Archive
Categories

Artikel-Schlagworte: „GESELLSCHAFT“

Εχθρότητα προς το μέρος Ι Γερμανών: Το αντι-γερμανικό αφήγημα στη δύση

[Machine translation. No liability for translation errors. Η αυτόματη μετάφραση. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για μεταφραστικά λάθη.]
Comments in English, please. View original article

Γραπτός από το Manfred Kleine-Hartlage

 

Μεταφρασμένος από το J Μ Damon

 

Παρακάτω είναι μια μετάφραση ενός blog που ταχυδρομείται στο http://korrektheiten.com/2011/08/02/deutschenfeindlichkeit-das-westliche-antideutsche-narrativ/

Το blog αρχίζει:

[Στις 16 Ιουλίου 2011 ο συντάκτης έδωσε μια διάλεξη ενώπιον του ιδρύματος του Βερολίνου για την κρατική πολιτική σχετικά με το θέμα «της εχθρότητας προς Γερμανούς – μια αξιολόγηση» από κοινού με τη 18η πορεία του ιδρύματος των διαλέξεων. Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία καταγραφή αυτού του ιδιαίτερα ενδιαφέροντος γεγονότος.  Σε απάντηση στα αιτήματα, έχω ανασυγκροτήσει την ομιλία μου από τις σημειώσεις. Δεδομένου ότι η διάλεξη είναι πάρα πολύ μακροχρόνια για ένα ενιαίο άρθρο blog το τοποθετώ ως σειρά, αρχίζοντας με «το αντι-γερμανικό αφήγημα στη δύση.]

 

 

DEUTSCHENFEINDLICHKEIT (εχθρότητα προς τους Γερμανούς) είναι ένα σύνθετο φαινόμενο.

 

Πολλοί λαοί, όπως Πολωνοί, Γάλλοι, Βρετανοί και οι Εβραίοι, λιμάνι μια παραδοσιακή δυσαρέσκεια ενάντια στο γερμανικό peoplethat χρονολογούν από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τους προηγούμενους πολέμους.

Επιπλέον, υπάρχει ένα είδος διανοητικής εχθρότητας προς όλα τα πράγματα γερμανικά που έχει λιγότερων που κάνουν με την απέχθεια Γερμανών ως ανθρώπους από που αντιπαθούν και φόβος του γερμανικού κράτους, που, είναι φοβισμένη, θα γίνει πάρα πολύ ισχυρή.

Υπάρχει δυσπιστία του γερμανικού εθνικού χαρακτήρα.

Υπάρχει εχθρότητα προς όλα τα πράγματα γερμανικά, ειδικά εκ μέρους των μεταναστών που ζουν εδώ.

Υπάρχει ακόμη και μια ορισμένη γερμανική εχθρότητα μυρμηγκιών μεταξύ των Γερμανών οι ίδιοι.

Υπάρχει στην πραγματικότητα μια ολόκληρη ιδεολογία που περιλαμβάνει ως ένα από τα κεντρικά στοιχεία της DEUTSCHFEINDLICHKEIT (εχθρότητα προς όλα τα πράγματα γερμανικά.)

[Το θέμα της διάλεξής μου ήταν DEUTSCHENFEINDLICHKEIT, ή εχθρότητα προς τους Γερμανούς.

Όταν στην ακόλουθη χρήση Ι πρώτιστα η λέξη DEUTSCHFEINDLICHKEIT (εχθρότητα προς τα πράγματα γερμανικά) ως αντιτάσσει toDEUTSCHENFEINDLICHKEIT (εχθρότητα προς τους Γερμανούς), προσπαθώ να καταστήσω σαφές που παραπέμπω όχι απλά στην εχθρότητα προς Γερμανούς, αλλά μάλλον, υπό μια ευρεία και συμπεριλαμβάνουσα έννοια, στις διάφορες εχθρότητες ενάντια στα γερμανικές πράγματα και τις ιδιότητες γενικά, όπως το πολιτιστικό VOLK, το κράτος, ο γενικός γερμανικός πληθυσμός, κ.λπ.]

 

Οι διάφορα απόψεις και τα επίπεδα αυτού του συγκροτήματος των εχθροτήτων δεν είναι απομονωμένες ή αποσυνδεμένες διαπερνούν και ενισχύουν ο ένας τον άλλον και τη συγχώνευση για να διαμορφώσουν έναν πραγματικό κίνδυνο για το γερμανικό VOLK.

Η εχθρότητα προς τα πράγματα γερμανικά που ο Goetz Kubitschek και Michael Paulwitz συζητά στο βιβλίο τους «DEUTSCHE OPFER – FREMDE TÄTER» (γερμανικά θύματα, ξένοι δράστες: ) είναι μόνο μια πλευρά του νομίσματος, δεδομένου ότι θα συζητήσω αργότερα.

Η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι η εχθρότητα που βρίσκεται στο στρατόπεδό μας, το οποίο συνδύασε με τη μαζική μετανάστευση δημιουργεί τον πραγματικό κίνδυνο να γίνει μας μια μειονότητα στη χώρα.

Προφανώς αυτό θα αποτελούσε απειλή για την εσωτερική ασφάλειά μας.

Το «στρατόπεδό μας» περιλαμβάνει ειδικά τη ελίτ της εξουσίας μας, η της οποίας αντι γερμανική εχθρότητα δημιουργεί ένα στρατηγικό πρόβλημα.

Ο δυτικός πολιτισμός που περιλαμβάνει τη Γερμανία διαμορφώνει ένα ευρύτερο πλαίσιο.  Η ελίτ της εκδηλώνει την αντι γερμανική εχθρότητα που έχει λιγότερους που κάνουν με την πραγματική δυσαρέσκεια απ’ό, τι με την ιδεολογία.

 

Το δυτικό αντι γερμανικό αφήγημα

 

Η πιό κοινή και διαδεδομένη βάση για την εχθρότητα προς τα πράγματα γερμανικά είναι αυτό που καλώ δυτικό αντι γερμανικό αφήγημα.

«Το αφήγημα» είναι μια νέα έκφραση στα γερμανικά – θα μπορούσαμε επίσης να μιλήσουμε για μια ιδεολογία της ιστορίας.

Σε αυτήν την ιδεολογία, που διαδίδεται από τις ταινίες, τη λογοτεχνία, και τα λαϊκά depictions της ιστορίας, η Γερμανία έχει αντιπροσωπεύσει έναν κίνδυνο για τους γείτονές της στον προηγούμενο και αντιπροσωπεύει ακόμα έναν πιθανό κίνδυνο.

Για αυτόν τον λόγο η Γερμανία πρέπει να περιοριστεί, και αραίωσε επειδή ο γερμανικός εθνικός χαρακτήρας είναι αντι δημοκρατικός, υπερβολικά υπάκουος στην καθιερωμένη αρχή, collectivistic, τη βία επιρρεπείς, πολεμοχαρείς, genocidal, κ.λπ., κ.λπ.

Οι παρόντες ιστορικοί γενικά επίσης νοθεύονται για να σύρουν μια σαφή και απευθείας γραμμή μεταξύ Luther, του Frederick, του Βίσμαρκ και του Χίτλερ, αλλά τα παρατεταμένα αποτελέσματα τέτοιας propagandistic ιστοριογραφίας είναι ακόμα αρκετά αξιοπρόσεχτα σήμερα, εκφρασμένος στο thetendency για να μεταχειριστούν όλη τη γερμανική ιστορία ως προϊστορία του Τρίτου Ράιχ.

 

Κάποιος δεν μπορεί να καταλάβει αυτήν την έννοια της ιστορίας εκτός αν το ένα καταλαβαίνει το ιστορικό πλαίσιο του ευρωπαϊκού εμφύλιου πολέμου που είναι οργιμένος από το 1789.

[Εργασία GESCHICHTSPHILOSOPHIE UND WELTBÜRGERKRIEG Hanno Kesting. DEUTUNGEN DER GESCHICHTE VON DER FRANZÖSISCHEN REVOLUTION BRI ZUM ost-δύση-KONFLIKT (φιλοσοφία της ιστορίας και του σφαιρικού εμφύλιου πολέμου: Η σημασία της ιστορίας της Γαλλικής Επανάστασης στην Ανατολής-Δύσης σύγκρουση), που δημοσιεύεται το 1959, είναι καλά άξια ανάγνωση εν προκειμένω.

Σήμερα είναι μη διαθέσιμο ακόμη και στα antiquarian βιβλιοπωλεία, αλλά οι καλές βιβλιοθήκες το έχουν ακόμα – οπωσδήποτε, το ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΡΟΛΊΝΟ STAATSBIBLIOTHEK (κρατική βιβλιοθήκη του Βερολίνου) το έχει.]

 

Αυτός ο εμφύλιος πόλεμος διεξάγεται από τους υποστηρικτές τριών ιδεολογιών που αλλάζουν συνεχώς τα ονόματα, τα συνθήματα και τα προγράμματά τους αλλά ακόμα διατηρούν μια αναγνωρίσιμες ταυτότητα και μια συνοχή.

Εξετάζουμε δύο ουτοπιστικά και τα μη-ουτοπιστικούς worldviews ένα, το φιλελευθερισμό και το σοσιαλισμό από τη μια πλευρά και τι καλείται ποικιλοτρόπως το συντηρητισμό, την αντίδραση ή απλά πολιτικό δικαίωμα αφ‘ ετέρου.

Ανεξάρτητα από τις διαφορές τους, και οι δύο από τις ουτοπιστικός-επαναστατικές ιδεολογίες έχουν τις ευπροσδιόριστες ομοιότητες που τους καθιστούν τόσο πλήρως διακριτούς από το δικαίωμα ότι μπορούν να επισημανθούν πίσω σε μια κοινή «meta-ιδεολογία

Η ουτοπιστική προσέγγιση υποθέτει ότι η δυνατότητα της ειρηνικής και εκπολιτισμένης συνύπαρξης μεταξύ της ανθρωπότητας.

Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι ένα θαύμα, αλλά είναι μάλλον κάτι που μπορεί να έρθει για φυσικά.

Για αυτόν τον λόγο κάποιος δεν ειναι απαραίτητο να εξετάσει και να αναλύσει τις βασικές αρχές τησq κοινωνίας η ίδια  κάποιος μπορεί άμεσα και αμέσως να ακολουθήσει την πραγματοποίηση του παραδείσου στη γη, είτε μέσω της βαθμιαίας μεταρρύθμισης είτε της επαναστατικής βίας.

 

Οι ουτοπιστικές ιδεολογίες υπονοούν διάφορες υποθέσεις

 

Αρχικά, οι ουτοπιστικές κοινωνίες υποστηρίζουν ότι το άτομο είναι από το αγαθό φύσης.

Οι κοινωνικοί όροι όπως η ανισότητα και η έλλειψη ελευθερίας είναι αρμόδιοι για την ύπαρξη του κακού και πρέπει επομένως να είναι.

Η προσέγγιση του πολιτικού δικαιώματος είναι ότι το άτομο είναι ανεπαρκές και αδύνατο και στην αρχική αμαρτία και πρέπει επομένως να στηριχθεί σε παραγγελία κοινωνική για την υποστήριξη.

Επομένως ένα ορισμένο μέτρο της ανισότητας και της δουλείας πρέπει να γίνει αποδεκτό ανάλογα με τις ανάγκες.

Οι εναλλακτικές λύσεις δεν είναι «ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα» αλλά μάλλον χάος, βία και βαρβαρότητα.

 

Αφετέρου, οι ουτοπιστικές ιδεολογίες υποστηρίζουν ότι η κοινωνία μπορεί να προγραμματιστεί λογικά το σχέδιό του είναι ένα θέμα λόγου και Διαφωτισμού.

Το δικαίωμα, σε αντίθεση, θεωρεί ότι τι είναι παραδοσιακό και καθιερωμένο μπορεί να καταστραφεί από την κριτική, αλλά δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τίποτα καλύτερα μέσω των λογικών διαδικασιών.

Τα παραδείγματα αυτό που δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τον ορθολογισμό είναι οι έννοιες της οικογένειας, της πίστης, της παράδοσης και της πατρικής γης.

 

Τρίτον, οι ουτοπιστικές κοινωνίες υποστηρίζουν ότι τι είναι «καλός» (όπως η ελευθερία και η ισότητα) μπορεί να προκύψει λογικά, κατά συνέπεια theGood ισχύει πολιτιστικά ανεξάρτητος και παγκοσμίως.

Θεωρούν ότι η ανθρωπότητα μπορεί να εξαγοραστεί εάν η ουτοπία που προέρχεται από τις αρχές Διαφωτισμού μπορεί να εισαχθεί συνολικά.

Για τα συντηρητικά, αφ‘ ετέρου, κάθε πολιτισμός είναι μια μοναδική, μη σχεδιασμένη και irreproducible απάντηση στο στοιχειώδες θέμα εάν μια τακτική κοινωνία είναι δυνατή.

Το δικαίωμα υπογραμμίζει τη νομιμότητα του ιδιαίτερου σε αντιδιαστολή με την ισχύ της καθολικής ιδεολογίας.

 

Τέταρτον, ουτοπιστικό λιμάνι κοινωνιών η πεποίθηση ότι η κοινωνία πρέπει να καθοριστεί και να αναλυθεί σύμφωνα με τα πρότυπά τους.

Αυτά τα πρότυπα περιλαμβάνουν μια σκοπιά των κανόνων παρά τα γεγονότα – έτσι «τι πρέπει να είναι» ατού «τι είναι.»

Προέρχονται από τα δικαιώματα παρά τα καθήκοντα.

Η ουτοπιστική έννοια της κοινωνίας συγχέεται με «το λόγο και το Διαφωτισμό» επειδή στηρίζεται στις πλασματικές έννοιες αντί της ατελούς πραγματικότητας, και μπερδεύεται έτσι με «το αγαθό.»

Ο λόγος ουτοπία μπερδεύεται γιατί «το αγαθό» είναι επειδή προχωρά από την υπόθεση που επανδρώνεται είναι καλό, και αυτό υπονοεί ότι «ο κακός» κατοικεί στις κοινωνικές δομές και τις έννοιες συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης, άρθρα της πίστης, δασμός, κ.λπ.

Στο τρόπο σκέψης τους, εάν οι δομές είναι κακές οι υπερασπιστές αυτών των δομών πρέπει επιπλέον να είναι κακοί.

Προφανώς, η ανοχή δεν μπορεί να βασιστεί σε μια τέτοια έννοια της κοινωνίας λιγότεροι που ασκείται, οι λιγότερο υποστηρικτές του αισθάνονται την ανάγκη για το.

 

Η ουτοπιστική έννοια της κοινωνίας παράγει μια αποκαλυπτική έννοια της πολιτικής, σύμφωνα με την οποία η πολιτική είναι μια προσπάθεια μεταξύ των δυνάμεων του φωτός και του σκοταδιού.

Συνεπώς, ο πόλεμος δεν γίνεται αντιληπτός όπως τραγικός και αναπόφευκτος.

Γίνεται αντιληπτό όπως δικαιολογείται όταν διευθύνεται για τους επαναστατικούς στόχους και λόγους.

Σε εκείνη την περίπτωση, κάθε αγριότητα είναι αποδεκτή.

Η ουτοπιστική έννοια αντιλαμβάνεται τον πόλεμο δεδομένου ότι εγκληματίας όταν διευθύνεται για τους counterrevolutionary στόχους και λόγους, και έπειτα τα μέσα από τους οποίους διευθύνεται δεν λαμβάνει υπόψη.

 

Και τι όλο αυτό πρέπει να κάνει με την εχθρότητα ενάντια σε όλα τα πράγματα γερμανικά;

 

Εάν συλλαμβάνουμε των 20ων πολέμων αιώνα ως μέρη ενός σφαιρικού ιδεολογικού εμφύλιου πολέμου, η Γερμανία αντιπροσωπεύει προφανώς το δικαίωμα.

Η Γερμανία δεν θα μπορούσε ποτέ να δεχτεί την ιδέα ότι οι πόλεμοι διευθύνονται προκειμένου να επέλθει «η καλή διαταγή» όπως «ο πόλεμος να τελειωθεί όλος ο πόλεμος.»

Αυτή η ουτοπιστική ιδέα οδηγεί σε μια αποκαλυπτική έννοια της πολιτικής.

Η ιδέα του «καλού πολέμου» είναι μέρος της ουτοπιστικής έννοιας της παγκόσμιας τάξης liberalist όπως ακολουθείται από τις δυτικές «δημοκρατίες» καθώς επίσης και την παραλλαγή του κομμουνισμού που ακολουθείται από τη Σοβιετική Ένωση.

Η κατηγορία ότι η Γερμανία προσπαθούσε για την παγκόσμια κυριαρχία, η οποία υποβλήθηκε στην αρχή του 20ου αιώνα, θα ήταν παράλογη ακόμα κι αν μην αυξημένος από τις σαξονικές δυνάμεις Anglo!

Σε κάθε στιγμή των 19ων και 20ων αιώνων, εκείνες οι χώρες ήταν απείρως πιό στενές στην παγκόσμια κυριαρχία από η Γερμανία ήταν πάντα, και συνεχίζουν να είναι έτσι στο 21$ο αιώνα.

 

Τα έθνη που προστατεύθηκαν από τη νησιωτική γεωγραφία έχουν επιτρέψει ιστορικά την τολμηρή σκέψη και χάρι σε αυτήν την γεωγραφία, ήταν σε θέση να ακολουθήσει τις σφαιρικές επεκτατικές πολιτικές.

Η φιλελεύθερη νέα παγκόσμια τάξη που εμφανίστηκε στη παγκόσμια σκηνή πριν από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ήταν επίσης μια ιδεολογία συναρμολογήσεων για τη σφαιρική ουτοπιστική σκέψη, δεδομένου ότι η ιμπεριαλιστική πολιτική ισχύος λειτούργησε ως οπλισμένος κλάδος ουτοπίας.

Δεν είναι αλήθεια ότι κάποια ήταν μόνο μια λειτουργία άλλη.

Και οι δύο πτυχές της σαξονικής (και ιδιαίτερα αμερικανικής) πολιτικής Anglo) ήταν πτυχές μιας και της αυτής κατανόησης της πολιτικής.

 

Σε αντίθεση, η Γερμανία αντιπροσώπευσε παραδοσιακά τη θεσμοποιημένη αντεπανάσταση.

Η ουτοπιστική σκέψη Globalist ήταν αλλοδαπή στη γερμανική ελίτ της εξουσίας, δεδομένου ότι αντιμετώπισαν την πραγματικότητα της κυβέρνησης ενός κράτους που απειλήθηκε συνεχώς από το εσωτερικό καθώς επίσης και το εξωτερικό.

Ο πολιτικός ορίζοντάς τους ήταν ηπειρωτικός σε αντιδιαστολή με νησιωτικό, και έτσι ενδιαφέρθηκαν για τη σταθεροποίηση αυτό που υπήρξε πραγματικά.

