem. Geopolitik was een verdedigingstheorie tegen deze die pogingen door Frankrijk, Groot-Brittannië en, recenter, door de Sovjetunie worden ondernomen.

Ideal van Duits Geo – de politiek was „de organische natie „, als fysisch, moreel en economisch gezonde mensen definieerde die optimaal zijn bepaald potentieel ontsluiten. De nationale economie moest van afhankelijkheid aan uitgaande belangen worden beschermd, daarom streef want de autarkie „„werd goedgekeurd. Een natie die alles kan produceren het vereist en binnen hun bewaakte pensionairs verbruikt zal minder waarschijnlijk om in het geval van conflict worden gechanteerd of worden verstikt.

Dit concept was reeds een sterke motivatie vóór Wereldoorlog I, en de Nazien voegden het concept rassenzuiverheid „toe „aangezien zij het karakter van mensen geloofden en zelfs zijn politieke besluiten die door zijn genetica worden bepaald. Dit leidde ook tot fatale fouten, b.v. aangezien zij Engeland verwachtten dat is een natuurlijke bondgenoot tegen Frankrijk en Rusland. Zij konden niet verder geweest zijn van wat toen werkelijk gebeurde, aangezien Groot-Brittannië (en ook de V.S.) volledig werden ondermijnd en door een heimelijke macht geschikt voor overheersen mensen totaal, economisch en geestelijk werden ontwricht.

Aangezien de Duitse mensen nog in de demografische groei in de tijd waren werd het concept ontwikkeld, en Duitsland had reeds een hoge bevolkingsdichtheid, het concept „bereikt belang „Lebensraum. Zelfs schijnt het idee dat een kleinere natie die geen kans had om autarkie te bereiken en de sterkte op hun aan zijn grotere buur moest verdwijnen en uiting geven om van de vroegste concepten toegenomen te zijn, en slechts door Hitler en de Nazien als een soort sociale darwinism van naties gepopulariseerd. Het concept heeft te doen niets met volkerenmoorden of uitroeiende volkeren ten gunste van een andere één, maar als daar was een theorie waarin de landen zoals België, Luxemburg of Polen geen perspectief van zeer langer het bestaan hadden, schijnt het niet meer een groot ding om hen doelbewust af te vegen van de kaart en hun volkeren te onderwerpen aan Duitse heerschappij.

Geopolitik had ook weinig eerbied voor bestaande grenzen wegens de natuurlijke voorwaarde van geen natuurlijke grenzen hebben en daarom Duitsland die onderworpen aan buitenlands binnendringen eeuwenlang zijn geweest (b.v. de Dertig Jaar‘ van de Oorlog). De enige pensionair van belang was „Volksgrenze „, die om zich werd toegestaan uit te breiden, ook uiting gevend aan militaire middelen, als de Duitse mensen zich voortdurend uitbreidden.

II. Duits en Westelijk concept economische wetenschap

Op een gelijkaardige manier als Geopolitik, was de Duitse mening over economie geïntegreerd en holistic. Het was altijd een consensus, zelfs voorbij de Duitse pensionair geweest, dat de totaal ongecontroleerde markten vormen een strenge bedreiging voor vrijheid en veiligheid van volkeren en zelfs omhoog in massaverhongering en volkerenmoord zouden kunnen beëindigen. In een economie ongecontroleerd door middel van „de staat „er zou spelers het actieve streven aan steeds grotere controle van de markt en aan steeds grotere winsten, en de meer winst zijn een speler zou kunnen maken, machtiger en minder gewetensvol zou hij, en aangezien hij niet voor het zijn winst van de mensen welzijn maar alleen geeft, het resultaat zou zijn een groot monopolie met prijzen voor dingen van basisbehoefte worden de gemiddelde consument niet kan betalen.

