Archive
Categories

Artikel-Schlagworte: „Duitsers Het“

Jihad System of is Mohammedanisme Compatibel met Westelijke Beschaving?

[Machine translation. No liability for translation errors. Machine vertaling. Geen enkele aansprakelijkheid voor vertaalfouten.]
Comments in English, please. View original article

De volgende video is de Engelse vertaling van het uittreksel van een toespraak die ik in november 2010 in Frankfurt heb gemaakt, waarin ik enkele centrale ideeën van mijn boek „Das Dschihadsystem“ ontwikkelde.

Aangezien dit mijn eerste Internet video is, en ik slechts basismateriaal gebruikte, te beoordelen gelieve te kritisch niet de videokwaliteit. ;-)

De Duitse originele video is beschikbaar hier:

http://www.youtube.com/watch?v=eBCtdId15tk&feature=results_video&playnext=1&list=PL66D901554C592586

Diesen Beitrag weiterlesen »

Vijandigheid naar Deel III van Duitsers: Witte Schuld en Islamitisch Chauvinisme

[Machine translation. No liability for translation errors. Machine vertaling. Geen enkele aansprakelijkheid voor vertaalfouten.]
Comments in English, please. View original article

Vijandigheid naar Deel III van Duitsers:
Witte Schuld en Islamitisch Chauvinisme

Geschreven door Manfred Kleine-Hartlage

Vertaald door J M Damon

Een vertaling van een Duitse blog wordt gepost die bij

[Uit na maakt Deel III van mijn lezing „Vijandigheid naar de Duitsers – Nemend Voorraad“ die aan Institut für Staatspolitik (Instituut voor het Beleid van de Staat) als deel van het 18de Colloquium van Berlijn op 16 Juli 2011.] werd voorgesteld

Uitbreiding van Paradign van anti Duitse Vijandigheid
aan het Volledige Westen

Zoals wij hebben gezien, er bestaat vijandigheid naar Duitsland en Duitsers op drie niveaus.
Voor het laagste (eerste) niveau, is het het soort vijandigheid of antagonisme dat naar een specifieke Volk of mensen wordt geleid (in ons geval de Duitsers.)
Op dit niveau behandelen wij eenvoudige wrok daterend aan vroegere antagonismen (zoals die met de Polen, de Engelsen en de Joden.)
Voor een hoger (tweede) niveau, is de anti Duitse vijandigheid de uitdrukking van een soort globalistic ideologie.
Duitsland werd historisch verondersteld om de prinipal antagonist te zijn (het „wezenlijke kwaad“), en Duitsland kon opnieuw deze manier worden gezien.
Deze antagonismen hebben geleid tot vijandigheid op een abstracter (derde) niveau.
Het antagonisme tegen de Duitse mensen maakt deel uit van een ideologisch syndroom dat tegen het bestaan van nationale groepen, in het bijzonder tegen wit zelf wordt geleid.

Momenteel, is de anti Duitse ideologie universalized aan een Wit Paradigma van de Schuld geweest. Volgens het Witte Paradigma van de Schuld, worden de witte volkeren belast met schuld wegens hun kwade aard. Het paradigma omvat de uitbreiding van anti Duitse ideologie aan alle landen van het Westen, en hun „schuld“ neemt diverse vormen met inbegrip van kolonialisme, de uitroeiing van Indianen (samen met andere inheemse volkeren) en zelfs de Afrikaanse slavernij.

De witte mensen worden beschuldigd van de Afrikaanse slavernij ondanks het feit dat het een korte onderbreking in Westelijke cultuur was en verder een instelling heilig door Allah, in overeenstemming met Islamitische wet is. Het wordt nog unofficially uitgeoefend in vele Islamitische landen en in Afrika nog uitgeoefend als het Westen het niet had afgeschaft. Volgens het Witte Paradigma van de Schuld, moeten de Westelijke naties voor hun schuld door hun land aan invasie over te geven door niet blanke volkeren van overal ter wereld betalen. Dit „politiek correcte“ paradigma heeft zelfvernietiging aan een officiële deugd en morele verplichting in bijna alle Westelijke landen opgeheven.

Deze zelf-verplicht gestelde volkerenmoord in het Westen impliceert slechts meer dan het toelaten van massa in-migratie, aangezien de Globalisme poogt meer dan enkel nationale groepen af te schaffen. In overeenstemming met zijn ontstaan van de Verlichting, en in naam van de Utopie van de zelf-Gecreeerde Mens, neemt het doel bij alle reeds bestaande banden.