Το Ράιχ πράγματι υιοθέτησε τις φιλελεύθερες, δημοκρατικές και ακόμα και σοσιαλιστικές ιδέες – θεωρήστε το Bismarckian την κοινωνική νομοθεσία.

Εντούτοις, έκανε τόσο μόνο με την προϋπόθεση ότι αυτές οι ιδέες θα παγίωναν την υπάρχουσα διαταγή.

Η πόρτα ήταν ανοικτή για τις σοσιαλιστικές ιδέες να αναπτυχθούν, αλλά δεν θα επιτρέπονταν ποτέ για να καταστρέψουν την υπάρχουσα διαταγή.

 

Αυτή η πολιτική έννοια (εγκατάλειψη των επαναστατικών ή ουτοπιστικών πολιτικών) καθόρισε τις πολιτικές όχι μόνο των συντηρητικών, αλλά των φιλελευθέρων επίσης, και τελικά ακόμη και οι πολιτικές του Σοσιαλδημοκράτες.

Η τάση να σκεφτεί στους επαναστατικούς και ουτοπιστικούς όρους ήταν απλά αλλοδαπή στη Γερμανία – ήταν πάρα πολύ αδύνατη και εξέθεσε στην προσπάθεια που αλλάζει τη παγκόσμια τάξη ή για να διασκεδάσει τις ιδέες της παγκόσμιας κατάκτησης.

Εντούτοις, η Γερμανία ήταν τουλάχιστον ενδεχομένως αρκετά ισχυρή να φέρει την Ευρώπη στη σφαίρα επιρροής της και να εμποδίσει έτσι την καθιέρωση μιας νέας παγκόσμιας τάξης και εάν η Ευρώπη επρόκειτο να είναι αληθινή στο όνομά της, πρέπει επιπλέον.

 

Ο πόλεμος ενάντια στη Γερμανία, η οποία, δεδομένου ότι ο Winston Churchill παρατηρηθε’ν, ήταν στην πραγματικότητα ένας πόλεμος τριάντα ετών που διαρκεί από το 1914-1945, προφανώς δεν πάλεψαν σε απάντηση σε οποιαδήποτε «εγκλήματα» που διαπράχτηκαν από τους εθνικούς σοσιαλιστές.

Αντ‘ αυτού, ο πολεμικός πόλεμος τριάντα ετών ενάντια στη Γερμανία διεξήχθη στη δύναμη Ευρώπη στη liberalist-ουτοπιστική παγκόσμια τάξη και τη σαξονική σφαίρα Anglo του ελέγχου.

Η Γερμανία δεν προσυπέγραψε σε οποιαδήποτε μεγαλοπρεπή αρχή ότι θέλησε να κάνει πραγματικός.

Ήταν ένα έθνος που ριζοβόλησαν στη συγκεκριμένη πραγματικότητα η της οποίας διαταγή και οι στόχοι προήλθαν όχι από τα ουτοπιστικά σχέδια αλλά την πρακτική ανάγκη.

Οι Γερμανοί δεν είχαν καμία αφηρημένη πίστη προς τα φιλελεύθερα ή «δημοκρατικά» ιδανικά, και αυτό είναι τι έφερε στη propagandistic κατηγορία της ύπαρξης υπερβολικά υπάκουος.

 

Η Γερμανία δεν προσποιήθηκε για την καθολική ευδαιμονία, επομένως έπρεπε να υπερασπίσει τα συμφέροντα που καθορίστηκαν όχι ιδεολογικά αλλά μάλλον εθνικά.

Οι εχθροί της Γερμανίας ανάλυσαν αυτό ως «εθνικισμό.»

Στην πραγματικότητα, η Γερμανία υπερασπίστηκε τις κοινοτικές τιμές αντί των μεμονωμένων εξουσιοδοτήσεων.

Δεν ήταν σύμπτωση ότι ένα τρέχον θέμα στη γερμανική κοινωνιολογία ήταν αντίθεση του Ferdinand Tönnies» ofGEMEINSCHAFT (Κοινότητα) σε GESELLSCHAFT (κοινωνία.)

Αυτό είναι τι αποτέλεσε το «κολεκτιβισμό» για τον οποίο οι Γερμανοί κατηγορήθηκαν.

Τα κοινοτικά ιδανικά είναι ενεργά μόνο όταν δένονται στις γνήσιες συγκινήσεις, την πηγή του cliche του γερμανικού «ρομαντισμού» και «τον παραλογισμό.»

 

Εν ολίγοις, τα γεγονότα ότι οι Γερμανοί ήταν διαφορετικοί και σκέφτηκαν διαφορετικά από τους Σάξονες Anglo και ότι δεν είχαν καμία αίσθηση ουτοπίας, αλλά μάλλον αντιπροσώπευσαν έναν κίνδυνο για τη σφαιρική πραγματοποίησή του, τους έκαναν τον κύριο εχθρικό αριθμό για τη δυτική ουτοπιστική σκέψη.

Τα cliches για το γερμανικό εθνικό χαρακτήρα αντιπροσωπεύουν τη διαστρεβλωμένη και demagogically προκατειλημμένη περιγραφή των τάσεων και των διαθέσεων που ήταν πραγματικά (και είναι ακόμα) παρούσες.

Αυτά τα cliches ήταν αναπόφευκτα επειδή μια χώρα όπως τη Γερμανία δεν μπόρεσε να αντέξει οικονομικά globalistic Utopianism.

Δεδομένου ότι βλέπουμε σήμερα, η Γερμανία δεν μπορεί ακόμα να το αντέξει οικονομικά.

Εάν οι Anglo σαξονικοί λαοί οι ίδιοι μπορούν να συνεχίσουν να αντέχουν οικονομικά αυτό παραμένει να δει…

 

[Το μέρος ΙΙ DEUTSCHENFEINDLICHKEIT θα εξετάσει την υιοθέτηση του δυτικού αντι-γερμανικού αφηγήματος από τους Γερμανούς οι ίδιοι και τις συνέπειες που έχουν προκύψει από αυτό.

 

****************

 

Ο μεταφραστής είναι ένα «Germanophilic Germanist» ποιος προσπαθεί να καταστήσει τα αξιοσημείωτα γερμανικά άρθρα προσιτά σε Germanophiles που δεν διαβάζουν τα γερμανικά.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diesen Beitrag weiterlesen »

ドイツ人の方の敵意はIを部品: 西の反ドイツの物語

[Machine translation. No liability for translation errors. 機械翻訳。翻訳の誤りに対しても責任を負いません。]
Comments in English, please. View original article

マンフレッドクレインHartlage著書かれている

 

J M Damonによって翻訳される

 

続くことはhttp://korrektheiten.com/2011/08/02/deutschenfeindlichkeit-das-westliche-antideutsche-narrativ/で掲示されるブログの翻訳です

ブログは始まります:

[16日7月に2011は「ドイツ人の方の敵意-協会の第18講座と共の評価」に関して州の方針のためのベルリンの協会の前に著者講議を与えました。 残念ながらこの非常に興味深いでき事の録音がありません。  要求に応じて、私はノートからの私のスピーチを再構成しました。 講議が私がシリーズとしてそれを掲示している単一のブログの記事のために余りに長いので「西の反ドイツの物語にはじまって。]

 

 

DEUTSCHENFEINDLICHKEIT (ドイツの人々の方の敵意)は複雑な現象です。

 

多くの人々は、ポーランド人のような、フランス語、イギリスおよびユダヤ人、ドイツのpeoplethat第二次世界大戦および先行する戦争に対する従来の敵意をさかのぼります隠します。

さらに、人々としてドイツ人の嫌気とするべきより少しがより嫌っているあるおよびドイツの州の恐れ、すべての事のドイツ語の方に一種の知的な敵意、それが恐れられていましたり、なります余りに強力にあります。

ドイツの国民性の不信の念があります。

ここに住んでいる移住者側のすべての事のドイツ語の方に敵意が、特にあります。

ドイツ人間にある特定の蟻のドイツの敵意自身があります。

実際は主要な要素DEUTSCHFEINDLICHKEIT (ドイツ語すべての事の方の敵意。)の1つとして含んでいる全体のイデオロギーがあります

[私の講議の主題はドイツの人々の方にDEUTSCHENFEINDLICHKEIT、または敵意だったでした

次で私が反対されたtoDEUTSCHENFEINDLICHKEIT (ドイツの人々の方の敵意)として主に単語DEUTSCHFEINDLICHKEIT (事のドイツ語の方の敵意)を使用するとき、私は文化的なVOLK、州、一般的なドイツの人口、等のようなドイツの事そして属性に対してさまざまな敵意に、広く、含んだ感覚で、一般に、明らかにこと私がドイツ人の方に敵意を単に参照している、むしろ作ることを試みています]

 

敵意のこの複合体のさまざまな面そしてレベルは隔離されませんし、切られません; それらは突き通し、補強し合い、そしてドイツVOLKのための実質の危険を形作るために併合します。

Goetz KubitschekおよびミハエルPaulwitzが彼らの本「DEUTSCHE OPFER – FREMDE TÄTER論議する事のドイツ語の方の敵意(ドイツの犠牲者、外国の犯罪人: )私が後の方で論議するので、硬貨の1つの側面だけあります。

硬貨の反対側は国を所有するために所有するで集団移動と作成している私達の少数に似合うことの実質の危険を結合した、私達の自身のキャンプにある敵意です。

明らかにこれは私達の国内保証への脅威を与えます。

「私達の自身のキャンプ」は反ドイツの敵意が戦略的な問題を提起する特に私達の権力エリートを含んでいます。

ドイツ形態をより広い文脈含んでいる西部文化。  そのエリートはイデオロギーのより実際の敵意とするべきより少しがある反ドイツの敵意を明らかに示します。

 

西部の反ドイツの物語

 

事のドイツ語の方の敵意のための共通および最も広まった基礎は私が西部の反ドイツの物語と呼ぶことです。

「物語」はドイツ語の新しい表現です-私達はまた歴史のイデオロギーについて話すことができます

歴史のフィルム、文献および普及した描写によって広がるこのイデオロギーでは、ドイツは隣人のための危険を以前表し、まだ潜在的な危険を表します。

従ってドイツの国民性が反民主的、集産主義的な、集団虐殺確立された権限戦闘的傾向がある従順暴力に過度にであるので等、等ドイツは束縛され、無力化し、薄くならなければなりません

現在の日の歴史家は一般に余りにLuther、Frederick、ビスマルクおよびヒトラーの間で明確な、直接電話を引出すには複雑にされますがそのようなプロパガンダの史料編修の長引く効果は今でも第三帝国の先史時代としてすべてのドイツの歴史を扱うためにthetendencyに表現されるかなり顕著な今日です。

 

1つは1がずっと1789以来激怒しているヨーロッパの内戦の歴史的背景を理解しなければ歴史のこの概念を理解できません

[Hanno Kestingの仕事GESCHICHTSPHILOSOPHIE UND WELTBÜRGERKRIEG。 DEUTUNGEN DER GESCHICHTEフォンDER FRANZOSISCHENN REVOLUTION BIS ZUM OST-WEST-KONFLIKT (歴史および全体的な内戦の哲学: 1959年に出版される東西の対立へのフランス革命の歴史の重大さは)の価値を持って健康この点で読むことです。

今日それは古書売買の本屋で利用できないですが、よい図書館にまだそれがあります-いずれにせよ、ベルリンの住民STAATSBIBLIOTHEK (ベルリンの州立図書館)はそれがあります。]

 

この内戦は絶えず名前、スローガンおよびプログラムを変えるが、戦いましたりまだ認識可能なアイデンティティおよび継続を保ちます3つのイデオロギーの被着剤によって。

私達はユートピア的な2および1非ユートピア的な世界観、自由主義および社会主義一方ではさまざまにConservatism、反作用または単に政治的権利と一方では呼ばれるか何が取扱って

相違にもかかわらず、ユートピア的革命的なイデオロギーの両方に共通の「メタイデオロギーに戻って」。たどることができること権利からそれらをそう基本的に区別可能にさせる確認可能な類似があります

ユートピア的なアプローチはと人類の中の平和な、文明化された共存の可能性仮定します。

これは奇跡でなくてもよろしくなかったですが約もちろん来ることができる幾分何かです。

従って1つは社会の基礎自体を検査し、分析する必要がありません; 1つ直接そしてすぐに漸進的な改良によって地球の楽園の認識、どちらかか革命的な暴力を追求できます。

 

ユートピア的なイデオロギーはいくつかの仮定を意味します

 

初めに、ユートピア的な社会は人が元来よいことを保持します。

従って自由の不平等そして欠乏のような社会的情勢は悪の存在に責任があり、追放されなければなりません。

政治的権利のアプローチは従って人が原罪で不十分、弱く陥って、サポートのための社会の階層に頼らなければならないことです。

従って不平等および束縛のある特定の測定は必要に応じて受け入れられなければなりません。

代わりは「自由、平等、Fraternity」むしろ無秩序、暴力および未開状態でなくである。

 

2番目に、ユートピア的なイデオロギーは社会が合理的に計画することができることを保持します; その設計は理由および啓発の問題です。

権利は、対照によって、従来および確立される何がことを破壊することができます批評によって信じましたり何でもによって理性的なプロセスによってよりよく取り替えることができません。

取替えることができないものがの合理主義と例は家族、信頼、伝統および祖国の概念です。

 

3番目に、ユートピア的な社会はことを保持します「従ってよい」何が(自由および平等のような)合理的に推論することができますtheGoodは文化的に独立者および一般に有効です

彼らは啓発の主義から得られるユートピアが全体的にもたらすことができれば人類が買い戻すことができることを信じます。

保守主義者のために、一方では、各文化は整然とした社会が可能であるかどうか基本的な質問への独特で、無計画で再現不可能な応答のです。

権利は普遍的なイデオロギーの妥当性に対して点の合法性を強調します。

 

第四に、ユートピア的な社会は社会が彼らの標準に従って定義され、分析されなければならないという確信を隠します。

従ってこれらの標準は事実よりもむしろ標準で」。ある何が」切札「べきである何が観点を- 構成します

それらは義務よりもむしろ権利から得られます。

社会のユートピア的な概念は「理由および啓発」と不完全な現実の代りに非現実的な概念で造られる間違え、「よいのとこうして」。誤解しますのでそれ自身を

それが仮定から進むので「悪い状態」は伝統を含む社会組織および概念、信条、義務、等に存在することを彼自身によい人を配置する、これが意味する「よいの」のための理由のユートピアの間違い自体はあり。

思考様式では、構造が悪ければこれらの構造の擁護者は同様に悪くなければなりません。

明らかに、許容は社会のそのような概念に基づいていることができません; より少しがが練習されれば、より少ない被着剤の感じそれのための必要性。

 

社会のユートピア的な概念は政治がライトと暗闇の力間の苦闘である政治の終末論的な概念を作り出します。

その結果、戦争は悲劇的、不可避ように感知されません。

それは正当化されるように革命的な目標および目的のために行なわれるとき感知されます。

その場合では、あらゆる残虐行為は受諾可能です。

ユートピア的な概念は反革命的な目標および目的のために行なわれる、それから行なわれる手段は考慮に入れられませんとき戦争をと同時に犯罪者感知し。

 

そしてこれは何をすべてドイツ語すべての事に対して敵意としなければなりませんか。

 

私達が全体的なイデオロギーの内戦の部分として20世紀な戦争の想像すれば、ドイツは明らかに権利を表します

ドイツは決して「戦争のような「よい順序」をもたらすためにすべての戦争を終えるために戦争が」。行なわれるという考えを受け入れることができません

この夢想家の考えは政治の終末論的な概念で起因します。

「よい戦争」の考えは西部の「民主主義」、またソビエト連邦によって追求される共産主義の変形によって追求されるようにliberalistの世界秩序のユートピア的な概念の部分です。

ドイツが20世紀の初めに提言された世界の統治のために努力していたこと告発は、英国のサクソン力によって上げられなくて不合理でも!

第19そして第20世紀のあらゆる時で、それらの国は世界の統治に近い方にドイツがあり、21世紀にそうあり続けるより無限にありました。

 

島国的な地理学によって保護された国家はこの地理学のおかげで大胆な考えることおよびを歴史的に、できますずっと全体的な拡張主義の方針を追求楽しみました。

帝国主義権力政治がユートピアの武装した枝として作用したので、最初の世界大戦がまた全体的でユートピア的な考えることのための適切なイデオロギーだった前に国際舞台で現われた寛大な新世界秩序。

それはがただ他の機能だったこと本当ではないです。

英国のサクソンの(および特にアメリカの)方針)の面は両方とも政治の同じ理解の面でした。

 

対照によって、ドイツ伝統的に表された制度化された反革命。

Globalistの夢想家の考えることはそれらが内部、また外側から絶えず脅された状態の支配の現実に直面したので、ドイツの権力エリートに外国でした。

政治地平線は島国的に対して大陸、であり従って実際にあったものがのそれらは強化にかかわっていました。

ドイツ国は全く寛大、民主的およびsocialistic考えを採用しました- Bismarckian社会的な立法を考慮して下さい

但し、それはこれらの考えが既達命令を強化したらという条件でだけそう。

ドアは成長するsocialistic考えのために開いていましたがそれらが決して既達命令を破壊しない注意します。

 

この政治概念(革命的でかユートピア的な方針の放棄)はまた、そして社会民主党の最終的に方針を保守主義者のだけ、自由主義者の方針を定めました。

革命的で、ユートピア的な言葉で考える傾向はドイツに単に外国で-余りにも弱く、世界秩序を試みるか、または世界の征服の考えを変えます心に抱くために露出された。

但しヨーロッパを支配圏に持って来には、こうして新世界秩序の確立を妨げるためにドイツは少なくとも可能性としては強かったです十分に; そしてヨーロッパが名前に本当であることを行ったら同様にしなければなりません。

 

実際はウィンストン・チャーチルが観察したように、1914年から持続する30年戦争だったドイツに対する戦争、- 1945年は国民の社会主義者が託したあらゆる「罪」に応じて、明らかに戦いませんでした。

その代りliberalistユートピア的な世界秩序にヨーロッパおよび制御の英国のサクソン球を強制するためにドイツに対する30年戦争戦争は戦いました。

ドイツは実質に作りたいと思ったあらゆる壮大な主義を予約購読しませんでした。

それは順序および目的がユートピア的な設計実用的な必要からない得られた具体的な現実で定着した国家でした。

ドイツ人は自由主義者か「民主的な」理想の方に抽象的な忠誠がなかったし、これは持って来たものが過度に従順であることのプロパガンダの告発でです。

 

ドイツは普遍的な至福のために戦うことをふりをしませんでした従って観念論的に幾分民族的に定義された興味を守らなければなりませんでした。

ドイツの敵は「国家主義として解釈しましたこれを」。

実際は、ドイツは個々の資格賦与の代りにコミューンの価値に挑みました。

それはドイツの社会学の現在の主題がフェルディナントTönniesの」GESELLSCHAFT (社会。)への反対のofGEMEINSCHAFT (コミュニティ)だったこと同時発生ではなかったです

これは構成されるドイツ人が訴えられたかどれの「集産主義」何です。

コミューンの理想はドイツの「ロマン主義」の決まり文句の本当の感情、もとおよび「不合理で」。固定するときだけ操作中です

 

つまり、ドイツ人が異なり、別様に考えられた英国人とユートピアの感覚を持ち、事実、むしろそれらに西部にユートピア的な考えることのための主な敵図をされる全体的な認識のための危険表される。

ドイツの国民性についての決まり文句は実際に(およびまだあって下さい)あった傾向および傾向の歪められ、扇動的に偏られた記述を表します。

これらの決まり文句はドイツのような国がglobalistic空想的な理想主義をできることができなかったので不可欠でした。

私達が今日見るように、ドイツはまだそれをできることができません。

英国のサクソンの人々自身はでき続けることができるかどうかそれは見られることを残ります…

 

[DEUTSCHENFEINDLICHKEITの部これから起こったIIはドイツ人によって西部の反ドイツの物語の採用自身および結果を取扱います。

 

****************

 

訳者はだれがドイツ人を読まない顕著なドイツの記事をGermanophilesにとって入手しやすくさせるように試みるか「Germanophilic Germanist」です。

 

 

 

 

 

 

 

 

Diesen Beitrag weiterlesen »

L’ostilità verso i tedeschi parte la I: La descrizione Anti-Tedesca nell’ovest

[Machine translation. No liability for translation errors. Traduzione automatica. Nessuna responsabilità per errori di traduzione.]
Comments in English, please. View original article

Scritto da Manfred Kleine-Hartlage

 

Tradotto da J m. Damon

 

Segue una traduzione di blog inviato a http://korrektheiten.com/2011/08/02/deutschenfeindlichkeit-das-westliche-antideutsche-narrativ/

Il blog comincia:

[Il 16 luglio 2011 l’autore ha dato una conferenza prima dell’istituto di Berlino per la politica dello stato a proposito “di ostilità verso i tedeschi – una valutazione„ insieme con il diciottesimo corso dell’istituto delle conferenze. Purtroppo non ci sono registrazioni di questo evento altamente interessante.  In risposta alle richieste, ho ricostituito il mio discorso dalle note. Poiché la conferenza è troppo lunga per un singolo articolo che del blog sto inviandolo come serie, a cominciare “dalla descrizione Anti-Tedesca nell’ovest.]