De Duitse economische wetenschappers, en zelfs van andere Europese landen zoals Frankrijk, Italië of Engeland, waren zich ervan bewust dat om het doel van nationale welvaart te bereiken, daar een state-controlled economie voor dingen van basisbehoeften, zoals water, elektriciteit, voedsel, mededeling en vervoer moest worden gevestigd.

Als u aan economische liberalists vandaag spreekt en met dit feit op de proppen komt, zullen zij gewoonlijk dergelijke soorten gedachten om marxist „„, socialist „„of andere ruwe woorden aan de kaak stellen te zijn. Zij hebben inhalated het concept totale vrijheid van elk economisch verkeer, vooral dat van volkeren en geld. Terwijl zij dit in Oder aan stilteoppositie doen zelfs alvorens het zijn gedachten kan ontwikkelen volledig, konden zij niet van de waarheid verder zijn. In feite, is het concept totale marktvrijheid op zichzelf veel meer Marxist dan de traditionele continentale benadering van economie.

Het liberalisme, aangezien het wetenschappelijke en politieke debatten vandaag overheerst, komt uit een volledig verschillende school van gedachte die geen wortels in de traditionele theorie van nationale economie heeft. Zij die de essentiële werkzaamheden aangaande liberale economie formuleerden hadden hun persoonlijke ervaring niet op het gebied van het werken van of het organiseren van het werk en levering voor de mensen op een bepaald gebied maar behandelden eerder in transregional handel of in effectenbeurzen. Daarom is het geen verrassing dat hun eigen economische rente komt om de hun theoretische bouw te overheersen. Deze mensen maakten hun rente in geen grenzen voor handel in een centrale economische „-wet „, hoewel het geen natuurlijke wet als Wet van ernst maar vraag aan de wetgeving is.

Vandaag betreft de theorie „„van vrije markten, die in feite een wonderfully unproblematic manier voor globaal werkende handel is reusachtige hoeveelheden winst te bereiken, durft zelfs om „vier te dwingen fundamentele stromen „op elke enige natie. Deze stromen zijn: Geld (Investitions binnen en Winsten uit), Goederen (de Natuurlijke rijkdommen MOETEN uit overal worden toegestaan, Producten in overal), Informatie (betreffende productiefactoren) en Aantal arbeidskrachten. Het laatste ding hiervan is het gevaarlijkst van allen, aangezien een vrije stroom van arbeiders over de bol omhoog volledige volkeren wortel zal schieten en hen in een zielloos systeem van benutting en maximalisering van winsten zal dwingen. Om deze vier stromen te beveiligen, denkt de militaire strategie van de V.S. na om een vijfde stroom te vestigen: dat van „de Strategische Diensten van de V.S.“, wat eigenlijk betekent: Oorlog op elke natie die tegen de implementatie van de stromen verzetten zich.

Waar Marx Kapitalisme „„kritiseert, is het altijd deze vorm van kapitalisme dat hij heeft beschreven. Vanuit het perspectief van vroege 19. eeuw Duitsland, is dit onwaar aangezien er daadwerkelijke middelen om waren markten te beperken en te matigen door de wetgeving ten gunste van nationaal welzijn op te leggen. Hoofdargument van Marx het‘ is: In een economie aangezien hij het beschrijft, is de revolutie een noodzaak. Maar aangezien Marx als revolutie een noodzaak hoe dan ook, waarom dingen niet laten werkelijk slecht voor de massa’s eerst blijken beschouwt. Daarom werden de meest gewetenloze kapitalisten, de internationale bankiers en de Marxisten altijd langs zo zeer goed voor de laatste 150 jaar. De marxisten, in feite, zelfs zijn de bankiers‘ stormtroopers die hun vuil maar noodzakelijk werk doen.

Het marxistische systeem van regel zal of manier, zij het via een Marxistische revolutie of als kruipende dreiging komen, aangezien het vandaag is. Noch zal het Westelijke liberalisme noch het klassieke Marxisme de Europese en Amerikaanse maatschappijen uit die schaarbeweging leiden. Misschien kan een overweging van de sinds lang gevestigde maar lang-vergeten continentale theorieën van holistic economie een uitweg verstrekken.

