Archive
Categories

Artikel-Schlagworte: „Deutsche Geschichte“

Τέσσερις διατριβές στη Γερμανία και τη δύση

[Machine translation. No liability for translation errors. Η αυτόματη μετάφραση. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για μεταφραστικά λάθη.]
Comments in English, please. View original article

από Schattenkoenig

Για να προετοιμαστεί για μια συνέντευξη με τη Carolyn Yeager, Schattenkoenig που επιλύεται στα αγγλικά τις ακόλουθες σκέψεις να δώσει έμφαση σε μερικές κρίσιμες πτυχές της κατάστασης της Γερμανίας (και, γενικά, της δύσης).

Ι. Η γερμανική έννοια Geopolitik

Ο όρος περιγράφει μια περίληψη των σφαιρικών πολιτικών στρατηγικών που κεντροθετούνται στο γερμανικό Ράιχ και που ιδρύονται στην παράδοση των ολιστικών απόψεων που είχαν εξουσιάσει τη γερμανική σκέψη από τους Μεσαίωνες, όταν διαμόρφωσε το Ράιχ (ιερή ρωμαϊκή αυτοκρατορία του γερμανικού έθνους) ένα είδος διαταγής του στηρίγματος για τα έθνη που διατήρησαν την αυτονομία και τον εθνικό χαρακτήρα τους. Στη νέα ηλικία, μια πιό γενετική άποψη καθιερώθηκε, δηαβιβάζοντας τα σέβη χαρακτήρες στους διαφορετικούς λαούς».

Ο σημαντικότερος φαίνεται σε με η ριζοβολία γερμανικού Geopolitik σε μια επιστημονική και λογικά κερδισμένη προοπτική αυτό που δίνεται φυσικά. Σκέφτεται τους λαούς από αυτό που που είναι πραγματικά και τι οι ρεαλιστικές δυνατότητές τους είναι, αντί της διαμόρφωσης των λαών σύμφωνα με κάποια ουτοπιστική ιδεολογία που είναι ανεπαρκής για την πραγματικότητα. Οι δυνάμεις νικηφορόρες πέρα από τη Γερμανία το 1945 ακολουθούσαν δυστυχώς τις ιδεολογικές έννοιες και είχαν λίγο σεβασμό φυσικοί όροι των λαών». Εάν η πραγματικότητα αναγκάσει τις ουτοπιστικές απόψεις τους για να αποτύχει, ο χειρότερος την κάνουν να βγάλει για την πραγματικότητα που θα αναγκαστεί στην αλλαγή „«- μέχρι όλο τον κόσμο ξυπνήστε νέους σε έναν ολοκληρωτικό και μια σφαίρα-μέτρηση Σοβιετική Ένωση χωρίς την ελευθερία που αφήνεται για να μιλήσει έξω τα γεγονότα.

Το Geopolitik γνώριζε πλήρως το γεγονός ότι υπήρξαν δυνάμεις στον κόσμο στοχεύοντας στη δημιουργία ενός τέτοιου σφαιρικού ολοκληρωτικού και τεχνητού συστήματος. Οι γερμανικοί διανοούμενοι είχαν αναγνωρίσει πλήρως τη δυτικούς φιλελεύθερους κεφαλαιοκρατία και το μαρξισμό ως δύο πλευρές ενός μεταλλίου ή, σε μια καλύτερη αναλογία, δύο όπλων σε μια μετακίνηση pincer με το στόχο όλα τα έθνη και τα σε ένα παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Το Geopolitik ήταν μια αμυντική θεωρία ενάντια σε αυτές τις προσπάθειες που αναλήφθηκαν από τη Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία και, πιό πρόσφατος, από τη Σοβιετική Ένωση.

Το ιδανικό της γερμανικής γεωπολιτικής ήταν το „που το οργανικό έθνος «, όρισε ως τους φυσικά, ηθικά και οικονομικά υγιείς ανθρώπους που πραγματοποιούν βέλτιστα τις δεδομένες δυνατότητές του. Η εθνική οικονομία επρόκειτο να προστατευθεί από την εξάρτηση στα εξωτερικά ενδιαφέροντα, επομένως προσπαθήστε γιατί η αυτάρκεια „«υιοθετήθηκε. Ένα έθνος που είναι σε θέση να παραγάγει όλα που χρειάζεται και καταναλώνει μέσα στους φρουρημένους οικότροφούς τους είναι λιγότερο πιθανό να εκβιαστεί ή να πνιχτεί σε περίπτωση σύγκρουσης.

Αυτή η έννοια ήταν ήδη ένα ισχυρό κίνητρο πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και οι εθνικοί σοσιαλιστές πρόσθεσαν την έννοια της φυλετικής αγνότητας „«δεδομένου ότι εθεώρησαν το χαρακτήρα άνθρωποι και ακόμη και οι πολιτικές αποφάσεις του που καθορίζονται από τη γενετική του. Αυτό οδήγησε επίσης στα μοιραία λάθη, π.χ. όπως ανέμειναν την Αγγλία για να είναι φυσικός σύμμαχος ενάντια στη Γαλλία και τη Ρωσία. Δεν θα μπορούσαν να είναι περαιτέρω από αυτό που έπειτα πραγματικά συνέβη, όπως η Μεγάλη Βρετανία (και επίσης οι ΗΠΑ) υπονομεύθηκαν εντελώς και υπονομεύθηκαν από μια μυστική δύναμη ικανή της εξουσίασης τους ανθρώπους συνολικά, οικονομικά και διανοητικά.

Δεδομένου ότι οι Γερμανοί ήταν ακόμα στη δημογραφική αύξηση τότε η έννοια αναπτύχθηκε, και η Γερμανία είχε ήδη μια υψηλή πυκνότητα πληθυσμών, η έννοια «κερδισμένη σημασία „Lebensraum. Ακόμη και η ιδέα ότι ένα μικρότερο έθνος που δεν είχε καμία ευκαιρία να κερδίσει την αυτάρκεια και η δύναμη από μόνη τους επρόκειτο να εξαφανιστεί και να δώσει τόπο στο μεγαλύτερο γείτονά της φαίνεται να αυξάνεται από τις πιό πρόωρες έννοιες, και διαδόθηκε μόνο από το Χίτλερ και τους εθνικούς σοσιαλιστές ως είδος κοινωνικού darwinism των εθνών. Η έννοια δεν έχει καμία σχέση με τις γενοκτονίες ή τους εξολοθρεύοντας λαούς υπέρ ενός άλλου ενός, αλλά δεδομένου ότι υπήρξε μια θεωρία στην οποία οι χώρες όπως το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο ή την Πολωνία δεν είχαν καμία προοπτική να υπάρξουν πάρα πολύ περισσότερο, δεν φαίνεται πλέον ένα μεγάλο πράγμα για να τους σκουπίσει από το χάρτη σκόπιμα και να κατακτήσει τους λαούς τους στη γερμανική εξουσία.

Το Geopolitik είχε επίσης λίγο σεβασμό των υπαρχόντων συνόρων λόγω του φυσικού όρου της Γερμανίας που δεν έχει κανένα φυσικό όριο και επομένως που έχει υποκειεί στις ξένες παρεισφρύσεις για αιώνες (π.χ. τα τριάντα έτη» πολεμικά). Ο μόνος οικότροφος ενδιαφέροντος ήταν το „Volksgrenze «, που επιτράπηκε για να επεκταθεί, δίνοντας τόπο επίσης στα στρατιωτικά μέσα, εάν οι Γερμανοί επεκτάθηκαν συνεχώς.

ΙΙ. γερμανική και δυτική έννοια της οικονομικής επιστήμης

Με παρόμοιο τρόπο ως Geopolitik, η γερμανική άποψη σχετικά με τα οικονομικά ήταν ενσωματωμένη και ολιστική. Ήταν πάντα μια συναίνεση, ακόμη και πέρα από το γερμανικό οικότροφο, ότι οι συνολικά ανεξέλεγκτες αγορές αποτελούν αυστηρή απειλή για την ελευθερία και την ασφάλεια των λαών και ακόμη και να καταλήξουν στο μαζικούς λιμό και τη γενοκτονία. Σε μια οικονομία ανεξέλεγκτη με τη βοήθεια „το κράτος «θα υπήρχε ενεργός να στοχεύσει φορέων στον πάντα μεγαλύτερο έλεγχο της αγοράς και στα πάντα μεγαλύτερα κέρδη, και το περισσότερο κέρδος ένας φορέας θα ήταν σε θέση να κάνει, ο δυνατότερος και λιγότερο ευσυνείδητος θα γινόταν, και όπως φροντίζει όχι για την το κέρδος των ανθρώπων του ευημερία αλλά απλώς, το αποτέλεσμα θα ήταν ένα μεγάλο μονοπώλιο με τις αξίες των πραγμάτων της πρώτης ανάγκης που ο μέσος καταναλωτής είναι ανίκανος να πληρώσει.

Οι γερμανικοί οικονομικοί επιστήμονες, και ακόμη και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία ή η Αγγλία, γνώρισαν ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της εθνικής ευημερίας, έπρεπε να υπαρχτεί μια ελεγχόμενη από το κράτος οικονομία για τα πράγματα των πρώτων αναγκών, όπως το νερό, η ηλεκτρική ενέργεια, τα τρόφιμα, η επικοινωνία και η μεταφορά.

Εάν μιλάτε στα οικονομικά liberalists σήμερα και βρίσκετε αυτό το γεγονός, θα καταγγείλουν συνήθως τέτοια είδη σκέψεων για να είναι μαρξιστής „«, σοσιαλιστής „«ή άλλες βαριά κουβέντες. Έχουν η έννοια της συνολικής ελεύθερης κυκλοφορίας κάθε οικονομική, ειδικά αυτή των λαών και χρήματα. Ενώ κάνουν έτσι oder στην αντίθεση σιωπής ακόμη και προτού να μπορέσει να αναπτύξει τις σκέψεις του εντελώς, δεν θα μπορούσαν να είναι περαιτέρω από την αλήθεια. Στην πραγματικότητα, η έννοια της συνολικής ελευθερίας αγοράς είναι σε το πολύ περισσότερος μαρξιστής από την παραδοσιακή ηπειρωτική προσέγγιση στην οικονομία.

Ο φιλελευθερισμός, δεδομένου ότι εξουσιάζει τις επιστημονικές και πολιτικές συζητήσεις σήμερα, προέρχεται από μια απολύτως διαφορετική Σχολή Διαλογισμού που δεν έχει καμία ρίζα στην παραδοσιακή θεωρία των εθνικών οικονομικών. Εκείνοι που διατύπωσαν τις ουσιαστικές εργασίες για τη φιλελεύθερη οικονομία είχαν την προσωπική εμπειρία τους όχι στον τομέα να απασχοληθούν ή της οργάνωσης της εργασίας και τον ανεφοδιασμό για τους ανθρώπους σε μια ορισμένη περιοχή αλλά μάλλον ασχολήθηκαν με το διαπεριφερειακό εμπόριο ή στα χρηματιστήρια. Επομένως δεν είναι μια έκπληξη ότι το οικονομικό συμφέρον τους έρχεται να εξουσιάσει το θεωρητικό κτήριό τους. Αυτοί οι άνθρωποι έκαναν το ενδιαφέρον τους για κανένα όριο για το εμπόριο σε έναν κεντρικό οικονομικό νόμο „«, αν και δεν είναι κανένας φυσικός νόμος ως νόμος της βαρύτητας αλλά μια απαίτηση στη νομοθεσία.

Σήμερα η θεωρία „«των ελεύθερων αγορών, που είναι στην πραγματικότητα ένας θαυμάσια απρόσκοπτος τρόπος για το συνολικά λειτουργούν εμπόριο έχει σχέση για να κερδίσει τα τεράστια ποσά του κέρδους, τολμά ακόμη και να αναγκάσει το „τέσσερα θεμελιώδεις ροές «επάνω σε κάθε ενιαίο έθνος. Αυτές οι ροές είναι: Χρήματα (Investitions μέσα και κέρδη έξω), αγαθά (οι φυσικοί πόροι ΠΡΕΠΕΙ να επιτραπούν έξω παντού, προϊόντα παντού), πληροφορίες (σχετικά με τους παράγοντες παραγωγής) και εργατικό δυναμικό. Το τελευταίο πράγμα αυτοί είναι το πιό επικίνδυνο όλοι, δεδομένου ότι μια ελεύθερη ροή των εργαζομένων σε όλη την υδρόγειο θα φυτεψει επάνω τους ολόκληρους λαούς και θα τους αναγκάσει σε ένα άψυχο σύστημα της εκμετάλλευσης και της μεγιστοποίησης των κερδών. Για να εξασφαλίσει αυτές τις τέσσερις ροές, η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ στρατιωτική στρατηγική θεωρεί για να καθιερωθεί μια πέμπτη ροή: αυτή των «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ στρατηγικών υπηρεσιών», το οποίο σημαίνει πραγματικά: Πόλεμος σε κάθε έθνος που αντιστέκεται στην εφαρμογή των ροών.

Όπου Marx επικρίνει την κεφαλαιοκρατία „«, είναι πάντα αυτή η μορφή κεφαλαιοκρατίας που περιγράφει. Από την προοπτική του πρόωρου 19. αιώνα Γερμανία, αυτό είναι αναληθές δεδομένου ότι υπήρξαν πραγματικά μέσα και τις αγορές με την επιβολή της νομοθεσίας υπέρ της εθνικής ευημερίας. Κύριο επιχείρημα Marx το» είναι: Σε μια οικονομία δεδομένου ότι την περιγράφει, η επανάσταση είναι μια ανάγκη. Αλλά δεδομένου ότι Marx θεωρεί την επανάσταση μια ανάγκη οπωσδήποτε, γιατί να μην αφήσει τα πράγματα να βγάλουν πραγματικά κακό για τις μάζες πρώτα. Επομένως οι πιό αδίστακτοι κεφαλαιοκράτες, οι διεθνείς τραπεζίτες και οι μαρξιστές πήραν πάντα κατά μήκος τόσο πολύ καλού για τα τελευταία 150 έτη. Οι μαρξιστές, στην πραγματικότητα, είναι ακόμη και stormtroopers οι τραπεζίτες» που κάνουν τη βρώμικη αλλά απαραίτητη εργασία τους.

Το μαρξιστικό σύστημα του κανόνα θα έρθει είτε τρόπος, είτε μέσω μιας μαρξιστικής επανάστασης είτε ως σερνμένος απειλή, δεδομένου ότι είναι σήμερα. Ούτε ο δυτικός φιλελευθερισμός ούτε ο κλασσικός μαρξισμός δεν θα οδηγήσει τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές κοινωνίες από εκείνη την pincer μετακίνηση. Ίσως μια εκτίμηση των από παλιά καθιερωμένων αλλά μακρύς-ξεχασμένων ηπειρωτικών θεωριών των ολιστικών οικονομικών μπορεί να παρέχει μια έξοδο.

ΙΙΙ. πολεμική προπαγάνδα

Μετά από την καθιέρωση των μεγάλων εθνών, οι μεγάλοι μόνιμοι στρατοί τέθηκαν επάνω, και προκειμένου να παρέχουν σε αυτούς τους στρατούς μια αίσθηση αυτό που που ήταν για, τα κράτη έπρεπε να διευθύνουν την προπαγάνδα σε μια μεγαλύτερη κλίμακα. Οι Δυτικές δυνάμεις, ειδικά Μεγάλη Βρετανία, είχαν αυτό το σημείο πολύ νωρίς. Η Μεγάλη Βρετανία ήταν η κινητήρια δύναμη το γερμανικό Ράιχ, δεδομένου ότι, από τη Νο 1 θέση, φοβήθηκε οποιαδήποτε ταυτόχρονη ενδεχομένως αύξηση στην ήπειρο. Προκειμένου να προετοιμαστεί ένας πόλεμος ενάντια στη Γερμανία propagandistically, το ίδρυμα „Tavistock στις ανθρώπινες σχέσεις «ιδρύθηκε. Πάντα ακουσμένος για το; Και είναι ακόμα, για 100 έτη τώρα. Αυτό το ίδρυμα η δυσφήμηση, infamy και βρίσκεται για την αιτία να δαιμονοποιήσει τη Γερμανία ως άνθρωποι.

Προκειμένου να αποκτηθεί ο πόλεμος οι δεσμοί πώλησαν στους απλούς βρετανικούς πολίτες για τα πολεμικά μέτρα της χρηματοδοτώντας Μεγάλης Βρετανίας, η οργάνωση ιδρύματος στις αφίσες προπαγάνδας τους η ιδέα της Γερμανίας που στοχεύει στην κατάκτηση ολόκληρου του κόσμου και την υποδούλωση των Βρετανών. Διαδίδουν τα ψέματα των γερμανικών στρατιωτών χέρια που κόβουν των μωρών», που βιάζουν τις βελγικές καλόγριες και που επεξεργάζονται τους περιερχόμενους βρετανικούς στρατιώτες στα τρόφιμα χοίρων – ακόμη και σε WWI!

Υπάρχει αυτό το πρόσωπο που ονομάζεται το Edward Bernays. Ήταν αμερικανικός Εβραίος, ένας ανηψιός σε Sigmund Freud. Δεδομένου ότι το εβραϊκό δίκτυο θέλησε την Αμερική για να ενώσει τις δυνάμεις με τη Μεγάλη Βρετανία ενάντια στη Γερμανία, Bernays πήγε στη Μεγάλη Βρετανία και ελειτούργησε στο ίδρυμα Tavistock με το στόχο του unto τους αμερικανικούς ανθρώπους έως ότου εθεώρησαν τον πόλεμο ενάντια στη Γερμανία, στην οποία οι ΗΠΑ δεν οριοθέτησαν και που δεν αποτέλησε ποτέ άμεση απειλή για τις, ήταν μια ανάγκη. Μπορείτε να σκεφτείτε μια μεγαλύτερη πράξη της προδοσίας από παίρνοντας την πατρίδα σας σε έναν πόλεμο υπέρ μιας ξένης δύναμης, χωρίς το μικρότερο ενδιαφέρον για το; Αφότου είχε τελειώσει ο πόλεμος, Bernays μερικές από τις propagandistic τεχνικές για και για τις δημόσιες εκστρατείες, οι οποίες έγιναν γνωστές ως δημόσιες σχέσεις.

Η Γερμανία δεν είχε τίποτα που θέτει ενάντια σε αυτήν την προδοσία. Προσπάθησε να παρουσιάσει τα γεγονότα και τους αριθμούς για την εθνική παιδεία, τις δαπάνες για τις οπλισμένες δυνάμεις και το ποσό πολεμικών σκαφών που ναυπηγήθηκαν για να ακυρώσουν τις κατηγορίες της ύπαρξης „βαρβαρικό «, την πόλεμος-επιδίωξη „«ή το μιλιταριστή „«. Δυστυχώς, η αλήθεια για αυτά τα θέματα είναι μόνο ευπαρουσίαστη ως αριθμούς, και οι αφίσες προπαγάνδας που παρουσιάζουν τους αριθμούς δεν είναι πολύ υποτιθέμενες για μάτια να πιάσουν των λαών» και να φέρουν στα χρήματα από τους πολεμικούς δεσμούς. Μόνο από το 1917, οι Γερμανοί έκαναν την πρώτη εικόνα-μόνο αφίσα προπαγάνδας τους, που παρουσιάζει έναν στρατιώτη με το siegen Helft λέξεων „uns «(μας βοηθήστε να κερδίσουμε). Αύξησε δέκα φορές το αποτέλεσμα των προηγούμενων αφισών. Τραγικά, πριν από χαμένο η Γερμανία WWI militarically, έχασε τον πόλεμο propagandistically.

Και αυτή η τραγωδία επαναλαμβανόμενη ακόμη και WWII, δεδομένου ότι η Γερμανία είχε σύρει τις συνέπειες από την καταστροφή προπαγάνδας σε WWI. Υπουργείο Goebbels το» του δημόσιων Διαφωτισμού και της προπαγάνδας, που έχει δαιμονοποιήσει στη συνέχεια όπως κακόφημα ψέματα αφήγησης, πραγματικά ακριβώς είχε βρεί έναν τρόπο τα πράγματα στους ελκυστικούς τίτλους ενώ οι propagandistic κλάδοι των συμμάχων» διέδωσαν τα πιό διαβολικά ψέματα πέρα από τον κόσμο. Δυστυχώς, η δύναμη που είπε ψέματα πολύ λιγότερο έχασε πάλι και κατηγορήθηκε έπειτα για όλες τις αμαρτίες που κάθε δύναμη πάλης είχε δεσμεύσει. Ακριβώς ανατρέξτε το όνομα Ilja Ehrenburg εάν θέλετε να ξέρετε ποιου είδους πολεμική προπαγάνδα των συμμάχων η» ήταν.

IV. The situation in Germany today

Any German who still thinks the German education system will provide him with an adequate mindset is hopelessly enslaved by the Matrix. Germany today is not a free country, but the elites never stop praising their system as „the most democratic, the most free state ever in existence on German soil“. In fact, you are free to consume drugs, you are free to kill your children as long as they are yet unborn, you are free marching naked through the streets on one of those notorious CSDs – but you are NOT free to call this kind of „freedom“ decadent and menacing to our future. You are also not free to claim that the procreation of imported Islamic minorities will not only put these symptoms of decadence to an end but also will bury the small rest of our civil rights when they start struggling for the installation of Sharia Courts.

This struggle is IMO about to come, but I don’t consider it to be possibly successful. Islamists have been brought in in masses to destroy the traditional character of the country, to riot in the streets and to stoke fears among the populace, but the main purpose is to make the peoples more likely to accept a totalitarian control system, a Police state which is designed mainly by the EU. The Federal Republic is even eager to deconstruct its own statehood, its own possibility to handle the coming conflicts because the FRG-Pseudo-Elites are so eager for careers in Bruxelles and are, of course, highly confident in the European Utopia. What the average German says about this bureaucratic juggernaut doesn’t matter at all, as with modern media manipulation tools in „modern-day Democracy“, the „Souvereign“ (i.e. the average) can be forced into arbitrary states of mind.

In 2007, I took part in a demonstration in Bruxelles on September 11th in order to commemorate the victims of the New York atrocity. At that time I was still very much „critical to Islam“ and believed the lie set up by people like Ralph Giordano („Not migration is the problem, but Islam is“ – in fact it’s just the other way round). But nevertheless the event was forbidden by the Communist Bruxelles mayor (in Belgium, unlike in Germany, mayors even have the power to forbid demonstrations). Heavy armed police forces were out on the streets, with armored cars on every corner. I saw a man arrested for nothing but standing with a Crucifix and recitating verses from the Bible. I saw people getting handcuffed for flying national flags. Later I heard that there were even MdEPs (Members of European Parliament) and members of the national parliament of Belgium, of the group Vlaams Belang, heavily beaten up and taken into arrest. The Bruxelles mayor had deliberately ordered French-speaking police forces from the Walloonia to „pacify“ the situation, exploiting the inner-Belgian national conflict for his purposes. In Bruxelles, the Muslim part of the population was then already 57%, and the Communist Party led a coalition with several Islamic fractions in the town hall.