 

 

DEUTSCHENFEINDLICHKEIT (ostilità verso la gente tedesca) è un fenomeno complesso.

 

Molta gente, quali Pali, francese, Britannici ed ebrei, harbor un rancore tradizionale contro le date tedesche del peoplethat dalla seconda guerra mondiale e dalle guerre precedenti.

Inoltre, c’è un genere di ostilità intellettuale verso tutto il tedesco di cose che ha di meno da fare con avversione dei tedeschi come gente che aborre e timore degli stati federati della germania, che, è temuto, diventerà troppo potente.

C’è la diffidenza del carattere nazionale tedesco.

C’è ostilità verso tutto il tedesco di cose, particolarmente da parte dei migranti che vivono qui.

C’è anche un’ostilità tedesca fra i tedeschi stesse della formica sicura.

C’è in effetti un’intera ideologia che include come uno dei suoi elementi centrali DEUTSCHFEINDLICHKEIT (ostilità verso tutte le cose tedesche.)

[L’argomento di mia conferenza era DEUTSCHENFEINDLICHKEIT, o ostilità verso la gente tedesca.

Quando in quanto segue utilizzo soprattutto la parola DEUTSCHFEINDLICHKEIT (ostilità verso il tedesco di cose) come toDEUTSCHENFEINDLICHKEIT opposto a (ostilità verso la gente tedesca), sto provando a fare chiaramente che sto riferendomi non semplicemente ad ostilità verso i tedeschi, ma piuttosto, in un vasto e senso incluso, alle varie ostilità contro le cose tedesche ed agli attributi generalmente quali il VOLK culturale, lo stato, la popolazione tedesca generale, ecc.]

 

Le vari sfaccettature e livelli di questo complesso delle ostilità sono non isolati o sconnessi; si penetrano e si rinforzano e si fondono per formare il pericolo reale per il VOLK tedesco.

L’ostilità verso tedesco di cose che Goetz Kubitschek e Michael Paulwitz discutono in loro libro “DEUTSCHE OPFER – FREMDE TÄTER„ (vittime tedesche, esecutori stranieri: ) è soltanto un lato della moneta, poichè discuterò in seguito.

L’altro lato della moneta è l‘ostilità che è trovata nel nostro proprio campo, che si è combinato con migrazione di massa sta creando il pericolo reale del nostro stare bene ad una minoranza nel possiede in per possedere il paese.

Questo rappresenterebbe una minaccia ovviamente alla nostra sicurezza domestica.

“Il nostro proprio campo„ comprende particolarmente il nostro ristretto gruppo di potere, di cui l’anti ostilità tedesca pone un problema strategico.

La cultura occidentale che comprende le forme della Germania un più vasto contesto.  La sua elite rivela l’anti ostilità tedesca che ha di meno da fare con rancore reale che con l’ideologia.

 

L’anti descrizione tedesca occidentale

 

La base più comune e più diffusa per ostilità verso il tedesco di cose è che cosa chiamo l’anti descrizione tedesca occidentale.

“La descrizione„ è una nuova espressione in tedesco – potremmo anche parlare di un’ideologia della storia.

In questa ideologia, che è sparsa dai film, dalla letteratura e dai dipinti popolari della storia, la Germania ha rappresentato il pericolo per i suoi vicini nel passato ed ancora rappresenta il pericolo potenziale.

Per questo motivo la Germania deve essere impastoiata, disempowered e diluita perché il carattere nazionale tedesco è anti democratico, eccessivamente obbediente all’autorità stabilita, collectivistic, violenza incline, bellicoso, da genocidio, ecc., ecc.

Gli storici di oggi generalmente ugualmente sono sofisticati per disegnare una chiara e linea diretta fra Lutero, Frederick, Bismarck e Hitler, ma gli effetti prolungati di tale storiografia propagandistic sono ancora oggi abbastanza notevole, espresso in thetendency per trattare tutta la storia tedesca come la preistoria del terzo reich.

 

Si non può capire questo concetto della storia a meno che si capisca il contesto storico della guerra civile europea che sta infuriandosi dal 1789.

[Lavoro GESCHICHTSPHILOSOPHIE UND WELTBÜRGERKRIEG di Hanno Kesting. Banca dei Regolamenti Internazionali ZUM OST-WEST-KONFLIKT (filosofia di DEUTUNGEN DER GESCHICHTE VON DER FRANZÖSISCHEN REVOLUTION di storia e della guerra civile globale: Il significato della storia della rivoluzione francese al conflitto est-ovest), pubblicata nel 1959, è buono degno leggere in questo senso.

Oggi è non disponibile anche alle librerie di antiquariato, ma le buone biblioteche ancora lo hanno – ad ogni modo, il BERLINESE STAATSBIBLIOTHEK (biblioteca di stato di Berlino) lo ha.]

 

Questa guerra civile sta combattenda dagli aderenti delle tre ideologie che cambiano costantemente i loro nomi, slogan e programmi ma ancora conserva un’identità e una continuità riconoscibili.

Stiamo occupando di due worldviews non utopista di un’ed utopistici, liberalismo e socialismi da una parte e che cosa variamente è chiamato Conservatism, la reazione o semplicemente il diritto politico d’altra parte.

Indipendentemente dalle loro differenze, entrambe le ideologie utopista-rivoluzionarie hanno similarità identificabili che le rendono così fondamentalmente distinguibili dalla destra che possono essere rintracciate di nuovo “ad un’Meta-ideologia comune.„

L’approccio utopistico suppone che la possibilità della coesistenza pacifica e civilizzata fra l’umanità.

Ciò non dovrebbe essere un miracolo, ma è piuttosto qualcosa che potesse venire circa naturalmente.

Per questo motivo si non deve esaminare ed analizzare i fondamenti della società stesso; uno può direttamente ed immediatamente perseguire la realizzazione del paradiso su terra, l’una o l’altra con la riforma graduale o violenza rivoluzionaria.

 

Le ideologie utopistiche implicano una serie di presupposti

 

In primo luogo, le società utopistiche sostengono che l‘uomo è di natura buono.

I termini sociali quali diseguaglianza e mancanza di libertà sono responsabili dell’esistenza della malvagità e devono quindi essere banditi.

L’approccio del diritto politico è che l‘uomo è insufficiente e debole e inchiodato nel peccato originale e deve quindi contare su un ordine sociale per appoggio.

Di conseguenza una determinata misura di diseguaglianza e di schiavitù deve essere accettata secondo i bisogni.

Le alternative non sono “la libertà, l’uguaglianza, Fraternity„ ma piuttosto caos, violenza e barbarie.

 

Secondariamente, le ideologie utopistiche sostengono che la società può essere progettata razionale; la sua progettazione è un aspetto di ragione e del chiarimento.

La destra, al contrario, crede che che cosa è tradizionale e stabilito può distrugger dalla critica, ma non può essere sostituita meglio da qualche cosa con i processi razionali.

Gli esempi di che cosa non possono essere sostituiti da razionalismo sono i concetti della famiglia, della fede, della tradizione e della patria.

 

In terzo luogo, le società utopistiche sostengono che che cosa è “buono„ (quali libertà ed uguaglianza) può essere arguito razionale, così il theGood è culturalmente indipendente ed universalmente valido.

Credono che l’umanità possa essere riacquistata se l’Utopia derivata dai principi di chiarimento può globalmente essere introdotta.

Per i conservatori, d’altra parte, ogni cultura è una risposta unica, non pianificata ed irreproducible alla domanda elementare di se una società ordinata è possibile.

La destra sottolinea la legittimità del particolare rispetto alla validità dell’ideologia universale.

 

In quarto luogo, le società utopistiche harbor la credenza che la società deve essere definita ed analizzata secondo le loro norme.

Queste norme comprendono un punto di vista le norme piuttosto che i fatti – così “che cosa dovrebbe essere„ briscole “che cosa è.„

Sono derivate dai diritti piuttosto che le funzioni.

Il concetto utopistico della società si confonde con “ragione ed il chiarimento„ perché è sviluppato sulle nozioni irreali invece della realtà imperfetta e così si confonde “il buon.„

Gli errori stesso di Utopia di ragione per “il buoni„ è perché continua dal presupposto che si equipaggiano sono buoni e questo implica che “il Male„ risiedi nelle strutture sociali e nei concetti compreso tradizione, gli articoli di fede, il dovere, ecc.

Nel loro modo di pensare, se le strutture sono cattive le protezioni di queste strutture devono similarmente essere cattive.

Ovviamente, la tolleranza non può essere basata su un tal concetto della società; di meno è praticato, meno suo il tatto degli aderenti l’esigenza di.

 

Il concetto utopistico della società produce un concetto apocalittico della politica, secondo cui la politica è una lotta fra i poteri di luce e di oscurità.

Di conseguenza, la guerra non è percepita come tragica ed inevitabile.

È percepita come giustificato quando è condotta per gli obiettivi e gli scopi rivoluzionari.

In quel caso, ogni atrocità è accettabile.

Il concetto utopistico percepisce la guerra mentre criminale quando è condotto per gli obiettivi e gli scopi counterrevolutionary e poi i mezzi da cui è condotto non sono presi in considerazione.

 

E che cosa tutto questo riguarda ostilità contro tutte le cose tedesche?

 

Se immaginiamo le guerre del XX secolo come parti di una guerra civile ideologica globale, la Germania rappresenta ovviamente la destra.

La Germania potrebbe non accettare mai l’idea che le guerre fossero condotte per determinare “il buon ordine„ quale “la guerra per concludere tutta la guerra.„

Questa idea dell’utopista provoca un concetto apocalittico della politica.

L’idea “di buona guerra„ fa parte del concetto utopistico dell’ordine mondiale di liberalist come perseguito attraverso “le democrazie„ occidentali come pure la variante di comunismo perseguita attraverso l’Unione Sovietica.

L’accusa che la Germania stava tentando d’ottenere la dominazione del mondo, che è stata presentata all’inizio dello XX secolo, sarebbe stata irragionevole anche se non alzato di Saxon anglo alimenta!

Ad ogni momento del diciannovesimo ed agli XX secoli, quei paesi erano infinitamente più vicino alla dominazione del mondo che la Germania era mai e continuano ad essere così nel XXI secolo.

 

Le nazioni che erano protette da geografia insulare si sono dedicate storicamente nel pensiero e grazie audaci a questa geografia, hanno potute perseguire le politiche espansionisti globali.

Il nuovo ordine mondiale liberale che è comparso sul livello mondiale prima che la prima guerra mondiale sia inoltre un’ideologia adatta per il pensiero utopistico globale, poiché la politica di potere imperialistica ha funzionato come il ramo munito di Utopia.

Non è vero che uno era soltanto una funzione dell’altro.

Entrambi gli aspetti della politica angla di Saxon (e particolarmente americano)) erano gli aspetti di uno e la stessa comprensione della politica.

 

Al contrario, contro-rivoluzione istituzionalizzata tradizionalmente rappresentata della Germania.

Il pensiero dell’utopista di Globalist era straniero al ristretto gruppo di potere tedesco, poiché hanno affrontato la realtà di governare uno stato che è stato minacciato costantemente dall’interno come pure dall’esterno.

Il loro orizzonte politico era continentale rispetto ad insulare ed in modo da sono stati interessati del consolidamento di che cosa realmente è esistito.

La Reich effettivamente ha adottato liberale, democratico e perfino le idee socialiste – consideri la legislazione sociale Bismarckian.

Tuttavia, ha agito in tal modo soltanto a condizione che queste idee consolidassero l’ordine attuale.

La porta era aperta affinchè le idee socialiste si sviluppi, ma non sarebbero permesse mai distruggere l’ordine attuale.

 

Questo concetto politico (rinuncia delle politiche rivoluzionarie o utopistiche) ha determinato le politiche non solo dei conservatori, ma dei liberali le pure ed infine anche politiche dei Democratici sociali.

La tendenza a pensare nei termini rivoluzionari ed utopistici era semplicemente straniera in Germania – era troppo debole ed esposta per tentare cambiando l’ordine mondiale o per intrattenere le idee della conquista del mondo.

Tuttavia, la Germania era almeno potenzialmente abbastanza forte introdurre Europa nella sua zona di influenza e bloccare così l’istituzione di un nuovo ordine mondiale; e se Europa stesse andando essere vera al suo nome, dovrebbe fare similarmente.

 

La guerra contro la Germania, che, Winston Churchill ha osservato, era in effetti una guerra di trenta anni che dura dal 1914-1945, non è stata combattuta ovviamente in risposta ad alcuni “crimini„ commessi dai nazionalsocialisti.

Invece, la guerra di guerra di trenta anni contro la Germania è stata combattuta per forzare Europa nell’ordine mondiale dell’liberalist-utopista e la sfera angla di Saxon di controllo.

La Germania non ha sottoscritto ad alcun principio imponente che ha voluto rendere reale.

Era una nazione piantata nella realtà concreta di cui ordine e gli scopi sono stati derivati non dalle progettazioni utopistiche ma dalla necessità pratica.

I tedeschi non hanno avuti lealtà astratta verso il liberale o gli ideali “democratici„ e questo è che cosa procurato l’accusa propagandistic di essere eccessivamente obbediente.

 

La Germania non ha finto di combattere per la beatitudine universale, quindi ha dovuto difendere gli interessi che sono stati definiti non ideologicamente ma piuttosto etnico.

I nemici della Germania hanno inteso questo come “nazionalismo.„

Infatti, la Germania ha sostenuto i valori comunali invece di diverse autorizzazioni.

Non era coincidenza che un tema corrente in sociologia tedesca era ofGEMEINSCHAFT dell’opposizione di Ferdinand Tönnies‘ (Comunità) al GESELLSCHAFT (società.)

Ciò è che cosa costituito “il collettivismo„ di cui i tedeschi sono stati accusati.

Gli ideali comunali sono operativi soltanto quando sono ancorati nelle emozioni genuine, nella fonte del cliché “di romanticismo„ tedesco e “nell’irrazionalità.„

 

In breve, i fatti che i tedeschi erano differenti e pensati diversamente dai sassoni angli e non non che senso di Utopia, ma piuttosto rappresentato il pericolo per la sua realizzazione globale, reso loro la figura nemica principale per il pensiero utopistico occidentale.

I cliché circa il carattere nazionale tedesco rappresentano la descrizione distorta e demagogico influenzata delle tendenze e delle disposizioni che realmente erano (ed ancora sia) presente.

Questi cliché erano indispensabili perché un paese come la Germania non potrebbe permettere il Utopianism globalistic.

Come vediamo oggi, la Germania ancora non può permettersela.

Se la gente angla stesse di Saxon può continuare a permettere resta vedere…

 

[Parte II di DEUTSCHENFEINDLICHKEIT si occuperà dell’approvazione della descrizione anti-Tedesca occidentale dai tedeschi stesse e delle conseguenze che sono risultato da questo.

 

****************

 

Il traduttore è “un Germanophilic Germanist„ chi tenta di rendere gli articoli tedeschi considerevoli accessibili a Germanophiles che non leggono il tedesco.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diesen Beitrag weiterlesen »

La hostilidad hacia alemanes pieza I: La narrativa Anti-Alemana en el oeste

[Machine translation. No liability for translation errors. Traducción automática. No nos hacemos responsables de errores de traducción.]
Comments in English, please. View original article

Escrito por Manfred Kleine-Hartlage

 

Traducido por J M Damon

 

Lo que sigue es una traducción de un blog fijado en http://korrektheiten.com/2011/08/02/deutschenfeindlichkeit-das-westliche-antideutsche-narrativ/

El blog comienza:

[El 16 de julio de 2011 el autor dio una conferencia ante el instituto de Berlín para la política del estado a propósito de la “hostilidad hacia alemanes – una valoración” conjuntamente con el décimo octavo curso de conferencias del instituto. Desafortunadamente no hay grabaciones de este acontecimiento altamente interesante.  En respuesta a peticiones, he reconstituido mi discurso de notas. Puesto que la conferencia es demasiado larga para un solo artículo del blog que lo estoy fijando como serie, empezando por “la narrativa Anti-Alemana en el oeste.]

 

 

DEUTSCHENFEINDLICHKEIT (hostilidad hacia la gente alemana) es un fenómeno complejo.

 

Mucha gente, tal como postes, francés, británicos y judíos, abriga un resentimiento tradicional contra las fechas alemanas del peoplethat de la Segunda Guerra Mundial y de las guerras precedentes.