III. de Propaganda van de oorlog

Na de totstandbrenging van grote natiestaten, werden de grote bevindende legers, en opgezet om aan deze legers een betekenis te verstrekken van wat waren zij voor, moesten de staten propaganda op grotere schaal leiden. De westelijke bevoegdheden, vooral Groot-Brittannië, hadden zeer vroeg dit punt. Groot-Brittannië was de stuwende kracht in het encirculating van het Duitse Duitse Rijk, aangezien het, van de positie van Nr 1, van om het even welke het gezamenlijke misschien toenemen op het Continent bang was. om een oorlog tegen Duitsland voor te bereiden propagandistically, werd het Tavistock Institute „op Menselijke Relaties „opgericht. Ooit vernomen het? En het bestaat nog, 100 jaar nu. Dit instituut instrumentalized belastering, infamie en ligt voor de oorzaak van het demonizing van Duitsland als mensen.

om oorlog te krijgen verkochten de banden aan eenvoudige Britse burgers voor de oorlogsmaatregelen van financierend Groot-Brittannië, de opstelling van het Instituut in hun propagandaaffiches het idee van Duitsland die naar het veroveren van de gehele wereld en het verslaven van Britten streven. Zij spreiden de leugens van Duitse militairen uit die babys‘ afsnijden handen, Belgische nonnen verkrachten en gevallen Britse militairen verwerken in varkensvoedsel – zelfs in WWI!

Er is deze persoon genoemd Edward Bernays. Hij was een Amerikaanse Jood, een neef aan Sigmund Freud. Aangezien het Joodse netwerk Amerika met Groot-Brittannië tegen Duitsland wilde samenwerken, ging Bernays naar Groot-Brittannië en werkte in het Tavistock Institute met het doel van het propagandizing unto de Amerikaanse Mensen tot zij oorlog tegen Duitsland geloofden, wie de V.S. niet grensten aan en dat nooit een directe bedreiging voor het, was een noodzaak vormde. Kunt u aan een grotere handeling van verraad dan krijgend uw geboorteland in een oorlog ten gunste van een buitenlandse macht, zonder de lichtste interesse voor zich denken? Nadat de oorlog had gebeëindigd, instrumentalized Bernays enkele propagandistic technieken om en voor openbare campagnes te adverteren, die Public relations genoemd geworden werden.

Duitsland had niets tegen dit perfidy te plaatsen. Het probeerde om de feiten en de cijfers over nationaal die onderwijs, uitgaven voor de strijdkrachten en de hoeveelheid oorlogsschepen worden gebouwd om de beschuldigingen ongeldig te maken van het zijn barbaarse „„, „oorlog-zoekt „of militarist „„voor te stellen. Jammer genoeg, is de waarheid over deze onderwerpen slechts presentabel als aantallen, en de propagandaaffiches die aantallen voorstellen zijn niet zeer vermeend om volkeren‘ te vangen ogen en in geld van oorlogsbanden te brengen. Slechts vanaf 1917, maakten de Duitsers hun eerste beeld-slechts propagandaaffiche, die een militair met woorden„uns siegen Helft „(help ons winnen) tonen. Het hief tien keer het resultaat van de vorige affiches op. Tragisch, vóór Duitsland verloren WWI militarically, propagandistically verloor het de oorlog.

En deze die tragedie zelfs in WO.II wordt herhaald, aangezien Duitsland gevolgen van de propagandaramp in WWI had getrokken. Het Ministerie van Goebbels‘ voor Openbare Verlichting en Propaganda, die later is geweest demonized aangezien de vertellende beruchte leugens, eigenlijk net een manier hadden gevonden om dingen in boeiende krantekoppen te zetten propagandistic takken terwijl van de Bondgenoten‘ duivelsere leugens over de wereld uitspreidden. Jammer genoeg, de macht die veel minder loog verloor opnieuw en werd toen beschuldigd van alle zonden elke het vechten macht had begaan. Enkel kijk omhoog de naam van Ilja Ehrenburg als u wilt het weten van welke soort de de oorlogspropaganda van de Bondgenoten‘ was.