In 2008, there was a rally organized in Cologne called „Antiislamisierungskongreß“. A few hundred demonstrators were present, but the official city government organized a counter-demonstration which consisted of more than 20,000 leftists and „Gutmenschen“. The mayor of Cologne, whose son was even killed by a Turkish car driver in 2001, called the conservative demonstrators „braune Soße, die ins Klo gehört“ (brown sauce belonging into a toilet). The Police „failed“ in protecting the demonstrators, of which some were heavily beaten up. A river boat they had rented for the day was thrown at with stones so it almost sank. Finally the whole event had to be blown off. Leftist and militant „Antifa“ forces, indoctrinated school classes, Marxist priests with their also indoctrinated parishes join forces with the official administration – and in the future also with the police – against those who simply rally for Germany to keep its German character. This mess is called „Aufstand der Anständigen“ (Rise of the Righteous).
To provide oneself with a more adequate picture of his country’s very own history, one has to really be both courageous and creative. There is a newspaper which is in fact just a little bit more right-winged than the Allied-licensed press cartel (Junge Freiheit). It comes out weekly on Fridays. Sometimes when I wanted a copy, all the copies from my local kiosque were sold out by Friday 12:00 and no copies were left. This wasn’t because of a high demand for the paper but because the copies were not delivered to the kiosque – some leftist working for the delivery company had got behind what was in the package and simply annihilated it. In another press shop I asked for that newspaper and almost was kicked out by the shopkeeper, who then got a highly red head and almost wasn’t able to speak properly how much she despised of „people reading such papers“, and she „didn’t want to have to do with such papers“.

And the Junge Freiheit is long not capable of providing you the entire picture. Articles on general history dealing with the national socialist epoque are quite sparse. I most profited from reading the „Deutsche Geschichte“, a revisionist magazine which appears six times a year. The Editor reported of one case in which shopkeepers were threatened to get their shops burnt down by Leftists for just having the Deutsche Geschichte in its shop! The Editor also organizes meetings with Revisionist experts. Those meetings regularly have to be cancelled, as there are Leftists who „inform“ the hotel owners on what kind of historical views their guests have, and then the hotel clerks refuse to grant access for the referents.

This is also the way Leftists deal with unwelcome political forces such as „Die Freiheit“ (which internally is, in fact, more liberal than the CDU) or „Pro Deutschland“. These groups are simply unable to find a location to conduct their party meetings at because the location owners always get „informed“ and then act as expected. Nobody can publicly allow himself to be courageous, as reputation can – and will – be immediately destroyed. Would you want to resist a force which is willing to rip you off everything you own and even threatens to harm your home and family?

The head of the right-wing NPD, Udo Voigt, also once got kicked out of a hotel where he was spending his vacation. The hotel owner’s „explanation“ was that the other hotel guests’ right for an undisturbed stay at the hotel would outweigh the right of Mr. Voigt to stay in the hotel. Furthermore, as a private businessman he was able to decide who he wanted to have business with and with whom not. Mr. Voigt went to a court, which ruled that the hotel owner was right in doing so.
Such was the state of the German Nation in the past decade, and the actual decade is far from doing any better.

Diesen Beitrag weiterlesen »

ドイツおよび西の4つの説

[Machine translation. No liability for translation errors. 機械翻訳。翻訳の誤りに対しても責任を負いません。]
Comments in English, please. View original article

Schattenkoenig著

Carolyn Yeagerとのインタビューのために準備するためには、Schattenkoenigは英語でドイツ(および、一般に、西)状態のある重大な面を強調する次の思考を解決しました。

I。 Geopolitikのドイツの概念

言葉は中世以来ドイツに考えることを支配した全体眺めの伝統でドイツ国(ドイツの国家の神聖ローマ帝国)が一種の自主性および国民性を維持した国家のための命令の支柱を形作ったときに、ドイツのドイツ国に集中し、創設される全体的な政治作戦の輪郭を記述します。 新しい年齢では、異なった人々のへの点を」与える遺伝の視点は特性確立されました。

最も重要な自然に与えられるものがの科学的で、合理的に得られた見通しのドイツ語Geopolitikの定着は私にようです。 それは人々について現実のために不十分であるユートピア的なイデオロギーに従って人々を形作るかわりにそれらがであり、実際にもの現実的な潜在性がであるもの現在の考えます。 不運にも1945のドイツに勝利力はイデオロギーの概念を次、人々ののための少し点が」自然な状態ありました。 現実によりユートピア的な眺めが失敗すればひどく„の変更に事実をはっきり言うために残っている自由無しで新しい全体主義および地球及ぶソビエト連邦で-すべての世界まで…それを目覚めれば強制されれば「現実のためにならせる。

Geopolitikは目指す世界に力があったという事実を十分に把握して非常に全体的な全体主義および人工的なシステムを建てます。 ドイツの知識人はすべての国家を圧倒し、世界経済システムに混ぜることの目的の挟み撃ち作戦のよりよい類似、2本の腕の双方として十分に西部の寛大な資本主義およびマルクス主義をの1個のメダルまたは、確認しました。 Geopolitikはあとでフランス、イギリスとソビエト連邦によって引き受けられたこれらの試みに対して防御的な理論でした。

ドイツの地理政治学の理想は„の有機性国家「で、と最上にある特定の潜在性を実現している物理的、道徳的そして経済的に健康な人々を定義しました。 国民経済は依存から外へ向かう興味に保護されるべきでした従って„の自給自足のための努力は「採用されました。 すべてを作り出せるそれ国家は守られた寄宿生の内で対立の場合にはゆすられるか、または窒息してまずないです必要とし、消費します。

この概念は第1次世界大戦の前に既に強い刺激であり、遺伝学によってdeterminated人々および政治決定の特性を信じたと同時に国民の社会主義者は„の人種的な純度の概念を「加えました。 これはまた重大エラーの例えば原因となりました彼らがイギリスがフランスおよびロシアに対して自然な同盟国であると期待したと同時に。 それらは英本国(およびまた米国人々を全く、経済的そして精神的に支配することができる秘蜜力によって)完全に下を掘られ、覆されたのでにちがいないそれから実際に何が起こったかからそれ以上。

ドイツの人々が人口統計学の成長にその時にまだあったと同時に概念は開発され、ドイツに既に高い人口密度、„のLebensraumのの概念が「得られた重要性ありました。 自給自足および強さを自分自身で得る機会がなかったより小さい国家がすばらしい隣人へ消え、くずれることだったという考えは最も早い概念から上がるようでヒトラーおよび国民の社会主義者によってだけ一種の国家の社会進化論として大衆化されました。 概念は集団虐殺とは全くまたは人々もう1つを支持して根絶の関係ありませんが、国がベルギーを好む理論があったので、ルクセンブルクにかポーランドは非常により長く存在の見通しがありませんでした、それはそれらを地図を離れて慎重に拭き、ドイツの支配権に人々を抑制するもはや大きい事のようではないです。

Geopolitikにまた固有の境界を持っていないそして従って外国の侵入に応じて何世紀にもわたってあるドイツの自然な状態のために既存のボーダーのための少し点がありました(戦争例えば30年の」)。 興味の唯一の寄宿生はドイツの人々が絶えず拡大したら、拡大する„Volksgrenzeが「、で軍の平均にまたくずれます。

II.経済学のドイツおよび西部の概念

Geopolitikとして同じような方法では、経済学のドイツの意見は統合され、全体でした。 それは全く自由な市場が人々の自由そして保証への厳しい脅威を与え、多くの飢餓および集団虐殺に行きつくかもしれませんこと、ドイツの寄宿生を越える一致、いままで常にでした。 „によって自由な経済では州は「そこに市場のより大きい制御とより大きい利益へのプレーヤーの活動的な見当であり、より多くの利益はプレーヤー作れましたより強大のおよびより少なく良心的彼は、および彼が人々の福祉もっぱら彼のをない利益気遣うが、ように、結果です一般の消費者によってが支払ってない基本的ニーズの事のための価格の大きい独占なります。

フランスのような他の欧州諸国からのドイツの経済的な科学者は、イタリアかイギリス、国民の繁栄の目的に達するために、そこに水、電気、食糧、コミュニケーションおよび輸送のような基本的ニーズの事のための集産主義的な経済、確立されなければならなかったことわかってい。

経済的なliberalistsに今日話して、この事実を思い付けば、彼らは通常„の「社会主義マルクス主義者「、„または他の乱暴な言葉であるためにそのような種類の思考を公然と非難します。 彼らはあらゆる経済的な動きの総自由、人々の特に自由およびお金の概念をinhalated。 思考を完全に開発できる前でさえも反対を沈黙させるために彼らがオーデルでそうする間、真実からそれ以上であることができませんでした。 実際は、総市場の自由の概念はそれ自体経済に従来の大陸アプローチより大いにマルクス主義です。

科学的なおよび政治討論を今日支配すると同時に、自由主義は国民の経済学の従来の理論で根がない全く異なる学派から来ます。 人々のための働くか、または組織の仕事そして供給の分野で寛大な経済の必要な仕事を持っていた個人的な経験をないある特定の区域の作り出したむしろ対処される地区に跨る貿易または株式市場で人。 従ってそれは自身の経済的利益が理論的な建物を支配することを来るという驚きではないです。 これらの人々は中央経済的な„の法律にそれが立法へ重力の法則しかし要求として自然法ではないが、貿易のための境界の彼らの興味を「作りませんでした。

今日実際は莫大な量の利益を得るために全体的に貿易心配を作動させるためのすばらしくunproblematic方法であるフリーマーケットの„理論は「ひとつひとつの国家に„4の基本的な流れ「を強制することを敢えてします。 これらの流れは次のとおりです: お金(Investitionsおよび利益)、商品(天然資源は、プロダクトどこでもどこでも許可されなければなりません)、情報(生産要素に関して)および労働力。 これらの最後の事は地球を渡る労働者の自由な流れが全体の人々の上で定着し、開発の無情なシステムおよび利益の最大化にそれらを強制するので、すべての最も危ないです。 この4つの流れを確保するためには、米国の防衛戦略は第5流れを確立すると考慮します: 実際に平均「米国戦略的なサービス」ののそれ、: 流れの実施に抵抗するあらゆる国家の戦争。

マルクスが„の資本主義を「批判する一方、それは彼が記述する資本主義のこの形態常にです。 早い19。世紀の観点から市場を限り、緩和する実際の方法虚偽行った国民の福祉を支持して印象的な立法によってドイツのこれです。 マルクスの」主要な議論は次のとおりです: 経済では彼がそれを記述するので、回転は必要です。 しかしマルクスが回転を必要ととにかく考慮するので、なぜ許可されなかった事が固まりのための実際に悪い最初にひっくり返す。 従って最後の150年の間そう非常によいに沿って常に得られる最も不謹慎な資本家、国際的な銀行家およびマルクス主義者。 実際はマルクス主義者は彼らの汚れた必要な仕事をする銀行家の」突撃隊員です。

規則のマルクス主義システムはいずれにしても、またははう脅迫としてマルクス主義の回転によってならばそれが今日であるので、来ます。 西部の自由主義も古典的なマルクス主義もその挟み撃ち作戦からヨーロッパおよびアメリカの社会を導きません。 全体経済学の長い伝統があるしかし忘れ去られた大陸理論の多分考察は出口を提供するかもしれません。

III.戦争の宣伝

大きい国民国家の確立の後で、すばらしい常備軍は設置され、これらの軍隊に提供するためにだったものののため感覚を、状態はより大きいスケールの宣伝を行なわなければなりませんでした。 西側主要国、特に英本国は、このポイントを非常に早く持っていました。 英本国は、第1位置から、多分大陸に上がる並行操作を恐れていたので、ドイツのドイツ国をencirculatingの原動力でした。 人間関係のドイツに対して戦争をプロパガンダによって準備するためには、„のTavistockの協会は「創設されました。 それ聞かれるか。 そしてそれは100年間存在に、今まだあります。 この協会は人々としてドイツの悪魔化の原因のための名誉毀損、不名誉およびうそをinstrumentalized。

戦時公債を得ることは英本国の戦争の手段、宣伝ポスターでセットアップされた協会を融資するために簡単なイギリスの市民に目指す全世界を征服し、ブリトン人を奴隷にするドイツの考え販売しました。 彼らは赤ん坊」手断ち切り、ベルギーの尼僧を強姦し、そしてWWIのブタの食糧に落とされたイギリスの兵士を-処理しているドイツの兵士のうそを広げました!

エドワードBernaysと名前を挙げられるこの人があります。 彼はアメリカのユダヤ人、ジークムント・フロイトへの甥でした。 ユダヤ人ネットワークがアメリカにドイツに対して英本国と力を合わせてほしかったのでBernaysは英本国に行き、アメリカの人々に宣伝の目的のTavistockの協会で米国が接しなかった決してそれへの直接脅威を与えなかったし、ドイツに対して戦争を信じたまで、でした必要はたらきました。 ことができまあなたの故国を、それ自身のための最もわずかな興味なしで外国力を支持して戦争に得ますより反逆の大きい行為について考えるか。 戦争が終わった後、Bernaysは広告とPR活動として知られるようになった一般向けキャンペーンのためのプロパガンダの技術のいくつかをinstrumentalized。

ドイツにこの背信に対して置くことを何もありませんでした。 「粗野な「戦争を求める„„または„の軍国主義者「であることの告発を無効にすることを武力のための国民教育、支出および造られた戦争船の量についての事実そして図を示すことを試みました。 残念ながら、これらのトピックについての真実は数としてだけりっぱであり、数を示す宣伝ポスターは人々の」目つかまえ、戦時公債からのお金を持って来て非常に想定されていません。 1917年現在にだけ、ドイツ人は単語の„のHelftのunsのsiegenの兵士を「示す彼らの最初映像だけ宣伝ポスターを作りました(私達を勝利助けて下さい)。 それは前のポスターの結果を10倍の上げました。 ドイツはWWIをmilitarically失った前に悲劇的に、戦争をプロパガンダによって失いました。

そしてドイツがWWIの宣伝の災害から結果を引いたようにWWIIで繰り返されるこの悲劇。 Goebbelsの同盟国」のプロパガンダの枝が世界上のさらにもっとひどいうそを広げる間」、評判が悪いうそを言うこととして続いて悪魔化された公共の啓発および宣伝のための大臣実際にちょうど人の心を捕える見出しに事を入れる方法を見つけました。 残念ながら、大いにより少なく再度失われてあり、すべての罪をあらゆる戦い力責任にされた力は託しました。 どんな種類の知り同盟国」戦争の宣伝がだったかたいと思ったらちょうどIlja Ehrenburgの名前を調べて下さい。

IV. The situation in Germany today

Any German who still thinks the German education system will provide him with an adequate mindset is hopelessly enslaved by the Matrix. Germany today is not a free country, but the elites never stop praising their system as „the most democratic, the most free state ever in existence on German soil“. In fact, you are free to consume drugs, you are free to kill your children as long as they are yet unborn, you are free marching naked through the streets on one of those notorious CSDs – but you are NOT free to call this kind of „freedom“ decadent and menacing to our future. You are also not free to claim that the procreation of imported Islamic minorities will not only put these symptoms of decadence to an end but also will bury the small rest of our civil rights when they start struggling for the installation of Sharia Courts.

This struggle is IMO about to come, but I don’t consider it to be possibly successful. Islamists have been brought in in masses to destroy the traditional character of the country, to riot in the streets and to stoke fears among the populace, but the main purpose is to make the peoples more likely to accept a totalitarian control system, a Police state which is designed mainly by the EU. The Federal Republic is even eager to deconstruct its own statehood, its own possibility to handle the coming conflicts because the FRG-Pseudo-Elites are so eager for careers in Bruxelles and are, of course, highly confident in the European Utopia. What the average German says about this bureaucratic juggernaut doesn’t matter at all, as with modern media manipulation tools in „modern-day Democracy“, the „Souvereign“ (i.e. the average) can be forced into arbitrary states of mind.

In 2007, I took part in a demonstration in Bruxelles on September 11th in order to commemorate the victims of the New York atrocity. At that time I was still very much „critical to Islam“ and believed the lie set up by people like Ralph Giordano („Not migration is the problem, but Islam is“ – in fact it’s just the other way round). But nevertheless the event was forbidden by the Communist Bruxelles mayor (in Belgium, unlike in Germany, mayors even have the power to forbid demonstrations). Heavy armed police forces were out on the streets, with armored cars on every corner. I saw a man arrested for nothing but standing with a Crucifix and recitating verses from the Bible. I saw people getting handcuffed for flying national flags. Later I heard that there were even MdEPs (Members of European Parliament) and members of the national parliament of Belgium, of the group Vlaams Belang, heavily beaten up and taken into arrest. The Bruxelles mayor had deliberately ordered French-speaking police forces from the Walloonia to „pacify“ the situation, exploiting the inner-Belgian national conflict for his purposes. In Bruxelles, the Muslim part of the population was then already 57%, and the Communist Party led a coalition with several Islamic fractions in the town hall.

In 2008, there was a rally organized in Cologne called „Antiislamisierungskongreß“. A few hundred demonstrators were present, but the official city government organized a counter-demonstration which consisted of more than 20,000 leftists and „Gutmenschen“. The mayor of Cologne, whose son was even killed by a Turkish car driver in 2001, called the conservative demonstrators „braune Soße, die ins Klo gehört“ (brown sauce belonging into a toilet). The Police „failed“ in protecting the demonstrators, of which some were heavily beaten up. A river boat they had rented for the day was thrown at with stones so it almost sank. Finally the whole event had to be blown off. Leftist and militant „Antifa“ forces, indoctrinated school classes, Marxist priests with their also indoctrinated parishes join forces with the official administration – and in the future also with the police – against those who simply rally for Germany to keep its German character. This mess is called „Aufstand der Anständigen“ (Rise of the Righteous).
To provide oneself with a more adequate picture of his country’s very own history, one has to really be both courageous and creative. There is a newspaper which is in fact just a little bit more right-winged than the Allied-licensed press cartel (Junge Freiheit). It comes out weekly on Fridays. Sometimes when I wanted a copy, all the copies from my local kiosque were sold out by Friday 12:00 and no copies were left. This wasn’t because of a high demand for the paper but because the copies were not delivered to the kiosque – some leftist working for the delivery company had got behind what was in the package and simply annihilated it. In another press shop I asked for that newspaper and almost was kicked out by the shopkeeper, who then got a highly red head and almost wasn’t able to speak properly how much she despised of „people reading such papers“, and she „didn’t want to have to do with such papers“.

And the Junge Freiheit is long not capable of providing you the entire picture. Articles on general history dealing with the national socialist epoque are quite sparse. I most profited from reading the „Deutsche Geschichte“, a revisionist magazine which appears six times a year. The Editor reported of one case in which shopkeepers were threatened to get their shops burnt down by Leftists for just having the Deutsche Geschichte in its shop! The Editor also organizes meetings with Revisionist experts. Those meetings regularly have to be cancelled, as there are Leftists who „inform“ the hotel owners on what kind of historical views their guests have, and then the hotel clerks refuse to grant access for the referents.

This is also the way Leftists deal with unwelcome political forces such as „Die Freiheit“ (which internally is, in fact, more liberal than the CDU) or „Pro Deutschland“. These groups are simply unable to find a location to conduct their party meetings at because the location owners always get „informed“ and then act as expected. Nobody can publicly allow himself to be courageous, as reputation can – and will – be immediately destroyed. Would you want to resist a force which is willing to rip you off everything you own and even threatens to harm your home and family?

The head of the right-wing NPD, Udo Voigt, also once got kicked out of a hotel where he was spending his vacation. The hotel owner’s „explanation“ was that the other hotel guests’ right for an undisturbed stay at the hotel would outweigh the right of Mr. Voigt to stay in the hotel. Furthermore, as a private businessman he was able to decide who he wanted to have business with and with whom not. Mr. Voigt went to a court, which ruled that the hotel owner was right in doing so.
Such was the state of the German Nation in the past decade, and the actual decade is far from doing any better.

Diesen Beitrag weiterlesen »

Quattro tesi sulla Germania e sull’ovest

[Machine translation. No liability for translation errors. Traduzione automatica. Nessuna responsabilità per errori di traduzione.]
Comments in English, please. View original article

da Schattenkoenig

Per preparare per un’intervista con Carolyn Yeager, Schattenkoenig ha risolto in inglese i seguenti pensieri per evidenziare alcuni aspetti cruciali della situazione della Germania (e, generalmente l’ovest).

I. Il concetto tedesco di Geopolitik

Il termine descrive un profilo delle strategie politiche globali concentrate sulla Reich tedesca e fondate nella tradizione delle viste olistiche che avevano dominato il pensiero tedesco dai medio evo, quando la Reich (sacro romano impero della nazione germanica) aveva formato un genere di gancio d’ordinazione per le nazioni che hanno mantenuto la loro autonomia e carattere nazionale. Nella nuova età, un punto di vista più genetico è stato stabilito, dante il rispetto caratteri alla gente differente‘.

Più importante sembra a me piantarsi del tedesco Geopolitik in una prospettiva scientifica e razionale guadagnata di che cosa è dato naturalmente. Pensa alla gente a partire da cui realmente sono e da cui i loro potenziali realistici sono, invece di formazione della gente secondo una certa ideologia utopistica che è insufficiente per la realtà. I poteri vittoriosi sopra la Germania nel 1945 purtroppo stavano seguendo i concetti ideologici ed hanno avuti poco rispetto per stati naturali della gente‘. Se la realtà induce i loro punti di vista utopistici a venire a mancare, peggio lo fanno risultare per la realtà che saranno forzati al cambiamento del „“- fino a tutto il mondo sveglieranno in nuova Unione Sovietica totalitaria e dimisurazione senza libertà lasciata per parlare fuori i fatti.

Geopolitik era ben consapevole del fatto che c’erano poteri nel mondo che punta erigendo così sistema totalitario ed artificiale globale. Gli intellettuali tedeschi completamente avevano riconosciuto il capitalismo ed il marxismo liberali occidentali come due lati di una medaglia o, in di migliore analogia, di due armi in un movimento di tenaglia con lo scopo di sopraffare tutte le nazioni e di mescolamento loro in un sistema economico del mondo. Geopolitik era una teoria difensiva contro questi tentativi intrapresi dalla Francia, Gran Bretagna e, successivamente, dall‘Unione Sovietica.

L’ideale di geopolitica tedesca era la nazione organica del „“, ha definito come la gente fisicamente, morale ed economicamente in buona salute che realizza ottimamente i suoi potenziali dati. L’economia nazionale doveva essere salvaguardata da dipendenza agli interessi esterni, quindi un tentare d’ottenere l’autarchia del „“è stato adottato. Una nazione che può produrre tutto ha bisogno di e consuma presso i loro pensionanti custodetti è meno probabile essere ricattata o soffocata nel caso del conflitto.

Questo concetto era già una forte motivazione prima della prima guerra mondiale ed i nazionalsocialisti hanno aggiunto il concetto della purezza razziale del „“mentre hanno creduto il carattere di una gente e perfino delle sue decisioni politiche che sono determinated dalla sua genetica. Ciò inoltre ha condotto agli errori mortali, per esempio mentre hanno invitare l’Inghilterra ad essere un alleato naturale contro la Francia e la Russia. Non potrebbero essere ulteriori da che cosa poi realmente è accaduto, poichè la Gran-Bretagna (ed anche gli Stati Uniti) completamente sono stati insidiati e sovvertito stati da un potere clandestino capace della dominazione della gente completamente, economicamente e mentalmente.