Omvat onder deze banden worden de familie en alle geslacht-specifieke differentiaties. In deze aanval op Westelijke instellingen, gebruikt de Globalisme wachtwoorden zoals „geslacht integratie“ en „lapwerkfamilies,“ en het bepleit homoseksualiteit, hedonistic seksuele moraal, abortus; enz.
Zich in het algemeen, verzet de Globalisme het idee dat de mens kan zijn meer dan een geatomiseerd individu, en het verwerpt de mogelijkheid dat de mens deel van een transcendent totaliteit, een integraal deel van een natuurlijke vooruitgang van generaties kan uitmaken. Blijkbaar kunnen wij niet het idee van verantwoordelijkheid voor die volledig uitstoten geboren na ons – blijkbaar is het geboren in ons.

Nochtans, is globalistic utopianism in het verjagen van het van zijn embedment in een daadwerkelijke ketting van generaties geslaagd en het naar een totaal abstract niveau overgebracht. Dit was al gemakkelijker omdat de verantwoordelijkheid voor een abstracte „Mensheid“ of „Verwezenlijking“ ideaal gezien geschikt is om het individu van echte verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven evenals het leven van zijn kinderen te verlichten.
Het „zo bevrijde“ individu betaalt voor zijn „bevrijding“ met politieke steun voor min of meer totalitaire projecten voor de vervoering van al mensheid.

Onnodig te zeggen, heeft de Globalisme tot doel om godsdienst (vooral Christendom) van zijn authenticiteit te ontnemen, aangezien de officiële Christenen met staat over het afkondigen gaan dat „alle godsdiensten voor het zelfde doel“ streven. Dit idee is hoogst verdacht aan de aanhangers van „alle godsdiensten“ behalve Christendom, maar het irriteert Westerlingen neen dan meer het traditionele en duidelijke bezwaar: als alle godsdiensten voor het zelfde ding streven, waarom zijn er zo vele verschillende godsdiensten? De eis van de Christelijke godsdienst aan waarheid, waarvan centrale geloofspunten de overtuiging omvat dat de Mens alleen niet kan terugkopen, onderbreekt totstandbrenging van de Verlichting Utopie. Om deze reden, moet zeer weinig traditionele godsdienstige folklore overleven.

Het is noodzakelijk voor Globalists om dit ideologische syndroom in meer dan enkel onze hoofden te verankeren, nochtans. Als dat was wordt dat alles vereist, kon het gemakkelijk door argumentatie worden verplaatst. Het syndroom wordt ook verankerd structureel in een elite internationaal netwerk de waarvan aanhangers worden verplicht om dit ideologische paradigma te steunen. Bovendien is het inbegrepen in talloze gevarieerde staat en niet-gouvernementele instellingen. De kracht die de wil en de capaciteit voor zelf-bewering onder Europese volkeren ondermijnt is niet alleen ideologie zelf, maar eerder een complexe structuur die op deze ideologie voortbouwt en aan de vernietiging van onze volkeren voortgebouwd.

Islamitisch Chauvinisme

De structuren van familie, Volk en godsdienst hebben traditioneel solidariteit in de Westelijke maatschappijen verstrekt, maar zij worden nu ideologisch ontmanteld. De westelijke maatschappijen worden nu geatomiseerd terwijl geconfronteerd met massieve immigratie door Moslims, de van wie maatschappij niet besmet met zelfvernietigende ideologieën is.

Men begrijpt goed dat het Mohammedanisme eenvoudig een godsdienst maar eerder een geen sociale ideologie en sociale orde eveneens is. Het is een sociale orde die self-stabilizing geprogrammeerd om is te zijn. Het mohammedanisme beklemtoont alles die de menselijke maatschappij samen houdt. Het breekbare en complexe evenwicht van centrifugaal en middelpuntzoekende krachten, vrijheden en beperkingen, rechten en plichten dat altijd de Christelijke maatschappijen heeft gekenmerkt is buitenlands aan Mohammedanisme. Vandaag is dit saldo onderbroken in het Westen door centrifugaal en vrijmakende krachten die de overhand hebben bereikt.