IV. The situation in Germany today

Any German who still thinks the German education system will provide him with an adequate mindset is hopelessly enslaved by the Matrix. Germany today is not a free country, but the elites never stop praising their system as „the most democratic, the most free state ever in existence on German soil“. In fact, you are free to consume drugs, you are free to kill your children as long as they are yet unborn, you are free marching naked through the streets on one of those notorious CSDs – but you are NOT free to call this kind of „freedom“ decadent and menacing to our future. You are also not free to claim that the procreation of imported Islamic minorities will not only put these symptoms of decadence to an end but also will bury the small rest of our civil rights when they start struggling for the installation of Sharia Courts.

This struggle is IMO about to come, but I don’t consider it to be possibly successful. Islamists have been brought in in masses to destroy the traditional character of the country, to riot in the streets and to stoke fears among the populace, but the main purpose is to make the peoples more likely to accept a totalitarian control system, a Police state which is designed mainly by the EU. The Federal Republic is even eager to deconstruct its own statehood, its own possibility to handle the coming conflicts because the FRG-Pseudo-Elites are so eager for careers in Bruxelles and are, of course, highly confident in the European Utopia. What the average German says about this bureaucratic juggernaut doesn’t matter at all, as with modern media manipulation tools in „modern-day Democracy“, the „Souvereign“ (i.e. the average) can be forced into arbitrary states of mind.

In 2007, I took part in a demonstration in Bruxelles on September 11th in order to commemorate the victims of the New York atrocity. At that time I was still very much „critical to Islam“ and believed the lie set up by people like Ralph Giordano („Not migration is the problem, but Islam is“ – in fact it’s just the other way round). But nevertheless the event was forbidden by the Communist Bruxelles mayor (in Belgium, unlike in Germany, mayors even have the power to forbid demonstrations). Heavy armed police forces were out on the streets, with armored cars on every corner. I saw a man arrested for nothing but standing with a Crucifix and recitating verses from the Bible. I saw people getting handcuffed for flying national flags. Later I heard that there were even MdEPs (Members of European Parliament) and members of the national parliament of Belgium, of the group Vlaams Belang, heavily beaten up and taken into arrest. The Bruxelles mayor had deliberately ordered French-speaking police forces from the Walloonia to „pacify“ the situation, exploiting the inner-Belgian national conflict for his purposes. In Bruxelles, the Muslim part of the population was then already 57%, and the Communist Party led a coalition with several Islamic fractions in the town hall.

In 2008, there was a rally organized in Cologne called „Antiislamisierungskongreß“. A few hundred demonstrators were present, but the official city government organized a counter-demonstration which consisted of more than 20,000 leftists and „Gutmenschen“. The mayor of Cologne, whose son was even killed by a Turkish car driver in 2001, called the conservative demonstrators „braune Soße, die ins Klo gehört“ (brown sauce belonging into a toilet). The Police „failed“ in protecting the demonstrators, of which some were heavily beaten up. A river boat they had rented for the day was thrown at with stones so it almost sank. Finally the whole event had to be blown off. Leftist and militant „Antifa“ forces, indoctrinated school classes, Marxist priests with their also indoctrinated parishes join forces with the official administration – and in the future also with the police – against those who simply rally for Germany to keep its German character. This mess is called „Aufstand der Anständigen“ (Rise of the Righteous).
To provide oneself with a more adequate picture of his country’s very own history, one has to really be both courageous and creative. There is a newspaper which is in fact just a little bit more right-winged than the Allied-licensed press cartel (Junge Freiheit). It comes out weekly on Fridays. Sometimes when I wanted a copy, all the copies from my local kiosque were sold out by Friday 12:00 and no copies were left. This wasn’t because of a high demand for the paper but because the copies were not delivered to the kiosque – some leftist working for the delivery company had got behind what was in the package and simply annihilated it. In another press shop I asked for that newspaper and almost was kicked out by the shopkeeper, who then got a highly red head and almost wasn’t able to speak properly how much she despised of „people reading such papers“, and she „didn’t want to have to do with such papers“.