Mentre la gente tedesca era ancora allora nella crescita demografica il concetto è stato sviluppato e la Germania già ha avuta un’alta densità demografica, il concetto importanza assunta di Lebensraum del „“. Anche l’idea che una più piccola nazione che non ha avuta opportunità di guadagnare l’autarchia e la forza da sè era di scomparire e condurre al suo maggior vicino sembra aumentare dai concetti più iniziali e soltanto è stata diffusa da Hitler e dai nazionalsocialisti come genere di darwinismo sociale delle nazioni. Il concetto ha niente a che fare con i genocidi o la gente di sterminio a favore di altra, ma poichè c’era una teoria in cui i paesi gradiscono il Belgio, il Lussemburgo o la Polonia non ha avuta prospettiva di esistenza molto più lungamente, non sembra più una grande cosa per pulirle deliberatamente fuori dalla mappa e per sottomettere la loro gente a dominio tedesco.

Il Geopolitik inoltre ha avuto poco rispetto per i confini attuali a causa dello stato naturale della Germania che non ha frontiere naturali e quindi che è conforme alle intrusioni straniere per secoli (per esempio i trenta anni‘ di guerra). Il solo pensionante di interesse era il „Volksgrenze “, che è stato permesso espandersi, anche conducendo ai mezzi militari, se la gente tedesca si espandesse continuamente.

II. Concetto tedesco ed occidentale di scienza economica

In un simile modo come Geopolitik, la vista tedesca sull’economia era integrata ed olistica. Era stato sempre un consenso, anche oltre il pensionante tedesco, che i mercati completamente incontrollati posano una minaccia severa contro libertà e sicurezza della gente e perfino potrebbero finire nell’inedia di massa e nel genocidio. In un’economia incontrollata per mezzo di „lo stato “là sarebbe attivo dei giocatori che tende al controllo mai maggior del mercato ed ai profitti mai maggiori e più il profitto un giocatore potrebbe fare, il più vigoroso e meno scrupoloso diventerebbe e come si preoccupa non per il benessere ma solamente suo della gente profitto, il risultato sarebbe un grande monopolio con i prezzi per le cose di bisogno fondamentale che il consumatore medio non può pagare.

Gli scienziati economici tedeschi e perfino da altri paesi europei quale la Francia, l’Italia o l’Inghilterra, erano informati che, per raggiungere lo scopo della prosperità nazionale, là ha dovuto essere stabilito un’economia controllata dallo stato per le cose dei bisogni fondamentali, quali l’acqua, l’elettricità, l’alimento, la comunicazione ed il trasporto.

Se state parlando oggi con liberalists economici e fornite questo fatto, denunceranno solitamente tali generi di pensieri per essere marxista del „“, „socialista “o altre parole dure. Inhalated il concetto di libertà totale di ogni movimento economico, particolarmente quella della gente e di soldi. Mentre agiscono in tal modo in oder per fare tacere l’opposizione anche prima che possa sviluppare i suoi pensieri completamente, non potrebbero essere ulteriori dalla verità. Infatti, il concetto della libertà totale del mercato è in sé molto più marxista dell’approccio continentale tradizionale all’economia.

Il liberalismo, mentre domina oggi i dibattiti scientifici e politici, viene da una scuola di pensiero completamente differente che non ha radici nella teoria tradizionale dell’economia nazionale. Coloro che ha formulato gli impianti essenziali sull’economia liberale ha avuto loro esperienza personale non nel campo di lavoro e di rifornimento lavoranti o d’organizzazioni per la gente in certa area ma piuttosto commerciata nel commercio transregionale o nei mercati azionari. Di conseguenza non è una sorpresa che il loro proprio interesse economico viene a dominare la loro costruzione teorica. Questa gente ha trasformato il loro interesse in nessun frontiere per commercio una legge economica centrale del „“, sebbene non fosse legge naturale come la legge di gravità ma richiesta alla legislazione.

Oggi la teoria del „“dei mercati liberi, che è in effetti un modo meravigliosamente senza problemi per globalmente il funzionamento delle preoccupazioni commerciali per guadagnare i gran quantità del profitto, anche osa forzare i flussi fondamentali del „quattro “sopra ogna singolo nazione. Questi flussi sono: Soldi (Investitions dentro e profitti fuori), merci (le risorse naturali DEVONO essere permesse fuori dappertutto, prodotti dentro dappertutto), informazioni (riguardo ai fattori di produzione) e mano d’opera. L’ultima cosa di questi è il più pericoloso di tutti, poichè un flusso libero dei lavoratori attraverso il globo si pianterà sull’intera gente e le forzerà in un sistema senza anima di sfruttamento ed in una massimizzazione dei profitti. Per assicurare questi quattro flussi, la strategia militare degli Stati Uniti considera di stabilire un quinto flusso: quello “dei servizi strategici degli Stati Uniti„, che realmente mezzi: Guerra con ogni nazione che resiste all’implementazione dei flussi.

Dove Marx critica il capitalismo del „“, è sempre questa forma di capitalismo che descrive. Dal punto di vista 19. del secolo in anticipo Germania, questa è per quanto ci sia falso mezzi reali di limitazione e di moderazione dei mercati dalla legislazione imponente a favore di benessere nazionale. La discussione principale di Marx‘ è: In un’economia poichè la descrive, la rivoluzione è una necessità. Ma poichè Marx considera la rivoluzione una necessità comunque, perché le cose non lasciate risultano realmente cattivo per le masse in primo luogo. Di conseguenza i capitalisti più senza scrupoli, i banchieri internazionali ed i marxisti hanno andato di accordo sempre così molto buon per i 150 anni ultimi. I marxisti, infatti, anche sono stormtroopers dei banchieri‘ che fanno il loro lavoro sporco ma necessario.

Il sistema della regola marxista verrà modo, sia via una rivoluzione marxista o come minaccia di strisciamento, poichè è oggi. Nè il liberalismo occidentale nè il marxismo classico condurrà le società europee ed americane da quel movimento di tenaglia. Forse una considerazione delle teorie continentali di lunga data ma a lungo dimenticate dell’economia olistica può fornire un’uscita.

III. Propaganda di guerra

A seguito dell’istituzione di grandi stati-nazione, i grandi eserciti regolari sono stati messi su e per fornire a questi eserciti un senso di cui erano per, gli stati hanno dovuto condurre la propaganda su una maggior scala. I potere occidentali, particolarmente Gran-Bretagna, hanno avuto molto presto questo punto. La Gran-Bretagna era la forza motrice nel encirculating la Reich tedesca, poichè, dalla posizione di no. 1, era impaurita di tutto il concurrent possibilmente che aumenta sul continente. Per preparare propagandistically una guerra contro la Germania, il Tavistock Institute del „con relazioni umane “è stato fondato. Mai sentito parlare? Ed ha luogo ancora in atto, per 100 anni ora. Questo istituto instrumentalized la diffamazione, l’infamia e le bugie per la causa di demonizzare la Germania come gente.

Per ottenere i legami di guerra ha venduto ai cittadini britannici semplici per il finanziamento delle misure della guerra della Gran-Bretagna, l’istituto installato in loro manifesti della propaganda l’idea della Germania che punta che conquista l’intero mondo e che asservisce Britanni. Hanno sparso le bugie dei soldati tedeschi che tagliano mani dei bambini‘, colza le suore belghe e trasformanti i soldati britannici caduti nell’alimento dei maiali – anche in WWI!

C’è questa persona nominata Edward Bernays. Era un ebreo americano, un nipote a Sigmund Freud. Poichè la rete ebrea ha voluto l’America aderire alle forze con la Gran-Bretagna contro la Germania, Bernays è andato in Gran-Bretagna ed ha funzionato nel Tavistock Institute con lo scopo di propagandare fino alla gente americana finché non credessero la guerra contro la Germania, a cui gli Stati Uniti non hanno confinato ed a cui non ha posato mai una minaccia diretta contro, era una necessità. Potete pensare ad un maggior atto del tradimento che entrando la vostra patria in una guerra a favore di un potere straniero, senza l’interesse minimo per se stesso? Dopo che la guerra si era conclusa, Bernays instrumentalized alcune delle tecniche propagandistic per la pubblicità e per le campagne pubbliche, che sono stato conosciute come le pubbliche relazioni.

La Germania non ha avuta niente mettere contro questa perfidia. Ha provato a presentare i fatti e le figure circa formazione nazionale, spesa per le forze armate e la quantità di navi di guerra costruite per invalidare le accuse di essere „barbaro “, „alla ricerca di guerra “o militarista del „“. Purtroppo, la verità circa questi argomenti è soltanto presentabile come numeri ed i manifesti della propaganda che presentano i numeri non sono molto presunti prendere occhi della gente‘ e portare in soldi dai legami di guerra. Soltanto il del 1917, i tedeschi hanno fatto il loro primo manifesto solo immagine della propaganda, mostrante un soldato con il siegen dei uns di Helft del „di parole “(aiutici vittoria). Ha sollevato dieci volte il risultato dei manifesti precedenti. Tragicamente, prima che la Germania perdesse WWI militarically, ha perso propagandistically la guerra.

E questa tragedia anche ripetuta in WWII, come la Germania aveva ricavato le conseguenze dal disastro della propaganda in WWI. I rami propagandistic degli alleati di Goebbels‘ il ministero per il chiarimento pubblico e la propaganda, che successivamente è stata demonizzata come dire le bugie malfamate, aveva trovato realmente appena un modo di mettere le cose nei titoli orecchiabili mentre‘ hanno sparso le bugie ancor più diaboliche sopra il mondo. Purtroppo, il potere che si è trovato molto più di meno perso ancora e poi è stato incolpato di tutti i peccati ogni potere di combattimento aveva commesso. Cerchi appena il nome di Ilja Ehrenburg se volete sapere di che genere la propaganda di guerra degli alleati‘ era.

IV. The situation in Germany today

Any German who still thinks the German education system will provide him with an adequate mindset is hopelessly enslaved by the Matrix. Germany today is not a free country, but the elites never stop praising their system as „the most democratic, the most free state ever in existence on German soil“. In fact, you are free to consume drugs, you are free to kill your children as long as they are yet unborn, you are free marching naked through the streets on one of those notorious CSDs – but you are NOT free to call this kind of „freedom“ decadent and menacing to our future. You are also not free to claim that the procreation of imported Islamic minorities will not only put these symptoms of decadence to an end but also will bury the small rest of our civil rights when they start struggling for the installation of Sharia Courts.

This struggle is IMO about to come, but I don’t consider it to be possibly successful. Islamists have been brought in in masses to destroy the traditional character of the country, to riot in the streets and to stoke fears among the populace, but the main purpose is to make the peoples more likely to accept a totalitarian control system, a Police state which is designed mainly by the EU. The Federal Republic is even eager to deconstruct its own statehood, its own possibility to handle the coming conflicts because the FRG-Pseudo-Elites are so eager for careers in Bruxelles and are, of course, highly confident in the European Utopia. What the average German says about this bureaucratic juggernaut doesn’t matter at all, as with modern media manipulation tools in „modern-day Democracy“, the „Souvereign“ (i.e. the average) can be forced into arbitrary states of mind.

In 2007, I took part in a demonstration in Bruxelles on September 11th in order to commemorate the victims of the New York atrocity. At that time I was still very much „critical to Islam“ and believed the lie set up by people like Ralph Giordano („Not migration is the problem, but Islam is“ – in fact it’s just the other way round). But nevertheless the event was forbidden by the Communist Bruxelles mayor (in Belgium, unlike in Germany, mayors even have the power to forbid demonstrations). Heavy armed police forces were out on the streets, with armored cars on every corner. I saw a man arrested for nothing but standing with a Crucifix and recitating verses from the Bible. I saw people getting handcuffed for flying national flags. Later I heard that there were even MdEPs (Members of European Parliament) and members of the national parliament of Belgium, of the group Vlaams Belang, heavily beaten up and taken into arrest. The Bruxelles mayor had deliberately ordered French-speaking police forces from the Walloonia to „pacify“ the situation, exploiting the inner-Belgian national conflict for his purposes. In Bruxelles, the Muslim part of the population was then already 57%, and the Communist Party led a coalition with several Islamic fractions in the town hall.

In 2008, there was a rally organized in Cologne called „Antiislamisierungskongreß“. A few hundred demonstrators were present, but the official city government organized a counter-demonstration which consisted of more than 20,000 leftists and „Gutmenschen“. The mayor of Cologne, whose son was even killed by a Turkish car driver in 2001, called the conservative demonstrators „braune Soße, die ins Klo gehört“ (brown sauce belonging into a toilet). The Police „failed“ in protecting the demonstrators, of which some were heavily beaten up. A river boat they had rented for the day was thrown at with stones so it almost sank. Finally the whole event had to be blown off. Leftist and militant „Antifa“ forces, indoctrinated school classes, Marxist priests with their also indoctrinated parishes join forces with the official administration – and in the future also with the police – against those who simply rally for Germany to keep its German character. This mess is called „Aufstand der Anständigen“ (Rise of the Righteous).
To provide oneself with a more adequate picture of his country’s very own history, one has to really be both courageous and creative. There is a newspaper which is in fact just a little bit more right-winged than the Allied-licensed press cartel (Junge Freiheit). It comes out weekly on Fridays. Sometimes when I wanted a copy, all the copies from my local kiosque were sold out by Friday 12:00 and no copies were left. This wasn’t because of a high demand for the paper but because the copies were not delivered to the kiosque – some leftist working for the delivery company had got behind what was in the package and simply annihilated it. In another press shop I asked for that newspaper and almost was kicked out by the shopkeeper, who then got a highly red head and almost wasn’t able to speak properly how much she despised of „people reading such papers“, and she „didn’t want to have to do with such papers“.

And the Junge Freiheit is long not capable of providing you the entire picture. Articles on general history dealing with the national socialist epoque are quite sparse. I most profited from reading the „Deutsche Geschichte“, a revisionist magazine which appears six times a year. The Editor reported of one case in which shopkeepers were threatened to get their shops burnt down by Leftists for just having the Deutsche Geschichte in its shop! The Editor also organizes meetings with Revisionist experts. Those meetings regularly have to be cancelled, as there are Leftists who „inform“ the hotel owners on what kind of historical views their guests have, and then the hotel clerks refuse to grant access for the referents.

This is also the way Leftists deal with unwelcome political forces such as „Die Freiheit“ (which internally is, in fact, more liberal than the CDU) or „Pro Deutschland“. These groups are simply unable to find a location to conduct their party meetings at because the location owners always get „informed“ and then act as expected. Nobody can publicly allow himself to be courageous, as reputation can – and will – be immediately destroyed. Would you want to resist a force which is willing to rip you off everything you own and even threatens to harm your home and family?

The head of the right-wing NPD, Udo Voigt, also once got kicked out of a hotel where he was spending his vacation. The hotel owner’s „explanation“ was that the other hotel guests’ right for an undisturbed stay at the hotel would outweigh the right of Mr. Voigt to stay in the hotel. Furthermore, as a private businessman he was able to decide who he wanted to have business with and with whom not. Mr. Voigt went to a court, which ruled that the hotel owner was right in doing so.
Such was the state of the German Nation in the past decade, and the actual decade is far from doing any better.

Diesen Beitrag weiterlesen »

Fyra teer på Tyskland och det västra

[Machine translation. No liability for translation errors.Maskinöversättning. Inget ansvar för översättningsfel.]
Comments in English, please. View original article

vid Schattenkoenig

Att förbereda sig för en intervju med Carolyn Yeager fungerade Schattenkoenig ut på engelskt efter tankarna som markerar några avgörande aspekter av Tyskland (och, i allmänhet, west’sen) läge.

I. Det tyska begreppet av Geopolitik

Benämna beskriver en skissera av globala politiska strategier som centreras på den tyska reichen, och grundat i traditionen av holistic beskådar som hade dominerat tyskt tänkande efter medeltiden, då reichen (heligt romerskt välde av den Germanic nationen) hade bildat en sort av att beställa stag för nationer som underhöll deras autonomi och medborgaretecken. I den nya åldern var ett mer genetisk Viewpoint etablerat och att ge respekt till olikt bemannar‘ tecken.

Viktigast verkar till mig rota av tyska Geopolitik i ett vetenskapligt och rationally nått perspektiv av vad ges naturligt. Det funderare av bemannar som av vad de är egentligen och vad deras realistiska spänningar är, i stället för att bilda bemannar enligt någon utopianideologi som är otillräcklig för verklighet. Överheten som var segerrik över Tyskland i 1945, var tyvärr efter ideologiska begrepp och hade respekt för bemannar lite‘ naturligt villkorar. Om verklighet orsakar, beskådar deras utopian för att missa, det värre gör de det att vända ut för verklighet som ska tvingas till „ändring ”- tills alla värld ska vaket upp i ett nytt totalitärt och jordklot-spänna över sovjet – union med ingen frihet som lämnades för att tala ut fakta.

Geopolitik var fullständigt medveten av faktumet att det fanns överhet i världen som siktar på att resa upp ett sådan globalt totalitärt och konstgjort system. De tyska intellektuellerna hade fullständigt känt igen västra frisinnad kapitalism och Marxism, som två sidor av en medalj eller, i en bättre analogi, två beväpnar i en pincerrörelse med målet av att förkrossa alla nationer och att blanda dem in i ett ekonomiskt system för värld. Geopolitik var en defensiv teori mot dessa försök som företa sig av Frankrike, Storbritannien och som var mer sistnämnd, av sovjet – union.

Ideal av tyska Geo – politiken var den organiska nationen för „”, definierade som fysiskt, morally och economically sunt folk som realiserar optimalt dess givna spänningar. Medborgare som ekonomi skulle för att skyddas från beroende intresserar yttre, därför adopterades en sträva för „autarky ”. En nation, som är kompetent till jordbruksprodukter allt det, behöver och konsumerar inom deras bevakade boarders är mindre rimlig att utövas utpressning mot eller stifleds i fall att av konflikt.

Detta begrepp var redan en stark motivation, för världen kriger I, och medborgaresocialisterna tillfogade begreppet av ras- renhet för „”, som de trodde teckenet av folk och även dess politiska beslut som var determinated av dess genetik. Detta ledde också till dödliga fel, som e.g, de förväntade England att vara en naturlig bundsförvant mot Frankrike och Ryssland. De kunde inte ha varit mer ytterligare från vad därefter händde egentligen, som Britannien (och också U.S.en) fullständigt underminerades och subverted av ett hemligt, driva kapabelt av att dominera folk totalt, economically och mentalt.

Som det tyska folket var stilla i demografisk tillväxt på tiden, framkallades begreppet, och Tysklandet hade redan en kickbefolkningtäthet, begreppet av „Lebensraum ”nådd betydelse. Även verkar populariserades idén, att en mindre nation, som hade inget tillfälle att nå autarky och styrka på deras eget skulle försvinna och ge sig långt till dess mer stora grann, för att ha uppstiget från de tidigaste begreppen och endast av Hitler och medborgaresocialisterna som en sort av social darwinism av nationer. Begreppet har ingenting att göra med folkmord, eller utrota bemannar i favör av en annan, men, som det fanns en teori som länder gillar i Belgien, hade Luxembourg eller Polen inget perspektiv av existerande mycket längre, verkar det ej längre ett stort ting för att torka dem av kartlägga avsiktligt, och att underkuva deras bemannar till tysk herravälde.

Geopolitiken hade också respekt för existerande gränsar lite på grund av det naturligt villkorar av Tysklandet som har inga naturliga gränser, och därför efter att ha varit betvinga till utländska inhoppar sedan århundraden tillbaka (e.g de trettio åren‘ kriger). Den enda boarderen av intresserar var „en Volksgrenze ”, som var tillåten att utvidga och också att ge sig långt till militärt hjälpmedel, om det tyska folket utvidgade ständigt.

II. Tyskt och västra begrepp av ekonomisk vetenskap

I ett liknande långt som Geopolitik beskådar tysken på nationalekonomi var integrerad och holistic. Det hade alltid varit en konsensus, även det okända den tyska boarderen, som totalt obehärskadt marknadsför poserar ett strängt hot till frihet, och säkerhet av bemannar och kan även avslutar upp i samlas svält och folkmord. I en ekonomi som är obehärskad med hjälp av „som, det statligt ”är det skulle, spelareaktivet som siktar till någonsin mer stor, kontrollerar av marknadsföra och till någonsin mer stor vinster, och är mer vinst en skulle spelare kompetent att göra, det mer väldig och mindre samvetsöm skulle han blivet, och, som han att bry sig inte för folkets välfärd men endast hans vinst, är resultatet skulle ett stort monopol med prissätter för saker av grundläggande behov den genomsnittliga konsumenten är oförmögen att betala.

Tyska ekonomiska forskare, och även från andra européländer liksom Frankrike, Italien eller England, var medvetna att, för att ne målet av medborgarevälstånd, det måste att finnas etablerat enkontrollerad ekonomi för saker av grundläggande behov, liksom bevattnar, elektricitet, mat, kommunikationen och transport.

Om du talar till ekonomiska liberalists i dag och kommer upp med detta faktum, ska de skarpt kritisera vanligt sådan sorter av tankar att vara „marxisten ”, „socialisten ”, eller annat hårt uttrycker. De har inhalated begreppet av sammanlagd frihet av varje ekonomisk rörelse, speciellt bemannar det av och pengar. Stunder som de gör så i oder för att tysta opposition för även den kan framkalla dess tankar fullständigt, dem, kunde inte vara mer ytterligare från sanningen. I faktum marknadsför begreppet av slutsumman frihet är i honom som mycket är mer marxistisk, än det traditionella kontinentalt att närma sig till ekonomi.

Liberalism, som den dominerar vetenskapliga och politiska debatter i dag, kommer från ett fullständigt olikt skolar av tanke som har inget rotar i den traditionella teorin av medborgarenationalekonomi. De, som formulerade de nödvändiga arbetena på frisinnad ekonomi hade deras personligt att erfara inte i sätta in av arbetet eller uppläggningarbete och tillförsel för folket i ett bestämt område, men som handlade ganska i transregional handel eller i aktiemarknader. Därför är det inte en överrrakning att deras egna ekonomiskt intresserar kommer att dominera deras teoretiska byggnad. Dessa folk gjorde deras för att intressera i inga gränser för handel in i en ekonomisk „lag för central ”, även om det är ingen naturlag som lagen av gravitation men en begäran till lagstiftning.

I dag marknadsför „teorin ”av fritt, som är i faktumet som ett wonderfully unproblematic för fungerande handel globalt angår långt för att nå enorma belopp av vinst, även utmaningar att tvinga grundflödena för „fyra ”på varje singelnation. Dessa flöden är: Pengar (Investitions in och vinster ut), godor (naturresurser MÅSTE vara tillåtna ut överallt, produkter in överallt), information (att angå produktion dela upp i faktorer) och Workforce. Det sist tinget av dessa är det farligast allra, som ett fritt flöde av arbetare över det ska jordklotet rotar upp helt bemannar och tvingar dem in i ett själlöst system av exploatering och maximization av vinster. Att säkra dessa fyra flöden, betraktar den militära strategin för U.S. för att upprätta ett femte flöde: det av ”Strategical U.S. servar”, som faktiskt hjälpmedel: Kriga på varje nation som motstår genomförandet av flödena.

Var Marx kritiserar „kapitalism ”, är den alltid denna bildar av kapitalism som han beskriver. Från perspektiv av århundradeTysklandet för tidig sort 19. är detta, osannt som det fanns faktiskt hjälpmedel av att begränsa, och dämpa marknadsför vid imponera lagstiftning i favör av medborgarevälfärd. Marx‘ är det huvudsakliga argumentet: I en ekonomi, som han beskriver den, är rotationen en nödvändighet. Men, som Marx betraktar rotation en nödvändighet på något sätt, därför den inte låtna sakervänden ut bjöd egentligen för, samlas först. Därför de mest skrupelfria kapitalisterna, landskampbankirerna och marxistsna som alltid fås längs så mycket bra för jumbon 150 år. Marxists i faktum, är även bankir stormtroopers, som gör deras smutsar ner, bara nödvändigt arbete.