Además, hay una clase de hostilidad intelectual hacia todo el alemán de las cosas que tenga menos a hacer con la aversión de alemanes como gente que tenga aversión y miedo del estado alemán, que, él se teme, llegará a ser demasiado potente.

Hay desconfianza del carácter nacional alemán.

Hay hostilidad hacia todo el alemán de las cosas, especialmente de parte de los nómadas que viven aquí.

Hay incluso una hostilidad alemana entre los alemanes ellos mismos de cierta hormiga.

Hay de hecho una ideología entera que incluye como uno de sus elementos centrales DEUTSCHFEINDLICHKEIT (la hostilidad hacia todas las cosas alemanas.)

[El tema de mi conferencia era DEUTSCHENFEINDLICHKEIT, u hostilidad hacia la gente alemana.

Cuando en el siguiente utilizo sobre todo la palabra DEUTSCHFEINDLICHKEIT (hostilidad hacia alemán de las cosas) como toDEUTSCHENFEINDLICHKEIT opuesto (hostilidad hacia la gente alemana), estoy intentando hacer claramente que me estoy refiriendo no simplemente a la hostilidad hacia alemanes, pero bastante, en un sentido amplio e inclusivo, a las diversas hostilidades contra cosas alemanas y a las cualidades generalmente por ejemplo el VOLK cultural, el estado, la población alemana general, el etc.]

 

Las diversos facetas y niveles de este complejo de hostilidades no se aíslan ni se desconectan; penetran y se refuerzan y se combinan para formar un peligro real para el VOLK alemán.

La hostilidad hacia el alemán de las cosas que Goetz Kubitschek y Michael Paulwitz discuten en su libro “DEUTSCHE OPFER – FREMDE TÄTER” (las víctimas alemanas, autores extranjeros: ) es solamente un lado de la moneda, pues discutiré después.

El otro lado de la moneda es la hostilidad que se encuentra en nuestro propio campo, que combinó con la migración masiva está creando el peligro real de nuestro sentir bien a una minoría en posee para poseer el país.

Esto plantearía obviamente una amenaza para nuestra seguridad nacional.

“Nuestro propio campo” incluye especialmente nuestro elite de poder, cuya hostilidad alemana anti plantea un problema estratégico.

La cultura occidental que incluye las formas de Alemania un contexto más amplio.  Su élite muestra la hostilidad alemana anti que tiene menos a hacer con el resentimiento real que con ideología.

 

La narrativa alemana anti occidental

 

La base más común y más extensa para la hostilidad hacia alemán de las cosas es lo que llamo la narrativa alemana anti occidental.

La “narrativa” es una nueva expresión en alemán – podríamos también hablar de una ideología de la historia.

En esta ideología, que es separada por las películas, la literatura, y las pinturas populares de la historia, Alemania ha representado un peligro para sus vecinos en el pasado y todavía representa un peligro potencial.

Por este motivo Alemania se debe inmovilizar, disempowered y diluir porque el carácter nacional alemán es democrático anti, excesivamente obediente a la autoridad establecida, collectivistic, violencia propensa, guerrero, genocida, etc., etc.

Sofistican a los actuales historiadores del día generalmente también para dibujar una línea clara y directa entre Luther, Frederick, Bismarck e Hitler, pero los efectos persistentes de tal historiografía propagandista siguen siendo hoy muy sensible, expresado en thetendency para tratar toda la historia alemana como la prehistoria del Tercer Reich.

 

Uno no puede entender este concepto de historia a menos que uno entienda el contexto histórico de la guerra civil europea que ha estado rabiando desde 1789.

[Trabajo GESCHICHTSPHILOSOPHIE UND WELTBÜRGERKRIEG de Hanno Kesting. BIS ZUM OST-WEST-KONFLIKT (filosofía de DEUTUNGEN DER GESCHICHTE VON DER FRANZÖSISCHEN REVOLUTION de la historia y de la guerra civil global: La significación de la historia de la Revolución Francesa al conflicto Este-Oeste), publicada en 1959, está bien digno de la lectura a este respecto.

Es hoy inasequible incluso en las librerías anticuarias, pero las buenas bibliotecas todavía la tienen – de todos modos, el BERLINÉS STAATSBIBLIOTHEK (biblioteca estatal de Berlín) la tiene.]

 

Esta guerra civil está siendo luchada por los adherentes de tres ideologías que cambien constantemente sus nombres, lemas y programas pero todavía conserva una identidad y una continuidad reconocibles.

Nos estamos ocupando de dos utópicos y de los worldviews uno, del liberalismo y del socialismo no-utópicos por un lado y qué diverso se llama Conservatism, reacción o simplemente el derecho político por otra parte.

Sin importar sus diferencias, ambas ideologías utópico-revolucionarias tienen semejanzas identificables que las hagan tan fundamental distinguibles de la derecha que pueden ser rastreadas a una “Meta-ideología común.”

El acercamiento utópico asume que la posibilidad de la coexistencia pacífica y civilizada entre la humanidad.

Éste no tendría que ser un milagro, sino es bastante algo que puede venir alrededor como cosa rutinaria.

Por este motivo uno no tiene que examinar y analizar los fundamentales de la sociedad sí mismo; uno puede perseguir directamente e inmediatamente la realización del paraíso en la tierra, cualquiera con reforma gradual o violencia revolucionaria.

 

Las ideologías utópicas implican varias suposiciones

 

En primer lugar, las sociedades utópicas sostienen que el hombre es por naturaleza bueno.

Las condiciones sociales tales como desigualdad y falta de libertad son responsables de la existencia del mal y deben por lo tanto ser proscritas.

El acercamiento del derecho político es que el hombre es inadecuado y débil y atascado en pecado original y debe por lo tanto confiar en una orden social para la ayuda.

Por lo tanto cierta medida de desigualdad y de esclavitud se debe aceptar cuanto sea necesario.

Las alternativas no son “libertad, igualdad, Fraternity” sino bastante caos, violencia y barbarismo.

 

En segundo lugar, las ideologías utópicas sostienen que la sociedad puede ser planeada racional; su diseño es una cuestión de razón y de aclaración.

La derecha, por el contrario, cree que cuál es tradicional y establecido se puede destruir por las críticas, pero no se puede substituir por cualquier cosa mejor con procesos racionales.

Los ejemplos de qué no se pueden substituir por el racionalismo son los conceptos de familia, de fe, de tradición y de patria.

 

En tercer lugar, las sociedades utópicas sostienen que cuál es “bueno” (por ejemplo la libertad y la igualdad) puede ser deducido racional, así el theGood es cultural independiente y universal válido.

Creen que la humanidad puede ser redimida si la Utopía derivada de principios de la aclaración puede global ser introducida.

Para los conservadores, por otra parte, cada cultura es una respuesta única, imprevista e irreproducible a la cuestión elemental de si una sociedad ordenada es posible.

La derecha acentúa la legitimidad del detalle en comparación con la validez de la ideología universal.

 

En cuarto lugar, las sociedades utópicas abrigan la creencia que la sociedad tiene que ser definida y ser analizada según sus estándares.

Estos estándares comprenden un punto de vista de normas bastante que hechos – así “qué debe ser” triunfos “cuál es.”

Se derivan de las derechas bastante que deberes.

El concepto utópico de sociedad se confunde con “razón y la aclaración” porque se emplea nociones irreales en vez de realidad imperfecta, y se confunde así desde “el bueno.”

Los errores sí mismo de Utopía de la razón para “el buenos” son porque procede de la suposición que se sirven son buenos, y éste implica que “el malo” reside en estructuras sociales y conceptos incluyendo la tradición, artículos de la fe, deber, el etc.

En su modo de ver, si las estructuras son malas los defensores de estas estructuras deben además ser malos.

Obviamente, la tolerancia no se puede basar en tal concepto de sociedad; cuanto se practica menos, menos su la sensación de los adherentes la necesidad de ella.

 

El concepto utópico de sociedad produce un concepto apocalíptico de política, según la cual la política es una lucha entre los poderes de la luz y de la oscuridad.

Por lo tanto, la guerra no se percibe como trágica e ineludible.

Se percibe según lo justificado cuando se conduce para los objetivos y los propósitos revolucionarios.

En ese caso, cada atrocidad es aceptable.

El concepto utópico percibe guerra mientras que criminal cuando se conduce para los objetivos y los propósitos contrarrevolucionarios, y entonces los medios por los cuales es conducido no se toman en la consideración.

 

¿Y qué todo el esto tiene que hacer con hostilidad contra todas las cosas alemanas?

 

Si concebimos de guerras del siglo XX como partes de una guerra civil ideológica global, Alemania representa obviamente la derecha.

Alemania podría nunca aceptar la idea que las guerras están conducidas para causar “la buena orden” por ejemplo “guerra para terminar toda la guerra.”

Esta idea del utopista da lugar a un concepto apocalíptico de política.

La idea de la “buena guerra” es parte del concepto utópico del orden mundial del liberalist según lo perseguido por las “democracias occidentales” así como la variante del comunismo perseguida por la Unión Soviética.

¡La acusación que Alemania se esforzaba para la dominación del mundo, que fue propuesta al principio del siglo XX, habría sido absurda incluso si no fue aumentada por los poderes sajones Anglo!

En cada momento de los diecinueveavo y vigésimos siglos, esos países estaban infinitamente más cercano a la dominación del mundo que Alemania estaba nunca, y continúan siendo tan en el siglo XXI.

 

Las naciones que fueron protegidas por la geografía insular han complacido históricamente en el pensamiento y gracias intrépidos a esta geografía, han podido perseguir políticas expansionistas globales.

El nuevo orden mundial liberal que apareció en el nivel internacional antes de que la primera guerra mundial fuera también una ideología apropiada para el pensamiento utópico global, puesto que la política de poder imperialista funcionó como la rama armada de Utopía.

No es verdad que uno era simplemente una función del otro.

Ambos aspectos de la política sajona (y particularmente americana) Anglo) eran aspectos de uno y la misma comprensión de la política.

 

Por el contrario, contrarrevolución institucionalizada tradicionalmente representada de Alemania.

El pensamiento del utopista de Globalist era extranjero al elite de poder alemán, puesto que hicieron frente a la realidad de gobernar un estado que fue amenazado constantemente del interior así como del exterior.

Su horizonte político era continental en comparación con insular, y así que fueron referidos a la consolidación de qué existió realmente.

El Reich adoptó de hecho liberal, democrático e incluso ideas socialistas – considere la legislación social Bismarckian.

Sin embargo, hizo tan solamente a condición de que estas ideas consolidarían la orden existente.

La puerta estaba abierta para que las ideas socialistas se conviertan, pero nunca serían permitidas destruir la orden existente.

 

Este concepto político (renuncia de políticas revolucionarias o utópicas) determinó las políticas no sólo de conservadores, pero de los liberales las también, y en última instancia incluso políticas de los Demócratas sociales.

La tendencia a pensar en términos revolucionarios y utópicos era simplemente extranjera a Alemania – era demasiado débil y expuesta para intentar cambiando el orden mundial o para entretener ideas de la conquista del mundo.

Sin embargo, Alemania era por lo menos potencialmente fuerte bastante traer Europa en su ámbito de influencia y bloquear así el establecimiento de un nuevo orden mundial; y si Europa fuera a ser verdad a su nombre, tendría que hacer además.

 

La guerra contra Alemania, que, como Winston Churchill observó, era de hecho una guerra de treinta años que duraba a partir de 1914-1945, no fue luchada obviamente en respuesta a ninguna “crímenes” confiada por los socialistas nacionales.

En lugar, la guerra de la guerra de treinta años contra Alemania fue luchada para forzar Europa en el orden mundial liberalist-utópico y la esfera sajona Anglo del control.

Alemania no suscribió a ningún principio grandioso que quisiera hacer real.

Era una nación arraigada en la realidad concreta cuyas orden y metas fueron derivadas no de diseños utópicos pero de necesidad práctica.

Los alemanes no tenían ninguna lealtad abstracta hacia liberal o ideales “democráticos”, y esto es qué trajo en la acusación propagandista de ser excesivamente obediente.

 

Alemania no fingió luchar para la dicha universal, por lo tanto tuvo que defender los intereses que fueron definidos no no ideológico sino bastante étnico.

Los enemigos de Alemania interpretaron esto como “nacionalismo.”

De hecho, Alemania defendió valores comunales en vez de los derechos individuales.

No era coincidencia que un tema actual en sociología alemana era ofGEMEINSCHAFT de la oposición de Ferdinand Tönnies‘ (comunidad) al GESELLSCHAFT (la sociedad.)

Esto es lo que constituida el “colectivismo” cuyo acusaron a los alemanes.

Los ideales comunales están operativos solamente cuando se anclan en emociones auténticas, la fuente del cliché del “romanticismo alemán” y la “irracionalidad.”

 

En fin, los hechos que los alemanes eran diferentes y pensados diferentemente de los anglosajones y que no tenían ningún sentido de Utopía, pero bastante representado un peligro para su realización global, hecho les la figura enemiga principal para el pensamiento utópico occidental.

Los clichés sobre el carácter nacional alemán representan la descripción torcida y demagógicamente perjudicada de las tendencias y de las disposiciones que eran realmente (y siga siendo) presente.

Estos clichés eran imprescindibles porque un país como Alemania no podría permitir Utopianism globalistic.

Como vemos hoy, Alemania todavía no puede permitirse lo.

Si la gente sajona Anglo ellos mismos puede continuar permitiendo queda ver…

 

[La parte II de DEUTSCHENFEINDLICHKEIT se ocupará de la adopción de la narrativa anti-Alemana occidental de los alemanes ellos mismos y de las consecuencias que se han presentado de esto.

 

****************

 

El traductor es un “Germanophilic Germanist” quién intenta hacer los artículos alemanes significativos accesibles a Germanophiles que no leen al alemán.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diesen Beitrag weiterlesen »

A hostilidade para alemães peça I: A narrativa Anti-Alemão no oeste

[Machine translation. No liability for translation errors. Tradução de máquina. Não se responsabiliza por erros de tradução.]
Comments in English, please. View original article

Escrito por Manfred Kleine-Hartlage

 

Traduzido por J M Damon

 

Seguir é uma tradução de um blogue afixado em http://korrektheiten.com/2011/08/02/deutschenfeindlichkeit-das-westliche-antideutsche-narrativ/

O blogue começa:

[O 16 de julho de 2011 o autor deu uma leitura antes do instituto de Berlim para a política do estado a propósito da “hostilidade para alemães – uma avaliação” conjuntamente com curso do instituto o 18o de leituras. Infelizmente não há nenhuma gravação deste evento altamente interessante.  Em resposta aos pedidos, eu reconstituí meu discurso das notas. Desde que a leitura é demasiado longa para um único artigo que do blogue eu o estou afixando como uma série, começando com “a narrativa Anti-Alemão no oeste.]

 

 

DEUTSCHENFEINDLICHKEIT (hostilidade para os povos alemães) é um fenômeno complexo.

 

Muitos povos, tais como Pólos, francês, Ingleses e judeus, abrigam um ressentimento tradicional contra as datas alemãs do peoplethat da segunda guerra mundial e das guerras precedentes.

Além, há um tipo da hostilidade intelectual para todo o alemão das coisas que tem menos a fazer com desagrado dos alemães como povos do que não gosta e medo do estado alemão, que, ele é temido, tornar-se-á demasiado poderoso.

Há uma desconfiança do caráter nacional alemão.

Há uma hostilidade para todo o alemão das coisas, especialmente da parte dos emigrantes que vivem aqui.

Há mesmo uma hostilidade alemão entre os alemães ela mesma de determinada formiga.

Há de fato uma ideologia inteira que inclua como um de seus elementos centrais DEUTSCHFEINDLICHKEIT (a hostilidade para todas as coisas alemãs.)

[O assunto de minha leitura era DEUTSCHENFEINDLICHKEIT, ou hostilidade para os povos alemães.

Quando no seguinte eu uso primeiramente a palavra DEUTSCHFEINDLICHKEIT (hostilidade para o alemão das coisas) como o toDEUTSCHENFEINDLICHKEIT opor (hostilidade para os povos alemães), eu estou tentando fazer claramente que eu estou referindo não simplesmente a hostilidade para alemães, mas um pouco, em um sentido largo e inclusivo, às várias hostilidades contra coisas e atributos alemães geralmente, como o VOLK cultural, o estado, a população alemão geral, etc.]

 

As vários facetas e níveis deste complexo das hostilidades são não isolados ou desligado; penetram e reforçam-se e fundem-se para formar um perigo real para o VOLK alemão.

A hostilidade para o alemão das coisas que Goetz Kubitschek e Michael Paulwitz discutem em seu livro “DEUTSCHE OPFER – FREMDE TÄTER” (vítimas alemãs, autores estrangeiros: ) é somente um lado da moeda, porque eu discutirei mais tarde.

O outro lado da moeda é a hostilidade que é encontrada em nosso próprio acampamento, que combinou com a migração maciça está criando o perigo real de nosso assentar bem em uma minoria no possui para possuir o país.

Obviamente isto levantaria uma ameaça a nossa segurança doméstica.

“Nosso próprio acampamento” inclui especialmente nossa elite do poder, cuja a anti hostilidade alemão levanta um problema estratégico.

A cultura ocidental que inclui formulários de Alemanha um contexto mais largo.  Sua elite demonstra a anti hostilidade alemão que tem menos a fazer com ressentimento real do que com ideologia.

 

A anti narrativa alemão ocidental

 

A base a mais comum e a mais difundida para a hostilidade para o alemão das coisas é o que eu chamo a anti narrativa alemão ocidental.

A “narrativa” é uma expressão nova no alemão – nós poderíamos igualmente falar de uma ideologia da história.

Nesta ideologia, que é espalhada por filmes, por literatura, e por descrições populares da história, Alemanha representou um perigo para seus vizinhos no passado e ainda representa um perigo potencial.

Por este motivo Alemanha deve ser agrilhoada, disempowered e diluído porque o caráter nacional alemão é anti democrático, excessivamente obediente à autoridade estabelecida, collectivistic, violência propensa, bélico, genocida, etc., etc.

Os historiadores atuais do dia geralmente são sofisticados demasiado para tirar uma linha clara e direta entre Luther, Frederick, Bismarck e Hitler, mas os efeitos atrasados de tal historiografia propagandistic são ainda hoje bastante visível, expressado no thetendency para tratar toda a história alemão como a pré-história do Terceiro Reich.

 

Se não pode compreender este conceito da história a menos que se compreender o contexto histórico da guerra civil européia que raging desde 1789.

[Trabalho GESCHICHTSPHILOSOPHIE UND WELTBÜRGERKRIEG de Hanno Kesting. BIS ZUM OST-WEST-KONFLIKT de DEUTUNGEN DER GESCHICHTE VON DER FRANZÖSISCHEN REVOLUÇÃO (filosofia da história e da guerra civil global: O significado da história da Revolução Francesa ao conflito leste-oeste), publicada em 1959, é valor bom que lê a este respeito.