And the Junge Freiheit is long not capable of providing you the entire picture. Articles on general history dealing with the national socialist epoque are quite sparse. I most profited from reading the „Deutsche Geschichte“, a revisionist magazine which appears six times a year. The Editor reported of one case in which shopkeepers were threatened to get their shops burnt down by Leftists for just having the Deutsche Geschichte in its shop! The Editor also organizes meetings with Revisionist experts. Those meetings regularly have to be cancelled, as there are Leftists who „inform“ the hotel owners on what kind of historical views their guests have, and then the hotel clerks refuse to grant access for the referents.

This is also the way Leftists deal with unwelcome political forces such as „Die Freiheit“ (which internally is, in fact, more liberal than the CDU) or „Pro Deutschland“. These groups are simply unable to find a location to conduct their party meetings at because the location owners always get „informed“ and then act as expected. Nobody can publicly allow himself to be courageous, as reputation can – and will – be immediately destroyed. Would you want to resist a force which is willing to rip you off everything you own and even threatens to harm your home and family?

The head of the right-wing NPD, Udo Voigt, also once got kicked out of a hotel where he was spending his vacation. The hotel owner’s „explanation“ was that the other hotel guests’ right for an undisturbed stay at the hotel would outweigh the right of Mr. Voigt to stay in the hotel. Furthermore, as a private businessman he was able to decide who he wanted to have business with and with whom not. Mr. Voigt went to a court, which ruled that the hotel owner was right in doing so.
Such was the state of the German Nation in the past decade, and the actual decade is far from doing any better.

Diesen Beitrag weiterlesen »

De derde Oorlog tegen Duitsland

[Machine translation. No liability for translation errors. Machine vertaling. Geen enkele aansprakelijkheid voor vertaalfouten.]
Comments in English, please. View original article

De essentiële vraag aan om het even welke Westelijke conservatief is waarom onze naties schijnen om hun wil volledig verloren te hebben om te overleven en te bloeien. De volgende die tekst, eerst door Judith in „Vaterland“ wordt gepubliceerd, December 281h, 2010, benadrukt de methodes waarmee één natie verliest dit zal werd gemaakt. Zo is dit artikel niet op Duits zelf-medelijden of bij het beschuldigen van de verenigde naties. Lees wat in Duitsland als blauwdruk werd gedaan overal toe te passen.

Vertaling door Manfred Kleine-Hartlage:

In zijn boek „Matrijs Psychologie der Niederlage“ (de Psychologie van Deafeat), roept Thorsten Hinz het de „derde oorlog tegen Duitsland“:  De tijd na 1945 toen na de bommen de psychologische oorlogvoering – een oorlog begon die niet tot nu toe heeft opgehouden. Hans-Joachim von Leesen de namen in zijn waard lezing proberen de instellingen, de middelen, de methodes en de volgzame medewerkers.

De omscholing van de Duitsers als Deel van Psychologische oorlogvoering

Hans-Joachim von Leesen

De derde oorlog tegen Duitsland

[…]

„Wij zullen de volledige Duitse traditie doven. „

Na de oorlog Archibald McLeesh, toen de Staatssecretaris van de V.S. van de Afgevaardigde, Die, in 1939, de instelling van de Psychologische oorlogvoering in de V.S. had opgericht, in Potsdam bepaalde de conferentie het doel van de omscholing: om het karakter en de mentaliteit van de Duitse natie te veranderen, zodat Duitsland, tenslotte, het leven zonder supervisie zou kunnen worden toegelaten. Dit vereiste onvermijdelijk een behandeling van de Duitsers vergelijkbaar met dat van een misdadiger in een moderne gevangenis. „Wij zullen de gehele Duitse traditie doven. „Aan het eind van dit proces, zou een Duitse „ZelfOmscholing“ moeten bevinden zich (gedetailleerd in schrenck-Notzing, Charakterwäsche, evenals in Mosberg, Omscholing).