Det marxistiska systemet av härskar ska kommet endera långt, är det via en marxistisk rotation eller som ett krypa hot, som det är todayen. Ingen av västra liberalism nor klassisk Marxism ska bly- europé- och amerikansamhällen ut ur den pincerrörelse. Kanske kan ett övervägande av deetablerade men lång-glömda kontinentala teorierna av holistic nationalekonomi ge en utfart.

III. Kriga propaganda

Efter påstår etableringen av den stora nationen, sattes stora stås arméer upp, och för att att ge till dessa arméer en avkänning av vad de var för, påstår måste att föra propaganda på ett mer stor fjäll. Den västra överheten, speciellt Britannien, hade fått denna pekar mycket tidig sort. Britannien var drivkraften, i encirculating av den tyska reichen, som den, från nr.en 1 placerar, var rädd av någon resning för concurrent eventuellt på kontinenten. För att förbereda en kriga mot Tyskland propagandistically, grundades det „Tavistock institutet på människaförbindelse ”. Någonsin hört av den? Och den är stilla i existens, för 100 år nu. Detta institut instrumentalized ärekränkning, infamy och lies för orsaka av den demonizing Tysklandet som folk.

För att få kriga förbindelser som säljs till enkla brittiska medborgare för att finansiera Britannien, kriger mäter, ställer in institutet i deras propagandaaffischer idén av Tysklandet som siktar på att erövra den hela världen och att förslava britter. De spridning som liesna av tyskt soldatklipp behandla som ett barn av‘, räcker och att våldta belgiska nunnor, och att bearbeta stupad britt tjäna som soldat in i swinemat – även i WWI!

Det finns denna person som namnges Edward Bernays. Han var en amerikanjude, en brorson till Sigmund Freud. Som det judiskt knyter kontakt önskade Amerika för att sammanfoga styrkor med Britannien mot Tyskland, gick fungerade Bernays till Britannien och i det Tavistock institutet med målet av propagandizing unto amerikanfolket, tills de trodde kriger mot Tysklandet, som U.S.et inte gränsade till, och som poserade aldrig ett riktahot till det, var en nödvändighet. Kan dig funderare av ett mer stor agerar av treason, än få ditt hemland in i en kriga i favör av ett utländskt driva, utan det mest obetydlig intresserar för honom? Efter kriga hade avslutat, instrumentalized Bernays några av de propagandistic teknikerna för att annonsera och för offentliga aktioner, som blev bekant som PR.

Tysklandet hade ingenting till uppsättningen mot denna svekfullhet. Den försökte att framlägga fakta och figurerar om medborgareutbildning, förbrukning för krigsmakten, och beloppet av kriger ships som byggs för att göra beskyllningarna av att vara barbarisk „”, „kriga-sökande ”eller „militaristen ogiltig ”. Tyvärr är sanningen om dessa ämnen endast presentabel som numrerar, och propagandaaffischer som att framlägga numrerar, är inte mycket förment att fånga bemannar‘ synar och kommer med i pengar från kriger förbindelser. Endast som av 1917, föreställer-endast germansna som göras deras första, propagandaaffischen, visning som en soldat med uttrycker siegen för „Helft uns ”(hjälp oss segern). Den lyftte tio tider resultatet av de föregående affischerna. Tragically för Tysklandet borttappad WWI militarically, det som är borttappadt kriga propagandistically.

Och denna tragedi även upprepad i WWII, som Tysklandet hade dragit följder från propagandakatastrofen i WWI. Goebbels‘ departement för offentlig insikt och propaganda, som har därpå demonized som hade det träffande ökända lies, funnit faktiskt precis a långt av att sätta saker in i catchy rubriker för att fördriva de propagandistic bundsförvanterna förgrena sig mer djävulsk lies för spridning även över världen. Tyvärr syndar hade driva, som låg mycket mindre borttappadt igen och därefter klandrades för alla, varje stridighet driver begått. Se precis upp det känt av Ilja Ehrenburg, om du önskar att veta av vilken sort som bundsförvanterna kriger propaganda var.

IV. The situation in Germany today

Any German who still thinks the German education system will provide him with an adequate mindset is hopelessly enslaved by the Matrix. Germany today is not a free country, but the elites never stop praising their system as „the most democratic, the most free state ever in existence on German soil“. In fact, you are free to consume drugs, you are free to kill your children as long as they are yet unborn, you are free marching naked through the streets on one of those notorious CSDs – but you are NOT free to call this kind of „freedom“ decadent and menacing to our future. You are also not free to claim that the procreation of imported Islamic minorities will not only put these symptoms of decadence to an end but also will bury the small rest of our civil rights when they start struggling for the installation of Sharia Courts.

This struggle is IMO about to come, but I don’t consider it to be possibly successful. Islamists have been brought in in masses to destroy the traditional character of the country, to riot in the streets and to stoke fears among the populace, but the main purpose is to make the peoples more likely to accept a totalitarian control system, a Police state which is designed mainly by the EU. The Federal Republic is even eager to deconstruct its own statehood, its own possibility to handle the coming conflicts because the FRG-Pseudo-Elites are so eager for careers in Bruxelles and are, of course, highly confident in the European Utopia. What the average German says about this bureaucratic juggernaut doesn’t matter at all, as with modern media manipulation tools in „modern-day Democracy“, the „Souvereign“ (i.e. the average) can be forced into arbitrary states of mind.

In 2007, I took part in a demonstration in Bruxelles on September 11th in order to commemorate the victims of the New York atrocity. At that time I was still very much „critical to Islam“ and believed the lie set up by people like Ralph Giordano („Not migration is the problem, but Islam is“ – in fact it’s just the other way round). But nevertheless the event was forbidden by the Communist Bruxelles mayor (in Belgium, unlike in Germany, mayors even have the power to forbid demonstrations). Heavy armed police forces were out on the streets, with armored cars on every corner. I saw a man arrested for nothing but standing with a Crucifix and recitating verses from the Bible. I saw people getting handcuffed for flying national flags. Later I heard that there were even MdEPs (Members of European Parliament) and members of the national parliament of Belgium, of the group Vlaams Belang, heavily beaten up and taken into arrest. The Bruxelles mayor had deliberately ordered French-speaking police forces from the Walloonia to „pacify“ the situation, exploiting the inner-Belgian national conflict for his purposes. In Bruxelles, the Muslim part of the population was then already 57%, and the Communist Party led a coalition with several Islamic fractions in the town hall.

In 2008, there was a rally organized in Cologne called „Antiislamisierungskongreß“. A few hundred demonstrators were present, but the official city government organized a counter-demonstration which consisted of more than 20,000 leftists and „Gutmenschen“. The mayor of Cologne, whose son was even killed by a Turkish car driver in 2001, called the conservative demonstrators „braune Soße, die ins Klo gehört“ (brown sauce belonging into a toilet). The Police „failed“ in protecting the demonstrators, of which some were heavily beaten up. A river boat they had rented for the day was thrown at with stones so it almost sank. Finally the whole event had to be blown off. Leftist and militant „Antifa“ forces, indoctrinated school classes, Marxist priests with their also indoctrinated parishes join forces with the official administration – and in the future also with the police – against those who simply rally for Germany to keep its German character. This mess is called „Aufstand der Anständigen“ (Rise of the Righteous).
To provide oneself with a more adequate picture of his country’s very own history, one has to really be both courageous and creative. There is a newspaper which is in fact just a little bit more right-winged than the Allied-licensed press cartel (Junge Freiheit). It comes out weekly on Fridays. Sometimes when I wanted a copy, all the copies from my local kiosque were sold out by Friday 12:00 and no copies were left. This wasn’t because of a high demand for the paper but because the copies were not delivered to the kiosque – some leftist working for the delivery company had got behind what was in the package and simply annihilated it. In another press shop I asked for that newspaper and almost was kicked out by the shopkeeper, who then got a highly red head and almost wasn’t able to speak properly how much she despised of „people reading such papers“, and she „didn’t want to have to do with such papers“.

And the Junge Freiheit is long not capable of providing you the entire picture. Articles on general history dealing with the national socialist epoque are quite sparse. I most profited from reading the „Deutsche Geschichte“, a revisionist magazine which appears six times a year. The Editor reported of one case in which shopkeepers were threatened to get their shops burnt down by Leftists for just having the Deutsche Geschichte in its shop! The Editor also organizes meetings with Revisionist experts. Those meetings regularly have to be cancelled, as there are Leftists who „inform“ the hotel owners on what kind of historical views their guests have, and then the hotel clerks refuse to grant access for the referents.

This is also the way Leftists deal with unwelcome political forces such as „Die Freiheit“ (which internally is, in fact, more liberal than the CDU) or „Pro Deutschland“. These groups are simply unable to find a location to conduct their party meetings at because the location owners always get „informed“ and then act as expected. Nobody can publicly allow himself to be courageous, as reputation can – and will – be immediately destroyed. Would you want to resist a force which is willing to rip you off everything you own and even threatens to harm your home and family?

The head of the right-wing NPD, Udo Voigt, also once got kicked out of a hotel where he was spending his vacation. The hotel owner’s „explanation“ was that the other hotel guests’ right for an undisturbed stay at the hotel would outweigh the right of Mr. Voigt to stay in the hotel. Furthermore, as a private businessman he was able to decide who he wanted to have business with and with whom not. Mr. Voigt went to a court, which ruled that the hotel owner was right in doing so.
Such was the state of the German Nation in the past decade, and the actual decade is far from doing any better.

Diesen Beitrag weiterlesen »

Cuatro tesis en Alemania y el oeste

[Machine translation. No liability for translation errors. Traducción automática. No nos hacemos responsables de errores de traducción.]
Comments in English, please. View original article

por Schattenkoenig

Para prepararse para una entrevista con Carolyn Yeager, Schattenkoenig resolvió en inglés los pensamientos siguientes para destacar algunos aspectos cruciales de la situación de Alemania (y, generalmente el oeste).

I. El concepto alemán de Geopolitik

El término describe un esquema de las estrategias políticas globales centradas en el Reich alemán y fundadas en la tradición de las visiónes holísticas que habían dominado el pensamiento alemán desde las Edades Medias, cuando el Reich (Sacro Imperio Romano de la nación germánica) había formado una clase de apoyo que ordenaba para las naciones que mantuvieron su autonomía y carácter nacional. En la nueva edad, un punto de vista más genético fue establecido, dando respecto caracteres a diversa gente los‘.

El más importante parece a mí el arraigo del alemán Geopolitik en una perspectiva científica y racional ganada de qué se da naturalmente. Piensa en la gente a partir de cuál son realmente y de cuáles son sus potenciales realistas, en vez de formar a gente según una cierta ideología utópica que sea inadecuada para la realidad. Los poderes victoriosos sobre Alemania en 1945 desafortunadamente seguían conceptos ideológicos y tenían poco respecto por las condiciones naturales de la gente‘. Si la realidad hace sus opiniones utópicas fallar, peor hacen que resulta para la realidad que son forzadas al cambio del „“- hasta todo el mundo despiertan en una nueva Unión Soviética totalitaria y globo-que atraviesa sin la libertad dejada para hablar hacia fuera los hechos.

Geopolitik era plenamente consciente del hecho de que había poderes en el mundo que tenía como objetivo erigiendo un sistema totalitario y artificial tan global. Los intelectuales alemanes habían reconocido completamente capitalismo y marxismo liberales occidentales como dos lados de una medalla o, en de una mejor analogía, de dos brazos en un movimiento de tenazas con el objetivo de abrumar todas las naciones y de mezclarlas en un sistema económico de mundo. Geopolitik era una teoría defensiva contra estas tentativas emprendidas por Francia, Gran Bretaña y, más adelante, por la Unión Soviética.

El ideal de la geopolítica alemana era la nación orgánica del „“, definió como a la gente físicamente, moral y económicamente sana que explotaba óptimo sus potenciales dados. La economía nacional debía ser salvaguardada de dependencia a los intereses exteriores, por lo tanto un esfuerzo para la autarquía del „“fue adoptado. Una nación que puede producir todo él necesita y consume dentro de sus huéspedes guardados es menos probable ser chantajeada o ser sofocada en caso de conflicto.

Este concepto era ya una motivación fuerte antes de Primera Guerra Mundial, y los socialistas nacionales añadieron el concepto de pureza racial del „“mientras que creyeron el carácter de una gente e incluso de sus decisiones políticas determinated por su genética. Esto también llevó a los errores no recuperables, e.g mientras que esperaron que Inglaterra fuera un aliado natural contra Francia y Rusia. No habrían podido ser más futuras de qué entonces sucedió realmente, pues Gran Bretaña (y también los E.E.U.U.) fueron minados y derribados totalmente por un poder clandestino capaz de dominar a una gente totalmente, económicamente y mentalmente.

Mientras que la gente alemana todavía estaba en crecimiento demográfico en ese entonces el concepto fue desarrollado, y Alemania tenía ya una alta densidad demográfica, el concepto importancia ganada de Lebensraum del „“. Incluso la idea que una nación más pequeña que no tenía ninguna oportunidad de ganar autarquía y fuerza en sus los propio fuera desaparecer y llevar a su mayor vecino parece haber subido de los conceptos más tempranos, y fue popularizada solamente por Hitler y los socialistas nacionales como clase de darwinismo social de naciones. El concepto no tiene nada hacer con genocidios o gente del exterminio a favor de otro, pero como había una teoría en la cual los países tienen gusto de Bélgica, Luxemburgo o Polonia no tenía ninguna perspectiva de la existencia mucho más de largo, parece no más una cosa grande para limpiarla del mapa deliberadamente y para someter a su gente al dominio alemán.

El Geopolitik también tenía poco respecto por fronteras existentes debido a la condición natural de Alemania que no tenía ningún límite natural y por lo tanto que estaba conforme a intrusiones extranjeras durante siglos (e.g los treinta años‘ de guerra). El único huésped del interés era el „Volksgrenze “, que fue permitido ampliarse, también llevando a los medios militares, si la gente alemana se amplió continuamente.

II. Concepto alemán y occidental de ciencia económica

De una manera similar como Geopolitik, la opinión alemana sobre la economía era integrada y holística. Había sido siempre un consenso, incluso más allá del huésped alemán, que los mercados totalmente incontrolados plantean una amenaza severa para la libertad y la seguridad de la gente e incluso pudieron terminar para arriba en el hambre total y el genocidio. En una economía incontrolada mediante „el estado “allí sería el apuntar activo de los jugadores al control siempre mayor del mercado y a beneficios siempre mayores, y más el beneficio un jugador podría hacer, el más poderoso y menos escrupuloso él se convirtió, y como él cuida no para el bienestar pero solamente el suyo de la gente beneficio, el resultado sería un monopolio grande con los precios para las cosas de la necesidad básica que el consumidor medio no puede pagar.

Los científicos económicos alemanes, e incluso de otros países europeos tales como Francia, Italia o Inglaterra, eran conscientes que, para alcanzar la meta de la prosperidad nacional, allí tuvo que ser establecido una economía controlada por el Estado para las cosas de necesidades básicas, tales como agua, electricidad, comida, comunicación y transporte.

Si usted está hablando con los liberalists económicos hoy y sube con este hecho, denunciarán generalmente tales clases de pensamientos para ser marxista del „“, „socialista “u otras palabras fuertes. Inhalated el concepto de libertad total de cada movimiento económico, especialmente de la de gente y de dinero. Mientras que hacen tan en oder para silenciar la oposición incluso antes de que puede desarrollar sus pensamientos totalmente, no podrían ser más futuros de la verdad. De hecho, el concepto de libertad total del mercado está en sí mismo mucho más marxista que el acercamiento continental tradicional a la economía.

El liberalismo, mientras que domina discusiones científicos y políticos hoy, viene de una escuela de pensamiento totalmente diversa que no tenga ninguna raíz en la teoría tradicional de la economía nacional. Los que formularon los trabajos esenciales sobre economía liberal tenían su experiencia personal no en el campo del trabajo y de la fuente de trabajo o de organización para la gente en cierta área pero tratada bastante en comercio transregional o en mercados de acción. Por lo tanto no es una sorpresa que su propio interés económico viene dominar su edificio teórico. Esta gente hizo su interés en ningunos límites para el comercio en una ley económica central del „“, aunque no sea ningún derecho natural como la ley de la gravedad sino demanda a la legislación.

La teoría del „“de mercados libres, que es de hecho una manera maravillosamente aproblemática para global actuar las preocupaciones comerciales para ganar enormes cantidades de beneficio, incluso se atreve hoy a forzar los flujos fundamentales del „cuatro “sobre cada nación. Estos flujos son: Dinero (Investitions adentro y beneficios hacia fuera), mercancías (los recursos naturales SE DEBEN permitir hacia fuera por todas partes, productos adentro por todas partes), información (respecto a factores de producción) y mano de obra. La cosa pasada de éstos es la más peligrosa de todos, pues un libre flujo de trabajadores a través del globo arraigará encima de gente entera y la forzará en un sistema desalmado de explotación y la maximización de beneficios. Para asegurar estos cuatro flujos, la estrategia militar de los E.E.U.U. considera para establecer un quinto flujo: el de los “servicios estratégicos de los E.E.U.U.”, que realmente medios: Guerra en cada nación que resiste la puesta en práctica de los flujos.

Donde Marx critica capitalismo del „“, es siempre esta forma de capitalismo que él describe. Desde la perspectiva 19. del siglo temprano Alemania, ésta es tan falso que había medios reales de limitar y de moderar mercados por la legislación imponente a favor de bienestar nacional. La discusión principal de Marx‘ es: En una economía como él la describe, la revolución es una necesidad. Pero como Marx considera la revolución una necesidad de todos modos, porqué las cosas no dejadas resultan realmente malo para las masas primero. Por lo tanto los capitalistas más sin escrúpulos, los banqueros internacionales y los marxistas conseguidos siempre a lo largo tan de muy bueno por los 150 años pasados. Los marxistas, de hecho, incluso son stormtroopers de los banqueros los‘ que hacen su trabajo sucio pero necesario.

El sistema de regla marxista vendrá manera, sea vía una revolución marxista o como una amenaza del arrastramiento, pues es hoy. Ni el liberalismo occidental ni el marxismo clásico llevará a sociedades europeas y americanas fuera de ese movimiento de tenazas. Quizá una consideración de las teorías continentales establecidas desde hace tiempo pero largo-olvidadas de la economía holística puede proporcionar una salida.

III. Propaganda de la guerra

Después del establecimiento de grandes naciones estado, pusieron a los grandes ejércitos derechos, y para proporcionar a estos ejércitos un sentido para de cuál estaban, los estados tuvieron que conducir propaganda en una mayor escala. Los poderes occidentales, especialmente Gran Bretaña, tuvieron este punto muy temprano. Gran Bretaña era la fuerza impulsora en encirculating el Reich alemán, pues, de la posición de no. 1, tenía miedo del concurrente que subía posiblemente en el continente. Para preparar una guerra contra Alemania propagandista, el Tavistock Institute del „en relaciones humanas “fue fundado. ¿Nunca oído hablar le? Y ahora todavía está en existencia, por 100 años. Este instituto instrumentalized la difamación, la infamia y las mentiras para la causa de demonizing Alemania como gente.

Para conseguir enlaces de guerra vendió a los ciudadanos británicos simples para financiar las medidas de la guerra de Gran Bretaña, el instituto puesto en sus carteles de la propaganda la idea de Alemania que tenía como objetivo que conquistaba el mundo entero y que esclavizaba a británico. ¡Separaron las mentiras de los soldados alemanes que cortaban manos a los bebés las‘, violando a monjas belgas y procesando a soldados británicos caidos en la comida de los cerdos – incluso en WWI!

Hay esta persona nombrada Edward Bernays. Él era un judío americano, sobrino a Sigmund Freud. Pues la red judía quisiera que América se uniera a fuerzas con Gran Bretaña contra Alemania, Bernays fue a Gran Bretaña y trabajó en el Tavistock Institute con el objetivo de hacer propaganda de a la gente americana hasta que ella creyera guerra contra Alemania, a la cual los E.E.U.U. no confinaron y a la cual nunca planteó una amenaza directa para ella, era una necesidad. ¿Puede usted pensar en un mayor acto de la traición que consiguiendo su patria en una guerra a favor de un poder extranjero, sin el interés más leve para sí mismo? Después de que la guerra hubiera terminado, Bernays instrumentalized algunas de las técnicas propagandistas para hacer publicidad y para las campañas públicas, que se conocían como relaciones públicas.

Alemania no tenía nada fijar contra esta perfidia. Intentó presentar los hechos y las figuras sobre la educación nacional, el gasto para las fuerzas armadas de arma y la cantidad de naves de guerra construidas para invalidar las acusaciones de ser „brutal “, guerra-buscar del „“o militarista del „“. Desafortunadamente, la verdad sobre estos temas es solamente presentable como números, y los carteles de la propaganda que presentan números no son muy supuestos coger ojos a la gente los‘ y traerla en dinero de enlaces de guerra. Solamente 1917, los alemanes hicieron su primer cartel de la propaganda de la imagen-solamente, mostrando a un soldado con el siegen de los uns de Helft del „de las palabras “(ayúdenos triunfo). Aumentó diez veces el resultado de los carteles anteriores. Trágico, antes de que Alemania perdiera WWI militarically, perdió la guerra propagandista.

Y esta tragedia incluso repetida en WWII, como Alemania había extraído consecuencias del desastre de la propaganda en WWI. Las ramas propagandistas de los aliados de Goebbels el‘ ministerio de la aclaración pública y de la propaganda, que demonized posteriormente como decir mentiras infames, realmente acababa de encontrar una manera de poner cosas en títulos pegadizos mientras que‘ separaron mentiras aún más diabólicas sobre el mundo. Desafortunadamente, el poder que mintió perdido mucho menos otra vez y después fue culpado por todos los pecados cada poder que luchaba había confiado. Apenas mire para arriba el nombre de Ilja Ehrenburg si usted quiere saber de qué clase propaganda de la guerra de los aliados era la‘.

IV. The situation in Germany today

Any German who still thinks the German education system will provide him with an adequate mindset is hopelessly enslaved by the Matrix. Germany today is not a free country, but the elites never stop praising their system as „the most democratic, the most free state ever in existence on German soil“. In fact, you are free to consume drugs, you are free to kill your children as long as they are yet unborn, you are free marching naked through the streets on one of those notorious CSDs – but you are NOT free to call this kind of „freedom“ decadent and menacing to our future. You are also not free to claim that the procreation of imported Islamic minorities will not only put these symptoms of decadence to an end but also will bury the small rest of our civil rights when they start struggling for the installation of Sharia Courts.

This struggle is IMO about to come, but I don’t consider it to be possibly successful. Islamists have been brought in in masses to destroy the traditional character of the country, to riot in the streets and to stoke fears among the populace, but the main purpose is to make the peoples more likely to accept a totalitarian control system, a Police state which is designed mainly by the EU. The Federal Republic is even eager to deconstruct its own statehood, its own possibility to handle the coming conflicts because the FRG-Pseudo-Elites are so eager for careers in Bruxelles and are, of course, highly confident in the European Utopia. What the average German says about this bureaucratic juggernaut doesn’t matter at all, as with modern media manipulation tools in „modern-day Democracy“, the „Souvereign“ (i.e. the average) can be forced into arbitrary states of mind.