Hoje é não disponível mesmo em livrarias do antiquário, mas as boas bibliotecas ainda têm-no – em todo caso, o BERLINÊS STAATSBIBLIOTHEK (biblioteca estadual de Berlim) tem-no.]

 

Esta guerra civil está sendo lutada pelos aderentes de três ideologia que mudam constantemente seus nomes, slogan e programas mas ainda retem uma identidade e uma continuidade reconhecíveis.

Nós estamos tratando os dois visionários e os worldviews um, o liberalismo e o socialismo não-visionários em uma mão e o que é chamado vària Conservantismo, reação ou simplesmente os direitos políticos por outro lado.

Apesar de suas diferenças, ambas as ideologia visionário-revolucionárias têm as similaridades identificáveis que as fazem tão fundamental distinguíveis do direito que podem ser seguidas de volta a uma “Meta-ideologia comum.”

A aproximação visionária supor que a possibilidade de coexistência calma e civilizada entre a humanidade.

Este não teria que ser um milagre, mas é um pouco algo que pode vir aproximadamente como uma coisa naturala.

Por este motivo se não tem que examinar e analisar os fundamentos da sociedade próprios; um pode diretamente e imediatamente levar a cabo a realização do paraíso na terra, qualquer uma com a reforma gradual ou a violência revolucionária.

 

As ideologia visionárias implicam um número de suposições

 

Em primeiro lugar, as sociedades visionárias sustentam que o homem é por natureza bom.

As condições sociais tais como a desigualdade e a falta da liberdade são responsáveis para a existência do mal e devem conseqüentemente ser banídas.

A aproximação dos direitos políticos é que o homem é inadequado e fraco e envolvido numa situação difícil no pecado original e deve conseqüentemente confiar em uma ordem social para o apoio.

Conseqüentemente uma determinada medida da desigualdade e da sujeição deve ser aceitada como necessário.

As alternativas não são “liberdade, igualdade, Fraternity” mas um pouco caos, violência e barbarismo.

 

Em segundo lugar, as ideologia visionárias sustentam que a sociedade pode racional ser planeada; seu projeto é uma matéria da razão e da iluminação.

O direito, pelo contraste, acredita que o que é tradicional e estabelecido pode ser destruído pela desaprovação, mas não pode ser substituído por qualquer coisa melhor com os processos racionais.

Os exemplos do que não podem ser substituídos pelo racionalismo são os conceitos da família, da fé, da tradição e da pátria.

 

Em terceiro lugar, as sociedades visionárias sustentam que o que é “bom” (como a liberdade e a igualdade) pode racional ser pressupor, assim o theGood é cultural independente e universal válido.

Acreditam que a humanidade pode ser resgatada se a utopia derivada dos princípios da iluminação pode global ser introduzida.

Para conservadores, por outro lado, cada cultura é uma resposta original, não programada e irreproducible à pergunta elementar de se uma sociedade em ordem é possível.

O direito sublinha a legalidade do detalhe ao contrário da validez da ideologia universal.

 

Em quarto lugar, as sociedades visionárias abrigam a opinião que a sociedade tem que ser definida e analisado de acordo com seus padrões.

Estes padrões compreendem um ponto de vista das normas um pouco do que ternos – assim “o que deve ser” trunfos “o que é.”

São derivados dos direitos um pouco do que deveres.

O conceito visionário da sociedade confunde-se com a “razão e a iluminação” porque é construído em noções irreais em vez da realidade imperfeita, e confunde-se assim “pelo bom.”

Os erros próprios da utopia da razão para “o bons” são porque continua da suposição que se equipam são bons, e este implica que “o mau” reside em estruturas sociais e em conceitos que incluem a tradição, os artigos de fé, o dever, etc.

Em seu modo de pensar, se as estruturas são más os defensores destas estruturas devem do mesmo modo ser maus.

Obviamente, a tolerância não pode ser baseada em tal conceito da sociedade; menos é praticado, menos sua sensação dos aderentes a necessidade para ela.

 

O conceito visionário da sociedade produz um conceito apocalíptico da política, de acordo com que a política é um esforço entre os poderes da luz e da escuridão.

Conseqüentemente, a guerra não é percebida como trágica e inegável.

Está percebida como justificada quando é conduzida para alvos e finalidades revolucionários.

Nesse caso, cada atrocidade é aceitável.

O conceito visionário percebe a guerra enquanto criminoso quando está conduzido para alvos e finalidades counterrevolutionary, e os meios por que é conduzido não estão tomados então na consideração.

 

E que todo o isto tem que fazer com hostilidade contra todas as coisas alemãs?

 

Se nós concebemos de guerras do século XX como partes de uma guerra civil ideológica global, Alemanha representa obviamente o direito.

Alemanha poderia nunca aceitar a ideia que as guerras estão conduzidas a fim causar “a boa ordem” como a “guerra para terminar toda a guerra.”

Esta ideia do utopista conduz a um conceito apocalíptico da política.

A ideia da “boa guerra” é parte do conceito visionário do ordem mundial do liberalist como levado a cabo pelas “democracias ocidentais” assim como pela variação do comunismo levada a cabo pela União Soviética.

A acusação que Alemanha se estava esforçando para a dominação do mundo, que foi propor no início do século XX, seria absurda mesmo se não aumentado pelos poderes saxões Anglo!

Em cada momento dos 19os e 20os séculos, aqueles países eram infinita mais perto da dominação do mundo do que Alemanha era nunca, e continuam a se realizar assim no século XXI.

 

As nações que foram protegidas pela geografia insular concederam historicamente no pensamento e em agradecimentos corajosos a esta geografia, puderam levar a cabo políticas expansionistas globais.

O ordem mundial novo liberal que apareceu no nivel internacional antes que a primeira guerra mundial estivesse igualmente uma ideologia apropriada para o pensamento visionário global, desde que a política de poder imperialista funcionou como o ramo armado da utopia.

Não é verdadeiro que um era meramente uma função do outro.

Ambos os aspectos (e particularmente o americano) da política saxona Anglo) eram aspectos de um e a mesma compreensão da política.

 

Pelo contraste, contador-revolução institucionalizada tradicional representada de Alemanha.

O pensamento do utopista de Globalist era estrangeiro à elite do poder alemão, desde que enfrentaram a realidade de governar um estado que fosse ameaçado constantemente do interior assim como da parte externa.

Seu horizonte político era continental ao contrário de insular, e assim que foram estados relacionados com a consolidação do que existiu realmente.

O Reich adotou certamente liberal, democrático e mesmo ideias socialistas – considere a legislação social Bismarckian.

Contudo, fez assim somente contanto que estas ideias consolidariam a ordem existente.

A porta estava aberta para que as ideias socialistas tornem-se, mas seriam permitidos nunca destruir a ordem existente.

 

Este conceito político (renúncia de políticas revolucionárias ou visionárias) determinou as políticas não somente dos conservadores, mas dos liberais as também, e finalmente mesmo políticas das Democratas sociais.

A tendência pensar em termos revolucionários e visionários era simplesmente estrangeira a Alemanha – era demasiado fraca e expor para tentar mudando o ordem mundial ou para manter distraído ideias da conquista do mundo.

Contudo, Alemanha era pelo menos potencial forte bastante trazer Europa em sua esfera de influência e obstruir assim o estabelecimento de um ordem mundial novo; e se Europa estava indo ser verdadeira a seu nome, teria que fazer do mesmo modo.

 

A guerra contra Alemanha, que, como Winston Churchill observou, era de fato uma guerra de trinta anos que dura desde 1914-1945, não foi lutada obviamente em resposta a nenhuns “crimes” cometida pelos socialistas nacionais.

Em lugar de, a guerra de uma guerra de trinta anos contra Alemanha foi lutada para forçar Europa no ordem mundial liberalist-visionário e a esfera saxona Anglo do controle.

Alemanha não subscreveu a nenhum princípio desproporcionado que quisesse fazer real.

Era uma nação enraizada na realidade concreta cujos ordem e os objetivos foram derivados não dos projetos visionários mas da necessidade prática.

Os alemães não tiveram nenhuma lealdade abstrata para o liberal ou ideais “democráticos”, e este é o que trouxe na acusação propagandistic de ser excessivamente obediente.

 

Alemanha não fingiu lutar pela felicidade universal, conseqüentemente teve que defender os interesses que foram definidos não ideològica mas um pouco étnicamente.

Os inimigos de Alemanha interpretaram este como o “nacionalismo.”

De fato, Alemanha patrocinou valores comunais em vez dos direitos individuais.

Não era coincidência que um tema atual na Sociologia alemão era ofGEMEINSCHAFT da oposição de Ferdinand Tönnies‘ (a comunidade) ao GESELLSCHAFT (a sociedade.)

Este é que constituído o “colectivismo” de que os alemães foram acusados.

Os ideais comunais são operativos somente quando são ancorados em emoções genuínas, na fonte do cliché do “romanticismo alemão” e no “irrationality.”

 

Em curto, os ternos que os alemães eram diferentes e pensados diferentemente dos saxões Anglo e que não tiveram nenhum sentido da utopia, mas representado um pouco um perigo para sua realização global, feito lhes a figura inimiga principal para o pensamento visionário ocidental.

Os clichés sobre o caráter nacional alemão representam a descrição distorcida e demagògica inclinada das tendências e das disposições que estavam realmente (e ainda seja) presente.

Estes clichés eram indispensáveis porque um país como Alemanha não poderia ter recursos para o Utopianism globalistic.

Como nós vemos hoje, Alemanha ainda não pode tê-lo recursos para.

Se os povos saxões Anglo eles mesmos podem continuar a ter recursos para permanece ser vista…

 

[A parte II de DEUTSCHENFEINDLICHKEIT tratará a adopção da narrativa anti-Alemão ocidental pelos alemães ela mesma e as conseqüências que se levantaram deste.

 

****************

 

O tradutor é um “Germanophilic Germanist” quem tenta fazer os artigos alemães notáveis acessíveis a Germanophiles que não lêem o alemão.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diesen Beitrag weiterlesen »

Враждебность к немцам разделяет I: Анти–Немецкая повесть в западе

[Machine translation. No liability for translation errors. Машинный перевод. Никакая ответственность за перевод ошибок.]
Comments in English, please. View original article

Написано Manfred kleine-Hartlage

 

Переведено j m Damon

 

Следование перевод блога вывешенного на http://korrektheiten.com/2011/08/02/deutschenfeindlichkeit-das-westliche-antideutsche-narrativ/

Блог начинает:

[16-ого июля 2011 автор дал лекцию перед институтом Берлина для политики положения на предмете «враждебности к немцам – оценки» совместно с циклом лекций института 18th. Несчастливо никакие записи этого сильно интересного случая.  В ответ на запросы, я воспроизводил мою речь от примечаний. В виду того что лекция слишком длиння для одиночной статьи блога я вывешиваю его как серия, начиная с «Анти–Немецкой повестью в западе.]

 

 

DEUTSCHENFEINDLICHKEIT (враждебность к немецким людям) сложное явление.

 

Много людей, как Poles, франчуз, British и еврейства, затаивают традиционное возмущение против немецких дат peoplethat от Второй Мировой Войны и предшествующих войн.

В добавлении, направлял к вид интеллектуальной враждебности к всему немцу вещей который имеет, котор нужно сделать с нелюбовью немцев как люди чем невзлюбит и страх немецкого государства, которое, его опасаны, станет слишком мощным.

Недоверие немецкого национального характера.

Направлял к враждебность к всему немцу вещей, специально на части переселенцев которые живут здесь.

Даже враждебность сами одного муравея немецкая среди немцев.

В действительности все мировоззрение которое включает как один из своих центральных элементов DEUTSCHFEINDLICHKEIT (враждебность к всем вещам немецким.)

[Вопрос моей лекции направил к DEUTSCHENFEINDLICHKEIT, или враждебностью к немецким людям.

Когда в следующем я использую главным образом слово DEUTSCHFEINDLICHKEIT (враждебность к немцу вещей) как сопротивляемое toDEUTSCHENFEINDLICHKEIT (враждебность к немецким людям), я пробую сделать ясно что я ссылаюсь не просто к враждебности к немцам, но довольно, в обширном и включительном чувстве, к различным враждебностям против немецких вещей и атрибутов вообще, как культурное VOLK, положение, общая немецкая населенность, etc.]

 

Не изолированы или не отключены различные фасетки и уровни этого комплекса враждебностей; они прорезывают и усиливают один другого и сливают для того чтобы сформировать реальную опасность для немецкого VOLK.

Враждебность к немцу вещей который Goetz Kubitschek и Майкл Paulwitz обсуждают в их книге «DEUTSCHE OPFER – FREMDE TÄTER» (немецкие жертвы, чужие виновники: ) только одна сторона монетки, по мере того как я обсужу более поздно дальше.

Другая сторона медали враждебность которая найдена в нашем собственном лагере, который совместил с массовой миграцией создает реальную опасность наш идти несовершеннолетием в имеет для того чтобы иметь страну.

Очевидно это представило бы угрозу к нашей внутренней безопасности.

«Наш собственный лагерь» включает специально нашу властную элиту, враждебность которой анти- немецкая представляет стратегическую проблему.

Западная культура которая включает формы Германии более обширный контекст.  Своя элита evinces анти- немецкая враждебность которая имеет, котор нужно сделать с фактическим возмущением чем с мировоззрением.

 

Западная анти- немецкая повесть

 

Самая общяя и самая широко распространённая основа для враждебности к немцу вещей чего я вызываю западной анти- немецкой повестью.

«Повесть» новое выражение в немце – мы смогли также поговорить мировоззрения истории.

В этом мировоззрении, которое распространено фильмами, словесностью, и популярными живописаниями истории, Германия представило опасность для своих соседей в прошлом и все еще представляет потенциальную опасность.

Для этой причины Германия необходимо fettered, disempowered и разбавить потому что немецкий национальный характер анти- демократические, чрезмерно послушливо к установленному авторитету, collectivistic, расправе прональному, warlike, направленный на геноцид, etc., etc.

Присутствующие историки дня вообще слишком изощрены для того чтобы нарисовать ясную и индивидуальную линию между Luther, Фредериком, Bismarck и Гитлером, но длительные влияния такой пропагандистской историографии все еще довольно заметное сегодня, выраженное в thetendency для того чтобы обработать полностью немецкую историю как протоистория гитлеровского рейха.

 

Нельзя понять эту принципиальную схему истории если одно не будет понимать исторический контекст европейской гражданской войны которая свирепствует с 1789.

[Работа GESCHICHTSPHILOSOPHIE UND WELTBÜRGERKRIEG Hanno Kesting. BIS ZUM OST-WEST-KONFLIKT DEUTUNGEN DER GESCHICHTE VON DER FRANZÖSISCHEN ВИТКА (общее соображение истории и глобальной гражданской войны: Значительность истории Великой французской революции к восток-запад конфликту), опубликованной в 1959, хорошая стоимость читая в этом отношении.

Сегодня она отсутствовал даже на антикварных bookstores, но хорошие архивы все еще имеют ее – во всяком случае, БЕРЛИНЕЦ STAATSBIBLIOTHEK (государственная библиографический Берлина) имеет его.]

 

Эта гражданская война воюется ревнителями 3 мировоззрений которые постоянн изменяют их имена, лозунги и программы но все еще сохраняет узнаваемые тождественность и непрерывность.

Мы общаемся с 2 утопическим и non-утопическими worldviews одним, либерализмом и созиализмом на одной руке и что различно вызвано Консерватизмом, реакцией или просто политическим правом с другой стороны.

Независимо от их разниц, оба из утопическ-революционных мировоззрений имеют опознаваемые сходства которые делают их настолько фундаментально distinguishable от права что их можно трассировать назад к общему «Мета-мировоззрению

Утопический подход предполагает возможность мирного и цивилизованного сосуществования среди человечества.

Это быть чудом, а довольно что-то которое может прийти около как дело конечно.

На эта причина одно не должно рассмотреть и проанализировать принципы самих общества; одно смогите сразу и немедленно последовать осуществление рая на земле, то через постепенно реформу или революционный расправу.

 

Утопические мировоззрения подразумевают несколько предположений

 

Во первых, утопические общества держат что человек по своему характеру хорош.

Социальные условия как неравноправность и отсутсвие свободы ответствены для существования зла и должны поэтому быть изгнаны.

Подход политического права что человек недостаточн и слаб и завязший в первоначально согрешении и должен поэтому положиться на социальном заказе для поддержки.

Поэтому некоторое измерение неравноправности и кабалы необходимо принять по необходимости.

Алтернативы нет «вольности, равности, Fraternity» а довольно беспорядка, расправы и варварства.

 

Secondly, утопические мировоззрения держат что общество можно рационально запланировать; своя конструкция дело причины и прозрения.

Право, контрастом, верит что что традиционно и установлено может быть разрушено критицизмом, но ничем нельзя заменить что-нибыдь более лучше через рациональные процессы.

Примеры что ничем нельзя заменить rationalism принципиальные схемы семьи, веры, традиции и отечества.

 

Thirdly, утопические общества держат что что «хорошо» (как свобода и равность) смогите рационально быть inferred, таким образом theGood культурно независимый и универсально действительные.

Они верят что человечество можно выкупить если Утопию выведенную от принципов прозрения можно глобально ввести.

Для рутинерок, с другой стороны, каждая культура уникально, незапланированная и irreproducible реакция к элементарному вопросу ли аккуратное общество возможно.

Право подчеркивает легитимность частности в отличие от ценности всеобщего мировоззрения.

 

Fourthly, утопические общества затаивают верование что общество должно быть определено и проанализировано согласно их стандартам.

Эти стандарты состоят из точки зрения норм вернее чем факты – таким образом «что должно быть» козырями «что.»

Они выведены от прав вернее чем обязанности.

Утопическая принципиальная схема общества смущает с «причиной и прозрением» потому что она построена на нереальных придумках вместо неидеальной реальности, и таким образом ошибается для «хорошего.»

Ошибки сами Утопии причины для «хороших» потому что она продолжает от предположения которые укомплектовывают личным составом хороши, и это подразумевает что «неудача» пребывает в сочиальных структурах и принципиальных схемах включая традицию, статьях веры, обязанности, etc.

В их образе мышления, если структуры плох, то защитники этих структур должны также быть плох.

Очевидно, допуск нельзя основать на такой принципиальной схеме общества; оно напрактиковано, меньше свое чывство ревнителей потребность для его.

 

Утопическая принципиальная схема общества производит апоралипсическую принципиальную схему политики, согласно которой политика схватка между силами света и темноты.

Следовательно, война не воспринимано как трагично и неизбежный.

Оно восприниман как оправдано когда оно дирижирован для революционных целей и целей.

В таком случае, каждое зверство приемлемо.

Утопическая принципиальная схема воспринимает войну по мере того как преступник когда она дирижирована для контрреволюционных целей и целей, и после этого середины которыми он дирижирован не приняты в рассмотрение.