„Algemene psychische minderwaardigheid van de Duitse mens „

In het „Rapport van een Conferentie over Duitsland na de Oorlog“, in de Zomer van, 1944 door „Paritair Comité bij naoorlogs-Plant“ bij de Universiteit van Colombia, de Stad van New York wordt uitgewerkt, werd het tijdschema gevonden voor de omscholing van de Duitsers die toen een officiële richtlijn over het Amerikaanse naoorlogs beleid dat werd. (gerapporteerd in Mosberg, Omscholing.)

Het werd ontwikkeld door wetenschappers van de faculteiten van geneeskunde,
psychologie, sociologie enz.
De Zwitserse psychoanaliticus C.G. Jung die tot de geestelijke vaders behoorde had gewaarschuwd voor het maken van een verschil tussen „fatsoenlijke en onfatsoenlijke „Duitsers (haalde in Mosberg, Omscholing) aan. De Duitsers zijn collectief schuldige „„. De reden voor dit is een algemene psychische minderwaardigheid „van de Duitse mens „. Naar zijn mening zijn de Duitsers „gedegenereerd“. De enige efficiënte therapie was dat de Duitsers moesten worden gemaakt erkennen hun schuld, en dat zij schuldig openbaar het zijn steeds opnieuw bekennen.

De de schuldbekentenis van Stuttgart van de Protestantse kerk van Duitsland

Één van de eerste stappen aan dit doel was de bekentenis van Stuttgart van de Protestantse kerk van Duitsland (EKD). Als leiders van de Duitse Protestantse kerk die hoofdzakelijk tot „het Bekennen van Kerk“ behoorde [Bekennende Kirche; een groep anti-nazientheologen] worden geprobeerd om van de Raad van de Wereld van Kerken lid te worden die op dat ogenblik werd opgebouwd, de voorwaarde was dat zij Duitse schuld moesten openbaar bekennen die. De secretaris-generaal van de Raad van de Wereld van Kerken was van Nederlandse Visser’t Hooft die tijdens de oorlog tot de Britse Geheime Dienst had behoord.

Op achttiende/negentiende van Oktober, 1945 verklaarden de leiders van Duitse Protestants, van bischop Lilje en predikant Martin Niemöller aan Dr. Dr. Gustav Heinemann, de gewenste bekentenis, niet alleen voor de Protestantse kerk, maar voor de Duitse mensen als geheel, zo, bijvoorbeeld, ook voor de Katholieken en die zonder benaming. (In detail de theologie van Kiel Professor Walter Bodenstein in „IST nur der Besiegte schuldig? Matrijs EKD und das Stuttgarter Schuldbekenntnis von 1945/Is slechts verslagen schuldig? EKD en de bekentenis van Stuttgart van 1945 „)

Pers, radio, film

Steeds opnieuw, wordt u geconfronteerd met de re-opvoeders‘ veronderstelling dat de collectieve schuld van de Duitsers zijn oorzaak in hun biologische regeling had. Dit moest op hun geheugen worden gestempeld tot zij van het zelf worden overreed. De instrumenten waren de media, op dat ogenblik vooral pers, radio, en film.