In 2007, I took part in a demonstration in Bruxelles on September 11th in order to commemorate the victims of the New York atrocity. At that time I was still very much „critical to Islam“ and believed the lie set up by people like Ralph Giordano („Not migration is the problem, but Islam is“ – in fact it’s just the other way round). But nevertheless the event was forbidden by the Communist Bruxelles mayor (in Belgium, unlike in Germany, mayors even have the power to forbid demonstrations). Heavy armed police forces were out on the streets, with armored cars on every corner. I saw a man arrested for nothing but standing with a Crucifix and recitating verses from the Bible. I saw people getting handcuffed for flying national flags. Later I heard that there were even MdEPs (Members of European Parliament) and members of the national parliament of Belgium, of the group Vlaams Belang, heavily beaten up and taken into arrest. The Bruxelles mayor had deliberately ordered French-speaking police forces from the Walloonia to „pacify“ the situation, exploiting the inner-Belgian national conflict for his purposes. In Bruxelles, the Muslim part of the population was then already 57%, and the Communist Party led a coalition with several Islamic fractions in the town hall.

In 2008, there was a rally organized in Cologne called „Antiislamisierungskongreß“. A few hundred demonstrators were present, but the official city government organized a counter-demonstration which consisted of more than 20,000 leftists and „Gutmenschen“. The mayor of Cologne, whose son was even killed by a Turkish car driver in 2001, called the conservative demonstrators „braune Soße, die ins Klo gehört“ (brown sauce belonging into a toilet). The Police „failed“ in protecting the demonstrators, of which some were heavily beaten up. A river boat they had rented for the day was thrown at with stones so it almost sank. Finally the whole event had to be blown off. Leftist and militant „Antifa“ forces, indoctrinated school classes, Marxist priests with their also indoctrinated parishes join forces with the official administration – and in the future also with the police – against those who simply rally for Germany to keep its German character. This mess is called „Aufstand der Anständigen“ (Rise of the Righteous).
To provide oneself with a more adequate picture of his country’s very own history, one has to really be both courageous and creative. There is a newspaper which is in fact just a little bit more right-winged than the Allied-licensed press cartel (Junge Freiheit). It comes out weekly on Fridays. Sometimes when I wanted a copy, all the copies from my local kiosque were sold out by Friday 12:00 and no copies were left. This wasn’t because of a high demand for the paper but because the copies were not delivered to the kiosque – some leftist working for the delivery company had got behind what was in the package and simply annihilated it. In another press shop I asked for that newspaper and almost was kicked out by the shopkeeper, who then got a highly red head and almost wasn’t able to speak properly how much she despised of „people reading such papers“, and she „didn’t want to have to do with such papers“.

And the Junge Freiheit is long not capable of providing you the entire picture. Articles on general history dealing with the national socialist epoque are quite sparse. I most profited from reading the „Deutsche Geschichte“, a revisionist magazine which appears six times a year. The Editor reported of one case in which shopkeepers were threatened to get their shops burnt down by Leftists for just having the Deutsche Geschichte in its shop! The Editor also organizes meetings with Revisionist experts. Those meetings regularly have to be cancelled, as there are Leftists who „inform“ the hotel owners on what kind of historical views their guests have, and then the hotel clerks refuse to grant access for the referents.

This is also the way Leftists deal with unwelcome political forces such as „Die Freiheit“ (which internally is, in fact, more liberal than the CDU) or „Pro Deutschland“. These groups are simply unable to find a location to conduct their party meetings at because the location owners always get „informed“ and then act as expected. Nobody can publicly allow himself to be courageous, as reputation can – and will – be immediately destroyed. Would you want to resist a force which is willing to rip you off everything you own and even threatens to harm your home and family?

The head of the right-wing NPD, Udo Voigt, also once got kicked out of a hotel where he was spending his vacation. The hotel owner’s „explanation“ was that the other hotel guests’ right for an undisturbed stay at the hotel would outweigh the right of Mr. Voigt to stay in the hotel. Furthermore, as a private businessman he was able to decide who he wanted to have business with and with whom not. Mr. Voigt went to a court, which ruled that the hotel owner was right in doing so.
Such was the state of the German Nation in the past decade, and the actual decade is far from doing any better.

Diesen Beitrag weiterlesen »

Quatro teses em Alemanha e no oeste

[Machine translation. No liability for translation errors. Tradução de máquina. Não se responsabiliza por erros de tradução.]
Comments in English, please. View original article

por Schattenkoenig

Para preparar-se para uma entrevista com Carolyn Yeager, Schattenkoenig dou certo em inglês os seguintes pensamentos para destacar alguns aspectos cruciais da situação de Alemanha (e, geralmente, o oeste).

I. O conceito alemão de Geopolitik

O termo descreve um esboço das estratégias políticas globais centradas no Reich alemão e fundadas na tradição das vistas holísticas que tinham dominado o pensamento alemão desde a Idade Média, quando o Reich (império romano santamente da nação germânica) tinha formado um tipo da cinta pedindo para as nações que mantiveram seus autonomia e caráter nacional. Na idade nova, um ponto de vista mais genético foi estabelecido, dando o respeito caráteres aos povos diferentes‘.

O mais importante parece-me o enraizamento do alemão Geopolitik em uma perspectiva científica e racional ganhada do que é dado naturalmente. Pensa dos povos até à data do que são realmente e de quais seus potenciais realísticos são, em vez de formar povos de acordo com alguma ideologia visionária que é inadequada para a realidade. Os poderes vitoriosos sobre Alemanha em 1945 infelizmente seguiam conceitos ideológicos e tiveram pouco respeito para condições naturais dos povos‘. Se a realidade faz com que suas opiniões visionárias falhem, mais mal o fazem despejar para a realidade que estarão forçadas à mudança do „“- até todo o mundo acordarão em uma União Soviética totalitário e globo-medindo nova sem a liberdade deixada para falar para fora os ternos.

Geopolitik era plenamente consciente do terno de que havia uns poderes no mundo que visa erigindo um sistema totalitário e artificial tão global. Os intelectuais alemães tinham reconhecido inteiramente o capitalismo e o marxismo liberais ocidentais como dois lados de uma medalha ou, em uma analogia melhor, em dois braços em um movimento de quela com o objectivo de oprimir todas as nações e de misturá-las em um sistema económico do mundo. Geopolitik era uma teoria defensiva contra estas tentativas empreendidas por França, Grâ Bretanha e, mais atrasado, pela União Soviética.

O ideal da geopolítica alemão era a nação orgânica do „“, definia como os povos fisicamente, moral e economicamente saudáveis que realizam óptima seus potenciais dados. A economia nacional devia ser protegida da dependência aos interesses externos, conseqüentemente um esforço para a autarcia do „“foi adotado. Uma nação que possa produzir tudo ele precisa e consome dentro de seus pensionistas guardados é menos provável ser feita chantagem ou reprimido em caso do conflito.

Este conceito era já uma motivação forte antes da Primeira Guerra Mundial, e os socialistas nacionais adicionaram o conceito da pureza racial do „“enquanto acreditaram o caráter de um pessoa e mesmo de suas decisões políticas que estão sendo determinated por sua genética. Isto igualmente conduziu aos erros fatais, por exemplo enquanto esperaram Inglaterra ser um aliado natural contra França e Rússia. Não poderiam ter sido mais adicionais do que então aconteceu realmente, porque Grâ Bretanha (e igualmente os E.U.) completamente foram minados e subvertidos por um poder clandestino capaz de dominar um pessoa totalmente, economicamente e mentalmente.

Enquanto o pessoa alemão estava ainda no crescimento demográfico naquele tempo o conceito foi desenvolvido, e Alemanha já teve uma densidade populacional alta, o conceito importância ganhada de Lebensraum do „“. Mesmo a ideia que uma nação menor que não tenha nenhuma oportunidade de ganhar a autarcia e a força no seus próprios seja desaparecer e levar a seu maior vizinho parece ter aumentado dos conceitos os mais adiantados, e foi popularizada somente por Hitler e pelos socialistas nacionais como um tipo do darwinismo social das nações. O conceito não não tem nada fazer com genocídios ou povos da exterminação em favor de um outro, mas como havia uma teoria em que os países gostam de Bélgica, Luxemburgo ou o Polônia não tiveram nenhuma perspectiva da existência muito mais por muito tempo, parece já não uma coisa grande para limpá-la deliberadamente fora do mapa e para conter seus povos à autoridade alemão.

O Geopolitik igualmente teve pouco respeito para beiras existentes devido à condição natural de Alemanha que não tem nenhum limite natural e conseqüentemente que é sujeita às intrusões estrangeiras há séculos (por exemplo os trinta anos‘ da guerra). O único pensionista do interesse era o „Volksgrenze “, que foi permitido expandir, igualmente levando aos meios militares, se os povos alemães expandiram continuamente.

II. Conceito alemão e ocidental da ciência econômica

Em uma maneira similar como Geopolitik, a vista alemão na economia era integrada e holística. Tinha sido sempre um consenso, mesmo além do pensionista alemão, que os mercados totalmente descontrolados levantam uma ameaça severa à liberdade e à segurança dos povos e mesmo puderam terminar acima na inanição maciça e no genocídio. Em uma economia descontrolada por meio do „o estado “lá seria apontar ativo dos jogadores ao controle sempre maior do mercado e aos lucros sempre maiores, e mais o lucro um jogador poderia fazer, o mais poderoso e menos escrupuloso tornar-se-ia, e como se importa não com o bem-estar mas unicamente o seu do pessoa lucro, o resultado seria um monopólio grande com preços para coisas da necessidade que básica o consumidor médio é incapaz de pagar.

Os cientistas econômicos alemães, e mesmo de outros países europeus tais como França, Itália ou Inglaterra, estavam cientes que, a fim alcançar o objetivo da prosperidade nacional, lá teve que ser estabelecido uma economia controlada pelo Estado para coisas de necessidades básicas, tais como a água, a eletricidade, o alimento, a comunicação e o transporte.

Se você está falando aos liberalists econômicos hoje e vem acima com este terno, delatarão geralmente tais tipos dos pensamentos para ser marxista do „“, „socialista “ou outras palavras duras. Inhalated o conceito da liberdade total de cada movimento econômico, especialmente de que dos povos e dinheiro. Quando fizerem assim em oder para silenciar a oposição mesmo antes que possa desenvolver seus pensamentos completamente, não poderiam ser mais adicionais da verdade. De fato, o conceito da liberdade total do mercado é em si mesmo muito mais marxista do que a aproximação continental tradicional à economia.

O liberalismo, enquanto domina debates científicos e políticos hoje, vem de uma escola de pensamento completamente diferente que não tem nenhuma raiz na teoria tradicional da economia nacional. Aqueles que formularam os trabalhos essenciais na economia liberal tiveram sua experiência pessoal não no campo do trabalho e da fonte de trabalho ou de organização para os povos em alguma área mas negociados um pouco no comércio transregional ou em mercados de valores de ação. Conseqüentemente não é uma surpresa que seu próprio interesse económico vem dominar sua construção teórica. Estes povos fizeram seu interesse em nenhuns limites para o comércio em uma lei econômica central do „“, embora não fosse nenhuma lei natural como a lei de gravidade mas uma procura à legislação.

Hoje a teoria do „“de mercados livres, que é de fato uma maneira maravilhosamente sem problemas para global operar os interesses de comércio para ganhar enormes quantidade do lucro, ousa mesmo forçar os fluxos fundamentais do „quatro “em cima de cada única nação. Estes fluxos são: Dinheiro (Investitions dentro e lucros para fora), bens (os recursos naturais DEVEM ser permitidos para fora em toda parte, produtos dentro em toda parte), informação (a respeito dos fatores de produção) e mão-de-obra. A última coisa destes é a mais perigosa de tudo, porque um fluxo livre dos trabalhadores através do globo enraizará acima dos povos inteiros e os forçará em um sistema desalmado de exploração e no máximo de lucros. Para fixar estes quatro fluxos, a estratégia militar dos E.U. considera para estabelecer um quinto fluxo: isso dos “dos serviços estratégicos E.U.”, que realmente meios: Guerra em cada nação que resiste a aplicação dos fluxos.

Onde Marx critica o capitalismo do „“, é sempre este formulário do capitalismo que descreve. Da perspectiva 19. do século adiantado Alemanha, esta é por mais falso que houvesse uns meios reais de limitar e de moderar mercados por legislação imponente em favor do bem-estar nacional. O argumento principal de Marx‘ é: Em uma economia como a descreve, a revolução é uma necessidade. Mas como Marx considera a revolução uma necessidade de qualquer maneira, porque as coisas não deixadas despejam realmente mau para as massas primeiramente. Conseqüentemente os capitalistas os mais sem escrúpulos, os banqueiros internacionais e os marxista obtidos sempre ao longo tão de muito bom pelos últimos 150 anos. Os marxista, de fato, são mesmo os stormtroopers dos banqueiros‘ que fazem seu trabalho sujo mas necessário.

O sistema de regra marxista virá de qualquer maneira, seja ele através de uma revolução marxista ou como uma ameaça do rastejamento, porque é hoje. Nem o liberalismo ocidental nem o marxismo clássico conduzirão sociedades européias e americanas fora desse movimento de quela. Talvez uma consideração das teorias continentais estabelecidos há muito tempo mas longo-esquecidas da economia holística pode fornecer uma maneira para fora.

III. Propaganda da guerra

Depois do estabelecimento de grandes estados-nação, os grandes exércitos eretos foram colocados, e a fim fornecer a estes exércitos um sentido do que fossem para, os estados tiveram que conduzir a propaganda em uma escala maior. Os poderes ocidentais, especialmente Grâ Bretanha, tinham obtido este ponto muito cedo. Grâ Bretanha era a força motriz em encirculating o Reich alemão, porque, da posição do no. 1, estava receosa do concurrent que aumenta possivelmente no continente. A fim preparar propagandistically uma guerra contra Alemanha, o Tavistock Institute do „em relações humanas “foi fundado. Ouvido nunca lhe? E realiza-se ainda na existência, por 100 anos agora. Este instituto instrumentalized a difamação, o infâmia e as mentiras para a causa de demonizing Alemanha como um pessoa.

A fim obter ligações de guerra vendeu aos cidadãos britânicos simples financiando medidas da guerra de Grâ Bretanha, instituto estabelecido em seus cartazes da propaganda a ideia de Alemanha que visa que conquista o mundo inteiro e que subjuga Britânicos. Espalharam as mentiras dos soldados alemães que eliminam as mãos dos bebês‘, violando freiras belgas e processando soldados britânicos caídos no alimento dos suínos – mesmo em WWI!

Há esta pessoa nomeada Edward Bernays. Era um judeu americano, um sobrinho a Sigmund Freud. Porque a rede judaica quis América aderir a forças com a Grâ Bretanha contra Alemanha, Bernays foi a Grâ Bretanha e trabalhou no Tavistock Institute com o objectivo de propagandizing até os povos americanos até que acreditaram a guerra contra Alemanha, a que os E.U. não limitaram e a que nunca levantou uma ameaça direta a ela, era uma necessidade. Pode você pensar de um ato maior da traição do que obtendo sua pátria em uma guerra em favor de um poder estrangeiro, sem o mais leve interesse para se? Depois que a guerra tinha terminado, Bernays instrumentalized algumas das técnicas propagandistic para anunciar e para as campanhas públicas, que se tornaram conhecidas como relações públicas.

Alemanha não não teve nada ajustar-se contra este perfidy. Tentou apresentar os ternos e as figuras sobre a educação nacional, a despesa para as forças armadas e a quantidade de navios de guerra construídos para invalidar as acusações de ser „bárbaro “, guerra-procurar do „“ou o militarista do „“. Infelizmente, a verdade sobre estes assuntos é somente apresentável como números, e os cartazes da propaganda que apresentam números não são muito supostos travar os olhos dos povos‘ e trazê-los no dinheiro das ligações de guerra. Somente 1917, os alemães fizeram seu primeiro cartaz da propaganda da imagem-somente, mostrando um soldado com o siegen dos uns de Helft do „das palavras “(nos ajude vitória). Levantou dez vezes o resultado dos cartazes precedentes. Tràgica, antes que Alemanha perdeu WWI militarically, perdeu a guerra propagandistically.

E esta tragédia repetida mesmo em WWII, como Alemanha tinha selecionado conseqüências do desastre da propaganda em WWI. Os ramos propagandistic dos aliados de Goebbels‘ o ministério para a iluminação pública e a propaganda, que subseqüentemente demonized como dizer mentiras infames, tinha encontrado realmente apenas uma maneira de pôr coisas em título atrativos quando‘ espalharam mentiras ainda mais diabólicas sobre o mundo. Infelizmente, o poder que se encontrou perdido muito menos outra vez e foi responsabilizado então por todos os pecados cada poder de combate tinha cometido. Apenas olhe acima o nome de Ilja Ehrenburg se você quer saber de que tipo a propaganda da guerra dos aliados‘ era.

IV. The situation in Germany today

Any German who still thinks the German education system will provide him with an adequate mindset is hopelessly enslaved by the Matrix. Germany today is not a free country, but the elites never stop praising their system as „the most democratic, the most free state ever in existence on German soil“. In fact, you are free to consume drugs, you are free to kill your children as long as they are yet unborn, you are free marching naked through the streets on one of those notorious CSDs – but you are NOT free to call this kind of „freedom“ decadent and menacing to our future. You are also not free to claim that the procreation of imported Islamic minorities will not only put these symptoms of decadence to an end but also will bury the small rest of our civil rights when they start struggling for the installation of Sharia Courts.

This struggle is IMO about to come, but I don’t consider it to be possibly successful. Islamists have been brought in in masses to destroy the traditional character of the country, to riot in the streets and to stoke fears among the populace, but the main purpose is to make the peoples more likely to accept a totalitarian control system, a Police state which is designed mainly by the EU. The Federal Republic is even eager to deconstruct its own statehood, its own possibility to handle the coming conflicts because the FRG-Pseudo-Elites are so eager for careers in Bruxelles and are, of course, highly confident in the European Utopia. What the average German says about this bureaucratic juggernaut doesn’t matter at all, as with modern media manipulation tools in „modern-day Democracy“, the „Souvereign“ (i.e. the average) can be forced into arbitrary states of mind.

In 2007, I took part in a demonstration in Bruxelles on September 11th in order to commemorate the victims of the New York atrocity. At that time I was still very much „critical to Islam“ and believed the lie set up by people like Ralph Giordano („Not migration is the problem, but Islam is“ – in fact it’s just the other way round). But nevertheless the event was forbidden by the Communist Bruxelles mayor (in Belgium, unlike in Germany, mayors even have the power to forbid demonstrations). Heavy armed police forces were out on the streets, with armored cars on every corner. I saw a man arrested for nothing but standing with a Crucifix and recitating verses from the Bible. I saw people getting handcuffed for flying national flags. Later I heard that there were even MdEPs (Members of European Parliament) and members of the national parliament of Belgium, of the group Vlaams Belang, heavily beaten up and taken into arrest. The Bruxelles mayor had deliberately ordered French-speaking police forces from the Walloonia to „pacify“ the situation, exploiting the inner-Belgian national conflict for his purposes. In Bruxelles, the Muslim part of the population was then already 57%, and the Communist Party led a coalition with several Islamic fractions in the town hall.

In 2008, there was a rally organized in Cologne called „Antiislamisierungskongreß“. A few hundred demonstrators were present, but the official city government organized a counter-demonstration which consisted of more than 20,000 leftists and „Gutmenschen“. The mayor of Cologne, whose son was even killed by a Turkish car driver in 2001, called the conservative demonstrators „braune Soße, die ins Klo gehört“ (brown sauce belonging into a toilet). The Police „failed“ in protecting the demonstrators, of which some were heavily beaten up. A river boat they had rented for the day was thrown at with stones so it almost sank. Finally the whole event had to be blown off. Leftist and militant „Antifa“ forces, indoctrinated school classes, Marxist priests with their also indoctrinated parishes join forces with the official administration – and in the future also with the police – against those who simply rally for Germany to keep its German character. This mess is called „Aufstand der Anständigen“ (Rise of the Righteous).
To provide oneself with a more adequate picture of his country’s very own history, one has to really be both courageous and creative. There is a newspaper which is in fact just a little bit more right-winged than the Allied-licensed press cartel (Junge Freiheit). It comes out weekly on Fridays. Sometimes when I wanted a copy, all the copies from my local kiosque were sold out by Friday 12:00 and no copies were left. This wasn’t because of a high demand for the paper but because the copies were not delivered to the kiosque – some leftist working for the delivery company had got behind what was in the package and simply annihilated it. In another press shop I asked for that newspaper and almost was kicked out by the shopkeeper, who then got a highly red head and almost wasn’t able to speak properly how much she despised of „people reading such papers“, and she „didn’t want to have to do with such papers“.

And the Junge Freiheit is long not capable of providing you the entire picture. Articles on general history dealing with the national socialist epoque are quite sparse. I most profited from reading the „Deutsche Geschichte“, a revisionist magazine which appears six times a year. The Editor reported of one case in which shopkeepers were threatened to get their shops burnt down by Leftists for just having the Deutsche Geschichte in its shop! The Editor also organizes meetings with Revisionist experts. Those meetings regularly have to be cancelled, as there are Leftists who „inform“ the hotel owners on what kind of historical views their guests have, and then the hotel clerks refuse to grant access for the referents.

This is also the way Leftists deal with unwelcome political forces such as „Die Freiheit“ (which internally is, in fact, more liberal than the CDU) or „Pro Deutschland“. These groups are simply unable to find a location to conduct their party meetings at because the location owners always get „informed“ and then act as expected. Nobody can publicly allow himself to be courageous, as reputation can – and will – be immediately destroyed. Would you want to resist a force which is willing to rip you off everything you own and even threatens to harm your home and family?

The head of the right-wing NPD, Udo Voigt, also once got kicked out of a hotel where he was spending his vacation. The hotel owner’s „explanation“ was that the other hotel guests’ right for an undisturbed stay at the hotel would outweigh the right of Mr. Voigt to stay in the hotel. Furthermore, as a private businessman he was able to decide who he wanted to have business with and with whom not. Mr. Voigt went to a court, which ruled that the hotel owner was right in doing so.
Such was the state of the German Nation in the past decade, and the actual decade is far from doing any better.

Diesen Beitrag weiterlesen »

4 тезиса на Германии и западе

[Machine translation. No liability for translation errors. Машинный перевод. Никакая ответственность за перевод ошибок.]
Comments in English, please. View original article

Schattenkoenig

Для того чтобы подготовить для интервью с Кэролином Yeager, Schattenkoenig разработало в английском следующие мысли для того чтобы выделить некоторые критические аспекты ситуации Германии (и, вообще, запада).

I. Немецкая принципиальная схема Geopolitik

Термина описывает план глобальных политических основанных стратегий центризованных на немецком рейхе и в традиции целостных взглядов которые преобладали немецкий думать с средних возрастов, когда рейх (святейшая римская империя Germanic нации) сформировал вид приказывая расчалки для наций которые поддерживали их автономию и национальный характер. В новом времени, была установлена более генетическая точка зрения, давая уважение к характеры различным людям‘.