 

И чего вс это должно сделать с враждебностью против всех вещей немецких?

 

Если мы понимаем XX век воюем как части глобальной мировоззренческой гражданской войны, Германия очевидно представляем право.

Германия смогло никогда не признавать идею что войны дирижированы для того чтобы принести около «хороший заказ» как «война для того чтобы закончить все войну.»

Эта идея Utopian приводит к в апоралипсической принципиальной схеме политики.

Идея «хорошего войны» часть утопической принципиальной схемы международного порядка liberalist как последовано западными «народовластиями» так же, как вариантом коммунизма последованным Советским Союзом.

Обличительство что Германия стремилось для доминирования мира, которое было положено вперед в начале XX век, было бы вздорно даже если не поднято англо Saxon приводит в действие!

На каждом моменте 19th и XX век, те страны были инфинитно ближе к доминированию мира чем Германия всегда было, и они продолжаются находиться так в двадцать первом веке.

 

Нации которые были защищены островным землеведением исторически потакали в смелейшие думать и спасибо это землеведение, могл последовать глобальные политики экспансиониста.

Либеральный новый международный порядок который появился на мировую арену прежде чем первая мировая война было также подходящим мировоззрением для глобальный утопический думать, в виду того что империалистская политика с позиции силы действовала как вооруженная ветвь Утопии.

Она не истинна что одно было просто функцией другого.

Оба аспекта англо политики Saxon (и в частности американского)) было аспектами одного и таким же вниканием политики.

 

контрастом, счетчик-виток Германии традиционно представленный institutionalized.

Думать Utopian Globalist был чужеземцем к немецкой властной элите, в виду того что они смотрела на реальность управлять положением которое постоянн угрожалось от внутренности так же, как снаружи.

Их политический горизонт был континентальн в отличие от островного, и поэтому они было обеспокоенный с консолидацией что фактически существовало.

Рейх деиствительно принял либеральное, демократическое и даже socialistic идеи – рассматривайте Bismarckian социальное законодательство.

Однако, оно сделал так только при условии, что эти идеи консолидировали бы существующий заказ.

Дверь была открыта для socialistic идей превратиться, но они никогда не были бы позволены разрушить существующий заказ.

 

Эта политическая принципиальная схема (самоотречение революционных или утопических политик) определила политики не только рутинерок, но либералов также, и в конечном счете даже политики социальных Демократ.

Тенденция думать в революционные и утопические термины был просто чужеземцем к Германии – она была слишком слаба и, котор подвергла действию попытать изменяющ международный порядок или развлечь идеи завоевания мира.

Однако, Германия было хотя бы потенциально сильно достаточно для того чтобы принести Европу в свою сферу влияния и таким образом преградить установку нового международного порядка; и если Европа шла быть истинна к своему имени, то, она сделать также.

 

Война против Германии, которое, по мере того как Уинстон Черчилль наблюдал, было в действительности войной 30 лет продолжая от 1914 – 1945, очевидно не было о в ответ на все «злодеяния» порученные национальными социалистами.

Вместо, война войны 30 год против Германии было о для того чтобы принудить Европу в liberalist-утопический международный порядок и англо сферу Saxon управления.

Германия не подписалось к любому грандиозному принципу который он хотел сделать реальным.

Было нацией укорененной в конкретной реальности цели которой заказ и были выведены не от утопических конструкций но практически необходимости.

Немцы не имели никакую абстрактную верноподданность к либералу или «демократическим» идеалам, и это что принесло на пропагандистское обличительство быть чрезмерно послушливо.

 

Германия не претендовало воевать для всеобщей неги, поэтому она должна защитить интересы которые были определены мировоззренчески но довольно этнически.

Противники Германии истолковали это как «национализма.»

В действительности, Германия championed общинные значения вместо индивидуальных присуждений титула.

Не было совпадением что настоящая тема в немецком социологизме было ofGEMEINSCHAFT противовключения Ferdinand Tönnies‘ (община) к GESELLSCHAFT (общество.)

Это образованное что «коллективизму» чего немцы были обвинены.

Общинные идеалы оперативны только когда они поставлены на якорь в неподдельных взволнованностях, источнике клиша немецкого «романтизма» и «irrationality.»

 

Вкратце, факты которые немцы были друг и думали иначе, чем англосаксы и которые они не имели никакое чувство Утопии, но довольно представили опасность для своего глобального осуществления, сделанную ими главным образом враждебную диаграмму для западный утопический думать.

Клиша о немецком национальном характере представляют передернутое и демагогически пристрастное описание тенденций и решений которые фактически присутствовали (и все еще).

Эти клиша были непременны потому что страна как Германия не смогла позволять globalistic Utopianism.

По мере того как мы видим сегодня, Германия все еще не может позволять его.

Ли англо люди сами Saxon могут продолжать позволять он остают, что увиден…

 

[Часть II DEUTSCHENFEINDLICHKEIT общается с принятием сами западной анти–Немецкой повести немцами и последствиями которые возникали от этого.

 

****************

 

Переводчик «Germanophilic Germanist» кто пытает сделать достопримечательные немецкие статьи доступной к Germanophiles которые не читают немца.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diesen Beitrag weiterlesen »

Wrogość W kierunku niemiec Rozdziela I: Antyniemiecki opowiadanie w zachodzie

[Machine translation. No liability for translation errors. Tłumaczenie maszynowe. Brak odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniach.]
Comments in English, please. View original article

Pisać Manfred kleine

 

Tłumaczący J M Damon

 

Podążać jest przekładem blog wysyłający przy http://korrektheiten.com/2011/08/02/deutschenfeindlichkeit-das-westliche-antideutsche-narrativ/

Blog zaczyna:

[Na 16 Lipu dać wykładowi na temat 2011 autor zanim Berliński instytut dla stan polisy „wrogości W kierunku niemiec – taksowanie“ w połączeniu z instytutu 18th kursem wykłady. Niestety tam  są żadny nagrania ten wysoce ciekawi wydarzenie.  W odpowiedzi na prośby, rekonstruowałem mój mowę od notatek. Ponieważ wykład jest zbyt długi dla pojedynczego blogu artykułu wysyłam je jako serie, zaczynając od „antyniemieckiego opowiadania w zachodzie.]

 

 

DEUTSCHENFEINDLICHKEIT (wrogość W kierunku Niemieckich ludzi) Jest Powikłanym zjawiskiem.

 

Dużo zaludniają, tak jak słupy, francuza, Brytyjski i żyd, ukrywają tradycyjną ansa przeciw Niemieckim peoplethat datom od Drugi wojny światowa poprzednich wojn i.

W dodatku, tam  jest intelektualny wrogość jakby w kierunku wszystkie rzeczy niemiec ja która less robić z niechęcią niemiec jako ludzie niż nie lubić i strach Niemiecki stan, który, boi się, zostać zbyt potężny.

Tam  jest nieufność Niemiecki krajowy charakter.

Tam  jest wrogość w kierunku wszystkie rzeczy niemiec ze strony wędrowników które żyją tutaj., szczególnie

Tam  wyrównuje pewnej mrówki Niemiecka wrogość themselves wśród niemiec.

Tam  jest w rzeczywistości całkowity ideologia który zawiera jako jeden swój środkowi elementy DEUTSCHFEINDLICHKEIT (wrogość w kierunku wszystkie rzeczy Niemieckich.)

[temat mój wykład był DEUTSCHENFEINDLICHKEIT lub wrogością w kierunku Niemieckich ludzi.

Gdy w następujący używam pierwotnie słowo DEUTSCHFEINDLICHKEIT jako przeciwstawny todeutschenfeindlichkeit, (wrogość w kierunku rzeczy niemiec) (wrogość w kierunku Niemieckich ludzi) próbuję robić jasno ale raczej, w szerokim i obejmującym sensie, różnorodne wrogość przeciw Niemieckim rzeczom i atrybutom tak jak kulturalny VOLK stan ogólna Niemiecka populacja, etc. ogólnie,] że nawiązywać do po prostu wrogość w kierunku niemiec,

 

Różnorodni poziomy ten kompleks wrogość i fasety no odizolowywają lub no odłączają; penetrują each inny, wzmacniają i wcielają tworzyć istnego niebezpieczeństwo dla niemiec VOLK.

Wrogość w kierunku rzeczy niemiec który dyskutujemy w ich książce Goetz Kubitschek i Michael Paulwitz „DEUTSCHE OPFER – FREMDE TÄTER“ (Niemieckie ofiary, Cudzoziemscy sprawcy: ) jest tylko jeden strona moneta, gdy dyskutuję opóźnionego dalej.

Strona przeciwna moneta jest wrogością który znajduje w nasz swój obozie, który łączył z masową migracją tworzy istnego niebezpieczeństwo nasz zostać mniejszością w posiada posiadać kraju.

Oczywiście pozował zagrożenie nasz domowa ochrona to.

„Nasz swój obóz“ zawiera szczególnie nasz elity władzy czyj anta Niemiecka wrogość pozuje strategicznego problem.,

Zachodnia kultura która zawiera Niemcy formy szeroki kontekst.  Swój elita przejawia antą Niemiecką wrogość która less robić z faktyczną ansa z ideologią niż.

 

Zachodni anty Niemiecki opowiadanie

 

Najwięcej pospolitej i rozlewnej podstawy dla wrogości w kierunku rzeczy niemiec jest co dzwonię Zachodni anty Niemiecki opowiadanie.

„opowiadanie“ jest nowym wyrażeniem w niemiec – mogliśmy także mówić ideologia historia.

W ten ideologii która rozprzestrzenia filmami, literaturą i popularnymi obrazami historia, Niemcy reprezentował niebezpieczeństwo dla swój sąsiad w przeszłości i wciąż reprezentuje potencjalnego niebezpieczeństwo.

Dla ten powodu Niemcy musi pętający, disempowered i rozcieńcza, etc., etc., ponieważ Niemiecki krajowy charakter jest anty demokratyczny, przesadnie posłuszny dowiedziona władza, kolektywistyczna, przemoc skora, wojowniczy, ludobójcza

Teraźniejsi dni historycy ogólny zbyt fałszują rysować jasną, bezpośrednią linię między i, Luther, Frederick, Bismarck i Hitler ale utrzymuje się skutki taki propagandystyczny dziejopisarstwo są wciąż zupełnie odczuwalnym today, wyrażającym w thetendency taktować wszystkie Niemiecką historię jako prehistoria trzecia rzesza.

 

Jeden no może rozumieć ten pojęcie historia jeśli jeden rozumie kontekst historycznego Europejska cywilna wojna która był rozszalała od 1789.

[Hanno Kesting’s praca GESCHICHTSPHILOSOPHIE UND WELTBÜRGERKRIEG. DEUTUNGEN DERA GESCHICHTE VON DERA FRANZÖSISCHEN REWOLUCJA BIS ZUM OST-WEST-KONFLIKT (filozofia historia i Globalna Cywilna wojna: Znaczenie historia publikująca w 1959 rewolucja francuska wschodnio-zachodni konflikt), jest well warty czytać w ten uwzględnieniu.

Dzisiaj jest niedostępny parzysty, równy przy starożytniczymi bookstores ja, ale dobre biblioteki wciąż je – przy jakaś tempem je berlińczyk STAATSBIBLIOTHEK.] (Berlińska stan biblioteka)

 

Ten cywilna wojna ono walczy zwolennikami trzy ideologii która ciągle zmieniają imiona, slogany i programy ich, ale wciąż utrzymuje rozpoznawalną ciągłość i tożsamość.

Rozdajemy z dwa worldviews, liberalizmem i socjalizmami na jeden ręce utopijnych i jeden utopijczyka, i co różnie dzwoni Konserwatyzm, reakcja lub prawo polityczne na inny, po prostu ręka.

Niezależnie od ich różnic, oba wywrotowiec ideologie rozpoznawalnych podobieństwa które robią one w ten sposób zasadniczo distinguishable od prawicy że mogą tropiący z powrotem pospolita „ideologia.“

Utopijny podejście zakłada że możliwość pokojowa i cywilizująca koegzystencja wśród ludzkości.

To no musiał być cud ale jest raczej coś który może przychodzić wokoło jako sprawa oczywiście.,

Dla ten powodu jeden no musi egzamininować podstawy społeczeństwo i analizować; jeden możemy bezpośrednio, natychmiast dążyć realizację i. ziemi, lub przelotowej stoniowej reformy lub wywrotowiec przemoc raj na

 

Utopijne ideologie Insynuują liczbę wniebowzięcia

 

Po pierwsze, utopijni societies trzymają że mężczyzna jest naturą dobrą.

Warunek społeczny tak jak nierówność i brak wolność są odpowiedzialni dla istnienia zło i muszą tym samym wyganiający.

Podejście prawo polityczne jest że mężczyzna jest, musi tym samym polegać na porządku społecznym dla poparcia i. nieodpowiedni, słaby i ubłocony w grzechu pierworodnym

Tym samym pewna miara konieczna nierówność i niewolnictwo musi akceptująca jak.

Alternatywy no są „swobody“, „równości“, „braterstwa“, chaosów, przemoc ale barbaryzmu „, raczej.

 

Po drugie, Utopijne ideologie trzymają że społeczeństwo może rationally planujący; swój projekt jest sprawą powód i enlightenment.

Prawica kontrastem, wierzy ale no może zamieniająca cokolwiek lepiej przez rozsądnych procesów. że co jest tradycyjny i dowiedziony może niszczący krytyką,

Przykłady są pojęciami rodzina, wiara, tradycja i Fatherland. co no może zamieniający racjonalizmem

 

Po trzecie, Utopijni societies trzymają że co jest „Dobry“ (tak jak wolność i równość) możemy rationally wnioskujący, tak są kulturowo bezpartyjnikiem i powszechnie ważni thegood.

Wierzą że ludzkość może umarzająca jeżeli utopia czerpiąca od Oświeceniowych zasad może globalnie przedstawiająca.

Dla konserwatystów, na innej ręce, each kultura jest unikalnym, bezprogramowym i irreproducible odpowiedzią podstawowy pytanie, czy porządny społeczeństwo jest ewentualny.

Prawica uwydatnia prawowitość szczegół w przeciwieństwie do zasadnością ogólnoludzka ideologia.

 

Fourthly, Utopijni societies ukrywają wiarę że społeczeństwo musi definiujący i analizuje według ich standardów.

Te standardy zawierają punkt widzenia normy niż fact raczej – tak „Co Musi Być“ atutami „Co Jest.“

Czerpią od dóbr niż obowiązki raczej.

Utopijny pojęcie społeczeństwo ono wprawiać w zakłopotanie z, tak ono myli się dla i „Dobrego. „powodem i oświeceniem“ ponieważ ono buduje na irrealnych pojęciach zamiast niedokonanej rzeczywistości,

Powód utopia ono myli się dla „Dobrego“ jest ponieważ ono przechodzi od przypuszczenia który ono Obsługuje jest dobry, i to insynuuje że „Bad“ przebywa w ogólnospołecznych strukturach i pojęciach wliczając tradyci, dogmatów wiary, obowiązku, etc.,

W ich sposobie myślenia obrońcy te struktury muszą likewise być zli. jeżeli struktury są złe

Oczywiście, tolerancja no może opierająca się na taki pojęciu społeczeństwo; less ja ćwiczy swój zwolennika odczucie mniej potrzeba dla go.

 

Utopijny pojęcie społeczeństwo produkuje apokaliptycznego pojęcie polityka, walką według których między władzami światło ciemność i są polityka.

W rezultacie, wojna tragiczna i nieunikniony no spostrzega jak.

Ja usprawiedliwiający spostrzega jak gdy ono prowadzi dla rewolucyjnych celów i purposes.

W ten skrzynce, każdy okrucieństwo jest dopuszczalny.

Utopijny pojęcie spostrzega wojnę jako przestępca gdy ono prowadzi dla counterrevolutionary purposes i celów, i wtedy no wziąć w rozważanie sposoby. którymi prowadzi ono

 

I czemu robić z wrogością przeciw wszystkie rzeczom Niemieckim musi wszystkie to?

 

Jeżeli poczynamy xx wiek wojny jako części globalna ideologiczna cywilna wojna, Niemcy oczywiście reprezentuje prawicę.

Niemcy mógł nigdy akceptować pomysł że wojny prowadzą przynosić wokoło po to, aby „Dobrego rozkaz“ tak jak „wojna Kończyć Wszystkie wojnę.“

Ten Utopijny pomysł wynika w apokaliptycznym pojęciu polityka.

Pomysł „Dobra wojna“ jest częścią Utopijny pojęcie liberalist porządek światowy jak dążący „demokracjami“ as well as wariantem dążącym sowieci komunizm Zachodnimi – zjednoczenie.

Oskarżenie był absurdalny zasila! że Niemcy starał się dla światowej dominaci która stawiał naprzód na początku xx wiek, nawet jeśli no podnosi Angielsko sasem

Przy każdy momentem 19th i xx wiek, tamte kraje byli nieskończenie bliżej do światowej dominaci niż Niemcy kiedykolwiek był, i kontynuują być w ten sposób w xxi wiek.

 

Narody które ochraniali wyspiarską geografią historycznie rozgrymaszali w śmiałym główkowaniu i dzięki ten geografia, byli sprawnie dążyć globalne ekspansjonistyczne polisy.

Liberalny porządek nowego świata który pojawiać się na światowej scenie, zanim Pierwszy wojna światowa był także trafnym ideologią dla globalnego Utopijnego główkowania ponieważ imperialistyczni polityka nacisku funkcjonowali jako orężna gałąź utopia.

Ja no jest prawdziwy że jeden był ledwo funkcją inny.

Oba aspekty Angielsko) byli aspektami taki sam zrozumienie polityka. sasa i amerykanin polisa (szczególnie)

 

Kontrastem, Niemcy tradycjonalnie reprezentująca instytucjonalizująca kontrrewolucja.

Globalist Utopijny główkowanie był obcy Niemiecki elity władzy, ponieważ stawiali czoło rzeczywistość rządzić stan który ciągle zagrażał od inside as well as outside.

Ich polityczny horyzont był kontynentalny w przeciwieństwie do wyspiarskim, i więc dotyczyli z konsolidacją co właściwie istniał.

Rzesza naprawdę adoptował liberału, demokratycznych i nawet socialistic pomysły, – rozważamy Bismarckian ogólnospołecznego ustawodawstwo.

Jakkolwiek, ja zrobił w ten sposób tylko pod warunkiem, że te pomysły konsolidowali istniejącego rozkaz.

Drzwi był otwarty dla socialistic pomysłów rozwijać, ale nigdy pozwolili niszczyć istniejącego rozkaz.