Eerst en vooral, moesten de media beschikbaar in Duitsland worden verwijderd. Zij waren verboden. De volgende stap was alle mannen en vrouwen uit het openbare leven te verwijderen dat zich aan Omscholing kon verzet hebben. Tussen 314.000 en 454.000 personen (de informatie in literatuur verschilt) verdween in interneringskampen tot drie jaar, zonder een basis in internationale wet
en zonder beschuldiging – van [Dijk deutscher Mädels = Liga van Duitse Meisjes, Hitler de organisatie van meisjes] leiders BDM tot hoge ministerieambtenaren, van lokale groepsleiders van NSDAP, aan auteurs en diplomaten.

Het personeel van de radiobedrijven werd verworpen, werden de belangrijke journalisten en de uitgevers gevangengenomen in interneringskampen. De Duitse media werden eerst vervangen door stations van de verenigde militaire overheden. Wat werd zij moesten publiceren geleverd door de bezettende bevoegdheden en hun persagentschappen, in de streek van de V.S. DANA, recentere DENA, in de Britten onder de richting van Sefton Delmer, een belangrijke mens van PSW, de Duitse nieuwsdienst = GNS. De kranten en de stations in Duitstalig waren verboden om het even wat te publiceren maar wat deze agentschappen verstrekten.

Nadat wat tijd één personeelspoliticy losmaakte en ook journalisten inhuurde die geen emigranten waren, maar werden geneutraliseerd in het derde Duitse Rijk om politieke redenen. Na één tot twee die jaar begonnen de eerste redacteurs door de bezettende bevoegdheden worden opgeleid te werken. (Een indrukwekkend beeld wordt geleverd door de Duitse het eerste uurjournalisten Richard Tüngel en Hans Rudolf Berndorff in hun boek „Auf DEM Bauche sollst Du kriechen“ dat verscheen in 1958.) De campagne in de streek van de V.S. werd geleid door Leon Edel, recentere Eugene Jolas. Het hoofd van de persambtenaren was de Ambtenaar Alfred Rosenberg van de Intelligentie.

Strikte supervisie

De Duitse journalisten werkten onder strikte Amerikaanse of Britse controle. Zij moesten thastrategie van psychologische oorlogvoering toepassen. Het essentiële doel was dat „de Duitsers hun collectieve schuld bekenden, en die zij van hun minderwaardigheid „werden overreed, aangezien Helmuth Mosberg in „Omscholing – omscholing en vergunningspers in naoorlogs Duitsland „schrijft, zijn verhandeling die ook als boek verscheen. „Elke journalist moest een reeducator“ zijn.

Het Duitse karakter wordt gewassen

Uiteindelijk, kon men niet de Duitsers slechts met kranten en radioprogramma’s van de verenigde militaire autoriteiten voeden. Aldus één gezocht naar Duitsers die geschikt schenen om de onlangs opgerichte kranten in werking te stellen. Ongeveer rapporteerde die Caspar von Schrenck-Notzing reeds in 1965 in zijn basiswerk „Charakterwäsche“ dat opnieuw en opnieuw in nieuwe uitgaven en onlangs in een herziene versie verscheen. De nieuwe Duitse krant en tijdschriftuitgevers zouden „moeten vertegenwoordigen ander Duitsland „, d.w.z. mensen zijn die duidelijk van de huidige Duitsers verschilden. De bekwaamheid was secundair, vergelijkbaar geweest met karakter.

De zegevierend bevoegdheden veronderstelden dat de meeste Duitsers een verkeerd karakter hadden omdat zij door hun autoritaire families waren gevormd. Welk soort waren mensen tot de nieuwe elite moest behoren uitgewerkt door een professionele groep wetenschappers onder de richting van Max Horkheimer (wij hem opnieuw als één van de mentors van de 68ste opstand ontmoeten) en hadden voorgesteld in een 5 Studies van het volumewerk „in Nadeel „, onder waarvan auteurs f.e waren. Theodor W. Adorno, Anders frenkel-Brunswik, Daniel J. Levinson, R. Nevitt Sanford. Zij wilden de vooroordelen aan het licht brengen en uitroeien waaraan de Duitsers naar verluidt leden. Letterlijk: „De uitroeiing betekent omscholing die academisch wordt gepland. „Met het moesten de potentieel fascistic individuen „„worden aan het licht gebracht.