Само важно кажется к мне укоренять немца Geopolitik в научной и рационально приобретенной перспективе что дается естественно. Оно думает людей от чего они действительно и чего их реалистические потенциалы, вместо формировать людей согласно некоторому утопическому мировоззрению которое недостаточно для реальности. Силы победоносные над Германией в 1945 несчастливо следовать мировоззренческими принципиальными схемами и имели меньшее уважение для условия людей‘ естественные. Если реальность причиняет их утопические взгляды потерпеть неудачу, то плох они не будут делать его повернуть вне для реальности которая принудятся к изменению „«- до полностью мира проспят вверх в новом тоталитарном и глобус-spanning Советском Союзе без свободы выйденной для того чтобы поговорить вне факты.

Geopolitik было полно осведомлено факта что были силы в мире направляя на раскрывать такую глобальную тоталитарную и искусственную систему. Немецкие интеллигентки полно узнали западные либеральные капитализм и марксизм как 2 стороны одного медали или, в более лучшей аналогии, 2 рукояток в движении пинцета с целью подавляющего все нации и смешивать их в экономическ сыстему мира. Geopolitik было защитительной теорией против этих попыток предпринятых франция, Великобританией и, более последним, Советским Союзом.

Идеал немецкой геополитики была нацией „органической «, определяла как физически, нравственно и экономично здоровые людей оптимально осуществляя свои, котор дали потенциалы. Национальная экономика была быть гарантированным от зависимости к наружным интересам, поэтому стремить для автаркии „«был принят. Нации которая могл произвести все оно и уничтожает внутри их защищенные пансионеры более менее правоподобна быть шантажированным или stifled в случае конфликта.

Эта принципиальная схема была уже сильной мотивировкой перед Первой Мировой Войной, и национальные социалисты добавили принципиальную схему очищенности „расовой «по мере того как они верили характеру людей и даже своих политических решений будучи determinated своей генетикой. Это также вело к фатальным ошибкам, например по мере того как они ожидали, что Англия был естественным союзником против франция и России. Они не смогли быть более дальнейшими от что после этого действительно случилось, по мере того как Британия (и также США) вполне были заминированы и были ниспроверганы подпольный силой способной преобладать людей полностью, экономично и умственно.

По мере того как немецкие люди находились все еще в демографическом росте вовремя принципиальная схема была начата, и Германия уже имело высокую плотность населения, принципиальную схему важность Lebensraum „«приобретенная. Даже кажется, что поднимает от самых предыдущих принципиальных схем, и только была популяризована идея что более малая нация которая не имела никакую возможность приобрести автаркию и прочность на их была исчезнуть и дать путь к своему большому соседу Гитлером и национальными социалистами как вид социального дарвинизма наций. Принципиальная схема не имеет ничего сделать с геноцидами или люди искоренять в пользу другое одного, но по мере того как была теория в которой страны любят Бельгия, Луксембург или Польша не имели никакую перспективу существовать очень много более длиной, не кажется больше не большой вещью, котор нужно обтереть их с карты нарочито и подчинить их людей к немецкому владычеству.

Geopolitik также имело меньшее уважение для существующих границ из-за естественного состояния поэтому Германии не имея никакие естественные границы и чужие вторжения на столетия (например 30 лет‘ войны). Единственный пансионер интереса был „Volksgrenze «, которое было позволено расширить, также середины уступая места воинские, если немецкие люди расширяли постоянно.

II. Немецкая и западная принципиальная схема экономической науки

В подобном путе как Geopolitik, немецкий взгляд на домоводстве был интегрирован и целостен. Всегда было консенсусом, даже за немецким пансионером, что полностью бесконтрольные рынки представляют строгую угрозу к свободе и обеспеченности людей и даже могли закончиться вверх в массовом голодании и геноциде. В экономии бесконтрольной посредством „положение «там было бы направлять игроков активный к всегда большому управлению рынка и к всегда большим профитам, и больше профит игрок мог бы сделать, могущественное и более менее скрупулезно он стал бы, и по мере того как он заботит не для народного благосостояния но единственно его профит, результат был бы гигантской монополией с ценами для вещей основной потребности средний едок неспособен оплатить.

Немецкие хозяйственные научные работники, и даже от других европейских стран как франция, Италия или Англия, были осведомлены что, достигли цель национальной зажиточности, там должны быть установлены, что контроллируемый государством экономии для вещей основных потребностей, как вода, электричество, еда, сообщение и переход.

Если вы говорите к хозяйственным liberalists сегодня и приходите вверх с этим фактом, то они обычно будут денонсировать такие виды мыслей для того чтобы быть марксистом „«, „социалистическим «или другими словами осуждения. Они inhalated принципиальная схема полной свободы каждого хозяйственного движения, специально того из людей и денег. Пока они делают так в oder для того чтобы заставить замолчать противовключение even before оно сможет начать свои мысли вполне, они не смогли быть более дальнейшими от правды. В действительности, принципиальная схема полной вольности рынка в действительности очень более марксистска чем традиционный континентальный подход к экономии.

Либерализм, по мере того как он преобладает научные и политические дискуссии сегодня, приходит от теории совершенно другой которая не имеет никакие корни в традиционной теории национального домоводства. Те которые сформулировали необходимые работы на либеральной экономии имели их личный опыт не в поле работая или организуя работы и поставкы для людей в некоторой области но довольно общанных в transregional торговом или в фондовых биржах. Поэтому нет сярприза что их собственный экономический интерес приходит преобладать их теоретическое здание. Эти люди сделали их интерес в никаких границах для торговли в центральный хозяйственный закон „«, хотя никакой закон природы как закон тяготения но требование к законодательству.

Сегодня теория „«свободных рынков, которая в действительности чудесно unproblematic путь для глобально работать торговые заботы для того чтобы приобрести огромные количества профита, даже смеет принудить подачи „4 основные «на каждой одиночной нации. Эти подачи являются следующими: Деньги (Investitions внутри и профиты вне), товары (природным ресурсам НЕОБХОДИМО позволить вне везде, продукты внутри везде), информация (относительно факторов продукции) и рабочая сила. Последняя вещь этих самые опасные всех, по мере того как свободное течение работников через глобус укоренит вверх по всем людям и принудит их в soulless систему эксплуатирования и максимизацию профитов. Для того чтобы обеспечить эти 4 подачи, военная стратегия США рассматривает для того чтобы установить пятую подачу: то из «обслуживаний США стратегических», которые фактически середины: Война на каждой нации сопротивляя вставке подач.

Где Marx рецензирует капитализм „«, всегда эта форма капитализма он описывает. От перспективы предыдущего 19. столетия Германия, это неверный по мере того как были фактические середины ограничивать и умерять рынки imposing законодательством в пользу народного имущества. Аргумент Marx‘ главным образом является следующим: В экономии по мере того как он описывает его, виток необходимость. Но по мере того как Marx рассматривает виток необходимостью так или иначе, почему препятствуемые вещи поворачивают вне действительно плохим для масс сперва. Поэтому самые бессовестные капиталисты, международные банкошеты и марксисты всегда получаемые вдоль настолько очень хорошего на последние 150 лет. Марксисты, в действительности, даже stormtroopers банкошетов‘ которые делают их пакостную но необходимую работу.

Марксистская система правила придет или путь, оно через марксистский виток или как угроза проползать, по мере того как сегодня. Ни западный либерализм ни классический марксизм ведут европейские и американские общества из того движения пинцета. Возможно рассмотрение общепринятых но длинн-забытых континентальных теорий целостного домоводства может обеспечить путь вне.

III. Пропаганда войны

После за установкой больших национальных государств, положили большие постоянные армии вверх, и снабдить эти армии чувство чего они были для, положения должны дирижировать пропаганду на большом маштабе. Западные державы, специально Британия, получили этот пункт очень скоро. Британия было движущей силой в encirculating немецкий рейх, по мере того как он, от положения но. 1, был испуган сколько угодно одновременности по возможности поднимая на материк. Для того чтобы подготовить войну против Германии пропагандистски, институт Tavistock „на людских отношениях «основал. Всегда услышано его? И оно все еще в существовании, на 100 лет теперь. Этот институт instrumentalized шельмование, плохая репутация и лож для причины demonizing Германия как люди.

Получить облигации военного займа продал к простым великобританским гражданам для финансировать измерения войны Британии, институт настроенный в их плакатах пропаганды идея Германии направляя на завоевывать весь свет и порабощать британец. Они распространили лож немецких воинов режа руки младенцев‘, насилуя бельгийские монашек и обрабатывая упаденных великобританских воинов в еду swine – даже в WWI!

Эта названная персона Эдвардом Bernays. Он был американским еврейством, племянником к Зигмунду Фрейду. По мере того как еврейская сеть хотела Америку соединить усилия с Британией против Германии, Bernays пошло к Британии и работать в институте Tavistock с целью пропагандировать к американским людям до тех пор пока они не поверит войне против Германии, которому США не граничил к и которому никогда не представил сразу угрозу к ей, было необходимостью. Можете вы думать большого поступка предательства чем получающ вашу родину в войну в пользу иностранной державы, без самого небольшого интереса для себя? После того как война закончилось, Bernays instrumentalized некоторые из пропагандистских методов для рекламировать и для общественных кампаний, которые стали известными как общественные отношения.

Германия не имело ничего установить против этого perfidy. Он попробовал представить факты и диаграммы о национальном образовании, расходовании для вооруженных сил страны и количества кораблей войны построенных для того чтобы invalidate обличительства быть „варварский «, войн-изыскивать „«или militarist „«. Несчастливо, правда о этих темах только презентабельна как номера, и плакаты пропаганды представляя номера очень не предполагаемы уловить глаза людей‘ и принести в деньги от облигаций военного займа. Только от 1917, немцы сделали их первый плакат пропаганды изображения-только, показывая воина с siegen uns Helft „слов «(помогите нам выигрыш). Он поднял 10 времен результат предыдущих плакатов. Трагично, прежде чем Германия потеряло WWI militarically, оно потеряло войну пропагандистски.

И этот трагизм даже повторенный в WWII, по мере того как Германия нарисовало последствия от бедствия пропаганды в WWI. Ветви союзников Goebbels‘ министерство для общественного прозрения и пропаганды, которая затем была demonized как говорить гнусные лож, фактически как раз нашло путь класть вещи в броские заголовки пока‘ пропагандистские распространили даже более дьявольские лож над миром. Несчастливо, сила которая лежала очень более менее потеряно снова и после этого была обвинена для всех согрешений каждая воюя сила поручила. Как раз посмотрите вверх имя Ilja Ehrenburg если вы хотите знать, то какого вида пропаганда войны союзников‘ был.

IV. The situation in Germany today

Any German who still thinks the German education system will provide him with an adequate mindset is hopelessly enslaved by the Matrix. Germany today is not a free country, but the elites never stop praising their system as „the most democratic, the most free state ever in existence on German soil“. In fact, you are free to consume drugs, you are free to kill your children as long as they are yet unborn, you are free marching naked through the streets on one of those notorious CSDs – but you are NOT free to call this kind of „freedom“ decadent and menacing to our future. You are also not free to claim that the procreation of imported Islamic minorities will not only put these symptoms of decadence to an end but also will bury the small rest of our civil rights when they start struggling for the installation of Sharia Courts.

This struggle is IMO about to come, but I don’t consider it to be possibly successful. Islamists have been brought in in masses to destroy the traditional character of the country, to riot in the streets and to stoke fears among the populace, but the main purpose is to make the peoples more likely to accept a totalitarian control system, a Police state which is designed mainly by the EU. The Federal Republic is even eager to deconstruct its own statehood, its own possibility to handle the coming conflicts because the FRG-Pseudo-Elites are so eager for careers in Bruxelles and are, of course, highly confident in the European Utopia. What the average German says about this bureaucratic juggernaut doesn’t matter at all, as with modern media manipulation tools in „modern-day Democracy“, the „Souvereign“ (i.e. the average) can be forced into arbitrary states of mind.

In 2007, I took part in a demonstration in Bruxelles on September 11th in order to commemorate the victims of the New York atrocity. At that time I was still very much „critical to Islam“ and believed the lie set up by people like Ralph Giordano („Not migration is the problem, but Islam is“ – in fact it’s just the other way round). But nevertheless the event was forbidden by the Communist Bruxelles mayor (in Belgium, unlike in Germany, mayors even have the power to forbid demonstrations). Heavy armed police forces were out on the streets, with armored cars on every corner. I saw a man arrested for nothing but standing with a Crucifix and recitating verses from the Bible. I saw people getting handcuffed for flying national flags. Later I heard that there were even MdEPs (Members of European Parliament) and members of the national parliament of Belgium, of the group Vlaams Belang, heavily beaten up and taken into arrest. The Bruxelles mayor had deliberately ordered French-speaking police forces from the Walloonia to „pacify“ the situation, exploiting the inner-Belgian national conflict for his purposes. In Bruxelles, the Muslim part of the population was then already 57%, and the Communist Party led a coalition with several Islamic fractions in the town hall.

In 2008, there was a rally organized in Cologne called „Antiislamisierungskongreß“. A few hundred demonstrators were present, but the official city government organized a counter-demonstration which consisted of more than 20,000 leftists and „Gutmenschen“. The mayor of Cologne, whose son was even killed by a Turkish car driver in 2001, called the conservative demonstrators „braune Soße, die ins Klo gehört“ (brown sauce belonging into a toilet). The Police „failed“ in protecting the demonstrators, of which some were heavily beaten up. A river boat they had rented for the day was thrown at with stones so it almost sank. Finally the whole event had to be blown off. Leftist and militant „Antifa“ forces, indoctrinated school classes, Marxist priests with their also indoctrinated parishes join forces with the official administration – and in the future also with the police – against those who simply rally for Germany to keep its German character. This mess is called „Aufstand der Anständigen“ (Rise of the Righteous).
To provide oneself with a more adequate picture of his country’s very own history, one has to really be both courageous and creative. There is a newspaper which is in fact just a little bit more right-winged than the Allied-licensed press cartel (Junge Freiheit). It comes out weekly on Fridays. Sometimes when I wanted a copy, all the copies from my local kiosque were sold out by Friday 12:00 and no copies were left. This wasn’t because of a high demand for the paper but because the copies were not delivered to the kiosque – some leftist working for the delivery company had got behind what was in the package and simply annihilated it. In another press shop I asked for that newspaper and almost was kicked out by the shopkeeper, who then got a highly red head and almost wasn’t able to speak properly how much she despised of „people reading such papers“, and she „didn’t want to have to do with such papers“.

And the Junge Freiheit is long not capable of providing you the entire picture. Articles on general history dealing with the national socialist epoque are quite sparse. I most profited from reading the „Deutsche Geschichte“, a revisionist magazine which appears six times a year. The Editor reported of one case in which shopkeepers were threatened to get their shops burnt down by Leftists for just having the Deutsche Geschichte in its shop! The Editor also organizes meetings with Revisionist experts. Those meetings regularly have to be cancelled, as there are Leftists who „inform“ the hotel owners on what kind of historical views their guests have, and then the hotel clerks refuse to grant access for the referents.

This is also the way Leftists deal with unwelcome political forces such as „Die Freiheit“ (which internally is, in fact, more liberal than the CDU) or „Pro Deutschland“. These groups are simply unable to find a location to conduct their party meetings at because the location owners always get „informed“ and then act as expected. Nobody can publicly allow himself to be courageous, as reputation can – and will – be immediately destroyed. Would you want to resist a force which is willing to rip you off everything you own and even threatens to harm your home and family?

The head of the right-wing NPD, Udo Voigt, also once got kicked out of a hotel where he was spending his vacation. The hotel owner’s „explanation“ was that the other hotel guests’ right for an undisturbed stay at the hotel would outweigh the right of Mr. Voigt to stay in the hotel. Furthermore, as a private businessman he was able to decide who he wanted to have business with and with whom not. Mr. Voigt went to a court, which ruled that the hotel owner was right in doing so.
Such was the state of the German Nation in the past decade, and the actual decade is far from doing any better.

Diesen Beitrag weiterlesen »

在德国和西方的四份论文

[Machine translation. No liability for translation errors. 机器翻译。翻译错误不承担任何责任。.]
Comments in English, please. View original article

Schattenkoenig

要为与卡罗琳Yeager的一次采访做准备, Schattenkoenig制定出用英语突出德国的(和,一般来说,西方的)情况的一些关键的方面的以下想法。

i. Geopolitik的德国概念

期限在控制德国认为从中世纪全部看法的传统描述围绕在德国德国政府和建立的全球性政治战略概述,当德国政府(德国国家神圣罗马帝国)形成了一维护他们的自治权和民族特性的国家的预定的括号。 在新的年龄,一个更加基因的观点建立了,给对不同的人民的尊敬’字符。

最重要似乎给我根源德语Geopolitik于自然地给什么的一个科学和合理地被具有的观点。 它认为自什么他们真正地是,并且什么的人他们的现实潜力是,而不是形成人根据为现实是不充分的某一乌托邦思想体系。 力量战胜在1945的德国不幸地跟随思想概念并且有对人的一点尊敬’自然情况。 如果现实造成他们的乌托邦意图发生故障,越非常他们做它为现实结果将被强迫对„变动“-直到所有这个世界在新的极权和地球跨过的苏联将醒没有自由毫无保留地说出事实。

Geopolitik是完全意识的与这个事实有在瞄准这个的世界的力量架设这样一个全球性极权和人为系统。 德国知识分子充分地认可了西部宽宏资本主义和马克思主义作为一枚奖牌或,在更好的比喻,二条胳膊的双方在钳形运动打算淹没所有国家和混和他们入世界经济体系。 Geopolitik是一种防御理论反对苏联承担的由法国,英国,并且,以后,这些尝试。

德国地缘政治学理想是„有机国家“定义了成完全,道德上和经济上优选地发挥它的特定潜力的健康人民。 国民经济将从依赖性被保障到向外兴趣,因此一力争„经济独立政策“被采取了。 能生产一切它的国家在他们的被守卫的房客内需要并且消耗是不太可能在冲突的情况下被敲诈或被抑止。

这个概念已经是强的刺激在第一次世界大战前,并且全国社会主义者增加了„种族纯净的概念“当他们相信它的遗传学和甚而它的政治决定的determinated的字符人。 即,当他们盼望英国是一个自然盟友反对法国和俄罗斯,这也导致了致命错误。 他们不可能是进一步从发生什么真正地然后,因为英国(并且美国)由秘密力量完全地破坏并且推翻能够总,经济和精神控制人。

当德国人民当时仍然是在人口统计的成长这个概念被开发了,并且德国已经有高人口密度, „Lebensraum的概念“被获取的重要性。 想法没有机会独自地获取经济独立政策和力量的一个更小的国家是给它更加了不起的邻居消失和让路似乎从最早期的概念上升了和由希特勒和全国社会主义者只普及作为一国家社会达尔文主义。 这个概念与种族灭绝无关或灭绝人倾向于另一个,但是,当有国家喜欢比利时的理论,卢森堡或波兰没有透视非常长期存在,它不再似乎故意地抹他们这张地图和制服他们的人民的一件大事对德国统治。

Geopolitik也没有对现有的边界的一点尊敬由于有天然分界线并且几个世纪是受外国闯入支配的德国的自然情况(即三十年’战争)。 唯一的房客利益是„Volksgrenze “允许扩展,也让路给军事手段,如果德国人民不断地扩展了。

II.经济学的德国和西部概念

用作为Geopolitik的一个相似的方式,在经济的德国看法是联合和全部的。 它总是公众舆论,甚而在德国房客之外,完全未管制的市场在群众饥饿和种族灭绝造成对人自由和安全的严厉威胁和也许甚而结果。 在经济未管制通过„这个状态“那里是球员活跃瞄准对这个市场的更加巨大的控制和对更加巨大的赢利,并且更多赢利球员能做,更加强大和较不一丝不苟他会成为和,他对人民的福利,但是单独地他的关心不赢利,这个结果会是与价格的大独占一般的消费者无法支付基本需要的事的。

德国经济科学家,和甚而从其他欧洲国家例如法国,意大利或英国,知道,为了到达全国繁荣的目标,那里必须建立基本需要事的国家编制的经济,例如水、电、食物、通信和运输。

如果您与经济liberalists今天谈话并且产生这个事实,他们通常将谴责这样想法是„社会主义马克思主义者“„“或其他苛刻的话。 他们inhalated总自由每经济运动,特别是那人和金钱的概念。 当他们在奥得河如此做沉默反对时,在它可能完全地以前开发它的想法,他们不可能脱离事实。 实际上,总市场自由的概念比传统大陆方法本身马克思主义对经济。

自由主义,当它今天控制科学和政治辩论,来自没有根在全国经济的传统理论的一种完全不同的想法。 公式化在自由经济的根本工作有他们的个人经验不在运作的或组织的工作和供应领域人民的在有些区域的那些人,但是宁可成交在跨地区贸易或在股市上。 所以它不是惊奇他们自己的经济利益来控制他们的理论大厦。 这些人在没有界限上做了他们的兴趣贸易的成中央经济„法律“,虽然它是没有自然法则作为引力定律,但是需求对立法。

今天„理论“的自由市场,实际上是全球性操作的商业关心一个美妙地没有问题的方式获取巨额赢利,甚而敢强迫„四根本流程“在每一个国家。 这些流程是: 金钱(Investitions和赢利),物品(必须允许自然资源到处,产品到处),信息(关于生产因数)和劳工。 因为工作者自由流横跨地球的将根源整个人民并且迫使他们入开发一个卑鄙的系统和利润较大化,这些的最后事是最危险的所有。 要获取这四流程,美国军事战略考虑建立第五流程: 那“美国战略服务”,实际上手段: 在抵抗流程的实施的每个国家的战争。

那里马克思批评„资本主义“它总是他描述资本主义的这个形式。 从早期的19。世纪,尽管有限制和减轻市场实际手段由轰烈的立法倾向于全国福利,德国,这的角度是不真实的。 马克思’主要论据是: 在经济,因为他描述它,革命是必要。 但是,当马克思无论如何认为革命必要,没让的事为什么首先结果真正地坏大量的。 所以最肆无忌惮的资本家、沿那么非常有益于和马克思主义者总是得到的国际银行家最近150年。 马克思主义者,实际上,甚而是完成他们肮脏,但是必要的工作的银行家’突击队员。

因为它是今天,不管怎样马克思主义的体制将来,假如是通过一次马克思主义的革命或作为爬行威胁。 西部自由主义和古典马克思主义不会带领欧洲和美国社会出于那个钳形运动。 可能全部经济的长期建立,但是长期忘记的大陆理论的考虑也许提供出口。

III.战争宣传

在巨大“台独“的创立之后,了不起的常备军举起,并且为了提供给这些军队什么的感觉他们是为,状态必须举办在一更加伟大的等级的宣传。 西方力量,特别是英国,非常及早有这点。 英国是在encirculating德国德国政府的驱动力,因为它,从没有1位置,害怕可能上升在大陆的其中任一并发。 为了宣传地准备一场战争反对德国, „Tavistock学院在人际关系“被创办。 听说它? 并且它现有仍然是, 100年现在。 这所学院instrumentalized诽谤、臭名昭著和谎言着魔德国的起因的作为人。

为了得到战时公债卖了给简单的英国公民为提供经费给英国的战争措施,在他们的宣传海报设定的学院瞄准征服全世界和奴役不列颠人的德国的想法。 他们传播了切除婴孩’手,强奸比利时尼姑和处理下落的英国战士的德国士兵谎言成猪食物-甚而在WWI!