 

Ten polityczny pojęcie ustalał polisy ale nie tylko także, ostatecznie wyrównywał polisy Ogólnospołeczny Demokraci, i. (wyparcie rewolucyjne lub utopijne polisy) konserwatyści liberały

Skłonność myśleć w wywrotowu i utopijnych terminach był po prostu obca Niemcy – ono był zbyt odsłonięty, słaby i. próbować zmieniać porządek światowego lub zabawiać pomysły światowa konkieta

Jakkolwiek, Niemcy był przynajmniej potencjalnie dosyć silny przynosić Europa w swój strefy wpływu i tak blokować założenia porządek nowego świata; i jeżeli Europa iść być prawdziwy swój imię, ja musiał robić likewise.

 

Wojna która, gdy Winston Churchill obserwujący, był w rzeczywistości Trzydzieści rok wojną trwa od 1914 – przeciw Niemcy, 1945, oczywiście no walczył w odpowiedzi na jakaś „przestępstwa“ popełniających Krajowymi socjalistami.

Zamiast Trzydzieści rok wojny wojna Przeciw Niemcy walczył zmuszać Europa i Angielsko sas sferę kontrola w utopijczyka porządek światowego.

Niemcy no prenumerował jakaś wspaniała zasada który chciał robić realowi ono.

Ja był narodem zakorzeniającym w betonowej rzeczywistości czyj cele i rozkaz czerpali nie od utopijnych projektów ale praktycznej konieczności.

Niemiec żadny abstrakcjonistyczną lojalność w kierunku liberału lub ideałów „demokratycznych“, i to jest czym przynoszącym na propagandystycznym oskarżeniu być przesadnie posłuszni.

 

Niemcy no udawał walczyć dla ogólnoludzkiej błogości ja, tym samym bronić interesy które definiowali ideologicznie ale raczej etnicznie. musiał

Niemcy wrogowie rozumieli to jak „nacjonalizmu.“

W rzeczywistości, Niemcy wstawiał się społeczne wartości zamiast indywidualnych zatytułowań.

Ja no był padania że aktualny temat w Niemieckiej socjologii był Ferdinand Tönnies‘ opozyci ofgemeinschaft GESELLSCHAFT (społeczność) (społeczeństwo.)

To jest czym ustanawiającym „kolektywizm“ z czego niemiec byli obwinionym.

Społeczni ideały są funkcjonujący tylko gdy zakotwiczają w prawdziwych emocjach źródle truizm i „irracjonalności“, Niemiecka „romantyka „.

 

W krótkim fact które, które myśleć inaczej od Angielsko sasów niemiec byli i różne i żadny sens utopia, ale raczej reprezentujący niebezpieczeństwo dla swój globalnej realizaci, robić ono głównej nieprzyjacielskiej postaci dla Zachodniego Utopijnego główkowania.

Truizmy o Niemieckim krajowym charakterze reprezentują zniekształcającego, demagogically usposobiącego opis i skłonność i usposobienia które właściwie byli teraźniejszością. (i wciąż jesteśmy)

Te truizmy byli niezbędni ponieważ kraj jak Niemcy no mógł pozwalać sobie na globalistic utopijność.

Gdy widziimy dzisiaj, Niemcy wciąż pozwalać sobie na mnie no może.

Czy Angielsko sas ono zaludnia może kontynuować pozwalać sobie na mnie zostają widzieć…

 

[część II DEUTSCHENFEINDLICHKEIT które powstawali od to. rozdawać z adopcją themselves Zachodni antyniemiecki opowiadanie i konsekwencjami niemiec

 

****************

 

Tłumacz jest „Germanophilic germanistą“ co próbuje robić warty uwagi Niemieckim artykułom dostępni germanofile które no czytają niemiec.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diesen Beitrag weiterlesen »

독일인으로 적의는 I를 분해합니다: 서쪽에 있는 반대로 독일 설화

[Machine translation. No liability for translation errors. 기계 번역. 번역 오류에 대해 어떠한 책임도 없습니다.]
Comments in English, please. View original article

Manfred Kleine Hartlage에 의해 쓰는

 

J M Damon에 의해 번역하는

 

다음은 http://korrektheiten.com/2011/08/02/deutschenfeindlichkeit-das-westliche-antideutsche-narrativ/에 배치된 블로그의 번역 입니다

블로그는 시작됩니다:

[16일 7월에 2011는 „독일인으로 적의 – 학회의 강의의 제 18 과정 함께 평가“에 관하여 국가 정책을 위한 베를린 학회의 앞에 저자 강의를 주었습니다. 불행히도 이 높게 재미있는 사건의 아무 기록도 없습니다.  요구에 응하여, 나는 주에서 나의 연설을 재구성했습니다. 강의가 내가 시리즈로 그것을 배치하고 있는 단 하나 블로그 기사를 위해 너무 길기 때문에 „서쪽에 있는 반대로 독일 설화 맨먼저.]

 

 

DEUTSCHENFEINDLICHKEIT (독일 사람들로 적의)는 복잡한 현상입니다.

 

독일 peoplethat 제2차 세계 대전 및 선행하는 전쟁에 대하여 전통적인 분개가 많은 사람들에 의하여 폴란드와 같은 프랑스어, 영어와 유태인, 거슬러 올라갑니다 정박합니다.

더하여, 사람들로 독일인의 혐오에 할 더 적은이 보다는 싫어하는 있는과 독일의 공포, 모든 것 독어로 지적이는 적의, 그것의 종류가 두려워하고, 될 것입니다 너무 강력하게 있습니다.

독일 민족성의 불신감이 있습니다.

여기에서 사는 이주자의 편에서는 모든 것 독어로 적의가, 특히 있습니다.

독일인 중 특정 개미 독일 적의 조차 그들자신 있습니다.

실제로 그것의 주요 원소 DEUTSCHFEINDLICHKEIT (독어 모든 것으로 적의.)의 한으로 포함하는 전체 관념론이 있습니다

[나의 강의의 주제는 독일 사람들로 DEUTSCHENFEINDLICHKEIT, 또는 적의이었습니다.

뒤에 올 것에서 나가 반대할 toDEUTSCHENFEINDLICHKEIT (독일 사람들로 적의)로 1 차적으로 낱말 DEUTSCHFEINDLICHKEIT (것 독어로 적의)를 사용할 때, 나는 독일 것에 대하여 각종 전쟁 및 문화적인 VOLK 국가, 일반적인 독일 인구, 등등과 같이 속성에, 넓은 포함하는 감에서, 일반적으로 내가 독일인으로 적의를 단순히 참고하고 있다, 그러나 오히려 확실히 하는 것을 시도하고 있습니다]

 

전쟁의 이 복합물의 각종 면 그리고 수준은 고립되지 않거나 차단되지 않습니다; 그들은 관통하고 강화하고 독일 VOLK를 위한 진짜 위험을 형성하기 위하여 합병합니다.

Goetz Kubitschek와 마이클 Paulwitz가 그들의 책 „DEUTSCHE OPFER – FREMDE TÄTER에서 토론하는 것 독어로 적의 (독일 피해자, 외국 범인: ) 나가 나중에 토론하기 때문에, 동전의 단지 1개의 측만 입니다.

동전의 상대방은 국가를 소유하기 위하여 소유하는에 있는 집단 이주와 창조하고 있는 우리에게 소수 민족에 어울리기의 진짜 위험을 결합한, 우리의 자신의 야영지에서 있는 적의입니다.

분명히 이것은 우리의 국내 안전에 위협을 야기할 것입니다.

„우리의 자신의 야영지“는 그의 반대로 독일 적의가 전략적인 문제를 제기하는 특히 우리의 핵심적 권력자를 포함합니다.

독일 모양을 더 넓은 문맥 포함하는 서쪽 문화.  그것의 엘리트는 관념론을 가진 보다는 실제적인 분개에 할 더 적은이 있는 반대로 독일 적의에는 증명합니다.

 

서쪽 반대로 독일 설화

 

것 독어로 적의를 위한 일반 및 대폭적인 기초는 나가 서쪽 반대로 독일 설화이라고 칭하는 무슨입니다.

„설화“는 독어에 있는 새로운 표정입니다 – 우리는 또한 역사의 관념론의 말할 수 있었습니다.

역사의 필름, 문학 및 대중적인 묘사에 의해 퍼지는 이 관념론에서는, 독일은 그것의 이웃사람을 위한 위험을 과거에는 대표하고 아직도 잠재적인 위험을 대표합니다.

독일 민족성이 반대로 민주주의, 집산주의, 대량 학살 설치하기 권위 호전 수그린 공손한 폭력에 지나치게이기 때문에, 등등, 등등 이런 이유로 독일은 차꼬를 채워, disempowered 묽게 되어야 합니다.

존재하는 일 사학자는 일반적으로 너무 Luther, Frederick, 비즈마크 및 Hitler 사이에서 명확한 직통 전화를 인출하기 위하여 세련시킵니다, 그러나 그런 전도적인 사료 편찬의 오래 끄는 효력은 지금도 제3 제국의 선사시대로 모든 독일 역사를 대우하기 위하여 thetendency로 표현된 확실히 두드러진 오늘 입니다.

 

누구든개는 사람이 1789년부터 격노하고 있는 유럽 남북 전쟁의 역사적인 배경을 이해하면 않는 한 역사의 이 개념을 이해할 수 없습니다.

[Hanno Kesting 일 GESCHICHTSPHILOSOPHIE UND WELTBÜRGERKRIEG. DEUTUNGEN DER GESCHICHTE 폰 DER FRANZOSISCHENN REVOLUTION BIS ZUM OST-WEST-KONFLIKT (역사와 세계적인 남북 전쟁의 철학: 1959년에 간행된 동서 충돌에 프랑스 혁명의 역사의 중요성은), 의 값이 있는 좋습니다 이런 맥락에서 읽기.

오늘 그것은 고물 연구 책방에 조차 이용할 수 없습니다, 그러나 좋은 도서관에는 아직도 그것이 있습니다 – 여하튼, 베를린 시민 STAATSBIBLIOTHEK (베를린 주립 도서관)는 그것이 있습니다.]

 

이 남북 전쟁은 끊임없이 그들의 이름, 구호 및 프로그램을 변경하는 3개의 관념론의 지지자에 의해 싸우고 그러나 아직도 알아볼 수 있는 신원 및 계속성을 유지합니다.

우리는 유토피아 2 및 하나 비 유토피아 세계관, 자유주의 및 사회주의 한 손으로 그리고 각종으로 Conservatism, 반응 또는 단순히 정치적 권리이라고 다른 한편으로는 칭하는지 무엇이 취급하고 있습니다.

그들의 다름에 관계 없이, 유토피아 혁명적인 관념론의 둘 다 일반적인 „메타산 관념론 등을 맞댄.“ 추적될 수 있다 권리에게서 그(것)들을 이렇게 기본적으로 구별 가능한 시키는 증명할 수 있는 상사성이 있습니다

유토피아 접근은 인류의 사이에서 평화로운 개명한 공존의 가능성 추정합니다.

이것은 기적 일 필요없고, 그러나 대략 당연한 일로서 올 수 있는 오히려 무언가입니다.

이런 이유로 사람은 사회의 기본 자체를 시험하고 분석할 필요없습니다; 1개 직접 그리고 즉각 점차적인 개혁을 통해 지구에 낙원의 현실화, 어느 쪽이든 또는 혁명적인 폭력을 추구할 수 있습니다.

 

유토피아 관념론은 다수 가정을 함축합니다

 

유토피아 사회에 의하여 남자가 본래 좋다는 것을 첫째로, 보전됩니다.

자유의 불평등 그리고 부족과 같은 사회 조건은 악의 실존에 책임 있고 그러므로 추방되어야 합니다.

정치적 권리의 접근은 남자가 원죄에서 부적당하고 약하 궁지에 몰리고 지원을 위한 사회 질서를 그러므로 의지해야 하다 입니다.

불평등과 노예의 신분의 그러므로 특정 측정은 필요한 만큼 받아들여져야 합니다.

대안은 „자유, 평등, Fraternity“ 그러나 오히려 혼돈, 폭력 및 야만이 아닙니다.

 

유토피아 관념론에 의하여 사회가 합리적으로 계획될 수 있다는 것을 이차적으로, 보전됩니다; 그것의 디자인은 이유와 계몽의 사정입니다.

권리는, 대조적으로, 전통 적이고 설치하는 인 무엇이 파괴될 수 있습니다 비판에 의해 믿고, 그러나 무엇이든에 의해 합리적인 과정을 통해 잘 대체될 수 없습니다.

대체될 수 없는 무슨이의 합리주의 보기는 가족, 믿음, 전통 및 조국의 개념입니다.

 

세번째로, 보전됩니다 유토피아 사회에 의하여 „좋은“ 무엇이 (자유와 평등과 같은) 합리적으로 추정될 수 있습니다 따라서 theGood는 문화적으로 무소속자와 보편적으로 유효합니다.

그들은 계몽 원리에서 파생된 Utopia가 세계적으로 소개될 수 있는 경우에 인류가 도로 찾을 수 있다고 믿습니다.

보수주의자를 위해, 다른 한편으로는, 각 문화는 정돈되어 있는 사회가 가능하다는 것을 초등 질문에 유일한, 비계획 적이고 재현이 불가능한 응답의입니다.

권리는 보편적인 관념론의 타당성과 반대로 내역의 합법성을 강조합니다.

 

네번째로, 사회가 그들의 기준에 따라 정의되고 분석되어야 하다 신념이 유토피아 사회에 의하여 정박합니다.

이 기준은 사실 보다는 오히려 규범을.“ 인 무엇이“ 나팔 „이어야 하는 무엇이 입장을 – 따라서 함유합니다

그들은 의무 보다는 오히려 권리에서 파생됩니다.

불완전한 현실 대신에 비현실적인 관념에 건설되기 때문에 사회의 유토피아 개념에 의하여 „이유와 계몽“와 혼동하고, „좋은 것을 이렇게 틀립니다.“

그것이 가정에서 진행하기 „악“는 전통을 포함하여 사회 구조 및 개념, 믿음의 기사, 의무, 등등에서 거주한다는 것을 좋은 사람을 배치하고, 이것이 함축하는 „좋은 것“를 위한 이유 Utopia 과오 자체는 때문입니다.

그들의 사고 방식에서는, 구조가 나쁜 경우에 이 구조의 변호인은 마찬가지로 나빠야 합니다.

분명히, 포용력은 사회의 그런 개념에 근거를 둘 수 없습니다; 더 적은이 이 실행되면, 더 적은 그것의 지지자 느낌 그것을 위한 필요.

 

사회의 유토피아 개념은 정치가 빛과 암흑의 힘 사이 투쟁인 정치의 계시적인 개념을 일으킵니다.

따라서 전쟁은 비극과 불가피한 것과 같이 감지되지 않습니다.

그것은 정당화되는 것과 같이 혁명적인 목표 및 목적을 위해 지휘될 때 감지됩니다.

그 케이스에서는, 각 극악은 수락가능합니다.

유토피아 개념은 반혁명 목표 및 목적을 위해 지휘될 때 전쟁을 때 범인 감지할 것입니다, 그 때 지휘되는 방법은 고려되지 않으며.

 

그리고 이것은 무엇을 모든 독어 모든 것에 대하여 적의 하고 관계됩니까?

 

우리가 세계적인 이데올로기 남북 전쟁의 부분으로 20 세기 전쟁의 생각하는 경우에, 독일은 명백하게 권리를 대표합니다.

독일은 „전쟁과 같은 „좋은 순서„를 초래하기 위하여 모든 전쟁을 끝내기 위하여 전쟁이.“ 지휘되다 아이디어를 결코 받아들일 수 있지 않았습니다

이 몽상가 아이디어는 정치의 계시적인 개념 귀착됩니다.

„좋은 전쟁“의 아이디어는 서쪽 „민주주의“ 뿐 아니라 소연방에 의해 추구된 공산주의의 이체에 의해 추구되는 것과 같이 liberalist 세계 질서의 유토피아 개념의 일부분입니다.

독일이 20 세기 시작되는 시점에 제안된 세계 지배를 위해 노력하고 있었다 비난은, 비록 Anglo Saxon에 의해 올리지 않아 황당할 강화합니다!

제 19 그리고 20 세기의 각 순간에, 그 국가는 세계 지배에 가까운 독일이 이제까지 이고, 21세기에서 이렇게 인 것을 계속하다 보다는 무한하게 이었습니다.

 

섬 지리학에 의해 보호된 국가는 이 지리학에게 대담한 생각 그리고 감사에서 역사적으로, 계속 세계적인 확장론자 정책을 추구할 수 있습니다 취약했습니다.

제국주의자 무력 외교가 Utopia의 무장한 분지로 작용했기 때문에, 첫번째 세계 대전이 또한 세계적인 유토피아 생각을 위한 적당한 관념론이기 전에 세계 단계에 나타난 자유주의 새로운 세계 질서.

사람이 단지 다른 사람의 기능이었다 진실하지 않습니다.

Anglo Saxon (와 특히 영어) 정책)의 두 양상 다 정치의 이해의 양상이었습니다.

 

대조적으로, 독일 전통적으로 대표된 제도화된 반혁명.

Globalist 몽상가 생각은 그들이 안 뿐 아니라 외부에서 끊임없이 위협된 국가 경세의 현실을 직면했기 때문에, 독일 핵심적 권력자에 외국 이었습니다.

그들의 정치적인 수평선은 섬과 반대로 대륙, 이고 그래서 실제로 존재한 무슨이의 그들은 강화에 염려했습니다.

독일은 참으로 자유주의, 민주주의를 그리고 사회주의 아이디어 조차 채택했습니다 – Bismarckian 사회적인 입법을 고려하십시오.

그러나, 그것은 이 아이디어가 기존하는 순서를 결합하면 는 조건으로만 이렇게 했습니다.

문이 발전하는 사회주의 아이디어를 위해 열렸습니다, 그러나 그들은 기존하는 순서를 파괴하는 것이 결코 허용되지 않을 것입니다.

 

이 정치적인 개념 (혁명 유토피아 정책의 포기)는 또한, 그리고 사회 민주당원의 정책 궁극적으로 조차 보수주의자의, 그러나 자유주의자의 정책을 뿐만 아니라 결정했습니다.

혁명 및 유토피아 기간에서 생각하는 추세는 독일에 단순히 외국 이어 – 너무 약하 이어 세계 질서를 시도하거나 세계 정복의 아이디어를 바꾸 받아들이기 위하여 드러낸.

그러나, 독일은 적어도 잠재적으로 강했습니다 충분히 유럽을 그것의 영향권으로 가져오고 이렇게 새로운 세계 질서의 설립을 막기 위하여; 그리고 유럽이 그것의 이름에 진실하기 위하여 간 경우에, 마찬가지로 해야 할 것입니다.

 

윈스턴 처칠이 관찰했다시피, 실제로 1914년에서 지속되는 30 년 전쟁인 독일에 대하여 전쟁, – 1945년은 국가 사회주의자가 행한 어떤 „범죄“도에 응하여, 명백하게 싸우지 않았습니다.

대신, 독일에 대하여 30 년 전쟁 전쟁은 liberalist 유토피아 세계 질서로 유럽 및 통제의 Anglo Saxon 구체를 강제하기 위하여 겪어졌습니다.