Aldus zocht één naar mensen in van wie persoonlijkheid de waarden typisch in Duitsland, zoals uiterlijk correct gedrag „, ijver, capaciteit, fysieke netheid, gezondheid en onkritisch gedrag „niet bestonden, omdat deze kwaliteiten vermoedelijk „een diepe zwakheid van het eigen ego „verbergen. [Nr, dit is geen vertaalfout! Verenigd beschouwd enkel als dergelijke mensen kwalificeerde voor leiding van Duitse media die deze kwaliteiten niet hadden. M.K. – H.]
De overwogen personen werden gevraagd, onder andere, hoe hun relatie aan vader en moeder was. Werden de één aangewezen mensen die een gebroken relatie aan haar ouders hadden, d.w.z. niet gevormd door de autoritaire Duitse familie. En zij gingen met goed geweten door, aangezien zij de Duitsers ziek beschouwden, als patiënten die van haar paranoia moesten worden genezen. De nieuwe krantenuitgevers en de redacteurs in leider werden voorgelegd aan geschikte tests, en als zij bleken om dergelijke gebroken karakters te hebben, werden zij in aanmerking genomen.

Zo te zeggen, als beloning die ontvingen zij de vergunning voor een krant of tijdschrift, natuurlijk nog door de persambtenaren gecontroleerd. De nieuwe krantenuitgevers vermeden beledigend tegen de bepaalde regels, anders zouden zij de vergunning of hun positie verloren hebben. De meesten werkten zoals gevraagd, en zelfs speelden de echte geloven een rol, aangezien de meeste mensen het zijn aan de winnigkant verkiezen.

Het is vanzelfsprekend dat de proeven tegen de Duitse uitspraakklasse en tegen vermeende en echte oorlogsmisdadigers een belangrijke rol in de omscholing speelden. De proef in de internationale militaire rechtbank in Nuremberg tegen de leiders van het Duitse Rijk evenals de volgenden van de Amerikaanse militaire rechtvaardigheid werden gemeld door de kranten van de verenigde militaire overheden. Zij moesten de collectieve schuld maken aan de Duitse bevolking in alle details, en bij het zelfde duidelijk, om de verenigde oorlogsmisdaden zoals bijvoorbeeld de luchtoorlog tegen de burgerlijke bevolking te rechtvaardigen.

Elke journalist moet een re-Opvoeder zijn

Al deze maatregelen waren in harmonie met de belangrijkste vraag van psychologische oorlogvoering: om de vijandelijke mensen van zijn leiders te scheiden. Dit was reeds een doel van de bondgenoten in de Eerste Oorlog van de Wereld toen Kaiser allegorized als monster was die met bloed druipen. Alle kranten evenals omroep waren onderworpen aan het principe dat elke journalist een re-Opvoeder moest zijn. Als hij dit niet uitvoerde, stelde hij het risico in werking om zijn baan te verliezen. Dit verklaarde in het bijzonder de lijnloyaliteit van uitgevers en redacteurs (in detail Mosberg, Omscholing). Toen in 1949 de Bondsrepubliek Duitsland werd opgericht, eindigen het verlenen van vergunningen van de pers door de militaire overheid. Maar in de jaren vanaf 1945 tot 1949 had men een jongere die generatie opgeleid, die door de school van de re-Opvoeders overgegaan had door de militaire overheden gecontroleerd.

Dit verklaart waarom vandaag de Duitse journalisten,
niettemin vrij in hun oordeel over enige onderwerpen, moet met sommige basisverklaringen akkoord gaan, f.e de Duitse collectieve schuld en de exclusieve verantwoordelijkheid van Duitsland voor de Tweede Oorlog van de Wereld, nochtans.

(…)

Diesen Beitrag weiterlesen »