有这个人名叫爱德华Bernays。 他是美国犹太人, Sigmund弗洛伊德的一个侄子。 因为这个犹太网络要美国协力与英国反对德国, Bernays去英国并且在Tavistock学院运作打算宣传美国人民,直到他们相信战争反对德国,美国没有毗邻,并且未曾造成对它的直接威胁,是必要。 您比让您的家园进入能否认为谋反一次更加巨大的行动战争倾向于外国力量,不用本身的最轻微的兴趣? 在这场战争结束了后, Bernays instrumentalized某些宣传技术的做广告和的公共活动,出名作为公共关系。

德国什么都没有设置反对这背信弃义。 它设法提出事实和图关于国民教育、开支武力的和相当数量被修造的战舰无效指责是野蛮寻求战争的„“的„“或„军国主义者“。 不幸地,关于这些题目的真相只是象样的作为数字,并且出示号码的宣传海报不非常应该捉住人’眼睛和带来从战时公债的金钱。 在1917年,德国人仅做了他们的第一张图片宣传海报,显示有词„Helft uns siegen的一位战士“(请帮助我们胜利)。 它提高了十倍早先海报的结果。 悲剧地,在德国丢失了WWI militarically前,它宣传地输掉这场战争。

并且在WWII甚而重复的这个悲剧,德国从在WWI的宣传灾害得出了后果。 Goebbels’公众启蒙和宣传部,后来着魔了作为说臭名昭著的谎,实际上找到放事方式入吸引人的标题,当盟友’宣传分支传播了更加在这个世界时的恶魔般谎言。 不幸地,说谎再丢失和由于所有罪孽然后被责备每战斗的力量的力量做了。 请查寻Ilja Ehrenburg的名字,如果您要知道什么种类盟友’战争宣传是。

IV. The situation in Germany today

Any German who still thinks the German education system will provide him with an adequate mindset is hopelessly enslaved by the Matrix. Germany today is not a free country, but the elites never stop praising their system as „the most democratic, the most free state ever in existence on German soil“. In fact, you are free to consume drugs, you are free to kill your children as long as they are yet unborn, you are free marching naked through the streets on one of those notorious CSDs – but you are NOT free to call this kind of „freedom“ decadent and menacing to our future. You are also not free to claim that the procreation of imported Islamic minorities will not only put these symptoms of decadence to an end but also will bury the small rest of our civil rights when they start struggling for the installation of Sharia Courts.

This struggle is IMO about to come, but I don’t consider it to be possibly successful. Islamists have been brought in in masses to destroy the traditional character of the country, to riot in the streets and to stoke fears among the populace, but the main purpose is to make the peoples more likely to accept a totalitarian control system, a Police state which is designed mainly by the EU. The Federal Republic is even eager to deconstruct its own statehood, its own possibility to handle the coming conflicts because the FRG-Pseudo-Elites are so eager for careers in Bruxelles and are, of course, highly confident in the European Utopia. What the average German says about this bureaucratic juggernaut doesn’t matter at all, as with modern media manipulation tools in „modern-day Democracy“, the „Souvereign“ (i.e. the average) can be forced into arbitrary states of mind.

In 2007, I took part in a demonstration in Bruxelles on September 11th in order to commemorate the victims of the New York atrocity. At that time I was still very much „critical to Islam“ and believed the lie set up by people like Ralph Giordano („Not migration is the problem, but Islam is“ – in fact it’s just the other way round). But nevertheless the event was forbidden by the Communist Bruxelles mayor (in Belgium, unlike in Germany, mayors even have the power to forbid demonstrations). Heavy armed police forces were out on the streets, with armored cars on every corner. I saw a man arrested for nothing but standing with a Crucifix and recitating verses from the Bible. I saw people getting handcuffed for flying national flags. Later I heard that there were even MdEPs (Members of European Parliament) and members of the national parliament of Belgium, of the group Vlaams Belang, heavily beaten up and taken into arrest. The Bruxelles mayor had deliberately ordered French-speaking police forces from the Walloonia to „pacify“ the situation, exploiting the inner-Belgian national conflict for his purposes. In Bruxelles, the Muslim part of the population was then already 57%, and the Communist Party led a coalition with several Islamic fractions in the town hall.

In 2008, there was a rally organized in Cologne called „Antiislamisierungskongreß“. A few hundred demonstrators were present, but the official city government organized a counter-demonstration which consisted of more than 20,000 leftists and „Gutmenschen“. The mayor of Cologne, whose son was even killed by a Turkish car driver in 2001, called the conservative demonstrators „braune Soße, die ins Klo gehört“ (brown sauce belonging into a toilet). The Police „failed“ in protecting the demonstrators, of which some were heavily beaten up. A river boat they had rented for the day was thrown at with stones so it almost sank. Finally the whole event had to be blown off. Leftist and militant „Antifa“ forces, indoctrinated school classes, Marxist priests with their also indoctrinated parishes join forces with the official administration – and in the future also with the police – against those who simply rally for Germany to keep its German character. This mess is called „Aufstand der Anständigen“ (Rise of the Righteous).
To provide oneself with a more adequate picture of his country’s very own history, one has to really be both courageous and creative. There is a newspaper which is in fact just a little bit more right-winged than the Allied-licensed press cartel (Junge Freiheit). It comes out weekly on Fridays. Sometimes when I wanted a copy, all the copies from my local kiosque were sold out by Friday 12:00 and no copies were left. This wasn’t because of a high demand for the paper but because the copies were not delivered to the kiosque – some leftist working for the delivery company had got behind what was in the package and simply annihilated it. In another press shop I asked for that newspaper and almost was kicked out by the shopkeeper, who then got a highly red head and almost wasn’t able to speak properly how much she despised of „people reading such papers“, and she „didn’t want to have to do with such papers“.

And the Junge Freiheit is long not capable of providing you the entire picture. Articles on general history dealing with the national socialist epoque are quite sparse. I most profited from reading the „Deutsche Geschichte“, a revisionist magazine which appears six times a year. The Editor reported of one case in which shopkeepers were threatened to get their shops burnt down by Leftists for just having the Deutsche Geschichte in its shop! The Editor also organizes meetings with Revisionist experts. Those meetings regularly have to be cancelled, as there are Leftists who „inform“ the hotel owners on what kind of historical views their guests have, and then the hotel clerks refuse to grant access for the referents.

This is also the way Leftists deal with unwelcome political forces such as „Die Freiheit“ (which internally is, in fact, more liberal than the CDU) or „Pro Deutschland“. These groups are simply unable to find a location to conduct their party meetings at because the location owners always get „informed“ and then act as expected. Nobody can publicly allow himself to be courageous, as reputation can – and will – be immediately destroyed. Would you want to resist a force which is willing to rip you off everything you own and even threatens to harm your home and family?

The head of the right-wing NPD, Udo Voigt, also once got kicked out of a hotel where he was spending his vacation. The hotel owner’s „explanation“ was that the other hotel guests’ right for an undisturbed stay at the hotel would outweigh the right of Mr. Voigt to stay in the hotel. Furthermore, as a private businessman he was able to decide who he wanted to have business with and with whom not. Mr. Voigt went to a court, which ruled that the hotel owner was right in doing so.
Such was the state of the German Nation in the past decade, and the actual decade is far from doing any better.

Diesen Beitrag weiterlesen »

Cztery dyplomówki na Niemcy i zachodzie

[Machine translation. No liability for translation errors. Tłumaczenie maszynowe. Brak odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniach.]
Comments in English, please. View original article

schattenkoenig

Przygotowywać dla wywiadu z Carolyn Yeager pracował out w Angielskim następujący myśli podkreślać niektóre kluczowych aspekty, Schattenkoenig sytuacja. Niemcy i zachód (, ogólnie,)

I. Niemiecki pojęcie Geopolitik

Termin opisuje kontur globalne polityczne strategie ześrodkowywać na Niemieckiej rzeszie i zakładać w tradyci holistyczni widoki które dominowali Niemieckiego główkowanie od wieków średnich, gdy rzesza tworzył rozkazuje bras dla narodów które utrzymywali ich krajowego charakteru i autonomię. jakby (Święty imperium rzymskie Germański naród) W nowym wieku, genetyczny punkt widzenia daje szacunekowi różny ustanawiał, zaludnia‘ charaktery.

Znacząco wydajemy się ja zakorzeniać niemiec Geopolitik w naukowej i rationally zyskującej perspektywie co dać naturalnie. Ja zaludnia zamiast tworzyć jak zaludnia według niektóre utopijnej ideologii która jest nieodpowiednia dla rzeczywistości. myśleć co, co naprawdę są i ich realistyczni potencjały są, Władzy zwycięskie nad Niemcy w 1945 niestety małego szacunek dla i zaludniają‘ naturalnych warunki. Jeżeli rzeczywistość powoduje ich utopijnych widoki nie udać się zły robią mię okazującemu się dla rzeczywistości która zmuszają „zjednoczenie bez wolności opuszczać mówić out fact. „zmianie totalitarnej i napinającej – do wszystkie świat budzili się w nowej sowieci –

Geopolitik był całkowicie świadomy fact że tam  byli władzy w światowym celowaniu przy wyprostowywać taki globalnego totalitarnego i sztucznego system. Niemieccy intelektualiści w pełni rozpoznawali Zachodniego Liberalnego kapitalizm, marksizm jako dwa strony i, w celu przytłaczać wszystkie narodów i mieszać one w światowego system ekonomicznego. jeden medal w, lepszy analogia lub dwa ręki w pincer ruchu Geopolitik był defensywnym teorią przeciw te próbom zobowiązywać się Francja i sowieci, Wielki Brytania, opóźniony, – zjednoczenie.

Ideał Niemieckie geopolityka był „organicznie narodem, definiował jako „, fizycznie, moralnie i ekonomiczne zdrowych ludzi optimally uświadamia sobie swój dawać potencjały. Narodowa gospodarka był ochraniający od zależności zewnętrzni interesy, tym samym adoptował starzący się dla „autarky „. Naród który jest sprawnie produkować everything ja potrzebuje i spożywa wśród ich chroniących internów jest mniej prawdopodobny szantażującym lub dusi w przypadku konfliktu.

Ten pojęcie był już silnym motywacją przed pierwszą wojną światowa, i Krajowi socjaliści dodawali pojęcie „rasowa czystość „gdy wierzyli charakterowi ludzi i wyrównywali swój polityczne decyzje determinated swój genetyka. To także prowadził śmiertelni błędy, e.g gdy oczekiwali Anglia być naturalnym sojusznikiem przeciw Francja i Rosja. No mogli być dalszy od co wtedy naprawdę zdarzającego się, całkowicie obalaliśmy potajemnie władzą sposobną dominować ludzi, podważaliśmy i. kompletnie, ekonomiczne i umysłowo jako Brytania i także Usa ()

Gdy Niemieccy ludzie byli wciąż w demograficznym przyroscie at the time pojęcie rozwijał, i Niemcy już wysoką populaci gęstość pojęcie „Lebensraum „zyskująca ważność. Parzysty, równy pomysł i ustępował swój wielki sąsiad wydają się wzrasta od wczesnych pojęć i tylko popularyzował jako ogólnospołeczny darwinism narody jakby, Hitler i Krajowymi socjalistami. że mały naród który żadny sposobność zyskiwać autarky i siłę samodzielnie był znikać Pojęcie nic robić z ludobójstwami lub wykorzeniający zaludniamy na rzecz inny jeden, ale gdy tam  był teoria w którym lubią Belgia kraje, Luksemburg lub Polska żadny perspektywę długą istnieć bardzo mocno, ja wydają się już nie dużym rzeczą wycierać one z mapy specjalnie i przyciszać ich zaludniamy Niemiecki dominium.

Geopolitik także małego szacunek dla istnieć granicy przez naturalnego warunku Niemcy ma żadny naturalne granicy i tym samym jest podległy cudzoziemskie intruzje dla wieków (e.g Trzydzieści rok wojna). Jedyny intern interes był „Volksgrenze który pozwolił rozszerzać, „, także dawać sposobowi militarni sposoby, jeżeli Niemieccy ludzie rozszerzali nieustannie.

II. Niemiecki i Zachodni pojęcie ekonomiczna nauka

W jednakowym sposobie jako Geopolitik Niemiecki widok na ekonomiach był integrujący i holistyczny. Ja zawsze był jednomyślnością, wyrównywał poza Niemiecki intern który pozują surowego zagrożenie wolność kompletnie niekontrolowani rynki i ochrona zaludnia i nawet kończyć up w można., W gospodarce niekontrolowanej za pomocą „stan „tam  był graczów aktywnym celowaniem kiedykolwiek wielka kontrola rynek kiedykolwiek wielcy zyski i, i więcej zysk gracz był sprawnie robić mniej skrupulatnie i możny zostać, i rezultat był dużym monopolem z cenami dla rzeczy podstawowa potrzeba gdy dba nie dla osoby opieki społecznej, jego ale wyłącznie zysk średni konsument jest niezdolny płacić.

Niemieccy ekonomiczni naukowowie, i wyrównują od innych krajów europejskich tak jak Francja, Włochy lub Anglia, byli świadomi że, po to, aby dosięgać cel krajowy dobrobyt ustanawiający kontrolowany przez państwo gospodarka dla rzeczy podstawowe potrzeby musiał, tam, tak jak woda, elektryczność, jedzenie, komunikacja i transport.

Jeżeli ty opowiadasz ekonomiczni liberalists dzisiaj i wchodzić na górę z ten fact, zazwyczaj potępiają taki rodzaje być „marxist, „„socjalistycznym „lub innymi ostrymi słowami myśli „. Inhalated pojęcie sumaryczna wolność każdy ekonomiczny ruch, szczególnie zaludnia to i pieniądze. Podczas gdy robią w ten sposób w Oder ściszać opozycję even before ono może rozwijać swój myśli całkowicie, no mogli być dalszy od prawdy. W rzeczywistości pojęcie suma rynku swoboda jest w ja target5365_0_ Marksistowski niż tradycyjny kontynentalny podejście gospodarka.

Liberalizm, komes od całkowicie różny teorii która żadny korzenie w tradycyjnej teorii krajowe ekonomie. gdy ono dominuje naukowe i polityczne debaty dzisiaj, Tamto które formułowali istotne pracy na liberalnej gospodarce ich osobistego doświadczenie nie w polu praca, dostawa dla ludzi pracuje lub organizatorska i w pewnym terenie ale raczej rozdających w transregional handlowym lub w rynkach papierów wartościowych. Tym samym no jest niespodzianki ja że ich swój procentu gospodarczego komes dominować ich teoretycznego budynek. Te ludzie zrobili ich interesowi w żadny granicach dla handlu w środkowego ekonomicznego „prawo „, chociaż ja jest żadny naturalnym prawem jako prawo spoważnienie ale żądanie ustawodawstwo.

Dzisiaj „nawet ośmiela się zmuszać „cztery fundamentalnych przepływy „na każdy jeden naród „teoria „wolni rynki „. „, która jest w rzeczywistości cudownie unproblematic sposobem dla globalnie działać handlowych koncerny zyskiwać ogromne ilości zysk, “ Te przepływy są: (dotyczy produkcja czynników) pieniądze, towary, informacja, siła robocza, (surowce naturalni MUSZĄ pozwolić out wszędzie, produkty wewnątrz wszędzie), i. Ostatnia rzecz te jest niebezpieczni wszystko, gdy wolny przepływ pracownicy przez kulę ziemską zakorzenia w górę całkowitego zaludnia one i zmusza w bezdusznego system eksploatacja i maksymalizację zyski. Zabezpieczać te cztery przepływu ustanawiać kwinta przepływ rozważa Usa strategia wojskowa: to „Usa Strategical usługa“ które właściwie sposoby, Wojna na każdy narodzie opiera się urzeczywistnienie przepływy.

Dokąd Marx krytykuje „kapitalizm „, ja jest zawsze ten formą kapitalizm opisuje. Z perspektywy wczesnego 19. wieka Niemcy, to jesteśmy nieprawdziwi gdy tam  byli faktyczni sposoby ograniczać rynki i mitygować narzucania ustawodawstwem na rzecz krajowej opieki społecznej. Marx‘ główny argument jest: W gospodarce, rewolucja jest koniecznością. gdy opisuje je Ale gdy Marx rozważa rewolucję konieczność jakkolwiek, dlaczego pozwalać rzeczy okazywali się naprawdę bad dla mas najpierw. Tym samym nieuczciwi kapitaliści międzynarodowi bankowowie i marksiści, zawsze dostać wzdłuż w ten sposób prawdziwy dobrego dla ostatnich 150 rok. Marksiści, w rzeczywistości, wyrównujący są bankowów stormtroopers które robią ich brudnej ale koniecznej pracie.

Marksistowski system reguła przychodzi sposób, był mną lub, przez Marksistowskiej rewoluci lub jako pnąca groźba, gdy ja jest today. Neither klasyczny marksizm nor prowadzimy Europejskich i Amerykańskich societies z ten pincer ruchu. Być może rozważanie o długiej tradycji ale zapominać kontynentalne teorie holistyczne ekonomie może zapewniać wyjście.

III. Wojenna propaganda

Po założenie wielcy państwa narodowe, wielcy trwanie wojska stawiali up, i po to, aby zapewniać te wojska sens, stany musieli prowadzić propagandę na wielkiej skala. czego dla byli Zachdonie potęgi Brytania, szczególnie, dostać ten punktu prawdziwy wczesnego. Brytania był napędowym siłą w encirculating Niemiecką rzeszę, gdy ono, od Nie 1 pozyci, był przestraszony jakaś concurrent możliwie wzrasta na kontynencie. Po to, aby przygotowywać wojnę na Ludzkich powiązaniach przeciw Niemcy propagandistically zakładał „tavistock institute „. Kiedykolwiek słuchający ja? I ja jest wciąż w istnieniu, dla 100 rok teraz. Ten instytut instrumentalized zniesławienie, infamię i kłamstwa dla przyczyny demonizować Niemcy, jako ludzie.

Po to, aby dostawać wojenne więzi sprzedawał prości Brytyjscy mieszkanowie dla finansować Brytania wojenne miary Instytucki ustawianie w ich propagandowych plakatach pomysł celuje przy podbijać całego świat i zniewalać Brytyjczycy Niemcy. Rozprzestrzeniają kłamstwa Niemieccy żołnierze tnący z dziecko ręk, gwałcący Belgijskie magdalenki i przeroby spadać Brytyjskich żołnierzy w chlewni jedzenie – wyrównywaliśmy w WWI!

Tam  jest ten osoba wymieniający Edward Bernays. Był Amerykańskim żyd, bratanek Sigmund Freud. Gdy Żydowska sieć chciał Ameryka łączyć siły z Brytania przeciw Niemcy, Bernays pójść Brytania i pracował w tavistock institute w celu propagandizing do Amerykańskich ludzi był koniecznością. until wierzyli wojnę przeciw Niemcy który, który no graniczył Usa i nigdy pozowaliśmy bezpośredniego zagrożenie ono, Możesz myśleć wielki akt niż dostawać twój ojczyznę w wojnę na rzecz cudzoziemskiej władzy zdrada ty, bez drobnego interesu dla ja? Po tym jak wojna kończył, Bernays instrumentalized niektóre propagandystyczne techniki dla reklamować dla publicznych kampanii które zostać znać jako kontakty z otoczeniem. i,

Niemcy nic ustawiać przeciw ten perfidii. Ja próbował przedstawiać postacie o i fact edukaci narodowa, wydatku dla, „„szukać „lub „militaryście sił zbrojnych i kwoty wojenni statki budujący unieważniać oskarżenia być „barbarzyńskim „, „. Niestety prawda o te tematach jest tylko presentable jak liczby, i propagandowi plakaty przedstawia liczby no są prawdziwi domniemani łapać zaludniają i przynoszą w pieniądze od wojennych więzi‘ oczy. Tylko jak 1917 niemiec zrobili ich pierwszy jedynemu propagandowemu plakatowi, pokazuje żołnierza z słowa „Helft uns siegen „(Pomagamy my wygrana). Ja podnosił dziesięć czasów rezultat poprzedzający plakaty. Tragicznie, przed Niemcy gubiliśmy WWI militarically, ja gubiliśmy wojnę propagandistically.

I ten tragadia wyrównywał częstotliwego w WWII, gdy Niemcy rysował konsekwencje od propagandowej katastrofy w WWI. Goebbels‘ ministerstwo dla Jawnego oświecenia i propagandy właściwie właśnie znajdował sposób kładzenie rzeczy w chwytliwych nagłówki, która następnie demonizował jako mówić kłamstwa haniebnego, podczas gdy sojusznik propagandystyczne gałąź rozprzestrzeniają even more diabolicznych kłamstwa nad światem. Niestety władza która lied i wtedy winił dla wszystkie grzechów dużo mniej gubi znowu każdy walcząca władza popełniał. Właśnie patrzejemy up imię Ilja Ehrenburg jeżeli ty chcesz znać jaki był rodzaj sojusznik wojenna propaganda.

IV. The situation in Germany today

Any German who still thinks the German education system will provide him with an adequate mindset is hopelessly enslaved by the Matrix. Germany today is not a free country, but the elites never stop praising their system as „the most democratic, the most free state ever in existence on German soil“. In fact, you are free to consume drugs, you are free to kill your children as long as they are yet unborn, you are free marching naked through the streets on one of those notorious CSDs – but you are NOT free to call this kind of „freedom“ decadent and menacing to our future. You are also not free to claim that the procreation of imported Islamic minorities will not only put these symptoms of decadence to an end but also will bury the small rest of our civil rights when they start struggling for the installation of Sharia Courts.

This struggle is IMO about to come, but I don’t consider it to be possibly successful. Islamists have been brought in in masses to destroy the traditional character of the country, to riot in the streets and to stoke fears among the populace, but the main purpose is to make the peoples more likely to accept a totalitarian control system, a Police state which is designed mainly by the EU. The Federal Republic is even eager to deconstruct its own statehood, its own possibility to handle the coming conflicts because the FRG-Pseudo-Elites are so eager for careers in Bruxelles and are, of course, highly confident in the European Utopia. What the average German says about this bureaucratic juggernaut doesn’t matter at all, as with modern media manipulation tools in „modern-day Democracy“, the „Souvereign“ (i.e. the average) can be forced into arbitrary states of mind.

In 2007, I took part in a demonstration in Bruxelles on September 11th in order to commemorate the victims of the New York atrocity. At that time I was still very much „critical to Islam“ and believed the lie set up by people like Ralph Giordano („Not migration is the problem, but Islam is“ – in fact it’s just the other way round). But nevertheless the event was forbidden by the Communist Bruxelles mayor (in Belgium, unlike in Germany, mayors even have the power to forbid demonstrations). Heavy armed police forces were out on the streets, with armored cars on every corner. I saw a man arrested for nothing but standing with a Crucifix and recitating verses from the Bible. I saw people getting handcuffed for flying national flags. Later I heard that there were even MdEPs (Members of European Parliament) and members of the national parliament of Belgium, of the group Vlaams Belang, heavily beaten up and taken into arrest. The Bruxelles mayor had deliberately ordered French-speaking police forces from the Walloonia to „pacify“ the situation, exploiting the inner-Belgian national conflict for his purposes. In Bruxelles, the Muslim part of the population was then already 57%, and the Communist Party led a coalition with several Islamic fractions in the town hall.