독일은 진짜에게 만들고 싶었던 어떤 웅장한 원리도를 구독하지 않았습니다.

그의 순서 및 목표가 유토피아 디자인 그러나 실제적인 필요성에서 아닙니다 파생된 구체적인 현실에서 뿌리박은 국가이었습니다.

독일인은 자유주의자로 또는 „민주주의“ 이상으로 추상적인 충절이 없, 이것은 가져온 무슨이 지나치게 공손한의 전도적인 비난에입니다.

 

독일은 보편적인 행복을 위해 싸우고 있는 것을 가장하지 않았습니다, 그러므로 이데올로기로 그러나 오히려 인종으로 정의된 관심사를 방어해야 했습니다.

독일의 적은 „국가주의로 해석했습니다 이것을.“

실제로, 개인적인 칭호 대신에 자치단체 가치가 독일에 의하여 투사로서 활동했습니다.

독일 사회학에 있는 현재 주제가 Ferdinand Tönnies‘ GESELLSCHAFT (사회.)에 반대 ofGEMEINSCHAFT (공동체)이었다 일치가 아니었습니다

이것은 구성되는 독일인이 고소된지 어느 것의 „집산주의이라고“ 무엇입니다.

자치단체 이상은 독일 „낭만주의“의 진부한 표현의 순수한 감정, 근원 및 „불합리에서.“ 정박될 때만 작용합니다

 

한마디로 말하면, 독일인이 달라던 다르게 생각한 앵글로색슨족과 인 Utopia의 아무 감도 없 사실, 그러나 오히려 그(것)들에게 서쪽 유토피아 생각을 위한 주요한 적 숫자를 하는 그것의 세계적인 현실화를 위한 위험이라고 대표하는.

독일 민족성에 관하여 진부한 표현은 실제로 (그리고 아직도 이십시오) 출석 처분과 추세의 왜곡하고 선동적으로 기울게 한 묘사를 대표합니다.

이 진부한 표현은 독일 같이 국가가 globalistic 공상적 이상주의를 주기 수 없었기 때문에 불가결 이었습니다.

우리가 오늘 본 대로, 독일은 아직도 그것을 줄 수 없습니다.

Anglo Saxon 사람들 그들자신은 두고 볼 일 주는 것을 계속할 수 있다는 것을…

 

[이것에서 일어난 DEUTSCHENFEINDLICHKEIT의 부 II는 독일인 에의한 서쪽 반대로 독일 설화의 채용 그들자신 및 결과를 취급할 것입니다.

 

****************

 

통역은 누구가 독일인을 읽지 않는 주목할 만한 독일 기사를 Germanophiles에 이용할 수 있게 하는 것을 시도하는지 „Germanophilic Germanist“입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diesen Beitrag weiterlesen »

L’hostilité vers des Allemands pièce I : Le récit Anti-Allemand dans l’ouest

[Machine translation. No liability for translation errors. Traduction automatique. Aucune responsabilité pour des erreurs de traduction.]
Comments in English, please. View original article

Écrit par Manfred Kleine-Hartlage

 

Traduit par J M Damon

 

Être suit une traduction d’un blog signalé chez http://korrektheiten.com/2011/08/02/deutschenfeindlichkeit-das-westliche-antideutsche-narrativ/

Le blog commence :

[Le 16 juillet 2011 l’auteur a donné une conférence devant l’institut de Berlin pour la politique d’état au sujet de la « hostilité vers des Allemands – une évaluation » en même temps que le 18ème cours de l’institut des conférences. Malheureusement il n’y a aucun enregistrement de cet événement fortement intéressant.  En réponse aux demandes, j’ai reconstitué mon discours des notes. Puisque la conférence est trop longue pour un article simple de blog que je le signale comme série, commençant par « le récit Anti-Allemand dans l’ouest.]

 

 

DEUTSCHENFEINDLICHKEIT (hostilité vers les personnes allemandes) est un phénomène complexe.

 

Beaucoup de peuples, tels que Polonais, Français, les Anglais et juifs, hébergent un ressentiment traditionnel contre les dates allemandes de peoplethat de la deuxième guerre mondiale et des guerres précédentes.

En outre, il y a un genre d‘hostilité intellectuelle vers tout l’Allemand de choses qui a moins à faire avec l’aversion pour les Allemands comme personnes que détestent et crainte de l’état allemand, qui, il est craint, deviendra trop puissant.

Il y a de méfiance du caractère national allemand.

Il y a hostilité vers tout l’Allemand de choses, particulièrement de la part des migrants qui vivent ici.

Il y a même une hostilité allemande de certaine fourmi parmi les Allemands elles-mêmes.

Il y a en fait une idéologie entière qui inclut en tant qu’un de ses éléments centraux DEUTSCHFEINDLICHKEIT (l’hostilité vers toutes les choses allemandes.)

[Le sujet de ma conférence était DEUTSCHENFEINDLICHKEIT, ou hostilité vers les personnes allemandes.

Quand dans le suivant j’emploie principalement le mot DEUTSCHFEINDLICHKEIT (hostilité vers l’Allemand de choses) en tant que toDEUTSCHENFEINDLICHKEIT opposé (hostilité vers les personnes allemandes), j’essaye de préciser que je me réfère pas simplement à l’hostilité vers des Allemands, mais plutôt, dans un large et inclus sens, à de diverses hostilités contre des choses allemandes et à attributs généralement comme le VOLK culturel, l’état, la population allemande générale, etc.]

 

Les divers facettes et niveaux de ce complexe des hostilités sont non d’isolement ou déconnectés ; elles pénètrent et se renforcent et fusionnent pour former un vrai danger pour le VOLK allemand.

L’hostilité vers l’allemand de choses que Goetz Kubitschek et Michael Paulwitz discutent dans leur livre « DEUTSCHE OPFER – FREMDE TÄTER » (victimes allemandes, auteurs étrangers : ) est seulement un côté de la pièce de monnaie, car je discuterai plus tard.

L’autre côté de la pièce de monnaie est l‘hostilité qui est trouvée dans notre propre camp, qui a combiné avec le déplacement massif crée le vrai danger de notre aller bien à une minorité dans possède pour posséder le pays.

Évidemment ceci constituerait une menace pour nos titres nationaux.

« Notre propre camp » inclut particulièrement notre élite au pouvoir, dont l’anti hostilité allemande pose un problème stratégique.

La culture occidentale qui inclut des formes de l’Allemagne un plus large contexte.  Son élite démontre l’anti hostilité allemande qui a moins à faire avec ressentiment réel qu’avec l’idéologie.

 

L’anti récit allemand occidental

 

Est la base la plus commune et la plus répandue pour l’hostilité vers l’Allemand de choses ce que j’appelle l’anti récit allemand occidental.

Le « récit » est une nouvelle expression en allemand – nous pourrions également parler d’une idéologie de l’histoire.

Dans cette idéologie, qui est écartée par les films, la littérature, et les descriptions populaires de l’histoire, l’Allemagne a représenté un danger pour ses voisins dans le passé et représente toujours un danger potentiel.

Pour cette raison l‘Allemagne doit être enchaînée, disempowered et diluée parce que le caractère national allemand est anti démocratique, excessivement obéissant à l’autorité établie, collectivistic, violence encline, guerrier, génocide, etc., etc.

Des historiens de nos jours généralement sont trop sophistiqués pour tracer une ligne claire et directe entre Luther, Frederick, Bismarck et Hitler, mais les effets prolongés d’une telle historiographie militante sont toujours aujourd’hui tout à fait apparent, exprimé en thetendency pour traiter toute l’histoire allemande comme préhistoire du Troisième Reich.

 

On ne peut pas comprendre ce concept de l’histoire à moins qu’on comprenne le contexte historique de la guerre civile européenne qui avait faite rage depuis 1789.

[Travail GESCHICHTSPHILOSOPHIE UND WELTBÜRGERKRIEG de Hanno Kesting. BRI ZUM OST-WEST-KONFLIKT (philosophie de DEUTUNGEN DER GESCHICHTE VON DER FRANZÖSISCHEN REVOLUTION de l‘histoire et de la guerre civile globale : L’importance de l’histoire de la révolution française au conflit est-ouest), éditée en 1959, est bonne intéressant lire à cet égard.

Aujourd’hui elle est indisponible même aux librairies anciennes, mais les bonnes bibliothèques l’ont toujours – en tout cas, le BERLINOIS STAATSBIBLIOTHEK (bibliothèque d’état de Berlin) l’a.]

 

Cette guerre civile est combattue par les adhérents de trois idéologies qui changent constamment leurs noms, slogans et programmes mais maintient toujours une identité et une continuité reconnaissables.

Nous traitons deux utopiques et worldviews un, libéralisme et socialisme non-utopiques d’une part et ce qui s’appelle différemment Conservatism, réaction ou simplement la droite politique d’autre part.

Indépendamment de leurs différences, chacun des deux idéologies utopique-révolutionnaires ont des similitudes identifiables qui les rendent tellement fondamentalement perceptibles à partir de la droite qu’elles peuvent être tracées de nouveau à une « Méta-idéologie commune. »

L’approche utopique suppose que la possibilité de coexistence paisible et civilisée parmi l’humanité.

Ceci ne devrait pas être un miracle, mais est plutôt quelque chose qui peut venir environ bien entendu.

Pour cette raison on ne doit pas examiner et analyser les principes fondamentaux de la société lui-même ; un peut directement et immédiatement poursuivre la réalisation du paradis sur terre, l’un ou l’autre par la réforme progressive ou la violence révolutionnaire.

 

Les idéologies utopiques impliquent un certain nombre d’hypothèses

 

Premièrement, les sociétés utopiques soutiennent que l‘homme est par nature bon.

Les conditions sociales telles que l’inégalité et le manque de liberté sont responsables de l’existence du mal et doivent donc être bannies.

L’approche de la droite politique est que l‘homme est insuffisant et faible et mired dans le péché originel et doit donc compter sur une commande sociale pour l’appui.

Par conséquent une certaine mesure d’inégalité et d’esclavage doit être acceptée selon les besoins.

Les solutions de rechange ne sont pas « liberté, égalité, Fraternity » mais plutôt chaos, violence et barbarie.

 

Deuxièmement, les idéologies utopiques soutiennent que la société peut être rationnellement prévue ; sa conception est une question de raison et d’éclaircissement.

La droite, en revanche, croit que ce qui est traditionnel et établi peut être détruit par la critique, mais ne peut pas être remplacée par n’importe quoi mieux par des processus rationnels.

Les exemples de ce qui ne peuvent pas être remplacés par rationalisme sont les concepts de la famille, de la foi, de la tradition et de la patrie.

 

Troisièmement, les sociétés utopiques soutiennent que ce qui est « bon » (comme la liberté et l’égalité) peut être rationnellement impliqué, ainsi le theGood est culturelement indépendant et universellement valide.

Ils croient que l’humanité peut être rachetée si l’Utopie dérivée des principes d’éclaircissement peut être globalement présentée.

Pour des conservateurs, d’autre part, chaque culture est une réponse unique, non planifiée et irreproducible à la question élémentaire de si une société ordonnée est possible.

La droite souligne la légitimité du détail par opposition à la validité de l’idéologie universelle.

 

Quatrièmement, les sociétés utopiques hébergent la croyance que la société doit être définie et analysée selon leurs normes.

Ces normes comportent un point de vue des normes plutôt que des faits – ainsi « ce qui devrait être » des atouts « ce qui est. »

Elles sont dérivées des droites plutôt que des fonctions.

Le concept utopique de la société se confond avec la « raison et l’éclaircissement » parce qu’il est établi sur des notions irréelles au lieu de la réalité imparfaite, et se confond ainsi avec « le bon. »

Les erreurs d’Utopie de raison elle-même pour « les bons » est parce qu’il procède à partir de l’hypothèse qui s’équipent sont bons, et ceci implique que « le mauvais » réside dans les structures sociales et les concepts comprenant la tradition, les articles de la foi, le devoir, etc.

De leur façon de penser, si les structures sont mauvaises les défenseurs de ces structures doivent de même être mauvais.

Évidemment, la tolérance ne peut pas être basée sur un tel concept de la société ; moins elle est pratiqué, moins sa la sensation d’adhérents le besoin de elle.

 

Le concept utopique de la société produit un concept apocalyptique de la politique, selon laquelle la politique est une lutte entre les puissances de la lumière et de l’obscurité.

En conséquence, la guerre n’est pas perçue comme tragique et inéluctable.

Elle est perçue comme justifié quand elle est conduite pour des objectifs et des buts révolutionnaires.

Dans ce cas, chaque atrocité est acceptable.

Le concept utopique perçoit la guerre pendant que criminel quand il est conduit pour des objectifs et des buts contre-révolutionnaires, et alors les moyens par lesquels il est conduit ne sont pas pris en compte.

 

Et est-ce que que tout ceci doit faire avec l’hostilité contre toutes les choses allemandes ?

 

Si nous concevons des guerres du 20ème siècle comme parties d’une guerre civile idéologique globale, l‘Allemagne représente évidemment la droite.

L’Allemagne pourrait ne jamais accepter l’idée que des guerres soient conduites afin de provoquer « le bon ordre » comme la « guerre pour finir toute la guerre. »

Cette idée d’utopiste a comme conséquence un concept apocalyptique de la politique.

L’idée de la « bonne guerre » fait partie du concept utopique de l’ordre mondial de liberalist comme poursuivi par les « démocraties » occidentales aussi bien que la variante du communisme poursuivie par l’Union Soviétique.

L’accusation que l’Allemagne essayait d’obtenir la domination du monde, qui a été proposée au début du 20ème siècle, aurait été absurde même si non augmenté par Saxon anglo actionne !

À chaque moment des 19èmes et 20èmes siècles, ces pays étaient infiniment plus près de la domination du monde que l’Allemagne était jamais, et ils continuent à avoir lieu ainsi pendant le 21ème siècle.

 

Les nations qui ont été protégées par géographie insulaire se sont historiquement livrées à la pensée et à la grâce audacieuses à cette géographie, ont pu poursuivre des politiques expansionnistes globales.

Le nouvel ordre mondial libéral qui est apparu sur la scène mondiale avant que la première guerre mondiale ait été également une idéologie convenable pour la pensée utopique globale, puisque la politique de la force armée impérialiste a fonctionné comme branche armée d’Utopie.

Il n’est pas vrai qu’on ait été simplement une fonction de l’autre.

Les deux aspects de la politique anglo de Saxon (et particulièrement américain)) étaient des aspects d’un et la même compréhension de la politique.

 

En revanche, contre-révolution institutionalisée traditionnellement représentée de l’Allemagne.

La pensée d’utopiste de Globalist était étrangère à l’élite au pouvoir allemande, puisqu’ils ont fait face à la réalité de régir un déclarer qui a été constamment menacé de l’intérieur aussi bien que de l’extérieur.

Leur horizon politique était continental par opposition à insulaire, et ainsi ils ont été concernés par la consolidation de ce qui a existé réellement.

Le Reich a en effet adopté libéral, démocratique et même des idées socialistes – considérez la législation sociale Bismarckian.

Cependant, elle a fait ainsi seulement à condition que ces idées consolideraient l’ordre existant.

La porte était ouverte pour que les idées socialistes se développent, mais elles ne seraient jamais permises de détruire l’ordre existant.

 

Ce concept politique (renonciation des politiques révolutionnaires ou utopiques) a déterminé les politiques non seulement des conservateurs, mais des libéraux aussi bien, et finalement même les politiques des Démocrate sociaux.

La tendance de penser en termes révolutionnaires et utopiques était simplement étrangère en Allemagne – elle était trop faible et exposée d’essayer changeant l’ordre mondial ou d’amuser des idées de conquête du monde.

Cependant, l‘Allemagne était au moins potentiellement assez forte pour introduire l’Europe dans sa zone d’influence et pour bloquer ainsi l’établissement d’un nouvel ordre mondial ; et si l‘Europe allaient être vraie à son nom, elle devrait faire de même.

 

La guerre contre l’Allemagne, qui, comme Winston Churchill a observé, était en fait une guerre de trente ans durant à partir de 1914-1945, n’a été évidemment combattue en réponse à aucun « crime » commis par les socialistes nationaux.

Au lieu de cela, la guerre de guerre de trente ans contre l’Allemagne a été combattue pour forcer l’Europe dans l’ordre mondial liberalist-utopique et la sphère anglo de Saxon du contrôle.

L’Allemagne n’a souscrit à aucun principe grandiose qu’elle a voulu rendre vrai.

C’était une nation enracinée dans la réalité concrète dont ordre et les buts ont été dérivés pas des conceptions utopiques mais de la nécessité pratique.

Les Allemands n’ont eu aucune fidélité abstraite vers le libéral ou les idéaux « démocratiques », et c’est ce qui a apporté sur l’accusation militante d’être excessivement obéissant.

 

L’Allemagne n’a pas feint lutter pour le bonheur universel, donc elle a dû défendre les intérêts qui ont été définis pas idéologiquement mais plutôt éthniquement.

Les ennemis de l’Allemagne ont interprété ceci en tant que « nationalisme. »

En fait, l’Allemagne a soutenu des valeurs communales au lieu de différents droits.

Il n’était pas coïncidence qu’un thème actuel en sociologie allemande était ofGEMEINSCHAFT d’opposition de Ferdinand Tönnies‘ (la Communauté) au GESELLSCHAFT (la société.)

C’est ce qui constitué le « collectivisme » dont les Allemands ont été accusés.

Les idéaux communaux sont en état de fonctionnement seulement quand ils sont ancrés dans des émotions véritables, la source de cliché de « romantisme » allemand et la « irrationalité. »

 

En bref, les faits que les Allemands étaient différents et pensés différemment des Anglo-Saxons et qu’ils n’ont eu aucun sens d’Utopie, mais plutôt représenté un danger pour sa réalisation globale, fait leur le chiffre ennemi principal pour la pensée utopique occidentale.

Les clichés au sujet du caractère national allemand représentent la description tordue et démagogique partiale des tendances et des dispositions qui étaient réellement (et soyez toujours) présent.

Ces clichés étaient indispensables parce qu’un pays comme l’Allemagne ne pourrait pas avoir les moyens l’Utopianism globalistic.

Comme nous voyons aujourd’hui, l’Allemagne ne peut pas encore l’avoir les moyens.

Si les peuples anglo de Saxon eux-mêmes peuvent continuer à se permettre elle reste à voir…

 

[La partie II de DEUTSCHENFEINDLICHKEIT traitera l’adoption du récit anti-Allemand occidental par les Allemands elles-mêmes et les conséquences qui ont résulté de ceci.

 

****************

 

Le traducteur est un « Germanophilic Germanist » qui essaye de rendre les articles allemands remarquables accessibles à Germanophiles qui ne lisent pas l’Allemand.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diesen Beitrag weiterlesen »