Het onderscheid tussen „wij“ en „u,“ tussen gelovigen en ongelovigen, zijn van centraal belang aan de godsdienst van Mohammedanisme. Dit onderscheid is geen samenvallend toevoegsel van de Middeleeuwen die willekeurig van hun godsdienst kan worden geschrapt. Eerder, is het inherent aan hun beelden van God en de mens.
Als de Mens niet in het beeld van God wordt gemaakt, als Christenen en Joden stipuleer, maar is in plaats daarvan zuiver uitvinding en bezit, in feite een slaaf van zijn Schepper, dan is de totale voorlegging aan Allah („Mohammedanisme“) de enige juiste verhouding.
Aldus zijn Moslims a priori beter mensen dan niet-moslims, aangezien niet-moslims zich tegen Allah verzetten, die door hun eigenlijk bestaan gepikeerd is.
Tot steun van dergelijke onverdraagzaamheid spaart de Koran geen scherpe kritieken van haat tegen „ongelovigen“ van wie minderwaardigheid en depravity uit een basisveronderstelling van Mohammedanisme bestaat. Aldus moet de Wet van Vijandschap in feite tussen Moslims en niet-moslims tot de triomf wereldwijd van Mohammedanisme blijven.

Onder dergelijke veronderstellingen, kan een ethos van zelf-kritiek zich niet ontwikkelen.
De koran verzet zich de bijbelse waarschuwings „Rechter niet, tenzij u ook wordt beoordeeld“ met „wij de beste maatschappij die ooit onder mensen bestond zijn, streven wij voor het goed en verbieden het kwaad, en wij geloven in Allah.“ Zijn overhemd kan natuurlijk behaaglijker passen dan zijn laag, en zodat kan een Turk bijvoorbeeld het welzijn van zijn eigen mensen over dat van de Arabieren (om niet de Koerden te vermelden.) nog goedkeuren

De fundamentele bewering dat de Mensheid door de glazen van wij-u Verhouding moet ook worden gezien stelt worldview van minder godsdienstige Moslims voor. In landen zoals Turkije eveneens inspireert het etnisch chauvinisme.
Het feit dat de Moslimvolkeren vijanden van kunnen zijn elkaar zich niet mengt in zich hun vormen groeperen wij ons in oppositie tegen ongelovigen.
De moslim solidariteit tegen ongelovigen is in feite de centrale sociale norm van Mohammedanisme.

Van dit doet zich de onmogelijkheid voor Moslims van het vormen van een gehechtheid aan een niet moslimnatie voor, tenzij het tot formele wettigheid zoals het verkrijgen van burgerschap beperkt is. Dit verder illustreert de onmogelijkheid die van Moslims gehechtheid aan niet moslimgroepen vormen. Naar hun mening, die een hogere waarde plaatsen op solidariteit met een niet Moslimnatie dan solidariteit onder Moslims zo immoreel zou zijn dat het een openlijke onmogelijkheid zou zijn.

Of de maatschappij „of niet Moslim“ is hangt van de politieke leiding af.
Bijvoorbeeld, als Moslims posities van leiding bezetten, konden zij Duitsland als Moslimland beschouwen. Duitse Volk, waaraan zij dan konden loyaal zijn, zou, naar hun mening, bestaan uit Moslims als zich. De rest van vroeger Duitse Volk zou dan zuivere Dhimmis, een etnische en godsdienstige minderheid zijn dat zij niet meer het „Duits.“ zouden zouden tolereren en overwegen

Deze trekken begiftigen Mohammedanisme met een enorme collectieve capaciteit zijn programma’s, vooral tegen het gedegenereerde Westen met succes om door te geven. Het is vanzelfsprekend dat de maatschappij het van wie volledige wereldbeeld op wij-u differentiatie wordt voortgebouwd is bepaald om het voordeel in confrontaties met de maatschappij te hebben die van zulk een onderscheid onbewust is, en als het zelfs immoreel zou beschouwen.

De verachting van het mohammedanisme voor ongelovigen, die een integraal deel van hun worldview is, draait aan haat wanneer de ongelovigen overheersend zijn.
Dergelijke haat wordt momenteel niet geleid specifiek in Duitsers in het bijzonder – in het algemeen, zijn Duitsers populairder in de Islamitische wereld dan andere Westelijke volkeren. In plaats daarvan, wordt het geleid tegen welk maatschappij ook om in de meerderheid gebeurt te zijn, die in Duitsland „scheiß-Deutschen“ gebeurt te zijn (Shitty Duitsers).

In ieder geval is een Moslimovername mogelijk slechts wegens de inspanningen van een kartel van elite internationale functionarissen die een globalistic utopie hebben goedgekeurd en geëigd. In de definitieve analyse, vormt dit kartel actief de revolutionaire partij van de Europese Burgeroorlog die niet alleen dit proces om toestaat voor te komen, maar bevordert het. Bij het doen van dit, rust het aan zijn kar de speciale belangen van de politieke Linkerzijde samen met minderheden van elke beschrijving uit. De minderheden dienen zeer goed het.

Diesen Beitrag weiterlesen »