In 2008, there was a rally organized in Cologne called „Antiislamisierungskongreß“. A few hundred demonstrators were present, but the official city government organized a counter-demonstration which consisted of more than 20,000 leftists and „Gutmenschen“. The mayor of Cologne, whose son was even killed by a Turkish car driver in 2001, called the conservative demonstrators „braune Soße, die ins Klo gehört“ (brown sauce belonging into a toilet). The Police „failed“ in protecting the demonstrators, of which some were heavily beaten up. A river boat they had rented for the day was thrown at with stones so it almost sank. Finally the whole event had to be blown off. Leftist and militant „Antifa“ forces, indoctrinated school classes, Marxist priests with their also indoctrinated parishes join forces with the official administration – and in the future also with the police – against those who simply rally for Germany to keep its German character. This mess is called „Aufstand der Anständigen“ (Rise of the Righteous).
To provide oneself with a more adequate picture of his country’s very own history, one has to really be both courageous and creative. There is a newspaper which is in fact just a little bit more right-winged than the Allied-licensed press cartel (Junge Freiheit). It comes out weekly on Fridays. Sometimes when I wanted a copy, all the copies from my local kiosque were sold out by Friday 12:00 and no copies were left. This wasn’t because of a high demand for the paper but because the copies were not delivered to the kiosque – some leftist working for the delivery company had got behind what was in the package and simply annihilated it. In another press shop I asked for that newspaper and almost was kicked out by the shopkeeper, who then got a highly red head and almost wasn’t able to speak properly how much she despised of „people reading such papers“, and she „didn’t want to have to do with such papers“.

And the Junge Freiheit is long not capable of providing you the entire picture. Articles on general history dealing with the national socialist epoque are quite sparse. I most profited from reading the „Deutsche Geschichte“, a revisionist magazine which appears six times a year. The Editor reported of one case in which shopkeepers were threatened to get their shops burnt down by Leftists for just having the Deutsche Geschichte in its shop! The Editor also organizes meetings with Revisionist experts. Those meetings regularly have to be cancelled, as there are Leftists who „inform“ the hotel owners on what kind of historical views their guests have, and then the hotel clerks refuse to grant access for the referents.

This is also the way Leftists deal with unwelcome political forces such as „Die Freiheit“ (which internally is, in fact, more liberal than the CDU) or „Pro Deutschland“. These groups are simply unable to find a location to conduct their party meetings at because the location owners always get „informed“ and then act as expected. Nobody can publicly allow himself to be courageous, as reputation can – and will – be immediately destroyed. Would you want to resist a force which is willing to rip you off everything you own and even threatens to harm your home and family?

The head of the right-wing NPD, Udo Voigt, also once got kicked out of a hotel where he was spending his vacation. The hotel owner’s „explanation“ was that the other hotel guests’ right for an undisturbed stay at the hotel would outweigh the right of Mr. Voigt to stay in the hotel. Furthermore, as a private businessman he was able to decide who he wanted to have business with and with whom not. Mr. Voigt went to a court, which ruled that the hotel owner was right in doing so.
Such was the state of the German Nation in the past decade, and the actual decade is far from doing any better.

Diesen Beitrag weiterlesen »

독일과 서쪽에 4개의 논제

[Machine translation. No liability for translation errors. 기계 번역. 번역 오류에 대해 어떠한 책임도 없습니다.]
Comments in English, please. View original article

Schattenkoenig의

Carolyn Yeager와 가진 면접시험을 위해 준비하기 위하여는, 독일의 (와, 일반적으로 서쪽) 상황의 몇몇 결정적인 양상을 강조하는 뒤에 오는 생각이 영어로 Schattenkoenig에 의하여 운동했습니다.

i. Geopolitik의 독일 개념

기간은 중년부터 독일 생각을 지배했었던 전체론 전망의 전통에서 독일 (게르만 국가의 신성 로마 제국)가 그들의 자율성 및 민족성을 유지한 국가를 위한 주문 버팀대의 종류를 형성할 때, 독일 독일에 중심에 두곤 및 발견된 세계적인 정치적인 전략의 개략을 기술합니다. 새로운 나이에서는, 다른 사람들에게 존경을‘ 주는 유전 관점은 특성 설치되었습니다.

가장 중요하게 자연적으로 주어지는 무슨이의 과학 적이고 및 합리적으로 주어진 원근법에 있는 독어 Geopolitik의 뿌리박는 것은 저에게 보입니다. 그것은 사람들을 현실을 위해 부적당한 어떤 유토피아 관념론에 따라 사람들 형성 대신에 그들이이고 진짜로 무슨 그들의 현실적 잠재력이인 무슨 현재로 생각합니다. 1945에 있는 독일 상공에 승리 힘에는 유감스럽게도 이데올로기 개념을 따르고 그리고 사람들을 위한 조금 존경이‘ 자연적인 상태 있었습니다. 현실은 그들의 유토피아 전망이 실패하는 원인이 되는 경우에, 더 나쁘게 „변화에 사실을 밖으로 말하기 위하여 남겨진 자유 없이 새로운 전체주의와 지구 뼘으로 재는 소연방에서 – 모든 세계까지 – 그것을 일어나면 강제되면 „현실을 위해 끄.

Geopolitik는 겨냥하는 세계에 있는 힘이 있었다 는 사실을 충분히 인식해 그런 세계적인 전체주의와 인공적인 체계를 건립하. 독일 지식인은 모든 국가를 압도하고 세계 경제 시스템으로 혼합하기의 목표를 가진 협격전에 있는 더 나은 유례, 2개의 팔의 쌍방으로 완전히 서쪽 자유주의 자본주의 및 마르크시즘을에서 1개의 메달, 인식했었습니다. Geopolitik는 나중에 프랑스, 대브리튼과, 소연방에 의해 착수한 이 시도에 대하여 방어적인 이론이었습니다.

독일 지정학의 이상은 „유기 국가 „이고, 로 최선으로 그것의 주어진 잠재력을 깨달아 육체적으로, 도덕적으로 그리고 경제적으로 건강한 사람들을 정의했습니다. 국가 경제는 의존에서 외부적인 관심사에 보호될 것이었습니다, 그러므로 „경제 자립 정책을 위한 노력은 „채택되었습니다. 모두를 생성할 수 있는 그것 국가는 그들의 감시한 하숙인 안에 충돌의 경우에는 협박되거나 질식되게 거의 없습니다 필요로 하고 소모합니다.

이 개념은 제 1 차 세계 대전의 앞에 이미 강한 동기부여이고, 그것의 유전학에 의해 determinated 사람들 및 그것의 정치 결정 조차의 특성을 믿는 때 국가 사회주의자는 „인종 순수성의 개념을 „추가했습니다. 이것은 또한 치명적 오류로 예를들면 이끌어 냈습니다 그들이 영국을 프랑스와 러시아에 대하여 자연적인 맹방인 기대하는 때. 그들은 브리튼 (와 또한 미국 사람들 완전히, 경제적으로 그리고 정신적으로 지배 가능한 은밀한 힘에 의해) 완전하게 훼손되고기 파괴되었기 때문에 일 그 때 진짜로 무슨 일이 일어났느가가에서 더 수 없었습니다.

독일 사람들이 인구학 성장에서 당시에 아직도 인 때 개념은 개발되고, 독일에는 이미 높은 인구 밀도, „Lebensraum의 개념이 „주어진 중요성 있었습니다. 경제 자립 정책과 힘을 독자적으로 얻는 아무 기회도 없어 더 작은 국가에는 그것의 훌륭한 이웃사람에게 사라지고 무너지기 위한 것이었다는 것을 아이디어 조차 가장 이른 개념에서 상승하는 것을 보이고, Hitler와 국가 사회주의자에 의해서만 국가의 사회 진화론의 종류로 대중화되었습니다. 개념은 몰살 하고 또는 사람들 또다른 하나에 찬성하여 절멸 무관합니다, 그러나 국가가 벨기에를 좋아하는 이론이 있기 때문에, 룩셈부르크에는 또는 폴란드에는 대단히 오래 존재의 아무 원근법도 없었습니다, 그(것)들을 지도 떨어져 신중하게 닦고 독일 판도에 그들의 사람들을 정복하는 더 이상 큰 것에 보이지 않습니다.

Geopolitik에는 또한 자연 경계가 있고는 그리고 그러므로 외국 무전망침입에 몇 세기에 걸쳐 지배를 받 인 독일의 자연적인 상태 때문에 기존하는 국경을 위한 조금 존경이 없었습니다 (전쟁 예를들면 30 년‘). 관심사의 유일한 하숙인은 독일 사람들이 계속해서 확장한 경우에, 확장하는 것이 허용된 „Volksgrenze „, 이어, 군 방법에 또한 무너지.

II. 경제 과학의 독일과 서쪽 개념

Geopolitik로 유사한 방법에서는, 경제에 독일 전망은 통합과 전체론 이었습니다. 완전히 억제되지 않는 시장이 사람들의 자유 그리고 안전에 가혹한 위협을 야기하고 대량 기아와 몰살에서 끝날지도 조차 모르다, 항상 독일 하숙인 저쪽에 조차 일치, 이었었습니다. „에 의하여 억제되지 않는 경제에서는 국가는 „거기 시장의 언젠가 더 중대한 통제와 언젠가 더 중대한 이익에 선수 활동적인 조준이고, 더 이익은 선수 만들 수 있을 것입니다, 더 강대하고 것 및 보다 적게 꼼꼼할 것이 그는, 및 그가 사람들의 복지 그러나 유일하게 그의것을 아닙니다 이익 걱정한 대로, 결과 일 것입니다 일반 소비자가 지불할 수 없습니다 기본 필요의 것을 위한 가격을 가진 큰 전매권 될 것입니다.

프랑스와 같은 다른 유럽 국가에서 조차 독일 경제 과학자는, 이탈리아 또는 영국, 국가 번영의 목표를 도달하기 위하여, 거기 물 전기, 음식, 커뮤니케이션 및 수송과 같은 기본 필요의 것을 위한 국가 통제되는 경제이라고 설치되어야 했다 알고 있고.

당신이 경제 liberalists에 오늘 말하고 그리고 이 사실 이 떠오르는 경우에, 그들은 „마르크스주의자 „, „사회주의자 „또는 다른 거친 말이기 위하여 보통 생각의 그런 종류를 비난할 것입니다. 그들은 각 경제 운동의 총 자유, 사람들의 특히 그것 및 돈의 개념을 inhalated. 그것의 생각을 완전하게 개발할 수 있기 전에 반대를 침묵시키는 위하여 그들이 oder에서 이렇게 하는 동안, 진실에서 더 일 수 없었습니다. 실제로, 총 시장 자유의 개념은 그 자체로는 경제에 전통적인 대륙 접근 보다는 매우 마르크스주의자 입니다.

과학과 정치 토론을 오늘 지배하는 때, 자유주의는 국가 경제의 전통적인 이론에 있는 아무 뿌리도 없는 완전히 다른 사고 체계에서 옵니다. 사람들을 위한 작동하거나 편성 일 그리고 공급의 분야에서 아닙니다 자유 경제에 근본적인 일을 있던 그들의 개인적인 경험이 어느 정도 지역에 있는 공식화한 사람들 그러나 오히려 다루는 범지역 무역 또는 증권 거래소에서. 그러므로 그들의 자신의 경제 관심사가 그들의 이론적인 건물을 지배하기 위하여 오다 놀람이 아닙니다. 이 사람들은 중앙 경제 „법률로 입법에 만유인력 그러나 수요로 자연법이 없더라도, 무역을 위한 경계에 있는 그들의 관심사를 „만들었습니다.

오늘 이익 거대한 양을 얻기 위하여 실제로 세계적으로 무역 관심사를 운영하기를 위한 경이롭게 unproblematic 방법 인, 자유 시장의 „이론은 „매 국가에 „4 기본적인 교류 „를 강제하는 것을 대담하게 합니다 조차. 이 교류는: 돈 (Investitions와 밖으로 안으로 이익), 상품 (자연 자원은, 제품 안으로 어디에나 어디에나 밖으로 허용되어야 합니다), 정보 (생산 요인에 관하여) 및 노동 인구. 이들의 마지막 것은 지구의 맞은편에 노동자의 자유로운 교류가 전체 사람들 높은 쪽으로 뿌리박고기 착취의 정신이 없는 체계 및 이익의 극대화로 그(것)들을 강요할 것이기 때문에, 모두의 가장 위험합니다. 이 4개의 교류를 확보하기 위하여는, 미국 군사 전략은 다섯번째 교류를 설치하고 고려합니다: 실제로 방법 „미국 전략적인 서비스“의 그것: 교류의 실시를 저항하는 각 국가에 전쟁.

Marx가 „자본주의를 „강평하는 곳에, 항상 그가 기술하는 자본주의의 이 모양입니다. 이른 19. 세기의 관점에서 시장을 제한하고 알맞도록 하기의 실제적인 방법 허위가 있었더라도 국가 복지에 찬성하여 당당한 입법에 의하여 독일 의 이것 입니다. Marx‘ 주요 논쟁은: 경제에서는 그가 그것을 기술하기 때문에, 혁명은 필요성입니다. 그러나 Marx가 혁명을 필요성이라고 어쨌든 생각하기 때문에, 왜 되지 않은 것이 질량을 위해 진짜로 나쁜 첫째로 끄는. 항상 마지막 150 년간 이렇게 아주 좋은에 따라서 주어지는 그러므로 가장 악랄한 자본가, 국제적인 은행가 및 마르크스주의자. 마르크스주의자는, 실제로, 은행가‘ 그들의 더럽고 그러나 필요한 일하는 돌격대원입니다 조차.

규칙의 마르크스주의자 체계는 어느 쪽으로든, 또는 기 협박으로 마르크스주의자 혁명을 통해이라고 해도 오늘이기 때문에, 올 것입니다. 서쪽 자유주의 도 아니다 고아한 마르크시즘은 아니 그 협격전에서 유럽과 미국 사회를 지도하지 않을 것입니다. 전체론 경제의 자리잡히고는 그러나 길 잊혀진 대륙 이론의 어쩌면 고려사항은 탈출구를 제공할지도 모릅니다.

III. 전쟁 주의

중대한 단일 민족 국가의 설립 다음, 훌륭한 서 있는 육군은 올리고, 이 육군에 제공하기 위하여 인 무슨의를 위해 감을, 국가는 더 중대한 가늠자에 주의를 지휘해야 했습니다. 서방 선진국, 특히 브리튼은, 이 점을 아주 일찌기 가지고 있었습니다. 브리튼은, 아니오 1 위치에서, 가능하게 대륙에 일어나기 동시 사건을 무엇이든 두려워하기 때문에, 독일 독일을 encirculating에 있는 원동력이었습니다. 인간 관계에 독일에 대하여 전쟁을 전도적으로 준비하기 위하여는, „Tavistock 학회는 „설립되었습니다. 이제까지 그것이라고 전해 듣는? 그리고 그것은 100 년간 실존에, 지금 아직도 있습니다. 이 학회는 사람들로 독일을 악마로 만들기의 원인을 위한 중상, 악평 및 사기를 instrumentalized.

전시 채권을 얻는 것은 브리튼의 전쟁 측정, 그들의 주의 포스터에서 설치된 학회 융자를 위해 간단한 영국 시민에게 겨냥하는 전체적인 세계를 정복하고 브리튼을 예속시키는 독일의 아이디어 판매했습니다. 아기‘ 손 차단하고, 벨기에 수녀를 강간하고 WWI에서 조차 돼지 음식으로 떨어진 영국 군인을 – 가공해 독일 군인의 사기가 그들에 의하여 퍼졌습니다!

Edward이라고 Bernays 지명된 이 사람이 있습니다. 그는 미국 유태인, 지그문트 프로이트에게 조카이었습니다. 유태인 네트워크가 미국을 독일에 대하여 브리튼으로 협력하기 원하기 때문에, Bernays는 브리튼에 가고 미국 사람들에게 선전의 목표를 가진 Tavistock 학회에서 미국이 접경하지 않은 그것에 직접적인 위협을 결코 야기하지 않으며 독일에 대하여 전쟁을 믿을 때까지, 이었습니다 필요성 작동했습니다. 당신은 수 있어습니까 당신의 고국을, 자체적으로를 위한 가장 경미한 관심사 없이 외국 힘에 찬성하여 전쟁으로 얻기 보다는 반역의 더 중대한 행위를 생각할? 전쟁이 끝난 후에, Bernays는 광고 홍보 활동으로 알려진 공공 캠페인을 위한 몇몇을의 전도적인 기술 instrumentalized.

독일에는 이 불신에 대하여 놓는 것을 아무것도 없었습니다. 그것은 „미개했던 „인의 비난을 무효로 하기 위하여 빌드된 전쟁 배 무력 그리고 양을 위한 국가 교육, 비용, „“전쟁 찾거나 „“군국주의자에 관하여 사실 그리고 숫자를 선물하는 것을 시도했습니다. 불행히도, 이 화제에 관하여 진실은 수로서만 볼품있고, 수를 선물하는 주의 포스터는 사람들‘ 눈 붙잡고 전시 채권에서 돈 초래하게 아주 가정 이지 않습니다. 1917년 현재로서만, 독일인은 낱말 „Helft uns siegen를 가진 군인을 „보여주는 그들의 첫번째 그림 단지 주의 포스터를 만들었습니다 (저희를 승리 도우십시오). 그것은 10 시간을 이전 포스터의 결과 올렸습니다. 독일은 WWI를 militarically 잃기 전에 비극으로, 전쟁을 전도적으로 잃었습니다.

그리고 독일이 WWI에 있는 주의 재해에서 결과를 당긴 대로, WWII에서 반복하는 조차 이 비극. Goebbels 맹방‘ 전도적인 분지에 의하여 세계에 훨씬 악마 사기가 퍼지는 동안‘ 수치스러운 사기 말로 연속적으로 악마로 만들어진, 공중 계몽과 주의를 위한 내각 실제로 지금 막 인기를 얻기 쉬운 표제로 것을 끼워넣기의 방법을 찾아냈었습니다. 불행히도, 매우 보다 적게 다시 잃어 속이고 모든 죄악을 그 후에 각 싸우는 힘 비난된 힘은 투입했었습니다. 무슨 종류의 알고 맹방‘ 전쟁 주의가인 당신이 싶은 경우에 다만 Ilja Ehrenburg의 이름을 찾아보십시오.

IV. The situation in Germany today

Any German who still thinks the German education system will provide him with an adequate mindset is hopelessly enslaved by the Matrix. Germany today is not a free country, but the elites never stop praising their system as „the most democratic, the most free state ever in existence on German soil“. In fact, you are free to consume drugs, you are free to kill your children as long as they are yet unborn, you are free marching naked through the streets on one of those notorious CSDs – but you are NOT free to call this kind of „freedom“ decadent and menacing to our future. You are also not free to claim that the procreation of imported Islamic minorities will not only put these symptoms of decadence to an end but also will bury the small rest of our civil rights when they start struggling for the installation of Sharia Courts.

This struggle is IMO about to come, but I don’t consider it to be possibly successful. Islamists have been brought in in masses to destroy the traditional character of the country, to riot in the streets and to stoke fears among the populace, but the main purpose is to make the peoples more likely to accept a totalitarian control system, a Police state which is designed mainly by the EU. The Federal Republic is even eager to deconstruct its own statehood, its own possibility to handle the coming conflicts because the FRG-Pseudo-Elites are so eager for careers in Bruxelles and are, of course, highly confident in the European Utopia. What the average German says about this bureaucratic juggernaut doesn’t matter at all, as with modern media manipulation tools in „modern-day Democracy“, the „Souvereign“ (i.e. the average) can be forced into arbitrary states of mind.

In 2007, I took part in a demonstration in Bruxelles on September 11th in order to commemorate the victims of the New York atrocity. At that time I was still very much „critical to Islam“ and believed the lie set up by people like Ralph Giordano („Not migration is the problem, but Islam is“ – in fact it’s just the other way round). But nevertheless the event was forbidden by the Communist Bruxelles mayor (in Belgium, unlike in Germany, mayors even have the power to forbid demonstrations). Heavy armed police forces were out on the streets, with armored cars on every corner. I saw a man arrested for nothing but standing with a Crucifix and recitating verses from the Bible. I saw people getting handcuffed for flying national flags. Later I heard that there were even MdEPs (Members of European Parliament) and members of the national parliament of Belgium, of the group Vlaams Belang, heavily beaten up and taken into arrest. The Bruxelles mayor had deliberately ordered French-speaking police forces from the Walloonia to „pacify“ the situation, exploiting the inner-Belgian national conflict for his purposes. In Bruxelles, the Muslim part of the population was then already 57%, and the Communist Party led a coalition with several Islamic fractions in the town hall.

In 2008, there was a rally organized in Cologne called „Antiislamisierungskongreß“. A few hundred demonstrators were present, but the official city government organized a counter-demonstration which consisted of more than 20,000 leftists and „Gutmenschen“. The mayor of Cologne, whose son was even killed by a Turkish car driver in 2001, called the conservative demonstrators „braune Soße, die ins Klo gehört“ (brown sauce belonging into a toilet). The Police „failed“ in protecting the demonstrators, of which some were heavily beaten up. A river boat they had rented for the day was thrown at with stones so it almost sank. Finally the whole event had to be blown off. Leftist and militant „Antifa“ forces, indoctrinated school classes, Marxist priests with their also indoctrinated parishes join forces with the official administration – and in the future also with the police – against those who simply rally for Germany to keep its German character. This mess is called „Aufstand der Anständigen“ (Rise of the Righteous).
To provide oneself with a more adequate picture of his country’s very own history, one has to really be both courageous and creative. There is a newspaper which is in fact just a little bit more right-winged than the Allied-licensed press cartel (Junge Freiheit). It comes out weekly on Fridays. Sometimes when I wanted a copy, all the copies from my local kiosque were sold out by Friday 12:00 and no copies were left. This wasn’t because of a high demand for the paper but because the copies were not delivered to the kiosque – some leftist working for the delivery company had got behind what was in the package and simply annihilated it. In another press shop I asked for that newspaper and almost was kicked out by the shopkeeper, who then got a highly red head and almost wasn’t able to speak properly how much she despised of „people reading such papers“, and she „didn’t want to have to do with such papers“.

And the Junge Freiheit is long not capable of providing you the entire picture. Articles on general history dealing with the national socialist epoque are quite sparse. I most profited from reading the „Deutsche Geschichte“, a revisionist magazine which appears six times a year. The Editor reported of one case in which shopkeepers were threatened to get their shops burnt down by Leftists for just having the Deutsche Geschichte in its shop! The Editor also organizes meetings with Revisionist experts. Those meetings regularly have to be cancelled, as there are Leftists who „inform“ the hotel owners on what kind of historical views their guests have, and then the hotel clerks refuse to grant access for the referents.

This is also the way Leftists deal with unwelcome political forces such as „Die Freiheit“ (which internally is, in fact, more liberal than the CDU) or „Pro Deutschland“. These groups are simply unable to find a location to conduct their party meetings at because the location owners always get „informed“ and then act as expected. Nobody can publicly allow himself to be courageous, as reputation can – and will – be immediately destroyed. Would you want to resist a force which is willing to rip you off everything you own and even threatens to harm your home and family?

The head of the right-wing NPD, Udo Voigt, also once got kicked out of a hotel where he was spending his vacation. The hotel owner’s „explanation“ was that the other hotel guests’ right for an undisturbed stay at the hotel would outweigh the right of Mr. Voigt to stay in the hotel. Furthermore, as a private businessman he was able to decide who he wanted to have business with and with whom not. Mr. Voigt went to a court, which ruled that the hotel owner was right in doing so.
Such was the state of the German Nation in the past decade, and the actual decade is far from doing any better.

Diesen Beitrag weiterlesen »